Cautare
Domenii
Criterii
Ani
 

Acces angajare și profesie (1339)

Acces educație (127)

Acces locuință (61)

Acces locuri publice (94)

Acces servicii publice (606)

Altele (2007)

Demnitate personală (599)


Acces angajare și profesie (1339)

HOTĂRÂREA nr. 39 din 22.01.2020
refuz comunicare de către reclamată a listei de alergeni corespunzătoare unui produs comercializat de magazinul Kaufland din loc. Târgu Mureş, motivul probabil fiind acela că petentul suferă de mai multe boli cronice.
HOTĂRÂREA NR. 59 din 22.02.2012
afişarea unui banner cu meşaj şovin şi xenofob
HOTĂRÂREA 165 Din data de 25.03.2015
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 4903/15.07.2014, petentul se consideră a fi discriminat, deoarece nu poate să îşi pună în evidenţă competenţa, nu poate crea locuri de muncă într-o firmă privată din cauza unor funcţionari care îi îngrădesc dreptul la muncă şi la şanse egale de afirmare, prin refuzul întâmpinat în eliberarea avizelor solicitate.
HOTĂRÂREA Nr. 165
Discriminare instituită prin refuz de eliberare aviz
Hotararea nr. 278
încadrarea salarială neconformă şi neîncheierea contractului de muncă în conformitate cu dispoziţiile Codului Muncii
HOTĂRÂREA Nr. 303 din 03.06.2009
Neacordarea primelor de sărbători şi acordarea unor calificative nesatisfăcătoare în cadrul evaluărilor periodice.
HOTĂRÂREA NR. 375 din data 02.09.2015
impunerea cunoașterii limbii maghiare pentru ocuparea unui post de funcționar public, în urma susținerii unui concurs
HOTĂRÂREA NR. 448 din 20.08.2009
pierderea, odată cu calitatea de salariat, a dreptului de a beneficia de acţiunile cuvenite unui salariat
HOTĂRÂREA nr. 538 din 18.11.2015
potenţială faptă de discriminare privind accesul petentului la educaţie
HOTĂRÂREA NR. 615 din 26.11.2009
comportament discriminatoriu al angajatorului faţă de petent din cauza apartenenţei sindicale
HOTĂRÂREA Nr. 261 din 23.04.2009
modalitatea de aplicare a criteriilor de disponibilizare colectiva in cadrul departamentului in care isi desfasura petenta activitatile
HOTĂRÂREA Nr. 275 din 28.04.2009
Concedierea petentei, de etnie roma, din functia de serviciu.
HOTĂRÂREA NR. 403 din data de 22.20.2012
conflict de muncă între angajator şi petent
HOTĂRÂREA NR. 575 din data de 17.12.2012
Refuzul avansării petentului deşi acesta îndeplinea condiţiile de avansare
HOTĂRÂREA NR. 192 Din 17.12.2007
Sentinţele neunitare date de diferitele instanţe de judecată cu privire la acordarea tichetelor de masă
HOTARAREA NR. 1 din 09.01.2008
îngrădirea participării la un concurs pentru ocuparea unui post
HOTĂRÂREA NR. 23 din 09.01.2008
petenta se consideră discriminată de angajator prin netrimiterea contribuţiei lunare la Casa de Pensii
HOTĂRÂREA NR 26 Din 09.01.2008
fapte de discriminare în cadrul Filarmonicii
HOTĂRÂREA NR. 42 din 09.01.2008
refuzul acceptării participării la concursul de ocupare a funcţiei de director în învăţământ pe criteriul de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 43 din 09.01.2008
anunţarea unor posturi pentru funcţionari publici cu condiţia specifică „cunoaşterea limbii maghiare”
HOTĂRÂREA Nr. 44 din 09.01.2008
Discriminarea femeilor la alegerea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.
HOTĂRÂREA NR. 39 din 14.01.2008
neacordarea titlului de profesor universitar pentru femei în domeniul geografie, geologie şi ştiinţele mediului
HOTĂRÂREA NR. 41 din 14.01.2008
încadrarea secretarelor dactilografe ca personal contractual şi nu ca funcţionari publici
HOTĂRÂREA NR. 47 din 14.01.2008
nerecunoaşterea perioadei de activitate în cadrul cercetării penale în calitate de ofiţer de poliţie ca activitate în domeniul juridic, diferenţierea dintre magistraţii militari şi alţi militari privind acordarea unor drepturi
HOTARAREA NR. 49 din 14.01.2008
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 50 din 14.01.2008
nepromovarea examenului pentru funcţia de judecător la o instanţă superioară, în condiţii de egalitate cu alţi participanţi la concurs
HOTĂRÂREA NR. 52 din 14.01.2008
refuzul angajării pe postul de asistent medical a unei femei de etnie romă
HOTĂRÂREA NR.119 din 14. 01. 2008
Petentul ziarist în cadrul SC LTCSR/Agenţia Independentă „Dalaban Press” face referire în petiţie la două angajate din cadrul DGASPC sector 6, care nu au beneficiat de tichetele cadou pe luna Decembrie 2007, motivându-se că au fost în concediul medical.
HOTĂRÂREA NR. 226 Din 14.01.2008
petentul se consideră discriminat pe criteriul vârstei prin acordarea votului negativ de către Comisia de Matematică a CNATDCU pe motiv că nu verifică unul dintre criterii
HOTĂRÂREA NR. 27 din 21.01.2008
discriminare prin concedierea de către angajator a petentei spre deosebire de alte persoane angajate care nu au fost concediate
HOTĂRÂREA NR. 28 din 21.01.2008
discriminare săvârşită prin modificarea raporturilor de serviciu, în sensul mutării petentului în altă unitate, datorită apartenenţei sale la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex.
HOTĂRÂREA NR. 30 din 21.01.2008
exercitarea de presiuni asupra petentului, în vederea disponibilizării acestuia; solicitarea de asistenţă juridică în faţa instanţelor de judecată din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.
HOTĂRÂREA NR. 32 din 21.01.2008
discriminare instituita prin dispoziţiile art.19 alin.(3) din Legea nr.50/1996 (abrogată prin O.G. nr.8/2007) privind indemnizaţia lunară de 10% din salariul brut.
HOTĂRÂREA NR. 33 din 21.01.2008
practici discriminatorii de evaluare a performantelor manageriale ale managerilor publici
HOTĂRÂREA NR. 34 din 21.01.2008
petentul se consideră discriminat de prevederile Legii nr. 226/2006, privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, în comparaţie cu minerii care lucrează în exploatările miniere.
HOTĂRÂREA NR. 83 din 21.01.2008
respingerea dosarului pentru postul de şofer în Spania deoarece avea cazier judiciar
HOTĂRÂREA NR. 94 din 21.01.2008
prevederile art 2 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
HOTĂRÂREA NR. 95 din 21.01.2008
existenţa unei diferenţe de tratament între judecătorii cu grad de curte de apel promovaţi în funcţii de conducere în cadrul tribunalului comparativ cu judecătorii cu grad de tribunal numiţi în funcţii de conducere în cadrul aceloraşi instanţe.
HOTĂRÂREA NR. 170 din 21,01.2008
Neacordarea sporului de confidenţialitate de 15% judecătorilor civili şi personalului auxiliar de specialitate în raport cu celelalte categorii de funcţionari publici şi judecătorii militari
HOTĂRÂREA Nr 173 din 21.01.2008
Neacordarea sporului de confidenţialitate de 15% judecătorilor civili în raport cu celelalte categorii de funcţionari publici şi judecătorii militari
HOTĂRÂREA Nr 220 din 21.01.2008
existenţa unei diferenţe de tratament între categoria experţilor criminalişti şi alte categorii profesionale în ceea ce priveşte accederea în profesia de magistrat.
HOTĂRÂREA NR. 223 Din 21.01.2008
recunoaşterea vechimii în specialitate, a sporului de fidelitate, modificarea legislaţiei în privinţa drepturilor câştigate
HOTĂRÂREA NR. 55 din 07.02.2008
limitarea accesului în avocatură a poliţiştilor cu diplomă în ştiinţele juridice
HOTĂRÂREA NR. 58 din 07.02.2008
discriminare între personalul auxiliar de specialitate ale instanţelor pensionate pe baza Legii nr. 567/2004 şi cei pensionaţi în urma modificării legislaţiei.
HOTĂRÂREA NR. 59 din 07.02.2008
discriminare între personalul auxiliar de specialitate ale instanţelor pensionate pe baza Legii nr. 567/2004 şi cei pensionaţi în urma modificării legislaţiei.
HOTĂRÂREA NR. 60 din 07.02.2008
discriminarea poliţiştilor pensionaţi în baza Legii nr. 179/2004 dar anterior apariţiei O.U.G. nr. 83/2007 faţă de cei pensionaţi anterior Legii nr. 179/2004 sau ulterior O.U.G. nr. 83/2007.
HOTĂRÂREA NR. 64 din 07.02.2008
discriminare prin aplicarea prevederilor art.8 din O.G. nr.8/2007 faţă de personalul auxiliar de specialitate din cadrul DIICOT şi din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
HOTĂRÂREA NR. 122 din 07,02.2008
discriminare prin neplata sporului de confidenţialitate
HOTĂRÂREA NR. 127 din 07.02.2008
exercitarea dreptului la promovare ierarhică, formă a dreptului salariatului la egalitate de şanse şi de tratament în câmpul de aplicare a dreptului la muncă, pe criteriul de origine socială, categorie socială, situaţie familială şi naştere.
HOTĂRÂREA NR. 129 din 07.02.2008
discriminare prin luarea în calculul vechimii în funcţia de judecător sau procuror, doar a perioadei în care judecătorul sau procurorul a fost avocat, nu şi consilier juridic
HOTĂRÂREA NR. 137 din 07.02.2008
încadrare în calitate de funcţionar public fără a se lua în considerare funcţiile avute în viata militară
HOTĂRÂREA Nr. 152 din 07.02.2008
tratamentul diferenţiat aplicat la alegerile organizate pentru Parlamentul European, candidaţilor independenţi comparativ cu candidaţii unui partid.
HOTARAREA NR. 156 din 07.02.2008
neacordarea pensiei de serviciu pentru un fost judecător, avocat în momentul solicitării pensiei de serviciu
HOTĂRÂREA NR, 167 din 07.02.2008
existenţa unei discriminări între personalul auxiliar de specialitate şi magistraţi, în ceea ce priveşte modul de stabilire a sporului de fidelitate pentru o vechime efectivă în specialitate de peste 20 de ani,
HOTĂRÂREA Nr. 168 din 07,02.2008
dispoziţiile art. 33 alin. 5-8 din Legea nr, 303/2004 republicată, sunt discriminatorii sub aspectul persoanelor care pot fi numite în magistratură fără concurs
HOTĂRÂREA Nr. 73 din 11.02. 2008
Refuzul repetat al conducerii Casei Judeţeane de Pensii de transformare a postului de inspector în consilier juridic, este de natură a-i îngrădi dreptul de a profesa şi îi aduce prejudicii morale.
HOTĂRÂREA Nr. 74 din 11.02. 2008
Discriminarea petentului prin modul de calcul al diferitelor perioade de activitate la stabilirea pensiei de serviciu.
HOTĂRÂREA NR. 87 din 11.02.2008
inexistenţa diferenţei dintre drepturile salariale ale magistraţilor care deţin grad de tribunal şi funcţie de conducere la instanţa inferioară (judecătorie) şi ale magistraţilor care deţin doar gradul de tribunal şi funcţionează la instanţa inferioară (judecătorie).
HOTĂRÂREA NR. 96 din 11.02.2008
refuzul admiterii în Barou fără examen
HOTĂRÂREA NR. 139 din 11.02.2008
anunţ de angajare, cu includerea limitelor de vârstă pentru persoanele care urmează a fi mediate de firmă în vederea angajării
HOTĂRÂREA NR. 224 din 11.02.2008
modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea petentului în altă unitate, din cauza apartenenţei sale la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex
HOTĂRÂREA NR. 79 din 13.02.2008
neacordarea primei de vacanţă pentru personalul contractual
HOTĂRÂREA NR. 81 din 13.02.2008
neplata sporului de pericol pentru orele de gardă
HOTARAREA NR. 86 din 13.02.2008
punct de vedere cu privire la acordarea indemnizaţiei de dispozitiv personalului care îşi desfăşoară activitatea în aministraţia publică
HOTĂRÂREA NR. 92 din 13.02.2008
neacordarea sporului pentru activitatea în infracţiunile de corupţie şi conexe faptelor de corupţie tuturor poliţiştilor de la poliţia judiciară
HOTĂRÂREA NR. 106 din 13.02.2008
Acces îngrădit la funcţia de judecător sau procuror
HOTĂRÂREA NR. 108 din 13.02.2008
Acces îngrădit la funcţia de judecător sau procuror.
HOTĂRÂREA NR. 111 din 13.02.2008
Modalitatea discriminatorie de organizare a unui concurs pentru ocuparea unor funcţii de subofiţe
HOTĂRÂREA NR. 115 Din 13.02.2008
petenta se consideră discriminată, fiind persoană cu handicap, prin neacordarea drepturilor băneşti
HOTĂRÂREA NR. 142 din 13.02.2008
acordare grad profesional de subinspector în urma absolvirii Colegiului de Poliţie sau a Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „A.l. Cuza”, spre deosebire de absolvenţii cu studii fără frecvenţă
HOTĂRÂREA NR. 193 Din 13.02.2008
acordarea pensiei de serviciu pentru asistenţii judiciari
HOTARAREA NR. 89 din 18.02.2008
limitarea accesului în avocatură a poliţiştilor cu diplomă în ştiinţele juridice
HOTĂRÂREA NR. 90 din 18.02.2008
nepromovarea examenului pentru funcţia de judecător la o instanţă superioară, în condiţii de egalitate cu alţi participanţi la concurs
HOTĂRÂREA NR. 107 din 18.02,2008
tratamentul diferenţiat aplicat revoluţionarilor civili şi revoluţionarilor militari cu privire la suspendarea procedurii de preschimbare a certificatelor de revoluţionar conform Legii nr. 341/2004
HOTĂRÂREA NR. 133 din 18.02.2008
Tratament abuziv şi discriminator la locul de muncă pe criteriul etniei.
HOTĂRÂREA nr. 145 din 18.02. 2008
constatarea de către Colegiul Director că decizia MIRA prin care consideră că funcţia de auditor de justiţie nu este o funcţie publică, este discriminatorie
HOTĂRÂREA NR . 153 din 18.02.2008
anularea unui act normativ care legiferează discriminarea pe criteriu de vârstă, adică Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3142/2006 modificat şi completat prin Ordinul Minstrului Educaţiei nr. 5617/2006, care prevede condiţiile impuse de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar
HOTĂRÂREA NR . 154 din 18.02.2008
neplata sporului de confidenţialitate pentru personalul auxiliar de specialitate de la judecătoria Sinaia
HOTĂRÂREA Nr. 163 din 18,02, 2008
aplicarea unui tratament diferenţiat petentului, candidat ia concursul pentru ocuparea unui loc vacant de notar public în anul 2006, faţă de candidaţii la concursul de ocupare a unui loc vacant de notar public, din anul 2003,
HOTĂRÂREA NR, 178 din 18.02,2008
neacordarea sporului pentru activitatea în infracţiunile de corupţie şi conexe faptelor de corupţie tuturor poliţiştilor de la poliţia judiciară. Acest spor de 30% acordându-se doar ofiţerilor de poliţie judiciară care lucrează în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ofiţerilor de poliţie judiciară care lucrează în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
HOTĂRÂREA NR: 260 din 18.02.2008
schimbare din funcţie pe criterii politice
HOTĂRÂREA NR. 88 din 19.02.2008
nepromovarea unui inspector din cadrul poliţiei judiciare
HOTARAREA NR. 114 din 27.02.2008
nerecunoaşterea perioadei în care a fost angajat civil al Ministerului Apărării Naţionale ca fiind similară cu cea a cadrelor militare, neacordarea pensiei militare.
HOTĂRÂREA NR. 117 din 27.02.2008
îngrădirea participării la un concurs pentru ocuparea unui post
HOTARAREA NR. 118 din 27.02.2008
neacordarea sporului pentru activitatea în infracţiunile de corupţie şi conexe faptelor de corupţie tuturor poliţiştilor de la poliţia judiciară
HOTĂRÂREA NR. 120 din 27.02.2008
discriminare prin aplicarea legilor speciale de pensionare a magistraţilor, militarilor şi a altor categorii
HOTĂRÂREA Nr. 134 din 27.02. 2008
Discriminarea patentului prin neincluderea în calcul pensiei al indemnizaţiei acordate ca membru al Uniunii Arhitecţilor din România..
HOTĂRÂREA Nr. 144 din 27,02, 2008
Discriminarea petentului prin modul de reglementare al accesului ia funcţiile şi structurile de conducere din învăţământul superior.
HOTĂRÂREA NR.182 din 27.02.2008
discriminare creată sub aspectul sporurilor salariale, între poliţiştii judiciari detaşaţi în structuri specializate (D.N.A.), şi poliţiştii judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul poliţiei judiciare
HOTARAREA NR.185 din 27.02.2008
caracterul discriminatoriu al art. 41 alin.3 din Contractul Colectiv de Muncă pe ţară, anii 2007-2011, privind acordarea sporului de vechime între 5%- 25%.
HOTĂRÂREA NR. 215 din 27.02.2008
discriminare creată prin neîncadrarea petenţilor în categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti.
HOTĂRÂREA NR. 216 din 27.02.2008
discriminare, ameninţare şi hărţuire săvârşite asupra petentului de către managerul spitalului în care aceştia îşi desfăşoară actvitatea
HOTĂRÂREA NR. 218 din 27.02.2008
discriminare pe criteriul de vârstă prin refuzul de numire în funcţia de judecător
HOTĂRÂREA NR. 238 din 27.02.2008
refuzarea accesului la postul de inspector pentru rromi
HOTĂRÂREA Nr. 160 din 11.03. 2008
Sprijin în obţinerea adeverinţei care să ateste faptul că a fost în perioada 1987-1988 detaşat la Casa Poporului.
HOTĂRÂREA Nr. 164 din 11. 03. 2008
Discriminare produsă între ofiţerii de poliţie judiciară din structurile MIRA şi ofiţerii detaşaţi la DNA, sub aspectul acordării sporului de 30%.
HOTĂRÂREA NR. 172 din 11.03.2008
neacordarea sporului de 30% în perioada în care a activat ca ofiţer de poliţie judiciară
HOTĂRÂREA NR. 176 din 11.03. 2008
discriminare prin aplicarea prevederilor art.8 din O.G. nr.8/2007 faţă de personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Moreni
HOTĂRÂREA Nr, 179 din 19.03. 2008
Discriminare pe criteriul de vârstă la susţinerea concursului pentru funcţia de conferenţiar universitar.
HOTĂRÂREA NR. 197 din 19.03.2008
petenta consideră discriminatorie, decizia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava , referitoare la indemnizaţia de însoţitor pentru persoanele cu handicap.
HOTĂRÂREA NR. 198 din 19.03.2008
petenţii consideră discriminatorie acordarea de stimulente numai anumitor categorii de salariaţi .
HOTĂRÂREA NR. 199 din 19.03.2008
salarizare diferenţiată în înţelesul OG.nr.8/2007
HOTĂRÂREA NR. 200 din 19.03.2008
Petenţii angajaţi ai Curţii de Conturi în funcţii: de şef cabinet, secretar cabinet, referenţi şi operatori xerox, se consideră discriminaţi salarial în raport cu celelalte categorii de angajaţi ai Curţii de Conturi.
HOTĂRÂREA NR. 204 din 19.03.2008
tratament diferit privind vechimea în specialitate recunoscută şi pentru perioadele lucrate în alte unităţi doar grefierilor informaticieni spre deosebire de grefierii dactilografi
HOTĂRÂREA NR. 205 din 19.03.2008
refuz de plata a primelor de concediu în baza unei hotărâri definintive şi irevocabile
HOTĂRÂREA NR. 209 din 19.03.2008
tratament diferit al petenţilor angajaţi în cadrul instanţelor judecătoreşti sub aspectul drepturilor salariale şi alte drepturi sociale, creşteri salariale, concediu de odihnă, ore suplimentare, primă de vacanţă, decontarea transportului, spor de confidenţialitate, spor de fidelitate, pensie de serviciu.
HOTĂRÂREA Nr. 212 clin 19.03. 2008
Discriminarea petenţilor ca urmare a neincluderii categoriei profesionale din care fac parte, în majorările salariale pe anul 2007.
HOTĂRÂREA Nr. 213 din 19.03. 2008
Prevederi discriminatorii cuprinse în Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, referitoare la acordarea primei de vacanţă
HOTĂRÂREA NR. 214 din 19.03.2008
dicriminare creată prin neacordarea anumitor drepturi ce revin persoanelor cu handicap grav şi nerespectarea clauzelor contractuale între părţi
HOTĂRÂREA NR. 219 din 19.03.2008
discriminare creată prin neacordarea indexărilor salariale pe anul 2007
HOTARAREA NR 222 Din 19.03.2008
acces la angajare, la formare şi la promovare profesională şi la condiţii de muncă
HOTĂRÂREA NR. 301 din 19.03.2008
aplicarea art.21 alin 1 din O.G. nr.38/2002 creează o discriminare între poliţiştii cărora ii se acordă sporul de 30% din salariul de bază şi cei care nu primesc acest spor
HOTĂRÂREA Nr. 320 din 19.03.2008
Petenţii, prin Petiţia nr, 6214/13,06.2007, arată că nu beneficiază de spor de confidenţialitate, deşi gestionează informaţii clasificate
HOTĂRÂREA NR.354 Din 19.03.2008
tratament discriminatoriu aplicat petenţilor de către acţionarii SC Force
HOTARAREA NR. 196 din 27.03.2008
acordarea pe nedrept a unor sporuri
HOTĂRÂREA NR. 227 din 27.03.2008
neacordarea compensaţiei lunare pentru chirie poliţistului care locuieşte la socrii
HOTĂRÂREA NR. 284 din 10.04.2008
petenta se consideră discriminată la locul de muncă cu privire la acordarea dreptului de promovare profesională
HOTĂRÂREA NR. 333 din 10.04.2008
desfacerea contractului de muncă din cauza căsătoriei cu o persoană de etnie romă şi din cauza gravidităţii, precum şi refuzul Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş de a răspunde la sesizarea formulată de petentă
HOTĂRÂREA NR. 456 din 10.04.2008
diferenţiere la plata salarizării în raport cu alţi colegi în ceea ce priveşte acordarea diurnei şi a sporului de 30% care se acordă poliţiştilor încadraţi la DNA
HOTĂRÂREA NR. 310 din 14.05.2008
discriminare instituită prin dispoziţiile regulamentului din 3 septembrie 2007 de organizare si desfăşurare a examenului de notar public pentru notari stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public ce rezultă din prevederile art. 16 lit. a) din Legea nr.36/1995 cu privire la exercitarea profesiei de notar public si a activităţii notariale.
HOTĂRÂREA NR.291 din 13.05.2008
modificări legislative care produc discriminări între categoria contabililor autorizaţi şi experţii autorizaţi precum şi interzicerea accesului la o treaptă superioară
HOTĂRÂREA NR. 305 din 13.05.2008
neacordarea primelor de concediu de odihnă personalului contractual în raport cu funcţionarii publici
HOTĂRÂREA NR. 313 din 13.05.2008
neacordarea primelor de concediu personalului contractual din cadrul unităţilor administrative în comparaţie cu funcţionarii publici
HOTĂRÂREA Nr. 352 din 13.05.2008
încadrarea petenţilor cu cele mai mici salarii din cadrul instanţei judecătoreşti, iar drepturile lor salariale nu sunt prevăzute ca barem într-o normă anume de lege decât prin asimilare.
HOTĂRÂREA NR. 731 din 13.05.2008
discriminarea petentului, manifestată prin eliberarea din funcţie a acestuia, având ia bază criteriul de vârstă.
HOTARAREA NR. 307 din 14.05.2008
discriminare prin nevalorificarea rezultatului de promovare în funcţie de execuţie
HOTĂRÂREA NR. 308 din 14.05.2008
discriminare indusă între procurorii din cadrul structurilor specializate D.I.I.C.O.T. şi D.N.A. şi judecători din cadrul Secţiei penale a Tribunalului Alba, în baza prevederilor legii nr. 508/2004 şi O.U.G. nr. 177/2002.
HOTĂRÂREA NR. 309 din 14.05.2008
discriminare creată prin neacordarea indexărilor salariale pe anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 451 din 14.05.2008
Schimbarea din funcţie din cauza convingerilor politice
HOTĂRÂREA Nr. 300 din 21.05. 2008
Prevederi discriminatorii cuprinse în Ordinul ministrului justiţiei nr. 1918/C/2007 şi în Hotărârea Ministerului Justiţiei nr. 102511/2007, referitoare la acordarea sporurilor prevăzute pentru judecătorii delegaţi,
HOTĂRÂREA NR.311 din 21.05.2008
discriminare în raport cu toţi profesorii având funcţia de director de şcoală din România, cu privire la exercitarea funcţiei pe întreaga perioadă a mandatului.
HOTĂRÂREA Nr. 355 din 26.05. 2008
Neacordarea sporului salarial pentru conmdiţii vătămătoare de muncă
HOTARAREA NR. 295 din 27.05.2008
neangajare pentru post de consilier juridic în lipsa unui autoturism proprietate personală
HOTĂRÂREA NR. 316 din 27.05.2008
petentul, nevăzător, se consideră dicriminat de asociaţiile abilitate prin neacordarea sprijinului în vederea ocupării unui loc de muncă şi a efectuării unor cursuri de perfecţionare
HOTĂRÂREA NR. 317 din 27.05.2008
acordarea în mod discriminatoriu a sporului de 75%, unui număr limitat de angajaţi ai Agenţiei
HOTĂRÂREA NR. 319 din 27.05.2008
discriminare creată sub aspectul neacordării sporului de 30% poliţiştilor încadraţi ca organ de cercetare al poliţiei judiciare comparativ cu poliţiştii încadraţi la Direcţia Generală Anticorupţie
HOTĂRÂREA NR. 324 din 04.06.2008
dicriminare creată prin respingerea candidaturii petentului la funcţia de primar al municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 406 din 16.06.2008
sesizare privind acordarea sporului de dispozitiv angajaţilor din administraţia publică din Turnu Măgurele
HOTĂRÂREA NR. 626 din 18.06.2008
discriminarea în cadrul unui proces prin nesoluţionarea litigiului în termen şi îngrădirea accesului la muncă prin refuzul de a fi angajat pe un post
HOTĂRÂREA NR. 415 din 08.07.2008
discriminare creată prin jigniri aduse petentului referitoare la declaraţia acordată unui post de televiziune
HOTĂRÂREA Nr. 459 din 08.07. 2008
Ascunderea de martori si dovezi pentru Revoluţia din Decembrie 1989.
HOTĂRÂREA Nr. 460 din 08.07. 2008
Salarizare diferenţiată si neîntocmirea unui contract de muncă.
HOTARAREA NR. 432 din 22.07.2008
refuz acces servicii şi afirmaţii pe baza criteriului dizabilităţii
HOTĂRÂREA NR 452 Din 23.07.2008
diferenţe de salarizare între judecători şi categoria personalului asimilat acestora
HOTĂRÂREA NR 453 Din 23.07.2008
neacordarea primelor de concediu pentru judecători
HOTĂRÂREA NR. 872 din 23.07.2008
tratament diferenţiat în ceea ce priveşte acordarea de sporuri la salariu
HOTARAREA NR. 438 din 30.07.2008
discriminare instituită prin dispoziţiile Acordului privind raporturile de serviciu între M.I.R.A. şi S.N.P.P.C. din M.I.R.A., pe criteriul apartenenţei religoase cu privire la zilele de sărbători legale şi zilele de repaus săptămânal
HOTĂRÂREA NR.821 din 30.07.2008
discriminare în actul de justiţie
HOTĂRÂREA Nr. 516 din 12.08. 2008
Discriminare pentru convingeri politice, neacordarea celui de~al Xlll-lea salariu.
HOTĂRÂREA NR 75 Din 15.08.2007
Petentul sesizează cu privire la neacordarea sporului pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de baza, care se acordă personalului contractual care desfăşoară activitate în autorităţile şi instituţiile publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de inalta frecventa, staţii de bruiaj.
HOTĂRÂREA NR. 828 din 03.09.2008
discriminare prin neacordarea unor sporuri salariale
HOTĂRÂREA NR. 852 din 11.09.2008
condiţie obligatorie la angajare de a cunoaşte limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 541 Din 17.09.2008
refuzul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România de a 3 înscrie la concursul pentru locurile vacante de notar public a unei persoane cu dublă cetăţenie.
HOTĂRÂREA NR 549 Din 17.09.2008
Acordarea de sporuri în mod diferenţiat categoriilor de personal medico - sanitar.
HOTĂRÂREA NR. 561 din 15.10.2008
discriminare instituită prin dispoziţiile O.U.G nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobată prin Legea nr. 7/2007
HOTARAREA NR. 900 din 15.10.2008
îngrădirea dreptului la muncă şi a libertăţii în alegerea locului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 847 din 22.10.2008
Petentul sesizează, ca find discriminatorie, izolarea lui de către cadrele didactice şi neacordarea unui spaţiu adecvat de către conducere pentru desfăşurarea profesiei de profesor.
HOTĂRÂREA Nr. 663 din 13.11. 2008
Refuz de încadrare în muncă pe motiv de vârstă
HOTĂRÂREA Nr. 664 din 13.11. 2008
“Neacceptare la angajare pe criteriul gravidităţii
HOTĂRÂREA NR. 754 din 20.11.2008
discriminarea la angajare pe criteriu de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 760 din 27.11.2008
condiţionarea participării la concursul pentru funcţia de referent la Primăria Arcuş, judeţul Covasna, de cunoaşterea limbii maghiare
HOTĂRÂREA Nr. 857 din 27.11. 2008
“Modificarea funcţiei şi a locului de muncă şi desfacerea Contractului de Muncă”
HOTĂRÂREA NR. 882 din 27.11.2008
respingerea dosarului pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj
HOTĂRÂREA NR. 721 din 02.12.2008
Concedierea din cauza stării de graviditate
HOTĂRÂREA NR. 789 din 04.12.2008
desfacerea contractului de muncă a liderilor sindicali, exercitarea de presiuni asupra membrilor sindicali să se retragă din sindicat, nerespectarea drepturilor sindicale (negocierea contractului colectiv)
HOTĂRÂREA NR. 688 din 09.12.2008
concediere pe criteriu etnic
HOTĂRÂREA Nr. 877 din 09.12. 2008
Concediere pe criteriul handicapului fizic
HOTĂRÂREA NR. 775 din 16.12.2008
condiţionarea participării la concurs de cunoaşterea limbii maghiare
HOTĂRÂREA NR. 6 din 08.01.2009
Tratament diferenţiat prin neapiicarea prevederilor Legii 33/1990, de modificare a art.13 din Decretul 214/1977, cu privire la calculul vechimii totale în serviciu, precum şi neremedierea acestuia conform prevederilor art. 56 din Legea 164/2001.
HOTĂRÂREA NR. 7 din 08.01.2009
Petentul arată că i s-a refuzat participarea la concursul de rezidenţiat datorită faptului că este manager al unei ambulanţe.
HOTĂRÂREA NR. 8 din 08.01.2009
Petentele arată că sunt discriminate prin soluţiile diferite date de instanţele de judecată privind acordarea sporului de risc şi solicitare neuropsihică în procent de 50%, prevăzut de art. 47 din Legea nr. 50/1996, calculat din salariul de bază brut lunar, pentru personalul auxiliar de specialitate.
HOTĂRÂREA NR. 11 din 13.01.2009
Petentul formulează plângere împotriva reclamaţilor cu privire la săvârşirea unor fapte de abuz în exercitarea funcţiilor şi pentru tergiversarea dosarelor aflate în soluţionare, considerând discriminatoriu faptul că atât Primăria Azuga cât şi Asociaţia de propietari a Bl. 26 nu au răspuns notificărilor sale .
HOTĂRÂREA NR.15 din 13.01.2009
neacordarea tichetelor cadou
HOTĂRÂREA NR. 19 din 13.01.2009
Petenta semnalează faptul că se consideră discriminată pe criterilul de gen, în raport cu colegii săi bărbaţi, la locul de muncă, Secţia 4 de Poliţie Galaţi.
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 13.01.2009
diferenţierea de tratament aplicată poliţiştilor de frontieră în comparaţie cu cea de lucrător vamal, în ceea ce priveşte încadrarea în grupele de muncă, acordarea salariilor şi sporurilor aferente funcţiilor
HOTĂRÂREA Nr. 24 Din 13.01.2009
Majorarea salariului cu 10% în anul 2008, pentru judecătorii înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Procurorul General şi Adjuncţii şi judecătorii, iar pentru judecătorii şi procurorii de la celelalte instanţe şi parchete majorarea este de numai 4%.
HOTĂRÂREA Nr. 26 din 13.01.2009
Introducerea condiţiei cunoaşterii limbii engleze pentru promovarea examenului la disciplina COLREG (Collision Regulations - Regulamentul Internaţional de Prevenire a Coliziunii pe Mare), condiţie impusă de convenţiile internaţionale la care România este parte.
HOTĂRÂREA NR. 28 din 15.01.2009
discriminare prin O.G. nr. 10/2008 p riv in d n iv e lu l s a la riilo r de bază ş i a l a lto r drepturi ale p ers o n a lu lu i b u g etar salarizat
HOTĂRÂREA NR. 34 din 15.01.2009
petentul consideră discriminatorie OG 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.
HOTĂRÂREA NR. 35 din 15.01.2009
posibilă faptă de discriminare creată între angajaţii funcţionari publici pe de o parte şi poliţiştii şi personalul contractual din cadrul aceleiaşi instituţii pe de altă parte, în ceea ce priveşte acordarea sporului de confidenţialitate
HOTĂRÂREA NR. 39 din 15.01.2009
posibilă discriminare între controlorii financiari din cadrul Camerei de Conturi Harghita, pe de o parte, şi controlorii financiari din cadrul Camerei de Conturi Bucureşti şi din aparatul central al Curţii de Conturi, pe de altă parte, prin dispoziţiile OUG 160/2000
HOTĂRÂREA NR. 40 din 15.01.2009
se consideră discriminatoriu faptul că anumite categorii de salariaţi beneficiază de tichete de masă şi marea majoritate a angajaţilor din sectorul bugetar, printre care şi angajaţii Ministerului Justiţiei, nu. De asemenea este invocată dicriminarea cauzată prin pronunţarea deciziei civile 819/R/2007, pronunţată de Curtea de Apel Oradea, în raport cu decizia civilă 283/06.04.2007, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.
HOTĂRÂREA Nr. 42 din 22.01. 2009
Desfacerea contractului de muncă pe criteriul de etnie
HOTĂRÂREA NR. 45 din 27.01.2009
încadrarea incorectă în treapta de salarizare
HOTĂRÂREA NR. 51 din 27.01.2009
diferenţiere de încadrare la pensia de serviciu
HOTĂRÂREA Nr. 53 din 27.01,2009
decizia instanţei de neacordarea tichetelor de masă prin hotărâre judecătorească
HOTĂRÂREA 57 Din 27,01.2009
Indexarea drepturilor legale băneşti pe anul 2007 numai judecătorilor de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu şi celorlalţi judecători din sistemul justiţiei.
HOTĂRÂREA Nr. 58 din 27.01.2009
Neacordarea sporului de 75% la salariu pentru petenta încadrată ca funcţionar, deşi îşi desfăşura activitatea în aceleaşi condiţii cu cadrele medicale
HOTĂRÂREA NR.64 din 03.02.2009
disponibilizarea petentului în urma restructurării şi reorganizării societăţii
HOTĂRÂREA NR. 66 din 03.02.2009
modalitatea de preselecţie a candidaţilor pentru emisiunea „Momentul adevărului”
HOTĂRÂREA NR. 73 din 03.02.2009
neacordarea primei de concediu pe anii 2001-2008
HOTĂRÂREA NR. 74 din 03.02.2009
neacordarea calităţii de personal aeronavigant personalului de securitate aeronautică
HOTĂRÂREA Nr. 75 din 03.02.2009
Hărţuirea petentei de către directorul liceului, unde îşi desfăşoară activitatea ca profesoară
HOTĂRÂREA Nr. 76 din 03.02.2009
Refuzul reclamatului de a-l de angaja pe petent, din cauza faptului că ar avea rude care lucrează în locul respectiv
HOTĂRÂREA NR. 83 din 03.02.2009
tratament discriminatoriu la acordarea majorărilor salariale comparativ cu alte grupe de salariaţi, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei copilului
HOTĂRÂREA NR. 90 din 17.02.2009
interzicerea exercitării funcţiei de lider de sindicat şi refuzul acordării cotizaţiei de membru pe motiv că are contractul de muncă suspendat
HOTĂRÂREA NR. 94 din 17.02.2009
Respingerea cererii petentei de a fi primită în Baroul Giurgiu pe motiv că, anterior, fusese trimisă în judecată
HOTĂRÂREA Nr. 97 din 17.02. 2009
Neacordarea sporului de confidenţialitate şi hărţuire
HOTĂRÂREA NR.100 din 17.02.2009
incompatibilitate ca urmare a schimbării stării civile în urma căsătoriei cu un coleg de serviciu
HOTĂRÂREA Nr. 102 din 17.02.2009
Diferenţele salariale existente între poliţiştii angajaţi înainte de 01.01.2004 (data intrării în vigoare a O.G. nr. 38/2003) şi poliţiştii nou-angajaţi sau reintegraţi după această dată.
HOTĂRÂREA nr. 103 din 17.02.2009
neacordarea drepturilor salariale în mod egal tuturor angajaţilor, deşi acele drepturi erau stipulate în Contractul Colectiv de Muncă
HOTĂRÂREA NR 104 Din 17.02.2009
incidentele petrecute pe parcursul desfăşurării unui concurs organizat de către Camera Deputaţilor pentru ocuparea postului de director din cadrul Direcţiei Generale pentru Dezvoltare, unde dl. Ş M s-a prezentat la concurs
HOTĂRÂREA Nr, 106 din 17.02.2009
petenţii reclamă existenţa unei diferenţe de tratament între magistraţi şi funcţionarii publici angajaţi în cadrul Birourilor de informare şi relaţii publice ale instanţelor, în ceea ce priveşte nerecunoaşterea ca şi vechime în specialitate juridică, respectiv ca şi vechime în magistratură activităţile desfăşurate de consilierii din cadrul acestor birouri
HOTĂRÂREA NR 107 Din 17.02.2009
constatarea existenţei unui caz de discriminare a unor categorii de magistraţi care posedă titlul de doctor şi beneficiază de un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară comparativ cu ceilalţi magistraţi care nu posedă un asemenea titlu
HOTĂRÂREA Nr. 109 din 17.02.2009
Neacordarea plăţilor compensatorii angajaţilor cu vechime mai mare de 15 ani şi care îndeplineau vârsta legală de pensionare.
HOTĂRÂREA NR. 111 Din 24.02.2009
tratament diferenţiat între muncitorii congolezi şi cei români din cadrul Fly taxi
HOTĂRÂREA Nr. 115 din 24.02.2009
Discriminare generată de nerespectarea prevederilor art. 66 din Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
HOTĂRÂREA NR. 116 din 26.02.2009
neacordarea tichetelor cadou pentru cadre didactice
HOTĂRÂREA NR. 119 din 26.02.2009
discriminare prin retragerea atribuţiilor de serviciu
HOTĂRÂREA NR.120 din 26.02.2009
discriminarea unei categorii de funcţionari publici, respectiv personalul din sistemul justiţiei care au titluri executorii privitoare la drepturi de natură salarială recunoscute prin hotărâri judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR.124 din 26.02.2009
Petentul, salariat la SC Adisan SA şi suferind de o boală netransmisibilă, se adresează Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în legătură cu faptul că şeful ierarhic, domnul Ş S a afirmat că „nu are de gând să ţină oameni bolnavi”.
HOTĂRÂREA NR.125 din 26.02.2009
discriminare prin neplata orelor suplimentare
HOTĂRÂREA NR. 129 din 26.02.2009
discriminare prin neplata sporului pentru condiţii de pericol deosebit şi a sporului de frontieră
HOTĂRÂREA NR.136 din 26.02.2009
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 141 din 03.03.2009
Petentul semnalează faptul că se consideră discriminat pe criteriul vârstei deoarece nu a fost angajat, deşi el consideră că îndeplinea condiţiile solicitate.
HOTĂRÂREA NR. 142 din 03.03.2009
Petenta, angajată în cadrul Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” din Tg. Jiu, consideră că este hărţuită moral la locul de muncă şi marginalizată în raport cu colegii săi.
HOTĂRÂREA NR. 146 din 05.03.2009
prin aplicarea OMTCT 1137/2003 s-a instituit o situaţie discriminatorie cu privire la dreptul la muncă garantat de Constituţia României.
HOTĂRÂREA nr, 537 din 03.11.2009
comportamentul discriminatoriu al directorului Bibliotecii Judeţene „Gh. Şincai” Oradea la adresa petentei şi a celorlalţi angajaţi de naţionalitate maghiară şi caracterul discriminatoriu al articolelor cu tentă antimaghiară apărute în ziarul „Bihoreanul” Oradea şi pe forumurile acestuia
HOTĂRÂREA NR. 148 din 17.03.2009
acte de discriminare pe bază de categorie socială, pregătire profesională şi convingeri
HOTĂRÂREA NR. 149 din 17.03.2009
salarizare diferită şi încercare de a determina petentul să demisioneze
HOTĂRÂREA NR. 151 din 17.03.2009
acte de hărţuire şi indiferenţă la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 152 din 17.03.2009
suspendarea sporului corespunzător suplimentului postului şi a suplimentului treptei pentru funcţionarii publici
HOTĂRÂREA NR. 153 din 17.03.2009
modificarea programului de lucru pentru unii angajaţi
HOTĂRÂREA NR. 155 din 17.03.2009
petenta se consideră discriminată de şeful sau, care, după ce a aflat că este însărcinată, i-a transmis că postul pe care lucra aceasta se va desfiinţa.
HOTĂRÂREA NR. 158 din 17.03.2009
petentul consideră că există o diferenţă de tratam ent , în sensul că unui fu n cţio n a r public de execuţie i se conferă drepturi mai mari decât unui funcţionar public de conducere.
HOTĂRÂREA Nr. 160 din 17.03. 2009
Diferenţă salarială
HOTĂRÂREA Nr. 161 din 17.03. 2009
Hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA Nr. 162 din 17.03. 2009
Tratament diferenţiat intre muncitorii români în raport cu tratamentul aplicat muncitorilor turci
HOTARAREA NR. 165 din 19.03.2009
neacordarea tichetelor de masă pentru angajaţi din domeniul sanitar.
Hotararea nr. 166 din 19.03.2009
comportament discriminatoriu prin permiterea si instigarea la propaganda nationalista si antisemita, incalcarea dreptului la formarea continua si promovarea profesionala, masuri disciplinare si evaluarea activitatii profesionale neobiective, incalcarea dreptului de aderare la sindicat
HOTĂRÂREA NR. 166 din 19.03.2009
comportament discriminatoriu prin permiterea şi instigarea la propagandă naţionalistă şi antisemită, încălcarea dreptului la formarea continuă şi promovarea profesională, măsuri disciplinare şi evaluarea activităţii profesionale neobiective, încălcarea dreptului de aderare la sindicat
HOTARAREA NR. 167 din 19.03.2009
acte de hărţuire pe criteriul convingerilor în relaţiile de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 169 din 19.03.2009
hărţuire la locul de muncă t
HOTĂRÂREA Nr. 170 din 19.03.2009
Discriminare generată de prevederile art. 16 şi art. 17 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului
HOTĂRÂREA NR. 171 Din 19.03.2009
modul de salarizare al angajaţilor din cadrul administraţiei publice locale, faţă de funcţionarii publici şi personalul contractual din M.I.R.A., în ceea ce priveşte acordarea indeminizaţiei de dispozitiv, indemnizaţiei de hrană şi a altor sporuri.
HOTĂRÂREA NR. 176 din 19.03.2009
nerespectarea contractului colectiv de muncă Ia nivel de asistenţă socială pe perioada 2007-2009
HOTĂRÂREA NR. 180 din 31.03.2009
refuzul prim irii cererii de înscriere la p retestarea organizată de INM pentru că este a bso lve n t al U niversităţii B abeş Bolyai
HOTĂRÂREA NR.181 Din 31.03.2009
d ife re n ţie re în tre profesorii titulari şi cei colaboratori
HOTĂRÂREA NR. 184 din 31.03.2009
Refuzul încheierii actului adiţional la contractul individual de muncă cu salariaţii suspendaţi pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani
HOTĂRÂREA NR. 185 din 31.03.2009
drepturi salariale privind personalul din organele autorităţii judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 186 din 31.03.2009
neacordarea concediului de odihnă la cerere, hărţuire
HOTĂRÂREA Nr. 188 din 31.03. 2009
Nerecunoaşterea vechimii în munca în funcţia de consilier juridic
HOTĂRÂREA NR.193 din 31.03.2009
acordarea în mod discriminatoriu a tichetelor cadou, datorită aparteneţei sindicale
HOTĂRÂREA NR. 198 din 02.04.2009
nerecunoaşterea vechimii în magistratură
HOTĂRÂREA NR. 333 din 04.06.2009
constatarea nedemnităţii şi astfel încetarea calităţii de avocat în urma condamnării penale a petentei, în timp ce colega condamnată penal în cadrul aceluiaş dosar, fostă soţie a unui avocat membru în Consiliul Baroului Bacău, nu a pierdut dreptul de a profesa
HOTĂRÂREA NR. 210 din 08.04.2009
acte de hărţuire şi victimizare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 213 din 08.04.2009
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 217 din data de 08.04.2009
constatarea discriminării instituită prin dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 221 din 08.04.2009
discriminare prin salarizare diferită în ceea ce priveşte salariul de bază
HOTARAREA NR. 226 din 08.04.2009
petentul este nemulţumit de faptul că pentru anumite funcţii minore, candidaţii sunt supuşi testelor psihologice
HOTARAREA NR. 228 din 08.04.2009
prevederi cu caracter discriminatoriu cuprinse în Legea nr. 84/1995 Legea învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi în OMECT nr. 2.573/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
HOTĂRÂREA NR.234 din 08.04.2009
discrim inare prin respingerea de către instanţele de judecată a înscrierii unei filiale; discriminare respingerea participării la un concurs
HOTĂRÂREA NR.237 din 08.04.2009
discriminare privind studiile şi salarizarea
HOTARAREA NR. 243 din 14.04.2009
Petenta semnalează faptul că a fost concediată, deşi este persoană cu dizabilităţi
HOTARAREA NR. 246 din 14.04.2009
interdicţia ca profesorii colaboratori să fie parte a Consiliului profesoral
HOTĂRÂREA NR. 248 din 23.04.2009
neacordarea primei anuale pentru angajaţii sancţionaţi cu avertisment
HOTĂRÂREA Nr. 253 din 23.04. 2009
Presiuni făcute pentru a demisiona de la locul de muncă. Petentul a fost informat, prin adresa nr.14074/04.11.2008, să-şi precizeze obiectul petiţiei
HOTĂRÂREA NR. 256 din 23.04.2009
neplata unor drepturi salariale, spor de risc si suprasolicitare de 50%, sporul de confidentialitate de pana la 15%, tichete de masa, sporul de 5%, 2%, 11%, reprezentand cresteri salariale prevazute de OG nr 10/2007
HOTĂRÂREA NR. 257 din 23.04.2009
Corectitudinea calificativului acordat de Consiliul de Administratie al scolii in care isi desfasoara activitatea petentul
HOTĂRÂREA Nr, 258 din 23.04.2009
Neacordarea tuturor drepturilor salariale cuvenit, prevazute de art 31 alin 1, lit c si d din Legea nr 188/1999
HOTĂRÂREA Nr. 259 din 23.04.2009
Aplicarea legii salarizarii, respectiv OG 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice, in mod neunitar pentru angajatii spitalului
HOTĂRÂREA NR. 260 din 23.04.2009
nemultumirea salariatilor de procentul de 6% acordat ca majorare salariala oferit de patronat motiv pentru care au protestat si au fost sanctionati in mod discriminator datorita apartenentei sindicale
HOTĂRÂREA Nr. 276 din 28.04.2009
Neacordarea pensiei de serviciu, conform art 82 alin 2 din Legea 303/2004
HOTĂRÂREA NR. 262 din 28.04.2009
petentul, pensionar militar, se consideră discriminat în raport cu alte persoane (pensionari militari), pensionate la momente diferite de timp, în ceea ce priveşte acordarea anumitor drepturi băneşti.
HOTĂRÂREA NR. 271 din 28.04.2009
Incadrarea necorespunzatoare a petentei in categoria de pensionar civil
HOTĂRÂREA 272 Din 28.04.2009
neacordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art 13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005
HOTĂRÂREA NR. 16 din 03.05.2009
discriminare prin neacordarea suplimentului postului şi suplimentului corespunzător treptei de salarizare
HOTĂRÂREA NR. 177 din 04.05.2009
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 284 din 14.05.2009
discriminare bazata pe criteriul handicap
HOTĂRÂREA NR. 285 din 14.05.2009
discriminare prin recalcularea pensiei
HOTĂRÂREA NR. 286 din 14.05.2009
conditionarea participarii la concurs de cunoasterea limbii maghiare.
HOTĂRÂREA NR. 292 d in 1 4 .0 5 .2 0 0 9
Discriminare salariala in raport cu sistemul de majorare salariala aplicat de partea reclamata, recunoasterea functiilor indeplinite in fapt, obligarea la intocmirea si inregistrarea actului aditional la contractul individual de munca, intocmirea carnetului de munca, anularea deciziei de incetare a contractului de munca
HOTĂRÂREA NR. 293 din 14.05.2009
neaprobarea transferului din mediu rural in mediu urban, conform "Metodologiei privind miscarea personalului didactic in invatamantul preuniversitar"
HOTĂRÂREA NR. 294 din 14.05.2009
interzicere acces in magazin cu caruciorul de cumparaturi in care se afla copilul
HOTĂRÂREA NR. 295 din 14.05.2009
discriminare instituita intre cadrele militare active si cadrele militare in rezerva, prin dispozitiile ordinului Ministrului Apararii Nationale nr 51 din 2008
HOTĂRÂREA NR. 297 din 14.05.2009
acordarea drepturilor salariale cu intarziere, precum si diminuarea salariului cu un procent de 10%
HOTĂRÂREA NR. 298 din 14.05.2009
solicitare plata spor de suprasolicitare neuropsihica de 50% pentru asistentii judiciari
HOTĂRÂREA NR. 304 din 03.06.2009
Limitarea unor drepturi prin omisiunea de a le menţiona în contractul individual de muncă.
HOTARAREA Nr. 305 din 03.06.2009
Prevederile Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar
HOTĂRÂREA NR. 312 din 03.06.2009
respingerea unui dosar de concurs pentru participarea la un concurs de ocupare a unei funcţii publice
HOTĂRÂREA NR. 314 din 03.06.2009
neacordarea unor drepturi privind stabilirea vârstei de pensionare
HOTĂRÂREA NR. 317 Din 03.06.2009
refuzul asociatiei de a scuti petenta si sotul acesteia, cu handicap grav, de plata unor cheltuieli la intretinere.
HOTĂRÂREA NR. 318 din 03.06.2009
discriminare la acordarea salariului de merit, pe criteriul categoriei socio-profesionale
HOTĂRÂREA NR. 319 din 03.06.2009
interzicerea paticipării la concursul pentru ocuparea unui post de kinetoterapeut
HOTĂRÂREA NR. 353 din 03.06.2009
incetarea contractului individual de munca generat de prevederile Legii 188/1999.
HOTĂRÂREA NR.321 din 04.06.2009
condiţionarea participării la concurs de cunoaşterea limbii maghiare
HOTĂRÂREA NR. 322 din 04.06,2009
neacordare drepturilor salariale, respectiv sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică potrivit art 47 din Legea nr. 50/1996 şi Decizia nr. 21/2008 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
HOTĂRÂREA NR.328 din 04.06.2009
salarizarea şi încadrarea pe posturi diferite într-un mod diferit
HOTĂRÂREA NR. 329 din 04.06.2009
discriminarea şi discreditarea domnului E B , pe motivul aspectului fizic
HOTĂRÂREA NR. 331 din 04.06.2009
neacordarea gradului corespunzator vechimii (nerecunoasterea vechimii in munca)
HOTĂRÂREA NR. 331 din 04.06.2009
neacordarea gradului corespunzator vechimii (nerecunoasterea vechimii in munca)
HOTĂRÂREA Nr. 337 din 22.06. 2009
Aplicare in mod diferentiat a Legii 226/2006
HOTĂRÂREA NR. 335 din 23.06.2009
Petentul solicita sa i se permita efectuarea rezidentiatului in forma neremunerata, cu pastrarea locului de munca pe care il are in prezent
HOTĂRÂREA NR. 336 din 23.06.2009
solicitare acordare indemnizatie de dispozitiv
HOTĂRÂREA NR. 339 din 23.06.2009
publicarea unui anunţ de ocuparea postului de consulant vânzări directe prin care s-a solicitat în mod expres arătarea vârstei şi o poză de la candidaţi, specificând drept condiţie pentru candidatul ideal „aspect profesional - business
HOTĂRÂREA NR. 340 din 23.06.2009
discriminare prin refuzul promovarii in gradul de subofiter de politie pe motivul absolvirii invatamantului fara frecventa
HOTĂRÂREA NR. 341 din 23.06.2009
tratament diferentiat intre politistii proveniti din sursa interna si cei proveniti din sursa externa, in ceea ce priveste acordarea gradului profesional.
HOTĂRÂREA NR. 344 din 23.06.2009
petenta se consideră discriminată de faptul că i-a fost schimbat locul de muncă din cauza faptului ca e femeie, iar la noul loc de muncă nu are condiţii normale de desfăşurare a activităţii.
HOTĂRÂREA NR. 345 din 15.01.2009 din 23.06.2009
repingerea dosarului de participare la un concurs organizat de Primaria Curtea de Arges, din motive medicale.
HOTARAREA NR. 347 din 23.06.2009
impunerea cunoaşterii limbii maghiare în organizarea unui concurs de ocupare a unei funcţii publice
HOTĂRÂREA NR. 349 din 23.06.2009
petentul sesizeaza faptul ca i s-a respins dosarul pentru participarea la un curs de formare profesionala datorita varstei
HOTĂRÂREA NR. 350 din 23.06.2009
anunt pentru organizarea unui concurs numai in limba romana
HOTĂRÂREA NR.355 d in 23.06.2009
concedierea din cauza starii de graviditate
HOTĂRÂREA NR. 357 din 25.06.2009
petenta se considera discriminata de conducerea liceului de muzica George Enescu prin faptul ca a primit fisa individuala a postului cu intarziere
HOTĂRÂREA NR. 358 din 25.06.2009
tratament discriminatoriu prin incetarea contractului individual de munca
HOTĂRÂREA Nr. 363 din 25.06.2009
Caracterul discrim inatoriu al prevederilor O rdinului nr. 3142/25.01.2006 privind aprobarea M etodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţăm ânt preuniversitar de stat.
HOTĂRÂREA NR. 364 din 25.06.2009
Neacordarea unor sporuri petentuiui şi altor 8 pensionari, prin hotărâre judecătorească, comparativ cu alte persoane, care, prin hotărâri judecătoreşti au primit acele sporuri retroactiv.
HOTĂRÂREA Nr. 366 din 25.06.2009
Prevederile Legii 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, prevederi considerate de către petentă ca fiind discriminatorii.
HOTĂRÂREA NR.367 din 02.07.2009
petentul consideră că este discriminat la locul de muncă din cauza etniei sale.
HOTĂRÂREA NR.367 din 02.07.2009
petentul consideră că este discriminat la locul de muncă din cauza etniei sale.
HOTĂRÂREA NR.368 din 02.07.2009
petentul sesizează faptul că este condiţionat de angajator să-şi clarifice studiile pentru menţinerea postului de expert local pentru romi
HOTĂRÂREA NR. 369 din 02.07.2009
refuzul angajatorului de a încheia petentului un nou contract individual de muncă cu jumătate de normă pentru postul integrat
HOTĂRÂREA NR. 370 din 02.07.2009
disponibilizarea patentului în urma restructurării şi reorganizării societăţii
HOTĂRÂREA NR. 378 din 02.07.2009
petenta se consideră discriminată pentru faptul că nu a putut obţine titularizarea pe postul de profesor logoped pentru faptul că studiile de licenţă în sistem Bologna nu echivalau cu cele de 4 ani (de lungă durată)
HOTĂRÂREA NR. 378 din 02.07.2009
petenta se consideră discriminată pentru faptul că nu a putut obţine titularizarea pe postul de profesor logoped pentru faptul că studiile de licenţă în sistem Bologna nu echivalau cu cele de 4 ani (de lungă durată)
HOTĂRÂREA NR. 379 din 02.07.2009
profesorii care nu sunt membrii de Sindicat se consideră discriminaţi datorită faptului că primesc un salariu mai mic decât cei care sunt membrii de Sindicat
HOTĂRÂREA Nr. 391 din 02.07. 2009
„Interzicerea dreptului la muncă din cauza vârstei”
HOTĂRÂREA NR. 393 din 02.07.2009
desfiinţarea postului de expert local pe probleme de romi, neprevederea salariului expertului în bugetul pe anul 2009, utilizarea poreclei „Fâlfoi” faţă de petent
HOTARAREA NR. 395 din 22.07.2009
publicarea unui anunţ de ocupare a postului de promoter prin care s-a solicitat în mod expres înăţime peste 1,65 m şi aspect fizic plăcut.
HOTĂRÂREA NR. 402 din 22.07.2009
petentul sesizează faptul că există judecători care îî recunosc calitatea de avocat şi judecători care nu îi recunosc această calitate
HOTĂRÂREA NR. 405 din 22.07.2009
nescutire de la plata impozitului pentru venitul din pensie a veteranilor de război
HOTĂRÂREA NR. 408 din 22.07.2009
modalitatea de reglementare prin lege a acordării tichetelor de masă salariaţilor din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste spre deosebire de funcţionari publici
HOTĂRÂREA NR. 410 din 22.07.2003
tratament diferenţiat privind subvenţiile electorale acordate partidelor parlamentare comparativ cu partidele extraparlamentare
HOTĂRÂREA NR. 411 din 22.07.2009
tratament diferenţiat pe bază de sex săvârşit prin mutarea petentei pe un alt post prin ordin verbal, fără o decizie în scris motivată.
HOTĂRÂREA NR. 414 din 18.08.2009
solicitare piaţă spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% pentru asistenţii judiciari
HOTĂRÂREA NR. 416 din 18.08.2009
tratament diferenţiat prin acordarea de către şeful său a unui număr mai mic de gărzi faţă de colegii săi
HOTĂRÂREA NR. 418 din 18.08.2009
publicarea unui anunţ de angajare şi postarea acestuia pe site-ul www.bestiobs.ro, pe baza criteriului de convingeri sau religie
HOTĂRÂREA NR. 420 din 18.08.2009
restricţionarea activităţii petentului şi desfacerea contractului de muncă pe considerente de apartenenţă etnică şi politică.
HOTĂRÂREA NR. 424 din 18.08.2009
refuzul angajatorului de a acorda anumite drepturi salariale, respectiv acte de hărţuire, pe criteriul naţionalităţii
HOTĂRÂREA NR. 428 din 18.08.2009
neadmiterea cererii de intrare în barou fără examen, decizii incorecte ale instanţelor de judecată
HOTĂRÂREA NR. 429 din 18.08.2009
publicarea unui anunţ de ocuparea postului de şef zonă Buzău prin care s-a solicitat în mod expres „aspect fizic plăcut"
HOTĂRÂREA NR. 430 din 18.08.2009
publicarea unui anunţ de ocuparea postului de zidar prin care s-a solicitat în mod expres condiţia împlinirii vârstei de 45 de ani
HOTĂRÂREA Nr. 433 din 18.08.2009
Prevederi salariale mai mici acordate conform Contractului Colectiv de Muncă
HOTĂRÂREA NR. 434 din 18.08.2009
concediere abuzivă pe criterii politice şi handicap
HOTĂRÂREA NR. 437 din 18.08.2009
reabilitarea politică şi acordarea drepturilor salariale
HOTĂRÂREA NR. 447 din 20.08.2009
acordarea în mod diferenţiat a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase angajaţilor din Staţia centrală Craiova faţă de angajaţii din Substaţii, acte de hărţuire şi victimizare
HOTĂRÂREA NR. 449 din 20.08. 2009
respingerea cererii de participare la târgul organizat cu ocazia Zilelor Bucureştilor, pe baza originii etnice
HOTĂRÂREA NR. 451 din 20.08.2009
neacordare a sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică
HOTĂRÂREA NR. 463 din 02.09.2009
tratament discriminatoriu, prin încetarea contractului individual de muncă, din cauza handicapului
HOTĂRÂREA NR. 465 din 02.09.2009
eliminarea romilor din administraţia locală a judeţului Teleorman
HOTĂRÂREA NR. 467 din 02.09.2009
presupusă faptă de discriminare la organizarea unui concurs din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Sebeş
HOTARAREA NR. 470 din 02.09.2009
discriminare prin neacordarea indemnizaţiei de dispozitiv
HOTĂRÂREA NR. 471 din 02.09.2009
discriminare prin neacordarea unor sporuri asistenţilor judiciari
HOTĂRÂREA NR. 473 din 02.09.2009
discriminare prin nepromovarea probelor sportive
HOTĂRÂREA NR.476 din 02.09.2009
condiţiile accederii în magistratură
HOTĂRÂREA NR. 478 din 02.09.2009
neacordare spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică
HOTĂRÂREA NR. 483 din 29.10.2009
Neacordarea drepturilor salariale cuvenite
HOTĂRÂREA NR. 486 din 29.10.2009
Aplicarea în mod discriminatoriu a O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
HOTĂRÂREA Nr. 488 din 29.10.2009
Neacordarea unei locuinţe sociale de către D.G.A.S.M.B şl D.G.A.S.P.C. Sector 6.
HOTĂRÂREA Nr. 489 din 29,10=2009
petentul solicită CNCD-ului să se pronunţe asupra textului art. 86 din Legea nr. 303/2004 pentru a putea întreprinde demersuri necesare schimbării sale
HOTĂRÂREA Nr. 490 din 29.10.2009
postarea pe pagina de internet a A.N.F.P., a unui anunţ de ocupare a unui post vacant de director executiv al Direcţiei de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, considerat de petent ca fiind discriminatoriu.
HOTĂRÂREA NR. 496 din 29.10.2009
Trecerea din subordinea M.A.I. în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a petentului şi schimbarea statutului angajaţilor din poliţişti în militari, prin prevederile O.U.G. nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. 2 şi 3 din 0. U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
HOTĂRÂREA NR. 497 din 29.10.2009
nemulţumirile petentel legate de recalcularea pensiei sale, contestând decizia de pensionare
HOTARAREA Nr. 499 Din 29,10.2009
Deciziile conducerii Camerei Notarilor Bacău şi Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România de a o sancţiona disciplinar pe petentă, datorită convingerilor
HOTĂRÂREA NR. 501 din 29.10.2009
imputarea unor sume de bani de către angajator
HOTĂRÂREA NR. 505 din 29.10.2009
acte cu caracter discriminatoriu la locul de munca săvârşite asupra petentului datorită responsabilităţilor deţinute, a calităţii de fondator al sindicatului unităţii
HOTĂRÂREA NR. 510 din 29.10.2009
discriminare instituită prin prevederile Ordinului Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti nr.1330//7.07.2008 privind stabilirea criteriilor de înălţime pentru persoanele care candidează la ocuparea posturilor vacante din sectorul operativ în cadrul sistemului administraţiei penitenciare
HOTĂRÂREA NR. 514 din 29.10.2009
discriminare instituită prin prevederile art. 82 alin. 2, teza ultimă din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
HOTĂRÂREA NR. 521 din 29.10.2009
neînregistrarea Societăţii Culturale şi de Atitudine Civică Transilvană Glasul Moţilor din România
HOTĂRÂREA NR. 522 din 29.10.2009
anunţ pentru ocuparea unor locuri de muncă cu excluderea absolvenţilor Universităţii Spiru Haret
HOTĂRÂREA Nr. 534 din 03,11.2009
Neîndeplinirea formalităţilor necesare încadrării locului de muncă la condiţiile de muncă speciale pentru pensionare, de către angajator.
HOTĂRÂREA NR. 539 din 03.11.2009
modificarea fişei postului în urma reangajării, neacordarea creşterii salariale, calcularea greşită a vechimii
HOTĂRÂREA NR, 542 din 12.11.2009
Neacordarea pensiei suplimentare petentului, care a făcut parte din personalul tehnico-administrativ al corpului diplomatic.
HOTĂRÂREA NR. 543 din 12.11.2009
Schimbarea abuzivă a încadrării petentului din funcţia de director de producţie în cea de consilier tehnic.
HOTĂRÂREA Nr. 548 din 12.11.2009
Condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate prevăzute în contractul cadru.
HOTĂRÂREA NR. 552 din 12.11.2009
neadmiterea unui procuror în avocatură fără examen
HOTĂRÂREA NR. 553 din 12.11.2009
refuzul reangajării pe postul deţinut anterior desfacerii ilegale a contractului de muncă, victimizare, desfacerea contractului de muncă pe criteriul vârstei, refuzul accesului la computerul de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 555 din 19.11.2009
publicarea unui anunţ de ocuparea postului de promoter prin care s-a solicitat în mod expres ca cerinţă „persoane de gen feminin
HOTARAREA Nr. 556 din 19.11.2009
Modificarea abuzivă a locului de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 560 din 19.11.2009
neacordarea tichetelor cadou a salariului de merit şi a sporului de dispozitiv
HOTĂRÂREA NR. 567 din 19.11.2009
tratament diferenţiat între angajaţii români şi cei italieni
HOTĂRÂREA NR. 568 din 19.11.2009
discriminare prin omisiunea experţilor asimilaţi magistraţilor care au îndeplinit anterior funcţii de specialitate juridică în alte instituţii ale statului decât cele menţionate expres în art.86 din Legea nr.303/2004, republicată
HOTĂRÂREA NR. 573 din 19.11.2009
discriminare prin desfacerea contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 574 din 19.11.2009
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 575 din 19.11.2009
discriminare prin refuzul efectuării unui test ADN
HOTĂRÂREA Nr. 581 din 24.11.2009
Suspendarea plăţii primelor de vacanţă a personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor începând cu luna iulie 2009.
HOTĂRÂREA Nr. 582 din 24.11.2009
Deciziile de sancţionare, delegare şi diminuare a salariului petentei de către angajator şi refuzul acestuia de a da curs altor cereri ale acesteia.
HOTĂRÂREA Nr. 583 din 24.11.2009
Defavorizare la concursul de ocupare în trepte a locului de muncă şi încălcarea dreptului la şanse egale
HOTĂRÂREA NR. 585 din 24.11.2009
discriminare pe criteriul de naţionalitate (română, maghiară) în cadrul relaţiilor de muncă
HOTĂRÂREA NR.586 din 24.11.2009
desfacerea contractului de muncă datorită apartenenţei la un cult religios şi consecinţele ce au decurs din această decizie
HOTĂRÂREA NR. 589 din 24.11.2009
neacordarea indemnizaţiei de merit conform art. 1 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
HOTĂRÂREA NR. 591 din 24.11.2009
tratament discriminatoriu aplicat petentei în cadrul raporturilor de muncă
HOTĂRÂREA NR. 594 din 24. 11. 2009
petenta sesizează faptul că este hărţuită la locul de muncă de către conducerea firmei unde este angajată
HOTĂRÂREA NR. 596 din 26.11.2009
condiţii de salarizare şi remunerare, condiţii de muncă nepotrivite, dispoziţia de a discrimina, hărţuire, discriminare multiplă
HOTĂRÂREA NR. 597 din 26.11.2009
concediere, ignorare, marginalizare, hărţuire, refuzul de a acorda informaţii, refuzul de a primi la sediu, refuzul participării la evenimente organizate de reclamată, refuzul publicării articolelor în revista reclamatei, refuzul trimiterii numerelor revistei reclamatei
HOTĂRÂREA NR. 603 din 26.11.09
1. hărţuirea petentului de către superiorul acestuia în perioada 2007-2009; 2. solicitarea sprijinului C.N.C.D.-ului în vederea asistării petentului în demersul juridic demarat împotriva reclamatului;
HOTĂRÂREA NR. 604 din 26.11.2009
discriminare între instructorii auto angajaţi şi instructorii auto persoane fizice autorizate prin emiterea Circularei nr. 15787/05.06.2009
HOTĂRÂREA NR. 605 din 26.11.2009
discriminare în relaţiile de muncă, drepturi salariale, evaluare profesională, cercetare disciplinară, acte de hărţuire
HOTĂRÂREA NR. 613 din 26. 11. 2009
petentul sesizează faptul că schimbarea locului de muncă de către angajator se datorează vârstei sale
HOTĂRÂREA NR. 617 din 26.11.2009
sesizarea face referire la salarizarea personalului din sectorul bugetar
HOTĂRÂREA NR. 620 din 26.11.2009
petenţii consideră că modalitatea în care s-au organizat comisiile de specialitate pe domeniile de activitate ale consiliului este discriminatorie pe criteriul politic.
HOTĂRÂREA NR. 629 din 26.11.2009
se consideră discriminatorii prevederile Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic
HOTĂRÂREA NR. 631 din 26.11.2009
refuzul actualizării pensiei pentru că nu are vechimea de 25 de ani în magistratură
HOTĂRÂREA NR. 632 din data de 26.11.2009
Hărţuire la locul de muncă şi nerecunoaşterea calităţii de reprezentant al salariaţilor.
HOTĂRÂREA NR. 633 din 26.11.2009
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 635
discriminare prin neangajarea pe un post profesional
HOTĂRÂREA Nr. 640 din 26.11.2009
Impunerea condiţiei de cunoaştere a limbii maghiare într-un anunţ de angajare publicat într-un ziar local
HOTĂRÂREA NR. 643 din data de 26.11.2009
discriminare instituită de unele acte normative cu privire la neacordarea sporului de vechime pe lângă salariul de bază.
HOTĂRÂREA NR. 644 din 26.11. 2009
nerespectarea dreptului la informatii de interes public in limba romana pentru persoanele apartinand comunitatii romane din comuna Siculeni, jud Harghita prin postarea pe pagina oficiala de internet a comunei Siculeni a informatiilor exclusiv in limba maghiara.
HOTARAREA NR. 646 din 26.11.2009
pretransferul cadrelor didactice urban-urban, rural-rural
HOTĂRÂREA NR. 647 din 26.11.2009
neacordarea drepturilor salariale, respectiv sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica potrivit art 47 din Legea nr 50/1996 si Decizia 21/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
HOTĂRÂREA NR. 650 din 26.11.2009
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 654 din 26.11.2009
atribuirea de noi sarcini, altele decât cele prevăzute în fişa postului
HOTĂRÂREA NR. 662 din 26.11.2009
discriminare prin neacordarea unui credit bancar pentru persoană cu pensie pentru invaliditate şi neacordarea de comisiile de specialitate a gradului de nerevizuire
HOTĂRÂREA nr. 663 din data de 26.11.2009
Tratamentul diferenţiat aplicat petentei de către angajator, în ceea ce priveşte nivelul salarizării şi alte drepturi aferente postului ocupat, în perioada 2006 - 2009 şi motivele care au stat la baza sancţionării disciplinare a petentei.
HOTĂRÂREA NR. 665 din 26.11.2009
discriminare la locul de muncă pe criteriul handicap
HOTĂRÂREA NR. 666 din 26.11.2009
disciminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 668 din 26.11. 2009
modul discriminatoriu de alocare a fondurilor pe criterii politice in judetul Vrancea
HOTĂRÂREA NR. 669 din 26.11.2009
concursul pentru ocuparea posturilor vacante de notar
HOTĂRÂREA NR 529 Din 30.11.2009
plata primelor de concediu pe anii 2003-2004 să fie făcute numai către acele colective care le-au obţinut prin hotărâre judecătorească.
HOTĂRÂREA NR.77 din 02.03.2010
petenta se consideră discriminată deoarece primeşte un salariu mai mic faţa de colegii săi, deşi are aceeaşi încadrare şi desfăşoară aceeaşi muncă.
HOTĂRÂREA NR.77 din 02.03.2010
petenta se consideră discriminată deoarece primeşte un salariu mai mic faţa de colegii săi, deşi are aceeaşi încadrare şi desfăşoară aceeaşi muncă.
HOTĂRÂREA NR. 9 din 03.05.2010
acte de discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 11 din 03.05.2010
acte de discriminare privind modalitatea de pensionare, după îndeplinirea vârstei de pensionare
HOTĂRÂREA Nr. 15 din 03.05.2010
aplicarea prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
HOTĂRÂREA NR. 17 din 03.05.2010
solicitarea demisiei datorită religiei managerului petentului
HOTĂRÂREA NR.19 din 03.5.2010
recalcularea pensiei
HOTĂRÂREA NR. 21 din 4.05.2010
neasigurarea unor condiţii normale de prestare a muncii, aplicarea incorectă a măsurilor disciplinare, hărţiurea, neplata liderului sindical şi desfacerea contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 26 din 04.05.2010
pierderea unor drepturi salariale şi de pensionare comparativ cu ceilalţi poliţişti ca efect al detaşării cadrelor de evidenţa populaţiei la consiliile judeţene şi cele locale, din data de 01.01.2005.
HOTĂRÂREA NR. 31 din 04.05.2010
discriminare instituită prin prevederile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statul magistraţilor
HOTĂRÂREA NR. 33 din 04.05.2010
acte de abuz săvârşite în cadrul raporturilor de muncă şi incompetenţă din partea conducerii băncii asupra angajaţilor
HOTĂRÂREA NR. 37 din 05.05.2010
discriminare instituită prin prevederile Capitolului IV - măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare din Legea nr. 329/2009
HOTĂRÂREA NR. 38 din 05.05.2010
afiş postat la instanţa de judecată cu privire la prioritatea la dosare a consilierilor juridici şi a avocaţilor precum şi soluţionarea acestor dosare cu prioritate
HOTĂRÂREA Nr. 117 din 07.07.2010
Nerespectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă de către partea reclamată în ceea ce priveşte disponibilizarea petentei.
HOTĂRÂREA NR. 126 din 07.07.2010
Acces în profesie. Concurs. Dizabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 135 din 07.07.2010
desfacerea contractului de muncă, evaluare incorectă, salarizare mai mică din cauza apartenţei etnice (rome)
HOTĂRÂREA NR. 144 din 07.07.2010
discriminare între profesorii pensionari şi profesorii în activitate în materie de cumul
HOTĂRÂREA NR. 150 din 07.07.2010
discriminare într-un dosar al instanţei de judecată
HOTĂRÂREA NR. 159 din 12.07.2010
condiţiile de încadrare pe posturi de profesor pentru invatamantul şcolar si primar potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului si Sportului NR.3235/2010
HOTĂRÂREA NR. 177 din 12.07.2010
discriminare prin desfacerea contractului de muncă în timpul concediului medical pe criteriu de etnie
HOTĂRÂREA NR. 183 din 19.07.2010
Raporturi de muncă. Concediere. Situaţie socială. Calificare profesională. Apartenenţă politică
HOTĂRÂREA Nr. 195 din 02.08.2010
Nerespectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă şi a Codului Muncii de către partea reclamată în ceea ce priveşte disponibilizarea petentei
HOTARAREA NR. 197 din 02.08.2010
discriminare etnica prin refuzul angajării
Hotararea nr. 201 din 01.09.2010
discriminare si hartuire la locul de munca pe criteriu de nationalitate si sex
HOTĂRÂREA NR 230 din data de 15.09.2010
Determinarea petentei de către conducerea unităţii să demisioneze din pricina unei boli de piele.
HOTĂRÂREA NR. 234 din 15.09.2010
petenta se consideră discriminată deoarece locul său de muncă a fost desfiinţat din cauza faptului că este persoană cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 241 din 22.09.2010
trecerea în rezervă în baza unei evaluări profesionale discriminatorii
HOTĂRÂREA NR. 267 din 29.09.2010
limitarea accesului la examenul de titularizare absolventilor Universităţii „Spiru Haret”
HOTĂRÂREA NR. 269 din 29.09.2010
Titularizare post. Examen. Absolvent al Universităţii “Spiru Haret”
HOTĂRÂREA NR. 270 din 29.09.2010
îngrădirea dreptului de a participa la repartiţia pentru postul de titular
HOTĂRÂREA NR. 271 din 29.09.2010
tratament dicriminatoriu, prin incetarea contractului individual de muncă
HOTĂRÂREA NR. 279 din 20.10.2010
Respingerea dosarului petentei la înscrierea pentru Concursul Naţional de Titularizare, din cauza faptului că suferă de o afecţiune la inimă, atestată de certificatul de handicap nr. 261/27.01.2010.
HOTĂRÂREA NR. 280 din 20.10.2010
Raporturi de muncă. Neinformarea petentei, aflată în concediu de maternitate/creştere a copilului, cu privire la desfiinţarea postului său şi cu privire la posibilitatea de a semna un act adiţional prin care se prevedeau anumite drepturi şi beneficii pentru angajaţii care rămâneau în companie până la data desfiinţării acesteia, respectiv 31.07.2010.
HOTĂRÂREA NR 314 din data de 10.11.2010
Conflict de muncă şi desfacerea contractului de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 322 din 18.11.2010
Neîncadrarea ca şi profesor învăţământ primar a persoanelor care nu au absolvit Liceul Pedagogic. Egalitate în domeniul muncii. Criteriul: socio-profesional.
HOTĂRÂREA NR. 337 din data de 18.11.2010
HOTĂRÂREA NR. 337 din data de 18.11.2010
HOTĂRÂREA NR. 348 din 23.11.2010
condiţii discriminatorii pentru ocupare post prin concurs
Hotararea nr. 411 din 08.12.2010
Drepturi salariale, etnie
HOTĂRÂREA NR. 417 din 15.12.2010
atitudine de hărţuire în vederea desfacerii contractului individual de muncă după înştiinţarea societăţii că este însărcinată
HOTĂRÂREA NR. 442 din data de 21.12.2010
anularea actului administrativ prin care s-a dispus retrogradarea petentei din funcţia de comandă pe o funcţie de execuţie
HOTĂRÂREA NR. 443 din 21.12.2010
solicitarea recrutării on-line pentru un loc de muncă în limba engleză
HOTĂRÂREA NR.447 din 21.12.2010
discriminare prin netitularizarea pe post şi desfacerea contractului de muncă datorită etniei petentului
HOTĂRÂREA NR. 456 din 21.12.2010
Petentului i s-a desfăcut contractul de muncă, actul de desfacere a contractului de muncă, fiind considerat un abuz din partea pârâtei.
Htararea nr. 2 din 12.01.2011
excluderea categoriei magistratilor asistenti din corpul magistratilor care pot fi admisi in magistratura fara concurs, prin modificarile aduse legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor prin O.U.G. nr. 100/2007
HOTĂRÂREA NR. 5 din 12.01.2011
refuzul aprobării cererilor petentei şi desfacerea contractului individual de muncă fără a se ţine cont de handicapul cardiac al acesteia
HOTĂRÂREA NR. 6 din 12.01.2011
refuzul angajării pentru că este persoană cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 7 din 12.01.2011
atitudine de hărţuire şi refuzul primirii demisiei până la momentul achitării şcolii de cosmetică
HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 12.01.2011
Retrogradarea din funcţie în timpul concediului medical
HOTĂRÂREA NR. 17 din 13.01.2011
tratam ent discrim inatoriu aplicat la prom ovarea profesională pe baza vechim ii mai mari deţinute în funcţie
HOTĂRÂREA NR. 18 din 13.01.2011
Nerecunoasterea unei perioade de 7 luni, cât a fost angajată la o companie de stat cu datorii la bugetul asigurărilor de stat, la calcularea vechimii în muncă
HOTĂRÂREA NR. 20 din 13.01.2011
desfacerea contractului individual de muncă la întoarcerea din concediu de creştere a copilului
HOTĂRÂREA NR. 21 din 13.01.2011
Atitudine de hărţuire la locul de muncă în vederea depunerii demisiei
HOTĂRÂREA NR. 22 din 13.01.2011
disponibilizarea angajaţilor C.J.P. Alba, în baza O.U.G. nr. 68/2010, în funcţie de relaţiile personale cu aceştia şi fără consultări cu sindicatele
HOTĂRÂREA NR. 23 din 19.01.2011
petenţii consideră discrim inatorie reglem entarea prin acte normative a categoriei profesionale reprezentată de licenţiaţii în pedagogia învăţăm ântului Preşcolar şi Prim ar din punctul de vedere al recunoaşterii studiilor absolvite şi a rem uneraţiei corespunzătoare
HOTĂRÂREA NR. 28 din data de 26.01.2011
nevalorificarea rezultatului la examenul de promovare al judecătorilor şi procurorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii, faţă de alte persoane cărora le-a fost valorificat rezultatul.
HOTĂRÂREA NR. 29 din data de 26.01.2011
Condiţionarea, impusă prin art. 37 alin. 2 din Statutul Federaţiei Române de Box, pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte şi Vicepreşedinte al Federaţiei, de îndeplinirea calităţii de membru în biroul federal precedent şi competenţa limitată prin art. 34 alin. 2 şi 3 de a convoca adunarea generală .
HOTĂRÂREA NR. 31 din 26.01.2011
retrogradarea petentei la funcţia de bază ca urmare a reorganizării instituţiei la care lucrează, în scopul pensionării înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani.
HOTĂRÂREA NR. 35 din data de 03.02.2011
petentul se consideră discriminat de către angajator deoarece a fost concediat abuziv şi postul său de conducere (respectiv de şef serviciu) a fost desfiinţat
HOTĂRÂREA NR. 36 din data de 03.02.2011
neacordarea, la momentul reintegrării pe funcţia de director comercial, a unui autoturism de serviciu precum şi neefectuarea modificărilor la ORC privind revenirea la vechea formă de organizare.
HOTĂRÂREA NR. 38 din 03.02.2011
Modificarea postului petentei în mod abuziv de către angajator
HOTĂRÂREA NR. 39 din 03.02.2011
Acordarea diferenţiată a primelor de Crăciun 2009 şi 8 Martie 2010 de către societatea angajatoare Bursa de Valori Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 43 din 09.02.2011
Nereprezentarea unor culte în clerul militar. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 46 din 09.02.2011
atitudine de hărţuire la locul de muncă în vederea depunerii demisiei
HOTĂRÂREA NR. 51 din 15.02.2011
refuzul avansării la gradul de subinspector, odată cu promoţia care a absolvit Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza” la forma de învăţământ de zi în anul 2007, pentru că a urmat şi absolvit cursurile Academiei la forma de învăţământ fără frecvenţă.
HOTĂRÂREA NR. 53 din 15.02.2011
includerea salariului de merit în salariul funcţiei de bază, urmare noi încadrări pe funcţii conform Legii nr. 330/2009, doar pentru unii angajaţi deşi funcţiile sunt echivalente.
HOTĂRÂREA Nr. 63 din 16.02.2011
nerespectarea de către reclamat a prevederilor Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, referitoare la posibilitatea beneficierii de asistenţă juridică la negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 66 din 16.02.2011
Respingerea dosarului petentei pentru a susţine examenul de titularizare organizat în anul 2010
HOTĂRÂREA NR. 67 din 16.02.2011
Nedecontarea de către administraţia locală a cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, la şi de la locul de muncă(unitate de învăţământ).
HOTĂRÂREA NR. 70 din data de 23.02.2011
Respingerea dosarului petentei la concursul de titularizare de către ISJ Buzău din cauza diplomei de licenţă obţinută la Universitatea Spiru Haret.
HOTĂRÂREA NR. 71 din 23.02.2011
refuzul evaluării lucrării de titularizare a petentei, deşi fusese ştampilată şi semnată în timpul examenului, din cauza faptului că a absolvit Universitatea “Spiru Haret”
HOTĂRÂREA NR. 72 din 23.02.2011
nepermiterea finalizării lucrării, nesemnarea şi neştampilarea acesteia, pe motiv că a absolvit Universitatea “Spiru Haret”
HOTĂRÂREA NR. 76 din data de 02.03.2011
petenta nu şi-a primit drepturile băneşti de la Primăria Voivodeni, iar alţi angajaţi au beneficiat de aceste drepturi
HOTĂRÂREA NR. 79 din data de 02.03.2011
salarizare diferenţiată între agenţii de poliţie şi ofiţeri
HOTĂRÂREA NR.80 din data de 02.03.2011
Comportament discriminatoriu pe criteriu politic. Desfacerea contractului de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 81 din data de 02.03.2011
Refuzul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba de a-i acorda petentului şansa de a ocupa postul de profesor de limba romani.
HOTĂRÂREA NR. 88 din 16.03.2011
tratament discriminatoriu din partea conducerii instituţiei angajatoare
HOTĂRÂREA NR. 93 din data de 16.03.2011
sistarea acordării sporului de toxicitate prevăzut în contractul colectiv de muncă
HOTĂRÂREA NR. 95 din 16.03.2011
refuzul avansării pe o funcţie corespunzătoare studiilor superioare absolvite, aşa cum s-a procedat în cazul colegilor, dar şi desfacerea contractului de muncă pentru că nu este una dintre persoanele favorite ale primarului.
HOTĂRÂREA NR. 96 din 16.03.2011
desfacerea contractului individual de muncă pentru că este femeie
HOTĂRÂREA NR. 97 din 16.03.2011
limitarea funcţiilor care pot fi luate în calcul la stabilirea vechimii de 25 de ani în magistratură, necesară pentru a putea beneficia de pensie de serviciu, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, prin art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004.
HOTĂRÂREA NR. 98 din 16.03.2011
desfacerea contractului individual de muncă pentru că este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 99 din 16.03.2011
respingerea dosarului depus pentru participarea concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru că a urmat cursurile Universităţii Spiru Haret Bucureşti la forma de învăţământ ID
HOTĂRÂREA NR. 100 din data de 23.03.2011
Diferenţiere în ce priveşte salarizarea posturilor din echipa de imlementare, în funcţie de implementare, în funcţie de apartenenţa membrilor echipei la unităţi bugetare sau unităţi private
HOTĂRÂREA NR. 102 din data de 23.03.2011
Concediere pentru neapartenenţă politică.
HOTĂRÂREA NR.103 din data de 23.03.2011
Concediere pe motiv de apartenenţă la Sindicatul Independent Soia 2007.
HOTĂRÂREA NR. 104 din 28.03.2011
limitarea accesului în avocatură a poliţiştilor cu diplomă în ştiinţele juridice
HOTĂRÂREA NR. 106 din 28.03.2011
îngrădirea dreptului de a participa la examenul pentru titularizare, pe motiv ca este absolventă a Universităţii Spiru Haret.
HOTĂRÂREA NR. 108 din data de 28.03.2011
modul discriminatoriu de stabilire a criteriilor privind eliberarea din funcţie
HOTĂRÂREA NR. 110 din 28.03.2011
tratament discriminatoriu prin neacordarea concediului de odihnă pentru anul 2010, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară pe perioada 2008-2010.
HOTĂRÂREA Nr. 113 din 30.03.2011
condiţiile discriminatorii care au stat la baza restructurării postului petentului
HOTĂRÂREA NR. 114 din 30.03.2011
solicitarea de documente şi îndeplinirea unor condiţii suplimentare faţă de cele afişate pe site, datorită handicapului
HOTĂRÂREA NR. 115 din 30.03.2011
Diferenţiere salaraială. Categorie socio-profesională.
HOTĂRÂREA NR. 117 din 30.03.2011
Diferenţe de tratament între angajaţi, venite din partea angajatorului.
HOTĂRÂREA NR.120 din data de 30.03.2011
diferenţierea prevăzută de legea 303/2004, prin faptul că la examenul de numire în magistratură pot participa doar ofiţerii de poliţie judiciară, nu şi agenţii de poliţie.
HOTĂRÂREA NR. 123 din 06.04.2011
fapte de discriminare în raporturile de muncă (formare, perfecţionare, promovare profesională)
HOTĂRÂREA NR. 124 din 06.04.2011
Neplata salariului la timp. Criteriu: socioprofesional. Domeniu: egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie
HOTĂRÂREA NR. 126 din 06.04.2011
Organizarea concursului pentru notari publici fără măsuri afirmative pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii.
HOTĂRÂREA NR. 127 din data de 06.04.2011
Tratament discriminatoriu instituit prin Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.
HOTĂRÂREA NR.128 din data de 06.04.2011
încercare de înlăturare din postul de profesor de religie; presiuni psihice pentru a detremina să renunţe la petiţia formulată către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; discreditarea ca om şi profesor în faţa părinţilor şi elevilor, discreditare ca profesor de religie.
HOTĂRÂREA 129 din data de 06.04.2011
discriminare la locul de muncă - concediere cumul pensie salariu
HOTARAREA NR. 133 din data de 06.04.2011
suspendare plată spor de dispozitiv
HOTĂRÂREA NR. 134 din data de 06.04.2011
comportament discriminatoriu la adresa petentului manifestat de şeful său
HOTĂRÂREA NR. 141 din 13.04.2011
publicarea în cuprinsul ziarului Libertatea, secţiunea „Mica publiciate” a unui anunţ pentru angajre, şef de zonă îndeplinind următoarele caracteristici(înălţime 1,90/100KG, maxim 45 de ani).
HOTĂRÂREA NR. 144 din 13.04.2011
recalcularea pensiilor militarilor prin adoptarea Legii nr. 119/2010
HOTĂRÂREA NR. 146 din 13.04.2011
netitularizarea în mod discriminatoriu a petentului pe posturile ocupate ca suplinitor mai mulţi ani
HOTĂRÂREA NR. 147 din 13.04.2011
excluderea petentului din secţia de algebră şi nerespectarea altor drepturi
HOTĂRÂREA NR. 148 din data de 13.04.2011
afirmaţii cu caracter discriminatoriu la adresa etniei rome
HOTĂRÂREA NR. 149 din data de 13.04.2011
disponibilizarea petentului din funcţia publică de consilier pe motiv că postul său a fost desfiinţat din organigramă
HOTĂRÂREA NR. 151 din 18.04.2011
Neangajare ca şi asistent personal. Criteriul: dizabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 155 din 18.04.2011
salarizare inegală pe funcţii publice identice în urma adoptării şi aplicării legii unitare a personalului plătit din bugetul public de stat.
HOTĂRÂREA NR. 159 din 18.04.2011
refuzul angajatorului de a-i permite petentului desfăşurarea activităţii din motive sindicale.
HOTĂRÂREA NR. 161 din data de 18.04.2011
Concediere ca urmare a hărţuirii la locul de muncă.
HOTĂRÂREA 163 din data de 18.04.2011
concediere abuzivă, pe motivul crizei economice, deşi societatea nu înregistra probleme financiare.
HOTĂRÂREA Nr. 176 din 04.05.2011
Desfacerea contractului de muncă al petentului de către societatea reclamată şi restrângerea dreptului la informare şi la negociere, în raport cu alţi colegi, pe motivul apartenţei sindicale.
HOTĂRÂREA NR. 179 din 11.05.2011
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 186 din 18.05.2011
nerecunoaşterea studiilor absolvite la Universitatea Spiru Haret
HOTĂRÂREA NR. 189 din 18.05.2011
încetarea contractului individual de muncă în mod abuziv
HOTĂRÂREA NR. 190 din 18.05.2011
atitudine discriminatorie la locul de muncă, pentru că a cerut transferul pe caz de boală, concretizată prin desfacerea contractului de muncă în mod abuziv
HOTĂRÂREA NR. 191 din 18.05.2011
retrogradarea pe funcţia avută înainte de absolvirea studiilor superioare, prin refuzul transferului pe funcţia de profesor în cabinetul de psihopedagogie, pentru că a urmat cursurile Universităţii Spiru Haret Bucureşti la forma de învăţământ ID
HOTĂRÂREA NR.194 din 18.05.2011
Reîncadrare funcţii. Drepturi salariale. Categorie socio-profesională
HOTĂRÂREA NR.197 din data de 18.05.2011
Abuz în serviciu, denigrare, sabotare, hărţuire, înţelăciune
HOTĂRÂREA NR. 199 din data de 25.05.2011
a) încălcarea dreptului petentului la libera opţiune şi concedierea nelegală a acestuia; b) revocarea ordinului prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al petentului; c) afirmaţiile părţii reclamate în sensul că acesta doreşte desfiinţarea BJR Teleorman şi eliminarea romilor din Prefectura judeţului Teleorman
HOTARAREA NR 200 din data de 25.05.2011
Postare internet, anunţ angajare .varsta
HOTĂRÂREA NR. 201 din 25.05.2011
Acordarea gradului profesional de subinspector de poliţie, doar pentru absolvenţii cu studii universitare efectuate la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi, faţă de absolvenţii cu studii superioare efectuate sub forma de învăţământ cu frecvenţă redusă ai aceleiaşi unităţi de învăţământ.
HOTĂRÂREA NR. 202 din 25.05.2011
Acordarea gradului profesional de subinspector de poliţie, doar pentru absolvenţii cu studii universitare efectuate la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi, faţă de absolvenţii cu studii superioare efectuate sub forma de învăţământ cu frecvenţă redusă ai aceleiaşi unităţi de învăţământ.
HOTĂRÂREA NR. 203 din 25.05.2011
Acordarea gradului profesional de subinspector de poliţie, doar pentru absolvenţii cu studii universitare efectuate la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi, faţă de absolvenţii cu studii superioare efectuate sub forma de învăţământ cu frecvenţă redusă ai aceleiaşi unităţi de învăţământ.
HOTĂRÂREA NR. 204 din 25.05.2011
neasigurarea compensării cu timp liber corespunzător a orelor suplimentare
HOTĂRÂREA NR. 209 din 01.06.2011
condiţie discriminatorie pentru ocuparea unui post prin concurs
HOTĂRÂREA NR.214 din data de 01.06.2011
Acordarea diferenţiată a primelor de Crăciun 2009 şi 8 Martie 2010 de către societatea angajatoare Bursa de Valori Bucureşti .
HOTĂRÂREA NR. 215 din data de 01.06.2011
Dispoziţie cu prevederi discriminatorii prin prevederea vechimii de 12 ani pentru posturile de manager la Spitalul Municipal Urziceni.
HOTĂRÂREA NR. 222 din data de 08.06.2011
Diferenţierea salarială şi în ceea ce priveşte încadrarea pe funcţii, stabilite prin lege, aplicată categoriei profesionale a inspectorilor de specialitate faţă de cea a ofiţerilor de poliţie, ambele categorii desfăşurându-şi activitatea în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.
HOTĂRÂREA NR. 223 din data de 08.06.2011
petenta semnalează refuzul de a fi încadrată conform pregătirii dobândite, urmare absolvirii unui curs de perfecţionare în anul 2008, şi participării pe data de 4.11.2010 la concursul pentru ocuparea postului dorit din cauza apartenenţei la etnia romă şi solicită sancţionarea contravenţională a părţilor reclamate
HOTĂRÂREA Nr. 235 din 20.06.2011
Reîncadrarea petentului pe o altă funcţie şi reducerea salariului în raport cu alţi colegi care desfăşoară aceeaşi activitate.
HOTĂRÂREA Nr. 236 din 20.06.2011
Reîncadrarea petentei pe o altă funcţie şi reducerea salariului în raport cu alţi colegi care desfăşoară aceeaşi activitate
HOTĂRÂREA NR. 238 din 20.06.2011
discriminare în relaţiile de muncă, drepturi salariale, evaluare profesională, cercetare disciplinară, acte de hărţuire
HOTĂRÂREA NR.246 din 22.06.2011
discriminare la locul de muncă
HOTARAREA NR. 251 din 22.06.2011
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 253 din 22.06.2011
anunţ de încadrare pe posturi de agenţi de poliţie pentru structurile de ordine şi siguranţă publică
HOTĂRÂREA NR. 254 din 22.06.2011
discriminare bărbaţi-femei, muncitori-TESA
HOTĂRÂREA NR. 297 din 27.06.2011
prevederi de limită de vârstă până la care se poate lucra în condiţii periculoase.
HOTĂRÂREA NR. 308 din data de 27.06.2011
Neacordarea sporului de 20% la salariul de încadrare de la data încheierii actului adiţional la contractul de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 310 din data de 27.06.2011
Neacordarea drepturilor prevăzute de art.95 din contractul colectiv de muncă.
HOTĂRÂREA Nr.258 din 29.06.2011
Sancţionarea petentei pentru neîndeplinirea atribuţiilor de către persoanele din subordine în perioada anterioară numirii acesteia în funcţie
HOTĂRÂREA Nr.263 din 04.07.2011
Modificarea funcţiei petentei de către angajator, hărţuirea şi persecutarea acesteia din cauza vârstei
HOTĂRÂREA NR. 265 din 04.07.2011
încheierea raportului de muncă în urma unor decizii cu conţinut posibil discriminatoriu
HOTĂRÂREA NR. 268 din 04.07.2011
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 270 Din 04.07.2011
neincluderea geologilor la atestarea de verificator de proiecte şi expert tehnic
HOTĂRÂREA NR. 275 din data de 06.07.2011
petentul consideră discriminatorie neaplicarea procentelor de indexare periodică a salariilor de bază în cursul anului 2007 între anumite categorii de funcţionari publici, în baza O.G. nr. 6/2007.
HOTĂRÂREA NR.279 din 11.07.2011
concedierea petentului pe motiv că este infectat HIV
HOTĂRÂREA NR. 281 din data de 11.07.2011
petentul se consideră discriminat deoarece, deşi a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza”, curs frecvenţă redusă, nu a fost trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, în timp ce absolvenţii de la cursul de zi au fost promovaţi
HOTĂRÂREA NR. 283 din 11.07.2011
modificarea de către contabila Clubului Sportiv Tunari, în mod unilateral, a salariului de bază al domnului N Gi , persoană de etnie romă.
HOTĂRÂREA NR. 312 din 22.07.2011
Neacordarea sporului de confidenţialitate petentei, aprod în cadrul Curţii de Apel Galaţi, în raport cu grefierul şef, căruia i se acordă acest spor.
HOTĂRÂREA NR. 287 din 25.07.2011
victimizare în urma contestării în instanţă a unei decizii unilaterale de modificare a contractului individual de muncă şi atitudine de hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 289 din 25.07.2011
atitudine discriminatorie în relaţiile de muncă, atitudine care l-a determinat să-şi înainteze demisia şi interzicerea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de inspector pe problemele romilor, pentru că este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 299 din data de 26.07.2011
Refuzul persoanelor de etnie romă şi a românilor proveniţi din ţinutul “ţara Moţilor”, de a face parte din Composesoratul reânfiinţat al comunei Buteni.
HOTĂRÂREA NR. 320 din 03.08.2011
petentul se consideră discrim inat faţă de absolvenţii instituţiilor de învăţăm ânt din cadrul M.A.I. (aceeaşi promoţie cu el - 2007) deoarece aceştia au fost avansaţi în gradul de subinspector de poliţie, odată cu obţinerea diplom ei de licenţă în drept, iar el, deşi este absolvent al altei instituţii de învăţăm ânt superior de lungă durată, nu a fost avansat.
HOTĂRÂREA NR. 323 din 03.08.2011
Aplicarea nelegală şi discriminatorie a criteriilor de ierarhizare şi selecţie prevăzute de art. 22 şi art. 24 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău.
HOTĂRÂREA NR. 324 din 03.08.2011
Petenta se plânge de discriminare şi hărţuire întrucât i s-a schimbat postul fără a fi încheiat un act adiţional şi i se dau spre îndepinire sarcini ce nu au legătură cu postul său.
HOTĂRÂREA NR. 327 din data de 05.09.2011
aplicarea, în evaluarea probelor de concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere, a unui criteriu nou, neprevăzut de lege şi anume experienţa dobândită într-o funcţie de conducere în instanţă, ce a dus, pe cale de consecinţă, la favorizarea candidaţilor ce îndeplineau criteriul menţionat
HOTĂRÂREA NR. 343 din data de 06.09.2011
neasumarea de către OMV PETROM a obligaţiei de a plaţi foştilor săi salariaţi transferaţi către S.C. OLTCHIM S.A. unele sume băneşti din pachetul salarial, corespunzător vechimii în muncă 2. neasumarea de către angajator a unei obligaţii referitoare la acordarea în momentul concedierii a unei sume echivalente cu jum ătate din Planul Social în vigoare la acea dată
HOTĂRÂREA NR. 345 din 06.09.2011
Hărţuirea petentei de către superiorul ierarhic
HOTĂRÂREA NR. 346 din 08.09.2011
tratamentul diferenţiat aplicat controlorilor financiari în legătură cu aplicarea sporului de 75% la indemnizaţia personalului din cadrul Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României
HOTĂRÂREA NR. 351 din 08.09.2011
Interdicţia accesului în incinta întreprinderii, neangajare pe postul deţinut anterior, neacordarea sporului de vechime, neacordarea sporului pentru condiţii grele, neacordarea concediului pentru anul 2010 în cursul anului respectiv. Domeniu: hărţuire, egalitate în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. Criteriu: socio- profesional (lider sindical).
HOTĂRÂREA NR. 358 din 08.09.2011
refuz încadrare pe postul de profesor în/pentru învăţământul primar şi salarizarea corespunzătoare. Absolventă a Universităţii Spiru Haret Bucureşti.
HOTĂRÂREA NR. 360 din 08.09.2011
neacordarea gradiţiei de merit, contestarea deciziilor comisiilor de evaluare
HOTĂRÂREA NR. 367 din data de 15.09.2011
retrogradarea petentei în funcţia de profesor necalificat pentru că a urmat şi absolvit cursurile Universităţii “Spiru Haret”
HOTĂRÂREA NR. 380 din 19.09.2011
atitudine discriminatorie şi hărţuire la locul de muncă materializate prin desfacerea contractului individual de muncă
HOTĂRÂREA NR. 388 din 05.10.2011
atitudine discriminatorie şi de hărţuire la adresa Asociaţiei şi a angajaţilor acesteia, pe parcursul desfăşurării unui contract de închiriere, din cauza apartenenţei la etnia romă
HOTĂRÂREA nr. 391 din 05.10.2011
tratament ostil, discriminatoriu la locul de muncă, hărţuire. Criteriu: gen
HOTĂRÂREA NR. 395 din 11.10.2011
excluderea Sindicatului Social de la contribuţiile provenite din anexa la Contractul Colectiv de Muncă din anul 2009 şi până în prezent.
HOTĂRÂREA NR. 399 din 11.10.2011
neacordarea încadrării în grad de handicap, cu specificarea “cu asistent personal”.
HOTĂRÂREA 404 din data de 13.10.2011
neemiterea unei decizii de reîncadrare în clasă superioară, în urma susţinerii examenului de promovare conform art.68 din legea 188/1999, privind statutul funcţionarului public.
HOTĂRÂREA 414 din data de 18.10.2011
Concediere discriminatorie.
HOTĂRÂREA NR.417 din data de 02.11.2011
neacordarea tichetelor de masă, conform contractului individual de muncă.
HOTĂRÂREA NR.420 din 02.11.2011
desfacerea contractului de muncă ca fiind ilegală şi discriminatorie
HOTĂRÂREA NR. 421 din 02.11.2011
limitarea accesului la examenul de titularizare absolvenţilor Universităţii „Spiru Haret”
HOTĂRÂREA Nr. 425 din 02.11.2011
tratament diferenţiat aplicat petentului în ceea ce priveşte nivelul salarial în raport cu un alt angajat al firmei, care are o fişa a postului similară cu cea a petentului.
HOTĂRÂREA Nr. 426 din 02.11.2011
Discriminare prin îngrădirea ocupării locului de muncă datorită domiciliului şi numirea altei persoane pe postul obţinut de petent în învăţământ în anul 2006
HOTĂRÂREA NR. 428 din 09.11.2011
atitudine de hărţuire la locul de muncă în vederea depunerii demisiei
HOTĂRÂREA NR.433/2011 din data de 09.11.2011
concedierea pe motivul vârstei.
HOTĂRÂREA NR. 440 din 15.11.2011
Desfacerea contractului de muncă din cauza dizabilitătii.
HOTĂRÂREA NR. 442 din data de 16.11.2011
petenta, angajată la S.N.T.F.M. CFR Marfă - Sucursala Galaţi, în funcţia de şef serviciu Achiziţii, Aprovizionare, Administrativ, concediată sub pretextul restructurărilor, se consideră discriminată în raport cu ceilalţi colegi cu funcţii de conducere deoarece apreciază că i s-a desfăcut contractul de muncă ca urmare a plângerilor făcute de ea către conducerea de la Bucureşti, cu privire la hărţuirea sexuală, morală.
HOTĂRÂREA NR. 445 din 16.11.2011
Prevederi posibil discriminatorii, privind sistemul de plată al salariatului cetăţean străin, angajat cu contract de muncă în baza Legii 157/11.07.2011. ’
HOTĂRÂREA NR. 5 din data de 11.01.2012
Organizarea unei manifestări publice, organizate pe criteriul etnic, respectiv "Noaptea Muzeelor”.
HOTĂRÂREA NR. 11 din 16.01.2012
afirmaţii discriminatorii postate pe site, redate şi în emisune
HOTĂRÂREA Nr. 14 din 16.01.2012
Prevederi discriminatorii ale OUG 82/2006, prin care se acordă drepturi financiare doar militarilor români care rămân infirmi în urma unor acţiuni militare pe platourile internaţionale şi nu şi celor care au dobândit infirmitatea ca militari înainte de 1990 la „munci în economia naţională"
HOTĂRÂREA NR. 16 din 16.01.2012
Discriminarea poliţiştilor faţă de sportivii clubului Dinamo în ceea ce priveşte drepturile salariale. Nelegalitatea adoptării Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.S. Dinamo, clasificarea ca secret de serviciu a regulamentului.
HOTĂRÂREA NR. 18 din 16.01.2012
Neadmiterea ca recenzor, deşi timp de 16 ani a fost secretarul comunei.
HOTĂRÂREA NR. 20 din 16.01.2012
hărţuirea prin discriminare la care petenţii au fost supuşi de către reclamat prin asocierea cu categoria unor minorităţi faţă de care există anumite reticenţe şi prejudecăţi publice în mentalul colectiv
HOTĂRÂREA NR. 7 din data de 16.O1.2012
modul de calculare a pensiei pentru limită de vârstă prin neluarea în caicul a perioadei de studii la calcularea pensiei, precum şi, lipsa de celeritate a soluţionării cererilor de către partea reclamată.
HOTĂRÂREA NR. 21 din data de 18.01.2012
nerespectarea clauzelor contractuale
HOTĂRÂREA NR. 23 din 18.01.2012
asigurarea transportului angajaţilor în mod discriminatoriu
HOTĂRÂREA NR. 28 din data de 18.01.2012
hărţuirea petentei, culminând cu desfacerea contractului de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 29 din data de 18.01.2012
respingerea unei solicitări de preschimbare a unei specializări
HOTĂRÂREA NR. 31 din 18.01.2012
Afirmaţii cu caracter discriminatoriu ia adresa etniei rome
HOTĂRÂREA NR. 32 din 18.01.2012
Neautorizarea societăţii, având ca efect evacuarea din spaţiul închiriat.
HOTĂRÂREA NR. 37 din 30.01.2012
Hărţuire la locul de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 35 din 31.01.2012
discriminare directă şi hărţuire, constând într-un comportament al părţii reclamate care a dus la crearea unui cadru intimidant, ostil şi ofensiv
HOTĂRÂREA NR. 40 din data de 31.01.2012
Concediere de la locul de muncă pe criteriul vârstei.
HOTĂRÂREA NR. 41 din data de 06.02.2012
refuzul selectării în lista de recenzori
HOTĂRÂREA NR. 46 din 08.02.2012
Solicitare documente suplimentare pentru înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 48 din. 15.02.2012
violenţe fizice şi verbale, venite din partea unui funcţionar public şi neplata indemnizaţiei pentru persoane cu handicap.
HOTĂRÂREA NR.52 din data de 15.02.2012
Desfiinţarea treptelor de salarizare, reîncadrarea funcţionarilor publici făcându-se pe clase şi grade profesionale conform Legii 284/2010 şi 285/2010.
HOTĂRÂREA NR.54 din data de 15.02.2012
Excludere din rândul membrilor cooperatori
HOTĂRÂREA NR. 56 din 22.02.2012
condiţie participare concurs, limba maghiară nivel avansat.
HOTĂRÂREA NR. 57 din 22.02.2012
neîndeplinire condiţie promovare profesională
HOTĂRÂREA NR. 61 din 22.02.2012
respingerea dosarului de participare la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere pe criteriul studiilor
HOTĂRÂREA NR.64 din data de 22.02.2012
Refuzul acordului pentru titularizare pe post în învăţământ.
HOTĂRÂREA NR.66 din data de 22.02.2012
Situaţie conflictuală între cadrele didactice şi conducerea şcolii.
HOTĂRÂREA NR. 69 din 29.02.2012
stabilirea de către Raiffeisen Bank a unor criterii de eligibilitate discriminatorii privind un program de granturi lansat pe site-ul băncii
HOTĂRÂREA NR. 70 din 29.02.2012
Ridicarea unui zid despărţitor între locuinţele sociale ocupate în majoritate de romii din strada Horea din municipiul Baia Mare şi strada principală (aleea pietonală şi şoseaua destinată circulaţiei autovechiculelor). Victimizarea petentei, potrivit prevederilor O.G. nr. 137/2000, republicată
HOTĂRÂREA NR. 71 din 29.02.2012
desfacerea contractului de muncă ia numai 8 zile de la angajare deoarece pe respectivul post s-a reîntors din concediul de creştere copil persoana anterior angajată, fapt petrecut în anul 2009
HOTĂRÂREA NR. 77 din 29.02.2012
Neinciuderea consilierilor de probaţiune în Hotărârea de Guvern nr. 762/2010. Domeniu: acces la servicii de sănătate. Criteriu: socioprofesional
HOTĂRÂREA NR. 83 din 09.03.2012
neîncadrarea în grad de invaliditate cu menţiunea capacitate de muncă păstrată 65%, fapt din cauza căruia este refuzat la cursurile de formare profesională şi la angajare
HOTĂRÂREA NR.84 din data de 09.03.2012
Nenumirea în funcţia deţinută anterior reorganizării.
HOTĂRÂREA NR. 85 din data de 09.03.2012
Neacordarea unui salariu mediu pe unitate pentru naştere copil.
HOTĂRÂREA NR.86 din data de 09.03.2012
Cercetare disciplinară, în urma încetării contractului de muncă
HOTARAREA NR. 88 din data de 26.03.2012
nerecunoaşterea unor drepturi salariale în mod unitar, de către instanţele de judecată
HOTĂRÂREA NR. 93 din 26.03.2012
restituirea taxei de înscriere în profesie
HOTĂRÂREA NR. 94 din 28.03.2012
refuzul Casei Judeţene de Pensii Neamţ de a creşte punctajele anuale cu 50% pentru perioada în care petentul şi-a desfăşurat activitatea în grupa I de muncă
HOTĂRÂREA NR. 95 din 28.03.2012
atitudine de hărţuire şi discriminare la locul de muncă aducându-se atingere demnităţii personale a petentului
HOTĂRÂREA NR. 100 din data de 28.03.2012
desfacerea contractului de muncă, după preluarea lanţului de magazine Plus, de către SC Lidl Discount SRL.
HOTĂRÂREA NR. 102 din data de 28.03.2012
Neacordarea sporului de doctorat în procent de 25%.
HOTĂRÂREA NR.107 din data de 28.03.2012
Refuzul eliberării unei adeverinţe pentru echivalarea funcţiei de ofiţer de cercetare penală în funcţia de consilier juridic.
HOTĂRÂREA NR. 110 din 06.04.2012
Nereţinerea cotizaţiei sindicale de către angajator care are ca efect nededucerea din venit a cotizaţiilor sindicale pentru angajaţii. Domeniu: angajare. Criteriu: socio-profesional.
HOTĂRÂREA NR. 113 din 06.04.2012
neacordarea aceloraşi drepturi salariale şi personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată aşa cum se acordă personalului angajat cu contract nedeterminat
HOTARAREA NR 115 din data de 06.04.2012
neacordarea ajutoarelor băneşti, urmare pensionării pentru limită de vârstă.
HOTĂRÂREA NR. 117 din data de 06.04.2012
neacordarea cumulată a celor două zile de repaus săptămânal în zilele de sâmbătă şi duminică, neacordarea normei de hrană
HOTĂRÂREA NR. 120 din data de 06.04.2012
Interzicerea portului de bijuterii sau alte accesorii la uniforma de poliţie în timpul serviciului, victimizare
HOTĂRÂREA NR. 125 din 11.04.2012
acordarea unei diurne necorespunzătoare
HOTĂRÂREA Nr. 134 din 11.04.2012
tratament discriminatoriu al angajatorului
HOTĂRÂREA NR. 135 din 11.04.2012
creşterea salariată de numai 10% în cazul petentei, în comparaţie cu asistentele şefe sau cu cele care au absolvit în anul 2010, şi cărora li s-a majorat salariul cu un procent de 20%
HOTĂRÂREA NR. 138 din 11.04.2012
Limitarea angajărilor în cadrul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân la persoane care au o vechime de cel puţin 2 ani în administraţia publică locală. Domeniu: angajare. Criteriu: vechime
HOTĂRÂREA NR. 158 din data de 17.04.2012
modificarea condiţiilor persoanelor pensionate la limită de vârstă, prin aplicarea noilor directive la legea pensiilor nr. 263/2010
HOTĂRÂREA NR. 141 din data de 18.06.2012
plângerea petetei vizează acte de hărţuire psihologică la locul dc muncă în mod sistematic prin încălcarea dreptului la muncă, la imagine şi demnitate
HOTĂRÂREA NR. 143 din 18.06.2012
petenta consideră că noile prevederi legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice au dus la o remuneraŃie salarială diferită pentru angajaŃii care desfăşoară aceeaşi activitate şi au aceeaşi pregătire cu cea a petentei
HOTĂRÂREA NR. 145 din 18.06.2012
salarizarea diferenŃiată a petenŃilor în comparaŃie cu alŃi colegi în urma reîncadrării acestora pe funcŃii bugetare administrative
HOTĂRÂREA NR. 146 din 18.06.2012
limitarea dreptului la muncă şi hărŃuirea petentei de către societatea reclamată
HOTĂRÂREA NR.154 din data de 19.06.2012
neacordarea sporului de risc şi suprasolicitare, în cuantm de 50%.
HOTĂRÂREA NR. 157 din 19.06.2012
eliminarea din cadrul unei echipe de cercetare
HOTĂRÂREA NR. 162 din data de 20.06.2012
schimbarea gradului de handicap, de către o comisie medicală de specialitate.
HOTĂRÂREA NR. 166 din data de 20.06.2012
Concediere de la locul de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 167 din data de 20.06.2012
Fapte antisociale şi prejudicii materiale prin emiterea deciziei de pensionare.
HOTĂRÂREA NR. 168 din data de 20.06.2012
Favorizarea proiectelor derulate de persoanele cu vârsta de până la 40 de ani şi a celor depuse de către femei
HOTĂRÂREA NR. 175 din data de 20.06.2012
conflict la locul de muncă, între petentă şi conducerea unităŃii.
HOTĂRÂREA NR. 180 din data de 20.06.2012
1. disponibilizarea petentei ca urmare a numeroaselor abateri 2. petenta solicită ca CNCD, să se pronunŃe asupra avizului de concediere şi asupra comunicării documentului nr.1/3323/2011, CFR Călători către doamna P. A.
HOTĂRÂREA NR. 197 din 04.07.2012
impunerea condiŃiei de cunoaştere a limbii maghiare pentru ocuparea postului de manager de spital
HOTĂRÂREA nr. 210 din 04.07.2012
Egalitate în domeniul muncii, hărŃuire, victimizare
HOTĂRÂREA Nr. 215 din 11.07.2012
îngrădirea dreptului la muncă
HOTĂRÂREA NR. 217 din 11.07.2012
lipsa angajaŃilor de origine română din cadrul Primăriei
HOTĂRÂREA NR 218 din 11.07.2012
impunerea printr-o notă a Preşedintelui ANAF a condiţiei de studii economice
HOTĂRÂREA NR 218 din 11.07.2012
impunerea printr-o notă a Preşedintelui ANAF a condiţiei de studii economice sa juridice de lunga durată pentru postul de şef biro vamal, urmare careia petentul nu a mai îndeplinit condiţiile pentru rămânerea pe postul pe care îi ocupase anterior prin concurs
HOTĂRÂREA NR 219 din data de 11.07.2012
acordarea funcţiilor de conducere pe criterii discriminatorii, naţionalitate, victimizare
HOTĂRÂREA NR. 220 din 11.07.2012
HărŃuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 224 din data de 25.07.2012
Respingerea dosarului de la înscriere pentru concursul de promovare în clasă.
HOTĂRÂREA NR. 229 din 01.08.2012
condiŃiile de acces în profesia de executor bancar şi condiŃiile referitoare la repartizarea pe post a acestora, condiŃii impuse prin propunerea legislativă de asimilare a executorilor bancari în cadrul executorilor judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 234 din 01.08.2012
schimbarea locului şi natura muncii fără a se Ńine cont că este persoană cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 235 din 01.08.2012
restructurarea postului petentului deoarece face parte dintr-un sindicat neagreat de partea reclamantă şi pentru că nu are studii superioare
HOTĂRÂREA NR. 236 din 01.08.2012
petenta consideră că a fost discriminată de fostul angajator prin faptul că nu i-au fost acordate tichetele de masă pe ultimele cinci luni ale perioadei în care figura ca angajată, comparativ cu alŃi colegi
HOTĂRÂREA NR. 240 din 01.08.2012
petenta consideră discriminatoriu faptul că Arhiepiscopia Ortodoxă Română i-a retras acordul privind predarea disciplinei religie
HOTĂRÂREA NR. 247 din 08.08.2012
disponibilizarea urmare desfiinŃării postului din motive economice
HOTĂRÂREA NR. 248 din 08.08.2012
desfacerea contractului de muncă în vederea favorizării altei persoane să ocupe postul său, precum şi refuzul de a-l reintegra pe funcŃia deŃinută
HOTĂRÂREA NR. 256 din 08.08.2012
solicitare în vederea redeschiderii dosarului 818/2008, considerând că are noi probe cu privire la faptul că nu a primit grupa II –a de lucru în urma încheierii contractului individual de muncă pe criteriul gen
HOTĂRÂREA NR.262 din data de 08.08.2012
încetarea acordării indemnizaţiei de revoluţionar
HOTĂRÂREA NR.264 din data de 08.08.2012
încetarea acordării indemnizaţiei de revoluţionar
HOTĂRÂREA NR.271 din data de 08 august 2012
HărŃuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR.273 din data de 08.08.2012
Neacordarea sporului de 25% pentru absolvirea de studii superioare
HOTĂRÂREA NR. 278 din 21.08.2012
atitudine discriminatorie la locul de muncă şi adresarea de injurii precum „ţigancă jegoasă, nenorocită
HOTĂRÂREA NR. 279 din 21.08.2012
nebeneficierea de salarii compensatorii, după ce a fost pensionat medical, pentru că a intrat sub incidenŃa legii nr. 118/2010
HOTĂRÂREA NR. 280 din 21.08.2012
petenŃii, asistenŃi personali ai persoanelor cu dizabilităŃi, persoane de etnie romă, reclamă încetarea contractelor de muncă
HOTĂRÂREA NR. 290 din 05.09.2012
încetare contract de muncă
HOTĂRÂREA NR. 291 din 05.09.2012
situaŃie de discriminare bazată pe prevederile Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
HOTĂRÂREA NR. 292 din data de 05.09.2012
discriminare pe motiv de vârstă în stabilirea listei de recenzori
HOTĂRÂREA NR. 293 din 05.09.2012
impunerea unor criterii discriminatorii de către Sindicat, în ceea ce priveşte acordarea unor facilităţi membrilor de sindicat.
HOTĂRÂREA NR. 299 din 12.09.2012
concediere, urmare reorganizării instituţiei
HOTĂRÂREA NR. 302 Din 12.09.2012
CondiŃii de muncă discriminatorii. Criteriul constă în situaŃia litigioasă dintre părŃi.
HOTĂRÂREA NR. 303 din data de 12.09.2012
constatarea discriminării în cadrul Asociaţiei de Proprietari, şi anume,..refuzul preşedintelui şi a administratorului Asociaţiei de a furniza petentelor date privind administrarea banilor Asociaţiei de către aceştia.
HOTĂRÂREA NR. 304 din data de 12.09.2012
tratament discriminatoriu din partea conducerii liceului
HOTĂRÂREA NR. 308 din 12.09.2012
aplicarea în mod diferenŃiat a sporului de vechime de 15 ani de muncă pentru magistraŃi, după apariŃia Legii.nr. 285/2010
HOTĂRÂREA NR. 310 din 12.09.2012
petentului i se solicită zilnic rapoarte de activitate, înregistrate în cadrul DirecŃiei în care lucrează şi celorlalŃi colegi nu
HOTĂRÂREA NR.311 din data de 12.09.2012
disponibilizări făcute în cadrul societăŃii
HOTĂRÂREA NR. 314 Din 19.09.2012
jurisprudenŃa neunitară în ceea ce priveşte acordarea ajutorului pentru activitatea depusă ca poliŃist
HOTĂRÂREA NR. 317 din 19.09.2012
atitudine discriminatorie la locul de muncă pentru determinarea depunerii demisiei din cauza vârstei
HOTĂRÂREA NR. 318 din 19.09.2012
desfacerea contractului de muncă abuziv
HOTĂRÂREA NR.320 din data de 19.09.2012
Concediere de la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR.321 din data de 19.09.2012
Majorare salarială diferenŃiată
HOTĂRÂREA NR. 322 din data de 19.09.2012
Refuzul numirii din funcţia de procuror, în funcţia de judecător.
HOTĂRÂREA NR. 325 din 19.09.2012
petentul se consideră discriminat în comparaŃie cu absolvenŃii seriei de elevi 2009-2011 ai Şcolii de Pregătire a AgenŃilor de PoliŃie de Frontieră “Avram Iancu”, Oradea, deoarece, ulterior disponibilizării sale în baza OUG nr. 54 din 2011, deşi are aceleaşi studii, pentru ocuparea unei funcŃii nou înfiinŃate, examenele au fost organizate în baza unei legi, respectiv unei proceduri interne discriminatorii
HOTĂRÂREA NR. 326 din 19.09.2012
petenta se consideră discriminată deoarece învăŃătoarele cu licenŃă în anul 2010 sunt încadrate în funcŃia de profesor în învăŃământul primar, iar ea nu, deşi are aceleaşi studii, dar a luat licenŃa în iunie 2011
HOTĂRÂREA NR. 327 din 19.09.2012
petenta sesizează un tratament diferit între ea si o contracandidată la un concurs de angajare deoarece ea are studii medii, iar cealaltă persoană studii superioare, postul fiind pentru studii medii
HOTĂRÂREA NR. 329 din data de 19.09.2012
neacordare cadouri de sărbători
HOTĂRÂREA NR. 335 din 26.09.2012
Drepturi salariale. Sporuri. Categorie socio-profesională.
HOTĂRÂREA NR. 346 din 03.10.2012
constatarea existenŃei unor situaŃii de discriminare create de contractul colectiv la nivel de unitate Compania NaŃională a Huilei S.A. între sindicatul reprezentativ şi celelalte sindicate, precum şi a unor situaŃii de discriminare create între membrii sindicatelor
HOTĂRÂREA NR. 350 din 03.10.2012
decontarea cheltuielilor efectuate cu deplasarea de la domiciliu la societate doar unora dintre angajaŃii societăŃii şi victimizarea urmare adresării către instanŃă a unei plângeri privind tratamentul egal.
HOTĂRÂREA NR. 359 din 03.10.2012
refuz transfer de pe postul de educator pe postul de învăţător, fapte de abuz în serviciu, emiterea unor acte ilegale, modul de calcul ori de reţinere a procentului de 25% din salariul de bază.
HOTĂRÂREA NR. 361 din 03.10.2012
suspendarea contractului individual de muncă pentru o lună calendaristică, pe motiv că, în calitate de lider de sindicat nereprezentativ, a solicitat anumite drepturi
HOTĂRÂREA NR. 378 din 10.10.2012
trecere în rezervă ca urmare a reorganizării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Oltenia
HOTĂRÂREA NR. 382 din 18.10.2012
discriminare directă şi hărŃuire, constând într-un comportament al părŃii reclamate care a dus la crearea unui cadru intimidant, ostil şi ofensiv
HOTĂRÂREA NR. 385 din 18.10.2012
SituaŃie discriminatorie creată de actele normative în vigoare cu privire la pensionari
HOTĂRÂREA NR. 386 din 18.10.2012
declarată respinsă la concursul privind ocuparea postului de auditor intern
HOTĂRÂREA NR. 389 din 22.10.2012
petentele, angajate în funcŃia de asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială OlteniŃa, se consideră discriminate deoarece nu li s-a acordat sporul de prevenŃie
HOTĂRÂREA NR. 391 din 22.10. 2012
petenta se consideră discriminată de societatea angajatoare care nu i-a fost acordat şi plătit preavizul de 20 de zile, nici salariul compensatoriu prevăzut de lege şi solicită daune morale
HOTĂRÂREA NR. 404 din data de 22.10.2012
abuz cu privire la ocuparea unui post de titularizare, în urma susţinerii unui examen de specialitate.
HOTĂRÂREA NR. 405 din 22.10.2012
refuzul acordării unui aviz necesar înscrierii la examenul de titularizare.
HOTĂRÂREA NR. 407 din 22.10.2012
neacordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor
HOTĂRÂREA NR.408 din data de 22.10.2012
ameninŃarea cu pierderea locului de muncă din cauza faptului că nu cunoaşte limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 414 din 22.10.2012
neredistribuire pe focurile vacante din cadrul Serviciului Judeţean di Ambulanţă Buzău
HOTĂRÂREA NR. 434 din 29.10.2012
salarizarea diferenŃiată urmare reîncadrării din funcŃionari publici în personal contractual
HOTĂRÂREA NR. 435 din 29.10.2012
modificarea felului muncii şi a salariului în anul 2005
HOTĂRÂREA NR. 437 din 29.10.2012
expulzarea şi aplicarea unei interdicŃii de a munci în Germania
HOTĂRÂREA NR. 438 din 29.10.2012
includerea în salariile de bază a mediei stimulentelor corespunzătoare funcŃiei doar unora dintre angajaŃi în baza Legii nr. 283/2011
HOTĂRÂREA NR. 443 din 29.10.2012
petenta sesizează că la reîntoarcerea din concediul de creştere şi îngrijire copil nu a putut să îşi reia postul şi atribuŃiile avute anterior, în locul său fiind numit în mod abuziv un bărbat, iar ea pentru că este femeie şi mamă a fost înlăturată nejustificat din postul şi funcŃia pe care le ocupa
HOTĂRÂREA NR. 444 din 29.10.2012
petentul sesizează faptul că nu i se permite de către Colegiul Medicilor Braşov deschiderea unui punct de lucru secundar al cabinetului medical pe care îl deŃine, motivul care petentul consideră că stă la baza acestei decizii fiind acela că este cetăŃean român născut în Republica Moldova şi este absolvent al Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
HOTĂRÂREA NR. 446 din data de 07.11.2012
hărţuire sexuală a petentei de către patronul firmei
HOTĂRÂREA NR. 447 din data de 07.11.2012
hărţuire la locul de muncă datorită apartenenţei etnice şi stării de graviditate
HOTĂRÂREA NR. 449 din data de 07.11.2012
refuzul de recalculare a pensiei de magistratj respingerea de către instanţa de judecată a acţiunii având ca obiect recalculare pensie
HOTĂRÂREA NR. 455 din 07.11.2012
respingerea în aprilie 2011 a candidaturii petentei în vederea pretransferului pentru un post de profesor la o altă şcoală din Bucureşti pe motiv de neîndeplinire a condiţiilor legale, respingerea dosarului de detaşare la cerere prin concurs specific în luna august 2012 şi posibilele probleme pe care le va avea petenta dacă se va înscrie la examenul de definitivat în învăţământ
HOTĂRÂREA NR.468 din data de 07.11.2012
îngrădirea accesului la ocuparea unei funcţiei în cadrul TVR, având în vedere criteriul convingerilor politice.
HOTĂRÂREA NR. 474 din 12.11.2012
comportament discriminatoriu la locul de muncă, petenta solicitând Consiliului constatarea discriminării şi hărţuirii acesteia.
HOTĂRÂREA NR. 478 din 12.11.2012
atitudine de discriminare şi hărŃuire la locul de muncă din cauza statutului social, a vârstei şi a sexului
HOTĂRÂREA NR. 483 din 12.11.2012
nemajorarea salarială, refuz negociere pe motiv că a câştigat anumite drepturi în instanţa de judecată
HOTĂRÂREA NR. 484 din 12.11.2012
membrii de sindicat care au cotizat lunar dar nu mai sunt membrii nu mai pot beneficia de drepturile pecuniare pentru anul/anii pentru care au cotizat.
HOTĂRÂREA Nr. 488 din 21.11.2012
Neeliberarea diplomelor, medaliilor la concursurile de profil şi neprimirea dosarului pentru titlul de maestru al sportului, pe motive etnice petentului şi fiului acestuia.
HOTĂRÂREA Nr. 490 din 21.11.2012
refuzul înscrierii petentei pe tabloul avocaţilor incompatibili şt diferenţierea între tratamentul aplicat magistraţilor în situaţia în care aceştia doresc să acceadă la profesia de avocat
HOTĂRÂREA NR. 493 din 21.11.2012
neacordarea salariului petentei aferent perioadei din luna ianuarie 2012 lucrată, micşorarea salariului în mod abuziv, calcularea salariului in mod ilegal
HOTĂRÂREA NR. 495 din 21.11. 2012
prin adoptarea Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, poliŃiştii sunt discriminaŃi în raport cu personalul din alte domenii de activitate
HOTĂRÂREA NR. 496 Din 21.11.2012
prevederile din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea sunt neconstituţionale, interzicând dreptul la muncă a unui grefier împotriva căruia s-a început acţiunea penală prin ordonanţă sau rechizitoriu pentru o faptă care nu ţine de profesia sa
HOTĂRÂREA NR. 501 din 21.11.2012
Stabilirea şi aplicarea criteriilor de punctaj la reducerea personalului din cadrul instituŃiei reclamate. Domeniu: egalitate în angajare. Criteriu: studii.
HOTĂRÂREA NR. 503 din 21.11.2012
Neacrodarea unor sporuri. Domeniu: egalitate în angajare. Criteriu: socioprofesional.
HOTĂRÂREA NR. 504 din 21.11.2012
Nelegalitatea evaluării, nelegalitatea sancŃionării. Domeniu: egalitate în angajare.
HOTĂRÂREA NR. 511 din 26.11.2012
petentul, subofiŃer operativ principal în cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, structura Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă, licenŃiat al UniversităŃii Spiru Haret în ştiinŃe administrative în anul 2010, sesizează că în anul 2011 nu s-a Ńinut cont de acest lucru şi nu i s-au acordat punctele pe criteriul privind studiile superioare în momentul în care a fost reorganizat, prin O.M.A.I., Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă
HOTĂRÂREA NR.513 din data de 26.11.2012
DiferenŃă salarială pentru funcŃii similare
HOTĂRÂREA NR.516 din data de 26.11.2012
desfacerea contractului de muncă după revenirea din concediul de creştere copil
HOTĂRÂREA NR.517 din data de 26.11.2012
intimidare şi ameninţare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR.518 din data de 26.11.2012
intimidare, hărţuire şi ameninţare la locul de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 521 din 26.11.2012
Diminuare salariu, neacordarea unor drepturi pe criteriul politic. Domeniu: egalitate în muncă. Criteriu: convingeri politice.
HOTĂRÂREA NR. 533 din 03.12.2012
respingerea dosarului de concurs pentru ocuparea funcŃiei de mecanic auto
HOTĂRÂREA NR. 536 din 03.12. 2012
petentul consideră că nu a fost angajat, după absolvirea unui curs, deoarece este persoană cu dizabilităŃi
HOTĂRÂREA NR. 539 din 03.12.2012
refuzul de a se prezenta decizia Consiliului de AdministraŃie cu privire la restructurarea poziŃiei de retail segment coordination manager, refuzul de a acorda bonus de performanŃă, întroducerea timp de trei ani a unor calificative de evaluare inferioare celei reale, neacordarea de şanse egale în ocuparea unor poziŃii în cadrul băncii, abuzuri verbale, alocare de target de vânzări în perioada concediului de odihnă şi a concediului medical, denigrări la şedinŃe, convocarea la cercetare disciplinară în 2012.
HOTĂRÂREA NR. 540 din. 03.12.2012
reţineri financiare pentru pensionarii ce au lucrat în aparatul auxiliar al instanţelor de judecată, în momentul trecerii în baza unei noi reglementări de la pensiile de serviciu la cele pentru limită de vârstă.
HOTĂRÂREA NR. 541 din.03.12.2012
adoptarea legii salarizării unitare a angajaţilor plătiţi de la bugetul de stat.
HOTĂRÂREA NR. 548 din 12.12.2012
petenta se consideră discriminată de angajator deoarece la întoarcerea din concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului agenŃia “Unirea Splai” unde şi-a desfăşurat activitatea ca director de sucursală înainte de intrarea în concediu s-a desfiinŃat şi ei i s-a oferit un alt post, dar nu la pregătirea sa
HOTĂRÂREA NR. 549 din 12.12. 2012
tratament diferenţiat manifestat prin deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă a unor persoane cu funcţii de conducere faţă de o persoană cu funcţie de execuţie. Petenta se consideră hărţuită la locul de muncă şi supusă victimizării de către angajator
HOTĂRÂREA NR. 553 din 12.12.2012
petenta reclama faptul că nu a fost în măsură să-şi găsească un loc de muncă datorită convingerilor sale şi a faptului că este practicantă de Yoga la şcoala MISA.
HOTĂRÂREA NR. 557 din 12,12.2012
refuzul nejustificat de organizare a concursului de promovare în grad profesional / afirmaţii cu caracter discriminatoriu la adresa petentului
HOTĂRÂREA NR. 557 din 12,12.2012
refuzul nejustificat de organizare a concursului de promovare în grad profesional / afirmaţii cu caracter discriminatoriu la adresa petentului
HOTĂRÂREA NR. 565 din 12.12.2012
Neacordarea unei adeverinŃe din care să rezultă că petentul a lucrat în condiŃii deosebite
HOTĂRÂREA NR. 573 din 17.12.2012
Desfacere abuzivă a contractului de muncă pe criteriu de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 577 din data de 17.12.2012
plângere împotriva unor angajaţi ai Poliţiei de Frontieră care ar fi comis o serie de abuzuri împotriva petentului.
HOTĂRÂREA NR.578 din 17.12.2012
Constatarea discriminării salariaţilor Sucursalei Romag Termo Dr. Tr. Severin prin neacordarea sporului de 15% pentru titlul de doctor în ştiinţe, în raport cu salariaţii celorlalte sucursale respectiv SITON Bucureşti şi SCN Piteşti
HOTĂRÂREA NR. 579 din 17.12.2012
petentul se consideră discriminat deoarece nu a putut candida pentru a fi membru în cadrul Comitetului Filialei ConstanŃa a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România (U.D.T.T.M.R.) pe motiv că este angajat în cadrul U.D.T.T.M.R.
HOTĂRÂREA NR. 596 din 17.12.2012
suspendarea contractului de muncă şi presiuni asupra petentei în vederea achitării unor lipsuri din gestiune
HOTĂRÂREA NR. 601 din 17.12.2012
respingerea CV-ului depus pentru un post de operator calculator din cauza vârstei
HOTĂRÂREA NR.604 din data de 17.12. 2012
Aplicarea diferită a legii pentru funcţii similare, în ce priveşte salarizarea şi acordarea concediului de odihnă
HOTĂRÂREA NR.2 din data de 16.01.2013
tratament discriminatoriu la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 16.01.2013
Neacordarea indemnizatiei de membru în Consiliul de Administratie
HOTĂRÂREA NR. 5 din data de 16.01.2013
Diferentă salarială şi neacordarea sporului de 15% pentru conditii vătămătoare
HOTĂRÂREA nr. 9 din 16.01.2013
Desfacerea contractului de muncă. Criteriu: conflict anterior. Domeniu: egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie.
HOTĂRÂREA nr. 13 din 23.01.2013
neacordarea indemnizatiei pentru politiştii care asigură desfăşurarea alegerilor
HOTĂRÂREA nr. 14 din 23.01.2013
salarizarea diferită fată de o altă persoană care are aceleaşi atributii de muncă. Domeniu: egalitate în activitatea economică
HOTĂRÂREA NR. 16 din 23.01.2013
impunerea conditiei de cunoaştere a limbii maghiare pentru ocuparea postului de administrator public
HOTĂRÂREA NR.23 din data de 30 ianuarie 2013
Abuz şi hărtuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 26 din 30.01.2013
petentul consideră că a fost concediat în mod abuziv şi că se face represiune nedreaptă împotriva sa de către organele politiei judiciare încă din luna septembrie 2004
HOTĂRÂREA nr. 31 din 30.01.2013
desfacerea contractului de muncă imediat după întoarcerea din concediul de creşterea copilului. Criteriu: sex. Domeniu: egalitate în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie
HOTĂRÂREA nr. 32 din 30.01.2013
hărtuirea unui subaltern maghiar, pe criteriul apartenentei etnice
HOTĂRÂREA nr. 33 din 30.01.2013
hărtuirea angajatului rom la locul de muncă pe criteriul apartenentei etnice
HOTĂRÂREA nr. 34 din 30.01.2013
hărtuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 37 din 30.01.2013
declararea ca apt conditionat al petentului infectat cu HIV pentru angajare în functia de montator, reglor, testor tehnică de calcul
HOTĂRÂREA NR. 40 din data de 30.01.2013
schimbarea petentei din motiv religios, din funcţia pe care o ocupa la conducerea sucursalei bancare
HOTĂRÂREA NR. 42 din data de 30.01.2013
desfacerea contractului individual de muncă încheiat în perioada de probă, pe motivul nerespectării Regulamentului de ordine interioară al societăţii
HOTĂRÂREA NR. 44 din data de 06.02. 2013
impunerea cunoaşterii limbii maghiare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere
HOTĂRÂREA NR. 60 din 06.02.2013
petenta semnalează anumite fapte pe care le consideră abuzuri la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR.61 din data de 06 februarie 2013
Concediere. Stare de graviditate
HOTĂRÂREA NR. 62 din data de 06.02.2013
sugerarea de către angajator petentei să demisioneze.
HOTĂRÂREA NR. 63 din data de 06.02.2013
încetarea formei de detaşare a petenţilor, prin modificare organigramei societăţii la care au fos detaşaţi
HOTĂRÂREA NR. 66 din 19.02.2013
refuzul eliberării foii de parcurs către petent pentru a-şi putea desfăşura activitatea de conducător auto în cadrul Regiei Autonome de Transport ...
HOTĂRÂREA NR. 67 din 19.02.2013
petenta, judecător în cadrul Tribunalului B., consideră ca este discriminată în sensul existenţei unei inechităţi în raport cu colegii din sistemul judiciar care anterior apariţiei Legii nr. 285/2010 au împlinit vechimea în magistratură de 10 ani
HOTĂRÂREA NR. 72 din 19.02.2013
atitudine de hărţuire în derularea contractului individual de muncă în vederea depuneri demisiei
HOTĂRÂREA nr. 73 din 19.02.2013
abuz în serviciu, hărţuire, neacordarea unui salar meritat
HOTĂRÂREA nr. 75 din 19.02.2013
acordarea diferenţiată a salariilor compensatorii la desfacerea contractului de muncă
HOTĂRÂREA nr. 76 din 19.02.2013
publicarea anunţului „căutăm [...] consilier juridic [...] facultatea de drept (cursuri zi) de preferat al Universităţii Bucureşti”
HOTĂRÂREA NR. 78 din data de 19.02.2013
la revenirea petentei în unitatea medicală, după o lungă perioada de suspendare a raportului individual de muncă, a constatat că este salarizată diferit în raport cu colegii ei
HOTĂRÂREA NR. 79 din.19.02.2013
rugămintea adresată firmelor de construcţii ca angajatorii de pe şantierele doljene să angajeze “minimum 80% craioveni, pentru că nu este normal să auzi vorbind ungureşte în Craioviţa”.
HOTĂRÂREA NR.80 din data de 19.02.2013
hărţuire la locul de muncă având ca scop concedierea petentelor
HOTĂRÂREA NR. 83 din data de 19.02.2013
Concediere de la locul de muncă în urma publicării pe blogul personal a unui articol privitor la spovedanie
HOTĂRÂREA NR.84 din data de 28.02.2013
Refuzul participării la concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere.
HOTĂRÂREA NR.87 din data de 28.02.2013
Petentul se consideră discriminat pentru că a fost pensionat pe caz de boală, fără acceptul acestuia, pe motiv de boala-Crohn, fără punerea în executare a Deciziilor medico-legale militare, în perioada ianuarie-august 2012.
HOTĂRÂREA NR.89 din data de 28.02.2013
Conflict de muncă ce are în vedere eventuale abuzuri al reclamatilor, în cadrul procedurilor de repunere în functie. Repunerea în functie cu plata drepturilor salariale diferită
HOTĂRÂREA NR. 91 din 28.02.2013
discriminare din cauza optiunilor politice prin refuzul de a lăsa consilierii PDL să reprezinte interesele cetătenilor care i-au votat
HOTĂRÂREA NR. 94 din 28.02.2013
impunerea drept conditie de participare la un concurs pentru ocuparea unei functii de director la o unitate bugetară a vechimii în functia de conducere de minim 3 ani
HOTĂRÂREA NR. 97 din data de 28.02.2013
refuzul primirii petentului în profesia de avocat de către partea reclamată, fără sustinerea unui examen
HOTĂRÂREA nr. 106 din 06.03.2013
hărţuire pe criteriul politic
HOTĂRÂREA nr. 107 din 06.03.2013
Petentul se consideră hărţuit pe criteriul vechimii de către angajator şi de către conducerea firmei reclamate la care lucrează
HOTĂRÂREA NR. 113 Din 13.03.2013
concediere din cauza convingerilor religioase
HOTĂRÂREA NR. 119 din 20.03.2013
la întoarcerea din concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului petenta a fost şantajată de angajator să semneze încetarea contractului individual de muncă
HOTĂRÂREA NR. 120 din 20.03.2013
petentul, traducător autorizat, consideră că urmare demersurilor intreprinse şi din cauza convingerilor sale a fost hărŃuit la locul de muncă până la a fi concediat
HOTĂRÂREA NR. 122 din 20.03.2013
petenta reclamă faptul că angajatorul o supune la un tratament injust cerându-i să lucreze într-o altă localitate decât cea stabilită
HOTĂRÂREA NR. 125 din data de 20.03.2013
discriminarea/hărŃuirea petentului la locul de muncă datorită apartenenŃei la categoria traducătorilor autorizaŃi cât şi convingerilor sale politice
HOTĂRÂREA NR. 126 din 20.03.2013
desfacerea contractului de muncă pe criteriu etnic
HOTĂRÂREA nr. 129 din 20.03.2013
refuzul încadrării petenţilor în funcţiile de profesori pentru învăţământul preşcolar pe motivul că au absolvit Universitatea Spiru Haret.
HOTĂRÂREA nr. 130 din 20.03.2013
Petenta arată că există diferenţe salariale între persoane care desfăşoară muncă identică în condiţii identice.
HOTĂRÂREA NR. 137 din data de 27.03.2013
Petentul prezintă o serie de evenimente de natură penală, dezaprobând totodată violenŃa în societate şi critică abuzurile sexuale la care sunt supuse femeile în mediul actual de lucru. Mediu care, în opinia petentului se va degrada continuu dacă nu se vor lua măsuri antidiscriminare.
HOTĂRÂREA NR. 139 din 27.03.2013
Petenta se consideră discriminată de către angajator care a concediat-o şi ulterior a angajat pe postul său prin examen concurs o altă persoană.
HOTĂRÂREA NR. 140 din 27.03.2013
petenta consideră că a fost disponibilizată în mod discriminatoriu, pe postul său fiind angajată o altă persoană, iar partea reclamată, lider de sindicat, nu i-a apărat drepturile ce decurg din legislaŃia muncii
HOTĂRÂREA NR. 152 din 03.04.2013
neacordarea drepturilor salariale cuvenite, petenta având un salariu mai mic în comparaţie cu alţi colegi aflaţi în situaţii similare
HOTĂRÂREA NR. 153 din 03.04.2013
prevederi discriminatorii la adresa sindicatelor nereprezentative din R.A.T.B. în cadrul regulamentului Intern al Regiei.
HOTĂRÂREA NR. 158 Din 03 .04. 2013
Petentul sesizează asupra faptului că nu a primit salarii compensatorii în urma ieşirii la pensie.
HOTĂRÂREA nr. 159 Din 03.04.2013
Petentul consideră că din cauza hărţuirii şi a discriminărilor la care a fost supus la locul de muncă de către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială împreună cu şeful Serviciului Resurse Umane, Protecţia Muncii, Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din cadrul aceleiaşi instituţii a fost nevoit să demisioneze.
HOTĂRÂREA NR. 160 din data de 03.04.2013
acordarea în mod diferit în baza legii a sporurilor salariale, angajaţilor agenţi de poliţie şi ofiţeri de poliţie.
HOTĂRÂREA NR. 161 din data de 03.04.2012
diminuarea sporului de 50%, de către partea reclamată prin luarea unei hotărâri de către Consiliul JudeŃean.
HOTĂRÂREA NR. 163 din data de 03.04.2013
acte şi fapte de intimidare, ce pot conduce la o formă de abuz asupra unui angajat
HOTĂRÂREA NR.165 din 03.04.2013
marginalizarea agenţilor de poliţie absolvenţi de facultate, master în procesul de selecţie pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul direcţiilor generale ale Comisiei Europene.
HOTĂRÂREA nr. 166 din 03.04.2013
concediere de către primul reclamat, fiind acuzat de pagiat; soluţionarea cauzei în instanţă în favoarea primului reclamat de către cel de-al doilea reclamat
HOTĂRÂREA NR. 169 din 03.04.2013
desfacerea contractului individual de muncă după întoarcerea din concediul de maternitate
HOTĂRÂREA nr. 188 Din 16.04.2013
prezenţa unui reprezentant al angajatorului la controlul medical periodic, precum şi neacordarea, conform Legii 284/2012, a sporului de 15% din salariul de bază pentru angajaţii nevăzători cu handicap grav şi accentuat
HOTĂRÂREA Nr. 193 din 17.04.2013
desfacerea contractului individual de muncă datorită dizabilităţii de care suferă (epilepsie).
HOTĂRÂREA NR. 194 din 17.04.2013
nerecunoaşterea calităţii de avocat a petentului pentru că este înscris în UNBR structura B P
HOTĂRÂREA Nr. 196 din 17.04.2013
Tratamentul diferenţiat aplicat petentului de către angajator ca urmare sesizării CNCD în anul 2010
HOTĂRÂREA nr. 198 din 24.04.2013
modul de acordare al pensiilor militare de stat.
HOTĂRÂREA NR.223 din data de 24.04.2013
Dispoziţii legale discriminatorii privind acordarea sporului de doctorat.
HOTĂRÂREA nr. 225 din 24.04.2013
neacordarea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist, pe criteriul apartenenţei etnice.
HOTĂRÂREA NR. 231 din 15.05.2013
emiterea unei decizii de pensionare fără respectarea prevederilor legale, petentul primind o pensie mai mică faţă de colegii săi
HOTĂRÂREA Nr. 262 din 15.05.2013
hărţuirea petentului la locul de muncă pe baza mai multor criterii, respectiv criteriul etnic (tătar), religiei şi politic
HOTĂRÂREA NR. 275 din 15.05.2013
nemulţumirea petenţilor privind obligativitatea susţinerii examenului de departajare în vederea numirii în funcţie în cadrul Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vaslui
HOTĂRÂREA NR. 304 din data de 22.05.2013
reclamaţie îndreptată împotriva angajatorului, pentru condiţiilor de muncă pe care le oferă angajaţilor
HOTĂRÂREA NR. 315 din 22.05.2013
Modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor H.G. nr. S. 1019/2010 şi a OUG nr. 1/2011 în ceea ce priveşte normele de încadrare în condiţii şi grupe de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 316 din 22.05.2013
atitudine discriminatorie la locul de muncă pentru că nu vrea să se înscrie în organizaţia UDMR
HOTĂRÂREA NR. 318 din 22.05.2013
disponibilizarea petentei în mod discriminatoriu în sensul că nu s-a respectat ordinea concedierii conform criteriilor minimale pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere şi refuzul eliberării actelor necesare înscrierii la şomaj, neplata drepturilor salariale aferente lunilor septembrie şi decembrie 2012
HOTĂRÂREA nr. 320 din 22.05.2013
aprobarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de maseur, care precizează că maseurul cu deficienţe vizuale nu poate dobândi competenţele necesare pentru masajul terapeutic, masajul reflexogen şi/sau drenajul limfatic.
HOTĂRÂREA nr.332 Din 29.05.2013
discriminare instituită prin texte de lege în ceea ce priveşte cuantumul pensiei, munca nenormată şi lipsa carnetului de muncă
HOTĂRÂREA NR.348 din data de 29.05.2013
Concediere de la locul de muncă.
HOTĂRÂREA NR.350 din data de 29.05.2013
DiferenŃă salarială prin încadrare în clasa de salarizare nr.104.
HOTĂRÂREA NR.368 din data de 04.06.2013
eliminarea sporului pentru risc şi stres neuropsihic, pentru angajaţii personal auxiliar de specialitate din cadrul Biroului Auto ICCJ.
HOTĂRÂREA NR. 372 din data de 04.06.2013
litigii ce privesc respectarea dreptului muncii, conform Contractului Individual de muncă semnat între părţi
HOTĂRÂREA NR. 373 din data de 04.06.2013
conflict de muncă, generat de către partea reclamată prin crearea unei relaţii tensionate, ameninţări cu destituirea şi refuzul plăţii salariilor pentru munca prestată.
HOTĂRÂREA NR.376 din data de 04.06.2013
condiŃii discriminatorii pentru ocuparea postului de Şef Serviciu Voluntar SituaŃii de UrgenŃă
HOTĂRÂREA NR. 378 din data de 04.06.2013
introducerea condiţiei pe criteriul de vârstă la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea unei funcţii manageriale
HOTĂRÂREA NR. 380 din 12.06.2013
atitudine discriminatorie la locul de muncă, chiar şi după decizia instanţei de a fi reintegrată petenta la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 387 din 12.06.2013
schimbare din funcţie, nereguli la partea reclamată, conflict de muncă datorită opunerii faţă de nelegalităţile observate
HOTĂRÂREA nr. 392 din 12.06.2013
caracterul discriminatoriu al legislaţiei în domeniul pensionării, interpretarea şi aplicarea acestor legi, soluţii discriminatorii ale instanţelor de judecată.
HOTĂRÂREA NR. 395 din 12.06.2013
Neplata salariului şi nedecontarea banilor pentru carburant
HOTĂRÂREA NR. 397 Din 19.06.2013
comportament de hărŃuire la locul de muncă şi ulterior desfacerea contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 403 din 19.06.2013
neacordarea sporului de doctorat către toţi angajaţii care ar trebui să beneficieze de el
HOTĂRÂREA NR. 404 din 19.06.2013
diminuarea cuantumului pensiei petentului în urma apariţiei şi aplicării Legii nr. 263/2010
HOTĂRÂREA NR. 406 din 19.06.2013
diminuarea cuantumului pensiei în urma apariŃiei şi aplicării Legii nr. 263/2010
HOTĂRÂREA NR. 407 din 19.06.2013
diminuarea cuantumului pensiei petentului în urma apariŃiei şi aplicării Legii nr. 263/2010
HOTĂRÂREA NR. 408 din 19.06.2013
diminuarea cuantumului pensiei petentului în urma apariŃiei şi aplicării Legii nr. 263/2010
HOTĂRÂREA NR. 409 din 19.06.2013
diminuarea cuantumului pensiei petentului în urma apariŃiei şi aplicării Legii nr. 263/2010
HOTĂRÂREA NR. 411 din 03.07.2013
Prevederile Legii nr. 263/2010 în ceea ce priveşte pensiile militare de stat, precum şi modul de interpretare şi de aplicare a acestora.
HOTĂRÂREA NR. 413 din 03.07.2013
Prevederile Legii nr. 263/2010 în ceea ce priveşte pensiile militare de stat, precum şi modul de interpretare şi de aplicare a acestora.
HOTĂRÂREA NR. 414 din 03.07.2013
Prevederile Legii nr. 263/2010 în ceea ce priveşte pensiile militare de stat, precum şi modul de interpretare şi de aplicare a acestora.
HOTĂRÂREA NR. 417 din 03.07.2013
Prevederile H.G.nr.257/2011, OUG nr.1/2011 şi Legea 263/2010 în ceea ce priveşte pensiile militare de stat, precum şi modul de interpretare şi de aplicare a acestora.
HOTĂRÂREA NR. 418 din 03.07.2013
atitudine discriminatorie şi de hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 424 din 03.07.2013
sancŃiuni disciplinare, hărŃuire, desfacerea contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 426 Din 03.07.2013
presupuse fapte de discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 431 din data de10.07.2013
Raporturi de muncă. Decizie de concediere datorată desfiinŃării locului de muncă. Dizabilitate
HOTĂRÂREA NR. 432 din data de 10.07.2013
salarizare diferită pentru funcŃii identice
HOTĂRÂREA NR. 436 din data de 10.07.2013
transformarea grupei a II-a de muncă în grupa I-a de muncă
HOTĂRÂREA NR. 443 din 10.07.2013
respingerea cererii de valorificare a rezultului obţinut la concursului de promovare
HOTĂRÂREA NR. 445 din data de 17.07.2013
desfacerea abuzivă a contractului de munca
HOTĂRÂREA NR. 446 din data de 17.07.2013
Neacordarea drepturilor băneşti cuvenite ca urmare a trecerii pe funcţie contractuală
HOTĂRÂREA NR.454 din 17.07.2013
atitudine discriminatorie la adresa petentului în relaţiile de muncă deoarece a fost prieten cu o anumită persoană
HOTĂRÂREA NR.455 din data de 17.07.2013
Drepturi salariale. Categorie socio-profesională
HOTĂRÂREA nr. 459 din 17.07.2013
nelegalitatea evaluării competenţelor profesionale, nelegalitatea ordinului de sancţionare
HOTĂRÂREA nr. 461 din 17.07.2013
disponibilizare, hărţuire
HOTĂRÂREA NR. 467 din 07.08.2013
acordarea unui privilegiu unui profesor universitar pentru că este parlamentar, în timp ce un alt profesor universitar, care nu are acesată calitate, şi-a pierdut titulatura în învâţământul superior
HOTĂRÂREA NR. 469 din 07.08.2013
stoparea acordării sporului de risc şi sporului de condiţii vătămătoare, deşi muncesc în aceleaşi condiţii cu personalul Ministerului Justiţiei
HOTĂRÂREA NR. 471 din 07.08.2013
respingerea dosarului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar de comună, pe motivul lipsei vechimii în studiile de specialitate
HOTĂRÂREA NR. 477 din 12.08.2013
atitudine potenţial discriminatorie în ceea ce priveşte cuantumul salariului petentului odată cu preluarea cu un nou contract de muncă de la un alt spital desfiinţat
HOTĂRÂREA NR. 479 din data de 12.08.2013
calculul pensiei este facut doar pentru perioada efectiv lucrată, perioada suplimentara la vechimea in munca nefiind luata in calcul ca stagiu de cotizare
HOTĂRÂREA NR. 480 din data de12.08.2013
emiterea de hotarari si ordonante privind salarizarea personalului bugetar dar care nu se aplica si ei, ingrijitoare la o scoala
HOTĂRÂREA NR. 484 din 21.08.2013
atitudine potenţial discriminatorie la adresa petentei după ce a câştigat în instanţă reîncadrarea pe funcţia de director economic
HOTĂRÂREA NR. 485 din 21.08.2013
posibilă faptă de discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR 491 din 21.08.2013
discriminare continuă, victimizare, hărţuire la locul de muncă pe motivul apartenenţei la mişcarea sindicală
HOTĂRÂREA NR.492 din data de 21.08.2013
lipsa unui loc de muncă, încălcarea dreptului la o viaţă mai bună
HOTĂRÂREA NR. 493 din 21.08.2013
atitudine de hărţuire şi umilire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 499 din 28.08.2013
neacordarea drepturilor salariale cuvenite
HOTĂRÂREA NR. 502 din 04.09.2013
soluţii diferite ale instanţelor în cazuri similare în ceea ce priveşte pensia de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 504 din 04.09.2013
nebeneficierea de ajutoarele băneşti acordate la încetarea raporturilor de serviciu pentru că a încetat activitatea în perioada 2011-2013
HOTĂRÂREA NR.507 din data de 04.09.2013
diferenţă salarială prin modificări legislative
HOTĂRÂREA NR.508 din data de 04.09.2013
neacordarea grupei I de muncă prin Legea 263/2010.
HOTĂRÂREA NR.509 din data de 04.09.2013
Concediere de la locul de muncă în timp ce se afla în concediu pentru creşterea copilului.
HOTĂRÂREA NR.510 din data de 04.09.2013
Concediere de la locul de muncă pe criteriul de gen.
HOTĂRÂREA nr. 517 din 10.09.2013
discriminare prin neacordarea plăţilor pentru concediile medicale
HOTĂRÂREA nr. 518 din 10.09.2013
discriminare pe criteriul de maternitate prin întocmirea unui referat prin care se solicită încetarea delegării petentei la Direcţia Naţională Anticorupţie, mutarea petentei la o altă secţie decât cea la care a lucrat
HOTĂRÂREA NR. 520 din 10.09.2013
posibilă atitudine de hărţuire şi discriminare a petentului la locul de muncă înainte de a fi concediat
HOTĂRÂREA NR. 526 din 10.09.2013
Refuzul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş de a dispune încheierea contractului cadru pe anul 2013-2014 având ca rezultat împiedicarea medicului K.de a-şi desfaşura activitatea profesională.
HOTĂRÂREA NR. 538 din data de 10.09.2013
încălcarea unor drepturi în ce priveşte respectarea dreptului muncii şi a salariatului.
HOTĂRÂREA NR. 539 din data de.10.09.2013
destituirea petentei, pe motivul sesizărilor şi semnalărilor unor abuzuri săvârşite de anumite persoane din funcŃia de director adjunct pe care o ocupa în cadrul unităŃii de învăŃământ „Şcoala Gimnazială Luceafărul”.
HOTĂRÂREA NR. 543 din 10.09.2013
Prevederile şi modul de aplicare a legii nr. 330/2009, a O.U.G. nr. 1/2010, precum şi a legii nr. 285/2010 în ceea ce priveşte acordarea sporului de doctorat
HOTĂRÂREA nr. 548 din 18.09.2013
discriminare în domeniul muncii de către angajator
HOTĂRÂREA NR. 552 din 18.09.2013
neacordarea sporului de doctorat deoarece petenta este medic de familie
HOTĂRÂREA NR. 559 din 18.09.2013
afişarea pe site-ul Primăriei a unui anunţ publicitar privind condiţiile speciale pentru ocuparea postului de administrator din cadrul Compartimentului de deservire, învăţământ, cultură, sport şi gospodărire comunală al primăriei comunei
HOTĂRÂREA NR. 560 din data de 18.09.2013
presat politic pentru a-şi înainta demisia din funcţia publică de inspector şef adjunct
HOTĂRÂREA NR. 565 din data de.18.09.2013
acordarea petentului, de către partea reclamată a unui procent din salariul de funcţie, refuzând efactuarea plăţii în mod integral.
HOTĂRÂREA nr. 549 din 19.09.2013
discriminare în domeniul muncii de către angajator
HOTĂRÂREA NR. 564 din. 19.09.2013
abuzuri săvârşite asupra unei angajate la locul de muncă de către reclamată.
HOTĂRÂREA 571 Din data de 02.10.2013
discriminare instituită prin dispoziţii legale, repectiv H.G nr.1294/2001 modificată prin H.G. nr. S- 1019/2010, privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate.
HOTĂRÂREA 574 Din data de 02.10.2013
Discriminare instituită prin neexecutarea unei hotărârii judecătorești, respectiv, nerespectarea deciziei cu privire la reintegrarea 100% pe post
HOTĂRÂREA NR. 575 din 02.10.2013
constatarea existenţei unor situaţii de discriminare create de contractul colectiv la nivel de unitate S.C. OMV Petrom S.A., discriminare suferită de membrii de sindicat şi de reprezentanţii organizaţiilor sindicale membre ale Federaţiei Sindicatelor .
HOTĂRÂREA NR. 577 din data de 02.10.2013
disponibilizarea petentei, persoană cu handicap prin nerespectarea prevederilor legale
HOTĂRÂREA Nr. 583 din 02.10.2013
desfacerea contractului individual de muncă, pe baza criteriilor de gen, vârstă, naţionalitate şi mobbing
HOTĂRÂREA NR.590 din data de 02.10.2013
Hărţuire la locul de muncă şi concediere.
HOTĂRÂREA NR. 592 din data de 02.10.2013
Concediere de la locul de muncă prin desfiinţarea postului pe criterii discriminatorii.
HOTĂRÂREA nr.601 Din data de 09.10.2013
discriminare faţă de alte categorii de jurişti prin nerecunoaşterea de către Baroul Vrancea, a activităţii desfăşurate de către aceasta în calitate de grefier cu studii superioare juridice ca activitate de specialitate juridică la care se referă art.20 alin.5 şi 6 din Legea 51/1995 şi implicit vechime în avocatură, potrivit art.34 din Legea 51/1995, precum şi discriminarea faţă de alte categorii de personal cu pregătire juridică prin neluarea în calcul a vechimii în specialitate juridică la accesul în profesia de avocat definitiv, deşi petenta a funcţionat ca grefier cu studii superioare.
HOTĂRÂREA 602 16.10.2013
presupusă faptă de discriminare şi hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA Nr. 610 din 16.10.2013
Hărţuirea petentului la locul de muncă, pe criteriul politic
HOTĂRÂREA NR. 615 din 16.10.2013
modificarea raporturilor de muncă în concediul de creştere şi îngrijire copil
HOTĂRÂREA NR. 616 din data de 16.10.2013
desfiinţarea postului ocupat de petentă, anterior intrării în concediu de îngrijire copil. obligarea petentei, să revină la o activitate neconformă cu pregătirea sa profesională şi cu activitatea avută anterior intrării în concediu. neacordare beneficiilor privind asigurarea de servicii medicale private.
HOTĂRÂREA NR. 619 din data de 16.10.2013
neacordarea plăţilor compensatorii urmare pensionării
HOTĂRÂREA NR. 620 din data de 16.10.2013
concedierea petentei fără a se fi respectat prevederile legale
HOTĂRÂREA NR. 622 din data de 16.10.2013
nerepartizarea către petent a atribuţiilor pe care acesta susţine că trebuia să le îndeplinească şi întocmirea unui tabel nominal unde toţi comisarii au fost puşi să semneze cu DA/NU dacă vor să lucreze în echipă cu petentul
HOTĂRÂREA NR.625 din data de 16.10.2013
Modalitatea de accedere în profesia de magistrat.
HOTĂRÂREA NR.626 din data de 16.10.2013
Refuzul titularizării pe post în învăţământ.
HOTĂRÂREA NR. 637 din data de 23.10.2013
discriminarea personalului Tesa în raport cu personalul muncitor din cadrul S.C. Oltchim S.A.
HOTĂRÂREA nr. 641 din 23.10.2013
decizii diferite ale instanţelor de judecată privind interpretarea legislaţiei de salarizare a funcţionarilor publici
HOTĂRÂREA NR.661 din data de 06.11.2013
discriminare la locul de muncă după revenirea din concediul creştere copil.
HOTĂRÂREA NR. 670 din 13.11.2013
prevederile contractului colectiv de muncă în ceea ce priveşte procentul de indexare în funcŃie de salariul brut negociat al fiecărui angajat precum şi neacordarea sporului de fidelitate petentei
HOTĂRÂREA nr. 680 din 20.11.2013
comunicarea unui preaviz privind desfacerea contractului de muncă şi neacordarea posibilităŃii de exercitare a atribuŃiilor de serviciu la revenirea din concediul de creştere al copilului
HOTĂRÂREA nr. 706 din 04.12.2013
desfacerea contractului de muncă în urma petiŃiei trimise către Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării (victimizare)
HOTĂRÂREA nr. 709 din 04.12.2013
comportament şi practici discriminatorii după reintegrare pe post prin sentinŃa instanŃei definitivă şi irevocabilă (discriminare directă, hărŃuire, încălcarea demnităŃii)
HOTĂRÂREA NR. 713 din 04.12.2013
atitudine de hărŃuire la locul de muncă prin instituirea regulii de a semna condica de prezenŃă la ora 7.45 şi 16.15 fără asigurarea transportului, precum şi prin izolarea într-un birou la mansardă.
HOTĂRÂREA NR. 719 din data de 04.12.2013
Concediere de la locul de muncă pe criteriul gen.
HOTĂRÂREA nr. 725 din 11.12.2013
limitarea participării la concursul pentru ocuparea funcŃiei de auditor public extern pentru structura centrală sau la Camera de Conturi a municipiului Bucureşti la cei care au domiciliul stabil în Bucureşti sau în localităŃile limitrofe din judeŃul Ilfov
HOTĂRÂREA NR. 748 16.12.2013
anunŃ pentru angajare ce cuprinde condiŃii discriminatorii
HOTĂRÂREA nr. 8 din 15.01.2014
Petentul arată că în urma unui anunţ publicat în presă a sunat la firma angajatoare, care l-a refuzat pe motivul că este prea în vârstă.
HOTĂRÂREA NR. 9 din 15.01.2014
îngrădirea accesului la soţul său bolnav şi acuzarea îmbolnăvirii acestuia, precum şi solicitarea făcută la locul de muncă de a fi concediată pentru că este infectată HIV
HOTĂRÂREA nr. 10 din 15.01.2014
Atitudine discriminatorie faţă de petentă şi faţă de alţi membrii ai echipei care au fost nevoiţi să susţină un concurs în vederea angajării pentru scrierea şi depunerea unei Cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013
HOTĂRÂREA NR.17 din data de 15.01.2014
Petenta susţine că a fost înlocuită din funcţia deţinută anterior, de director în cadrul Grădiniţei nr. 21, fără a i se comunica în scris, motivele care au sta la baza hotărârii luate de către partea reclamată. Petenta susţine şi faptul că se află în pargul pensionării şi că şi a obţinut calificative foarte bune cu privire la managementul unităţii.
HOTĂRÂREA NR. 20 din data de 15.01.2014
conflcit de muncă creat între părţi, ca urmare înfiinţării unui nou sindicat în cadrul Operei Naţionale Iaşi.
HOTĂRÂREA NR. 21 din data de 15.01.2014
acte/fpate de abuz săvârşite de către reclamată la locul de muncă.
HOTĂRÂREA NR. 22 din data de 15.01.2014
tratament şicanator, abuziv şi hărţuitor aplicat petentei, de către reclamată. tratament de hărţuire suferit de către petentă, ca urmare depunerii petiţiei la CNCD.
HOTĂRÂREA NR. 32 din 22.01.2014
Raporturi de muncă. Încetarea relaţiilor de muncă
HOTĂRÂREA nr. 38 din 22.01.2014
desfacerea contractului de muncă pe criterii politice
HOTĂRÂREA NR. 43 din 22.01.2014
atitudine de discriminare la locul de muncă şi denigrarea petentului în scrisoarea de recomandare solicitată de acesta pentru noul loc de muncă
HOTĂRÂREA nr. 49 Din data de 22.01.2014
Petentul sesizează C.N.C.D. cu o plângere împotriva deciziilor de concediere, a 21 şoferi, emisă de către S.C Transport Public SA, în calitate de angajator.
HOTĂRÂREA NR. 79 din 29.01.2014
Petentul sesizează Consiliul cu privire la o posibilă discriminare realizată prin acordarea calificativului „satisfăcător” deoarece în urmă cu câteva luni a existat o neînţelegere între petent şi superiorul acestuia, conducând la presiuni asupra acestuia.
HOTĂRÂREA NR. 79 din 29.01.2014
Petentul sesizează Consiliul cu privire la o posibilă discriminare realizată prin acordarea calificativului „satisfăcător” deoarece în urmă cu câteva luni a existat o neînţelegere între petent şi superiorul acestuia, conducând la presiuni asupra acestuia.
HOTĂRÂREA NR. 85 din 29.01.2014
Sesizarea petentului vizează refuzul de a fi trecut ca membru al Asociaţiei de proprietari precum şi refuzul de a primi şi a răspunde la cererile petentului. Petentul consideră discriminatoriu faptul că are parte de acest tratament din cauza divergenţelor pe care le are cu preşedintele asociaţiei de proprietari.
HOTĂRÂREA NR. 87 din 29.01.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea discriminatorie la locul de muncă precum şi refuzul încheierii unui nou contract de muncă după încetarea contractului de muncă pe perioadă determinată pentru că este de etnie romă. Petenta consideră discriminatoriu faptul că are parte de această atitudine pentru că este de etnie romă.
HOTĂRÂREA NR. 88 din 29.01.2014
Sesizarea petentei vizează tratamentul diferenţiat şi discriminatoriu între persoane cu pensii egale care au un handicap faţă de persoane care nu au niciun handicap cu scopul excluderii persoanei cu handicap de la dreptul de a muncii. Petenta consideră discriminatoriu faptul că i se interzice dreptul de a cumula pensia cu veniturile salariale de la o instituţie publică.
HOTĂRÂREA NR. 88 din 29.01.2014
Sesizarea petentei vizează tratamentul diferenţiat şi discriminatoriu între persoane cu pensii egale care au un handicap faţă de persoane care nu au niciun handicap cu scopul excluderii persoanei cu handicap de la dreptul de a muncii. Petenta consideră discriminatoriu faptul că i se interzice dreptul de a cumula pensia cu veniturile salariale de la o instituţie publică.
HOTĂRÂREA nr.92 Din data de 29.01.2014
Prin memoriul înregistrat la C.N.C.D. cu nr. 5839/09.09.2013, petentul susţine că Televiziunea Română scoate la concurs un număr de câteva zeci de posturi de conducere la diferite nivele, fiiind interzisă participarea cetăţenilor la această competiţie pentru alegerea viitorilor manageri ai structurilor televiziunii publice, ea fiind rezervată doar celor care în prezent au statutul de angajaţi ca şi „personal de execuţie” în TVR.
HOTĂRÂREA NR. 99 din 05.02.2014
Petentul sesizează Consiliul cu privire la un tratament discriminatoriu aplicat în materie de salarizare, ca urmare a modificărilor raportului de serviciu, respectiv delegarea în interes de serviciu. Astfel, petentul, ofiţer specialist I, a fost delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru perioadele 21.06.2012-20.12.2012, respectiv 15.01.2012-26.06.2013, însă angajatorul nu a respectat cadrul legal aplicabil (Legea nr. 188/1999) şi condiţiile detaşării, prin neaplicare.
HOTĂRÂREA NR. 102 din 05.02.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea de hărţuire la locul de muncă. Petenta consideră discriminatoriu faptul că are parte de această atitudine după ce a fost reintegrată în funcţie prin decizia Curţii de Apel Bucureşti.
HOTĂRÂREA NR. 103 din 05.02.2014
Sesizarea petentelor vizează tratamentul diferenţiat în ceea ce priveşte practicile discriminatorii ale reclamatului pe criterii de sex, naţionalitate şi orientare politică în scopul obţinerii demisiei. Petentele consideră discriminatoriu faptul că au parte de acest tratament diferenţiat.
HOTĂRÂREA NR. 113 din 10.02.2014
Petiţia a fost transmisă Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu-Mare care a procedat la retransmiterea acesteia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Petenta arată că partea reclamată a făcut afirmaţii discriminatorii la adresa sa. Partea reclamată lucrează la o societate comercială care plasează forţă de muncă în Austria, în vederea îngrijirii bătrânilor. Petenta s-a prezentat la sediul firmei iar atitudinea reclamatei s-a schimbat total când a aflat faptul că petenta este de etnie romă, refuzând să îi dea actele necesare înscrierii pentru acel loc de muncă.
HOTĂRÂREA nr.129 Din 19.02.2014
Posibil tratament discriminatoriu în relaţia client–furnizor de servicii, posibil conflict de muncă.
HOTĂRÂREA nr.131 Din data de 19.02.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 5089/31.07.2013, petentul sesizează CNCD cu privire la delegarea domniei sale pe o perioadă de 60 zile la Serviciu Intervenţie Domeniul public pe funcţia de coordonator adjunct, delegare dispusă de consilierul BM în perioada când directorul general se afla în concediu de odihnă, faptă pe care acesta o consideră faptă de discriminare, având la bază criteriul politic.
HOTĂRÂREA nr. 136 din 26.02.2014
stabilirea unor cerinţe profesionale la angajare privind nivelul de studii (deţinerea licenţei doar în disciplinele ştiinţe economice, juridice tehnice, de administraţie publică)
HOTĂRÂREA NR. 139 din 26.02.2014
desfiinţarea postului ca urmare a reorganizăii instituţiei
HOTĂRÂREA NR. 151 din 05.03.2014
Hărţuirea morală a petentei şi disponibilizarea acesteia
HOTĂRÂREA NR 167 din 12.03.2014
neeliberarea diplomei de licenţă
HOTĂRÂREA NR. 180 din data de 19.03.2014
excluderea din Baroul de Avocatură Dâmboviţa, pentru neplata unor creanţe către aceasta.
HOTĂRÂREA nr. 198 din data de 26.03.2014
Refuzul angajatorului de începere a activităţii profesionale a petentei, care solicită revenirea din concediu creştere copil mai devreme de 1 an, urmată de concedierea acesteia.
HOTĂRÂREA nr.199 Din data de 26.03.2014
petentei nu i s-a reînoit detaşarea în funcţia de director de grădiniţă datorita varstei acesteia.
HOTĂRÂREA NR. 201 din 02.04.2014
refuz angajare, criteriul de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 202 din 02.04.2014
concediere pe motiv că nu conduce bine
HOTĂRÂREA NR. 205 din 02.4.2014
Neafişarea denumirii instituţiei şi în limba maghiară. Domeniu: acces la servicii. Criteriu: limbă şi apartenenţă etnică (maghiară)
HOTĂRÂREA NR. 212 Din 02.04.2014
decizia Prim-Ministrului nr. 317 din 31.07.2013 prin care s-a dispus eliberarea din funcţia publică de inspector guvernamental
HOTĂRÂREA nr. 223 din 09.04.2014
publicarea unui anunţ de angajare pe site-ul bestjobs.ro, fiind solicitate exclusiv persoane de gen feminin
HOTĂRÂREA NR. 225 din 09.04.2014
Sesizarea petentului vizează atitudinea de hărţuire la locul de muncă. Petentul se consideră discriminatoriu faptul că are parte de acestă atitudine.
HOTĂRÂREA NR. 226 din 09.04.2014
Sesizarea petentei vizează decizia instanţei in ceea ce acordarea grupei a II-a de muncă petentei. Petenta consideră discriminatoriu faptul că instanţa interpretează şi aplică legea în mod subiectiv şi inconsenvent faţă de aceiaşi categorie de angajaţi.
HOTĂRÂREA NR. 229 din 09.04.2014
posibil tratament discriminatoriu din partea şefilor şi coordonatorilor de tură, marginalizare şi excluderea de la exercitarea atribuţiilor în cadrul Poliţiei de Frontieră
HOTĂRÂREA nr. 232 din 09.04.2014
atitudinea discriminatorie si neunitara a reclamatului în ceea ce priveşte transformarea posturilor de şef birou din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
HOTĂRÂREA nr. 233 Din 09.04.2014
refuzul părţii reclamate de a-l avansa, respectiv de a-l trece pe petent în corpul ofiţerilor
HOTĂRÂREA nr. 249 Dîn data de 30.04.2014
Posibilă disponibilizare discriminatorie, având la bază criterul dizabilitate, precum şi hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 250 din 30.04.2014
Petentul sesizează Consiliul cu privire la noi acţiuni discriminatorii, în opinia acestuia, acţiuni săvârşite doar împotriva sa, comparativ cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie. Astfel, petentul susţine că Preşedintele - Director General a oferit tuturor membrilor CA cadouri din fondurile SRR, cadouri ce constau în casetă aniversară (medalie aniversară 85 de ani de la înfiinţare, album aniversar Fonoteca de Aur a României şi albumul Universul Radio România, CD ul aniversar Fonoteca de aur), şi un telefon mobil.
HOTĂRÂREA NR. 258 din 30.04.2014
Petentul sesizează CNCD cu privire la potenţialul caracter discriminatoriu al deciziei reclamatului care i-a desfăcut în mod abuziv contractul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 259 din 30.04.2014
discriminarea petentei prin neprelungirea contractului încheiat pe perioada determinata
HOTĂRÂREA NR. 260 din 30.04.2014
tratament discriminatoriu şi trecerea abuzivă în rezervă
HOTĂRÂREA NR. 263 din 30.04.2014
Petenta se consideră discriminată întrucât nu a avut posibilitatea de a- şi exprima opţiunea pentru un alt post în companie întrucât la data comunicării faptului că se vor reduce posturi, prilej cu care ar fi putut opta pentru un alt post în companie, se afla în concediu medical
HOTĂRÂREA NR. 263 din 30.04.2014
Petenta se consideră discriminată întrucât nu a avut posibilitatea de a- şi exprima opţiunea pentru un alt post în companie întrucât la data comunicării faptului că se vor reduce posturi, prilej cu care ar fi putut opta pentru un alt post în companie, se afla în concediu medical
HOTĂRÂREA NR. 264 din 14.05.2014
posibila discriminare a petentei pe criteriul de gen şi categorie socială (angajat) la revenirea din concediul de creştere şi îngrijire a copilului până la vârsta de 2 ani
HOTĂRÂREA NR. 266 din 14.05.2014
posibila discriminare instituită prin impunerea în mod diferit a criteriilor pentru obţinerea gradelor profesionale; petentul solicită şi emiterea unei recomandări către M.A.I. pentru modificarea art. 8 din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.
HOTĂRÂREA NR. 281 din 21.05.2014
Sesizarea petentului vizează încetarea raporturilor sale de muncă cu reclamatul din cauza activităţii publicistice a sa care ar aduce atingeri Germaniei. Petentul precizează că libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor nu poate prejudicia viaţa profesională, personală ori demnitatea persoanei şi consideră că este discriminat..
HOTĂRÂREA nr. 286 din 21.05.2014
Petenta consideră discriminatorie neprelungirea contractului de muncă la expirarea contractului pe termen limitat din motive religioase.
HOTĂRÂREA NR. 289 din data de 21.05.2014
Petentul susţine că condițiile de pregătire solicitate, de către reclamată pentru înscrierea la concurs, în vederea ocupării postului de Director din cadrul Direcţiei Control şi relaţii de Muncă, sunt nelegale.
HOTĂRÂREA NR. 291 din 21.05.2014
potenţiala îngrădire a liberului acces la un post didactic prin condiţionarea de cunoaşterea limbii maghiare în ceea ce priveşte posturile de lector universitar scoase la concurs în 2012 şi 2014
HOTĂRÂREA 292 Din data de 21.05.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 776/06.02.2014, petentul solicită Consiliului să constate discriminarea sa instituită prin imposibilitatea acestuia de a participa la selecţia în vederea numirii în funcţia de asistent judiciar.
HOTĂRÂREA NR. 294 din data de 28.05.2014
Noua conducere a companiei de Asigurari – Resigurari EXIM România S.A. a iniţiat o acţiune de îndepărtare a salariaţilor angajaţi de către fosta conducere, fie prin propunerea de încetare a contractelor prin acordul părţilor, fie prin concedierea salariaţilor în cauză.
HOTĂRÂREA NR. 297 din 28.05.2014
Petenta apreciază ca discriminatorii prevederile Metodologiei privind modalitatea de desfăşurare a procesului de instruire a persoanelor ce doresc să dobândească calitatea de evaluator certificat Co.N.A.S (Comisia Naţională de Evaluare a Spitalelor). Metodologia apreciată ca discriminatorie specifică la Lit.b, pct. G, „să nu fi fost exclus de mai puţin de 1 an din Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor din motive distincte punctului anterior” (să fi fost exclus ca nerespectare a Codului de conduită). În speţă petenta a fost nevoită să susţină o nouă examinare în condiţiile în care dorea reînnoirea calităţii de evaluator. Vechiul certificat de evaluator a expirat iar petenta a susţinut o nouă examinare la care a fost respinsă. Ca urmare a prevederilor la care face referire este împiedicată să participe la un nou curs de instruire.
HOTĂRÂREA NR. 298 din 28.05.2014
acordarea petentului a unui preaviz ca urmare a desfiinţării postului acestuia fără a i se acorda posibilitatea ocupării altui post aşa cum a fost acordată altor colegi ai petentului
HOTĂRÂREA nr. 301 din 28.05.2014
Petenta consideră discriminatoriu comportamentul angajatorului după reintegrare pe post prin sentinţa instanţei definitivă şi irevocabilă.
HOTĂRÂREA 312 Din data de 04.06.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 422/23.01.2014, petentul solicită să se constate hărţuirea acestuia săvârşită de către domnul T I, reprezentantul legal al comunei Buda.
HOTĂRÂREA NR. 317 din 04.06.2014
Petentul, solicită constatarea existenţei unei fapte de discriminare săvârşită de către angajator pe motiv că, condiţionează acordarea drepturilor salariale în funcţie de promovarea acţiunilor în instanţă.
HOTĂRÂREA nr. 331 din 11.06.2014
Petenții consideră discriminatorie neasigurarea formării profesionale a funcționarilor publici, comparativ cu cadrele didactice.
HOTĂRÂREA NR. 336 din data de 11.06.2014
Petentul susține că reclamata, nu îi acordă sporul de doctorat și sporul de vechime aferent vechimii în muncă.
HOTĂRÂREA NR.339 din data de 11.06.2014
Petentul susţine că a fost disponibilizat prin procedura de restructurare, fără a i se comunica un criteriu în baza căruia a fost ales și trecut pe listă. În acest sens, petentul este de opinie că sunt două criterii discriminatorii care au stat la baza desemnării sale (naționalitate/vârstă).
HOTĂRÂREA NR. 340 din data de 11.06.2014
Petentul a dorit să se angajeze în pregătirea profesională pe care o are, în urma descopeririii unui anunța de angajare în paginile ziarului „Anunțul Telefonic”. Acesta, consideră că angajatorul, nu a dorit să-l angajeze pe motivul că poartă barbă și că nu acceptă salariul minim pe economie.
HOTĂRÂREA NR. 335 din 18.06.2014
caracterul discriminatoriu al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 47/28.02.2013 în ceea ce priveşte componenta Consiliului de Administraţie al S.C APASERV Satu Mare S.A. cu excluderea femeilor
HOTĂRÂREA nr. 351 din 18.06.2014
disponibilizarea abuzivă a petentului şi nerespectarea opţiunii sale pentru un post vacant.
HOTĂRÂREA nr. 352 din 25.06.2014
Petentul consideră discriminatorii prevederile legale care limitează accesul agenților de poliție cu studii superioare la examenul pentru promovarea în funcția de procuror sau judecător.
HOTĂRÂREA NR 363 din data de 25.06.2014
Plângerea vizează raporturi de muncă şi drepturi salariale
HOTĂRÂREA 378 Din data de 02.07.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 5759/04.09.2013, dosar 649/2013, petenta solicită CNCD să se constate faptele de discriminare şi hărţuire la care a fost supusă la locul de muncă de către şefii acesteia şi liderii de sindicat; să se constate concedierea abuzivă de care a avut parte; fapte de discriminare în ceea ce priveşte faptul că nu i s-a acordat adeverinţa care atestă calitatea de salariat; discriminarea instituită prin excluderea celor doi copii ai săi de către angajator din viaţa socială, aceştia nemaifigurând la dosarul său ca şi coasiguraţi; diminuarea salariului
HOTĂRÂREA NR. 384 din 02.07.2014
petenta reclamă faptul că a fost disponibilizată datorită faptului că este femeie.
HOTĂRÂREA NR. 388 din 02.07.2014
Petenta sesizează refuzul eliberării deciziei de promovare în grad profesional şi neacordarea drepturilor salariale corespunzătoare.
HOTĂRÂREA NR. 389 din 02.07.2014
Petenta sesizează existenţa unor diferenţe salariale pe care le consideră discriminatorii.
HOTĂRÂREA NR. 394 din 02.07.2014
nerecunoaşterea vechimii funcţiei de executori judecătoresc pentru numirea în magistratură pe bază de concurs
HOTĂRÂREA nr. 396 din 02.07.2014
hărțuire la locul de muncă, delegare ilegală pe criteriul vârstei
HOTĂRÂREA NR. 397 din data de 09.07.2014
Prin petiţia înregistrată cu nr. 3212 din data de 08.05.2014, redirecţionată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, petenta sesizează faptul că, la revenirea din concediul de creştere copil angajatorul i-a comunicat că doreşte să înceteze colaborarea cu aceasta pe motiv că era forţat de împrejurări să-i asigure mijloc de transport, serviciu-acasă şi invers.
HOTĂRÂREA NR. 398 din data de 09.07.2014
Prin petiţia înregistrată cu nr. 3875 din data de 03.06.2014, petentul sesizează faptul că, tuturor angajaţilorsocietăţii care au domiciliul în localitatea Galaţi, le este asigurat transportul gratuit, petentul având domiciliul în altă localitate nu a beneficiat de această facilitate.
HOTĂRÂREA NR. 404 din 09.07.2014
Prin sesizarea făcută, petentul arată faptul că este hărţuit şi discriminat de către angajator. Ulterior faptele s-au agravat fiind instituită o condică pe care o semnează doar petentul, colegii au fost instigaţi împotriva sa, toate aceste aspecte având drept obiectiv concedierea petentului.
HOTĂRÂREA 405 Din data de 09.07.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 1191/20.02.2014, petentul solicită Consiliului să constate discriminarea sa instituită prin încălcarea dreptului unui consilier local de a face parte dintr-o comisie de specialitate.
HOTĂRÂREA NR. 410 din 16.07.2014
Petenta arată faptul că Regulamentul intern de organizare, funcţionare şi administrare a Asociaţiei de proprietari, la Cap. II, art. 4, restricţionează dreptul membrilor asociaţiei care au împlinit vârsta de 45 ani, de a candida/a fi aleşi pentru funcţia de cenzor. În speţă, dl. F N a solicitat abrogarea art. respectiv, preşedintele asociaţiei, dl. Popescu ignorând cererea sa.
HOTĂRÂREA NR 422 din data de 30.07.2014
nerespectarea vechimii şi funcţiei din fişa postului, precum şi faptul că nu este remunerat corespunzător muncii prestate, solicitare adeverinţă de la cultul musulman la fiecare sărbătoare
HOTĂRÂREA NR. 423 din 30.07.2014
Petenta sesizează Consiliul cu privire la neacordarea tichetelor de masă de către angajator în perioada 2005-2008. De asemenea, solicită Consiliului obligarea reclamatului la acordarea acestora retroactiv.
HOTĂRÂREA nr. 425 din 30.07.2014
Petenta consideră discriminatorie decizia de netransformare a postului de angajat contractual în post de funcționar public
HOTĂRÂREA NR. 428 din 07.08.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea de discriminare prin schimbarea locului de muncă în vederea îndepărtării din companie. Petenta consideră discriminatoriu faptul că are parte de această atitudine şi precizează că totul se întâmplă din momentul în care soţul său a fost reintegrat în companie de către instanţă.
HOTĂRÂREA NR. 430 din 07.08.2014
adoptarea regulamentului privind selecţia managerilor şi evaluarea managementului exclusiv în cadrul SRTv prin care sunt excluşi de la concurs candidaţii care nu sunt angajaţi ai TVR
HOTĂRÂREA nr. 435 din 27.08.2014
Petentele consideră discriminatorie neacordarea salariului cuvenit în urma promovării în grad profesional superior.
HOTĂRÂREA nr. 436 din 27.08.2014
nedecontarea cheltuielilor de transport dintre domiciliul stabilit și locul de muncă, pe criteriul socioprofesional
HOTĂRÂREA NR. 448 din 27.08.2014
Petenta susţine că, pentru inserarea unei burtiere greșite în timpul unei emisii TV, reclamata a întreprins împotriva petentei și a celor vinovați o serie de măsuri/sancțiuni, abuzive, discriminatorii și hărțuitoare.
HOTĂRÂREA NR. 451 din data de 27.08.2014
interzicerea dreptului “taximetriștilor independenți”, să circule cu autoturismele taxi, după obținerea certificatelor de grefă în instanță până la terminarea litigiului dintre părți. Acceptarea de către reclamată a (“societăților de taxi” aflate în regim juridic identic), să-și desfășoare actrivitatea de transport fără a fi sancționate contravențional.
HOTĂRÂREA NR. 458 din 27.08.2014
Sesizarea petentei vizează încetarea contractului de muncă, fiind favorizată colega petentei. Petenta consideră discriminatoriu faptul că a fost favorizată colega sa, aceasta fiind păstrată în funcţie pentru că soţul său este poliţist la IPJ Galaţi.
HOTĂRÂREA NR 472 din 03.09.2014
refuzul acordării primei pentru vârsta divizibilă cu 10, nepromovarea din funcţia de contabil în funcţia de economist în urma studiilor superioare absolvite
HOTĂRÂREA NR. 476 din 03.09.2014
posibila discriminare prin desfacerea contractului individual de muncă pe criteriul de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 478 din 03.09.2014
forţarea petentei de a se pensiona la împlinirea vârstei de pensionare
HOTĂRÂREA NR. 480 din 03.09.2014
discriminare instituită prin limita de vârstă de pensionare impusă femeilor, cadre medicale, comparativ cu barbaţii
HOTĂRÂREA NR. 480 din 03.09.2014
discriminare instituită prin limita de vârstă de pensionare impusă femeilor, cadre medicale, comparativ cu barbaţii
HOTĂRÂREA NR. 487 din 03.09.2014
schimbarea din funcţia de preşedinte al Consiliului Teritorial Gorj al Corpului Naţional al Poliţiştilor pentru că a ieşit la pensie
HOTĂRÂREA NR. 488 din 03.09.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea de discriminare de la locul de muncă pentru că este de etnie romă. Petenta consideră discriminatoriu faptul că are parte de această atitudine şi precizează că totul se întâmplă din momentul în care conducerea a aflat că este de etnie romă.
HOTĂRÂREA NR. 491 din 03.09.2014
atitudine de discriminare la locul de muncă după ce a fost reintegrată de către instanţă în urma concedierii abuzive
HOTĂRÂREA NR. 493 din 03.09.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea de discriminare şi hărţuire de la locul de muncă. Petenta consideră discriminatoriu faptul că în cadrul departamenului în care îşi desfăşoară activitatea nu beneficiază de ore în regim de plată cu ora şi are parte de această atitudine de hărţuire.
HOTĂRÂREA nr. 506 Din 17.09.2014
Neacordarea sporului de prevenţie de 11% (prevăzut de O.G. nr. 17/2008 aprobat prin Legea nr. 304) personalului contractual tehnico-administrativ, comparativ cu ceilalţi angajaţi ai Direcţiilor de Sănătate Publică
HOTĂRÂREA NR. 509 din 17.09.2014
Sesizarea petentei vizează neacordarea dreptului la pensie de invaliditate pentru că are prea puţină vechime în muncă. Petenta consideră discriminatoriu faptul că, colegi de ai săi, dar mai tineri primesc dreptul la pensie de invaliditate.
HOTĂRÂREA NR. 511 din 17.09.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea de hărţuire de la locul de muncă. Petenta consideră discriminatoriu faptul că partea reclamată hărţuieşte moral angajaţii, elevii şi părinţii, aceasta făcând legea în Colegiul Naţional Victor Babeş.
HOTĂRÂREA 516 Din data de 17.09.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 890/11.02.2014, dosar 98/2014, petentul solicită CNCD să se constate discriminarea produsă prin reducerea drepturilor salariale fără acordul salariaţilor.
HOTĂRÂREA NR. 529 din 24.09.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea de hărţuire de la locul de muncă în vederea depunerii demisiei. Petenta consideră discriminatoriu faptul că are parte de această atitudine din partea conducerii.
HOTĂRÂREA 530 Din data de 24.09.2014
Disponibilizare prin decizie în urma desfiinţării postului prin reorganizarea activităţii.
Hotararea nr. 532 din data de 24.09.2014
Posibile fapte de hartuire la locul de munca, manifestare de atitudine ostila care au dus la crearea unui cadru ostil, degradant si ofensiv impotriva petentei.
HOTĂRÂREA NR. 538 din 24.09.2014
posibilă atitudine de hărţuire a petentei la locul de muncă pe criteriul politic şi criteriul dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 539 din 24.09.2014
Petenta sesizează o serie de comportamente abuzive la adresa sa, săvârşite la locul de muncă începând din septembrie 2012 până la data sesizării.
HOTĂRÂREA NR. 543 din 24.09.2014
posibilă discriminare prin diferenţe salariale între petenţi şi angajaţii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” prin O.U.G. nr. 107/2013
Hotararea nr. 544 din data de 24.09.2014
tratament diferit pe criteriul etnic (roman), aplicat petentelor la locul de munca
HOTĂRÂREA NR. 505 din 08.10.2014
Prin sesizarea făcută, petenta arată faptul că îi este încălcat dreptul la muncă, de către directorul ICAS, R. T.. Petentei îi este restricţionat accesul la programul de contabilitate, nu este chemată la şedinţele Comitetului Director al Institutului (din care face parte), retragerea dreptului de semnătură în bancă, fiind în imposibilitate de a-şi desfăşura activitatea . Petiţia iniţială a fost transmisă Ministerului Muncii, fiind redirecţionată către C.N.C.D. prin adresa nr. P998/8281/21.05.201, înregistrată la C.N.C.D. sub nr. 3691/27.05.2014. Prin adresa nr. 3691/03.06.2014 s-a solicitat petentei să îşi însuşească petiţia. Petenta a răspuns prin adresa nr. 4344/24.06.2014.
HOTĂRÂREA NR. 550 din 08.10.2014
Petenţii, magistraţi, sesizează existenţa unor reglementări legale potenţial discriminatorii în materia salarizării magistraţilor prin intrarea în vigoare a Legii nr. 284/2010.
HOTĂRÂREA NR. 552 din 08.10.2014
Petenta apreciază ca discriminatoriu refuzul O.R.D.A. de acceptare a nominalizării sale, fiind invocate prevederile art. 138 3 din Legea nr. 8/1996
HOTĂRÂREA NR. 554 din 08.10.2014
Sesizarea petentului vizează amânarea primirii la un interviu pentru postul de tehnician – maseur, fiind preferate două doamne de cetăţenie vietnameză. Petentul consideră discriminatoriu faptul că el a fost amânat până în momentul în care posturile au fost ocupate de două doamne de cetăţenie vietnameză.
HOTĂRÂREA nr. 575 din 13.10.2014
neacordarea salariului cuvenit, neorganizarea unui concurs pentru ocuparea unui post, hărțuire pe motivul că a fost reintegrat prin decizie de instanță
HOTĂRÂREA nr. 576 din 13.10.2014
Petentul consideră că este discriminat prin neacordarea salariului cuvenit în conformitate cu clasa de salarizare pe care este încadrat.
HOTĂRÂREA 581 Din data de 13.10.2014
Abuzuri la locul de muncă instituite prin presiuni exercitate asupra acesteia, acuzaţii nejustificate, îngrădirea promovării profesionale şi nerecunoaşterea rezultatelor profesionale obţinute, hărţuire.
HOTĂRÂREA 583 Din data de 13.10.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 18275/29.11.2013, petenta sesizează CNCD cu privire la discriminarea sa instituită de către directorul Institutului Cultural Român de la Paris, domnul D. A. prin fapte de hărţuire pe criteriul apartenenţei la etnia maghiară a acesteia.
HOTĂRÂREA nr. 585 Din 13.10.2014
Petentul arată faptul că se consideră discriminat prin emiterea OUG 49/2014 (privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative) de modificare a Legii Educaţiei Naţionale, respectiv prin modificarea art. 284 referitor la pensionarea personalului didactic. Prin modificarea alin. 2 şi menţinerea alin. 3 s-a creat o situaţie de discriminare între personalul didactic de predare şi cel care îndeplineşte o funcţie de conducere
HOTĂRÂREA nr. 587 din 22.10.2014
clauze discriminatorii în cuprinsul Contractului Colectiv de Muncă la nivelul anilor 2014 – 2015 prin art. 28 alin. 2 (condiționarea acordării beneficiului decontării cheltuielilor de transport de obținerea unor venituri mai mici de 4000 lei) și art. 78 teza finală; nerespectarea dispozițiilor art. 134 alin. 1 și 2 și art. 135 din C.C.M.
HOTĂRÂREA NR. 591 din 22.10.2014
hotărarea Consiliului de Administraţie a Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” prin care s-a decis ca postul de fizică vacant să nu fie ocupat în etapa de pretransfer consimţit la cerere.
HOTĂRÂREA NR. 594 din 22.10.2014
posibila interpretare greşită a legii în ceea ce priveşte continuarea activităţii de către cadrul didactic al copilului petentei, doamna C. Z., care a ajuns la vârsta legală de pensionare
HOTĂRÂREA NR. 596 din 22.10.2014
Petentul se consideră discriminat deoarece contractul său de muncă nu a fost prelungit.
HOTĂRÂREA nr. 597 Din 22.10.2014
Prin sesizarea făcută, petentul reclamă faptul că patronul restaurantului Elemar din Eforie Nord a refuzat să îl angajeze pe motiv că este rom. În data de 30.06.2014 petentul s-a prezentat la restaurant împreună cu un prieten. Patronul i-a comunicat faptul că îl angajează pe prietenul petentului însă nu poate face acelaşi lucru şi pentru petent întrucât şi-ar pune afacerea în pericol şi faptul că în toată staţiunea nu este angajat nici o persoană aparţinând acestei etnii.
HOTĂRÂREA NR. 600 din 22.10.2014
prevederile Legii nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale Legii nr. 364/2004, privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, restricţionează accesul la examenul pentru promovarea în funcţia de procuror sau judecător pentru agenţii de poliţie care au calitatea de organ de cercetare penală în comparaţie cu ofiţerii de poliţie care nu au accesul restricţionat.
HOTĂRÂREA NR. 604 din 22.10.2014
Sesizarea petentei vizează excluderea de la primirea în profesia de avocat a judecătorilor. Petenta consideră discriminatoriu faptul că.
HOTĂRÂREA NR. 607 din 29.10.2014
salarizare diferită între angajaţii Direcţiei Generale Autoritatea de Management POS Mediu şi Direcţiillor Regionale Organisme Intermediare pentru POS Mediu
HOTĂRÂREA NR. 608 din 29.10.2014
salarizare diferită între angajaţii Direcţiei Generale Autoritatea de Management POS Mediu şi Direcţiillor Regionale Organisme Intermediare pentru POS Mediu
HOTĂRÂREA NR. 609 din 29.10.2014
salarizare diferită între angajaţii Direcţiei Generale Autoritatea de Management POS Mediu şi Direcţiillor Regionale Organisme Intermediare pentru POS Mediu
HOTĂRÂREA NR. 610 din 29.10.2014
Sesizarea petentei vizează refuzul acordării stimulentelor pentru că s-a angajat în anul 2012. Petenta consideră discriminatoriu faptul că nu i se acordă stimulentele de care beneficiază colegii ei angajaţi înainte de 2012.
HOTĂRÂREA NR. 613 din 29.10.2014
Petenta sesizează o posibilă hărţuire şi abuzuri la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 614 din 29.10.2014
posibila restrângere a dreptului la muncă, posibila lezare a demnităţii, hărţuire din partea angajatorului întrucât în calitatea sa de paznic a permis accesul a doi inspectori de muncă veniţi în control, fără a anunţa în prealabil conducerea Societăţii
HOTĂRÂREA 618 Din data de 29.10.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 4570/03.07.2014, petentul solicită CNCD să constate discriminarea instituită prin soluţiile diferite pronunţate de către aceeaşi instanţă de judecată, având ca obiect stabilirea salariului de bază, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior.
HOTĂRÂREA nr. 624 din 29.10.2014
îngrădirea dreptului de a fi membru în asociația de locatari datorită faptului că la înființare petentul nu a fost în țară; refuzul decontării unei sume plătite pentru remedierea unei probleme
HOTĂRÂREA NR. 640 din 05.11.2014
Prin sesizarea făcută, petenta arată faptul că se consideră discriminată de către conducerea Institutului de Filologie Română „A. Philippide” fiindu-i restricţionat dreptul de a promova, neacordarea corectă a drepturilor salariale precum şi un comportament discriminatoriu din partea sefului direct.
HOTĂRÂREA NR. 645 din 05.11.2014
Sesizarea petentei vizează concedierea sa pentru că nu îşi poate îndeplinii sarcinile de serviciu în proporţie de 100% pentru că este însărcinată. Petenta consideră că este discriminată faţă de colegi pentru că este însărcinată.
HOTĂRÂREA NR. 646 din 05.11.2014
Sesizarea petentei vizează atitudinea de hărţuire de la locul de muncă, partea reclamată refuzând să pună în executare sentinţa civilă nr. 10459/27.11.2013 privind anularea concedierii petentei. Petenta consideră discriminatoriu faptul că are parte de această atitudine din partea conducerii, petenta considerând că are parte de acest tratament pentru că nu are copii.
HOTĂRÂREA nr. 650 din 05.11.2014
Petenții consideră discriminatorii diferențele salariale pe criterii sindicale; acordarea pentru membrii de sindicat a unui spor de 100% pentru timpul lucrat în zilele libere, față de cei care nu sunt membri și care beneficiază de un spor de 75%; obligarea persoanelor care nu sunt membre în sindicate să cotizeze 1% din salariu.
HOTĂRÂREA nr. 672 din 12.11.2014
Prin sesizarea făcută, petenta arată faptul că se consideră discriminată de către conducerea Corului Naţional de Cameră Madrigal prin excluderea sa de la o serie de turnee. Petenta arată faptul că nu i s-a permis participarea nici în străinătate şi nici în ţară fiind exclusă de la o serie de activităţi artistice. Arată faptul că are un salariu mai mic decât al colegilor săi şi nu a fost decorată la Cotroceni asemenea colegilor săi.
HOTĂRÂREA NR. 673 din 12.11.2014
Sesizarea petentei vizează desfacerea contractului de muncă urmare restructurării, fără a se ţine cont că este persoană cu handicap. Petenta consideră discriminatoriu faptul că nu i s-a schimbat locul de muncă deşi exista această posibilitate.
HOTĂRÂREA NR. 681 din 12.11.2014
hărţuirea şi discriminarea de gen a petentei în legătură cu (i) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 682 din 12.11.2014
încadrare şi salarizarea necorespunzătoare potrivit studiilor absolvite, absolventă a Universităţii “Spiru Haret”
HOTĂRÂREA nr. 685 din 19.11.2014
neacordarea posibilității de a lucra la o anumită societate, condiții grele de muncă la societatea respectivă
HOTĂRÂREA Nr. 690 din 19.11.2014
Sesizarea vizează afirmaţiile reclamatului :„Nu înţeleg de ce maghiarii din România vomită daca folosesc limba română. În schimb, pe aceia care nu vor să înveţe sau să folosească limba română îi invită să se mute în Ungaria. Cât despre politicienii de la UDMR, le-ar prescrie un control la psiholog, de două ori pe an, pentru tratarea complexelor sau/şi a frustrărilor pe care le au în materie de limba română. UDMR consideră că-şi poate permite să violeze statul român şi să abuzeze de toleranţa românilor”.
HOTĂRÂREA nr.683 Din data de 20.11.2014
Posibilă discriminare în cadrul procesului de selecţie pe postul de intern în firma SC. Brandient Consult SRL
HOTĂRÂREA NR. 700 din 26.11.2014
Hărţuirea petentei la locul de munca datorita convingerilor democratice si culturale
HOTĂRÂREA NR. 703 din 03.12.2014
Petenta sesizează hărţuirea la care a fost supusă de către angajator totul culminând cu concedierea sa
HOTĂRÂREA nr. 727 Din 09.12.2014
eliberări din funcţie in mod discreţionar şi abuziv a personalului din cadrul Direcţiilor Judeţene ale Finanţelor Publice ca urmare a fuziunii acestora prin absorbţie de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice Iaşi
HOTĂRÂREA 716 Din data de 10.12.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 3803/30.05.2014, petenta solicită CNCD să constate faptele de hărţuire la locul de muncă ce se petrec asupra sa.
HOTĂRÂREA NR. 720 din 10.12.2014
impunerea executării unor activităţi considerate ca fiind excedentare cadrului legal, evaluarea necorespunzătoare pe motiv că a denunţat ilegalităţi săvârşite în cadrul S.R.I, precum şi refuzul schimbării locului de muncă, respectiv felul muncii.
HOTĂRÂREA NR. 724 din 10.12.2014
posibila discriminare a petentei prin procedura de scoatere la concurs a posturilor vacante din cadrul Teva, respectiv medical manager şi external affairs division director, din data de 29.08.2014
HOTĂRÂREA NR. 728 din 10.12.2014
discriminare prin restrângerea dreptului la munca prin Hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 05.04.2014 al Colegiului National "Gh. Munteanu Murgoci" Brăila
HOTĂRÂREA NR. 733 din 10.12.2014
Sesizarea petentei vizează numirea unui medic de grad inferior gradului de medic primar în funcţia de şef serviciu. Petenta consideră că nu a fost numită pe motive etnice şi pentru că este femeie, fiind astfel discriminată.
HOTĂRÂREA NR. 743 din 17.12.2014
suspendarea contractului individual de muncă al petentului urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, măsură dispusă doar împotriva petentului, deşi în aceeaşi situaţie s-au regăsit şi alte persoane, faţă de acestea din urmă nefiind luată acesată măsură
HOTĂRÂREA NR. 745 din 17.12.2014
Petenta sesizează C.N.C.D. cu privire la eventuale fapte de hărţuire din partea conducerii părţii reclamate. Faptele reclamate culminează cu chemarea petentei în comisia de disciplină, petenta apreciind că acest demers reprezintă doar una dintre etapele pentru a fi eliminată din cadrul companiei.
HOTĂRÂREA nr. 8 Din 07.01.2015
îngrădirea drepturilor funcţionarilor publici la o remuneraţie echitabilă prin aplicarea coeficienţilor de ierarhizare precum şi îngrădirea drepturilor la voucherele de vacanţă pentru funcţionarii publici
HOTĂRÂREA NR. 10 din 07.01.2015
refuzul angajatorului privind reţinerea cotizaţiei sindicale pentru salariaţi, membri de sindicat, pe statul de plată
HOTĂRÂREA NR. 12 din 14.01.2015
neacordarea sporului de risc şi de solicitare neuropsihică în procent de 50% prevăzut de art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
HOTĂRÂREA nr. 13 din 14.01.2015
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 15 din 14.01.2015
concedierea (desființarea posturilor) persoanelor care au fost inițiatorii unor ample procese împotriva societății reclamate
HOTĂRÂREA nr. 16 din 14.01.2015
împiedicarea ocupării postului de evaluator nivel risc SSM pe criteriul tipului de educație superioară
HOTĂRÂREA nr. 19 din 14.01.2015
hărțuirea, sancț ionarea persoanelor care au aderat la sindicat
HOTĂRÂREA NR. 23 din 14.01.2015
discriminarea petentului la locul de muncă, pe criteriul handicapului locomotor de care suferă
HOTĂRÂREA NR. 26 din data de 14.01.2015
Tratament diferențiat săvârșit de partea reclamată față de petent
HOTĂRÂREA NR.27 din data de 14.01.2015
încălcarea dreptului la muncă de către partea reclamată, prin acte fapte de hărțuire.
HOTĂRÂREA NR. 30 din data de 14.01.2015
aplicarea sporului de periculozitate, stres și condiții deosebite în mod diferit, conform interpretării și aplicării legii salarizării unitare
HOTĂRÂREA NR. 33 din data de 14.01.2015
destituirea petentului, de pe funcția administrativă deținută (gestionar magazie) și angajarea unei persoane de gen feminin (căsătorită și cu doi copii în întreținere).
HOTĂRÂREA NR. 36 din data de 14.01.2015
pierderea locului de muncă potrivit reorganizării ANAF și imposibilitatea de a opta pentru un post vacant din cauza unei cerințe profesionale(stipulat într-o notă de subsol) de cunoștințe program IT, utilizat în cadrul trezoreriei statului. Mutarea ulterioară a petentei, pe postul pentru care se cerea cunoașterea programului IT utilizat în cadrul trezoreriei, fără a mai fi necesar în mod special acest lucru
HOTĂRÂREA NR. 44 din data de 21.01.2015.
interpretarea Legii pensiilor nr.263/2010, de către partea reclamată în ce privește, pensionarea anticipată.
HOTĂRÂREA nr. 54 din 28.01.2015
respingerea petentului ca și curier pe motivul că nu este prezentabil
HOTĂRÂREA NR.58 din data de 28.01.2015
Neacordarea scutirii de la impozitul pe salar prin omisiunea specializării în anexa Legii nr. 571/2003
HOTĂRÂREA NR. 61 din data de 28.01.2015
Refuzul recunoaşterii drepturilor salariale obţinute hotărâre judecătorească.
HOTĂRÂREA NR. 65 din 28.01.2015
petenta sesizează faptul că a fost concediată în mod nejustificat
HOTĂRÂREA NR. 65 din 28.01.2015
petenta sesizează faptul că a fost concediată în mod nejustificat
HOTĂRÂREA NR. 68 din 03.02.2015
atitudine de hărţuire şi hărţuire sexuală la locul de muncă din partea şefului petentei, aceasta fiind ameninţată cu eliberarea din funcţie în cazul neacceptării propunerilor sexuale
HOTĂRÂREA NR. 68 din 03.02.2015
atitudine de hărţuire şi hărţuire sexuală la locul de muncă din partea şefului petentei, aceasta fiind ameninţată cu eliberarea din funcţie în cazul neacceptării propunerilor sexuale
HOTĂRÂREA nr. 73 din 03.02.2015
hărțuire pe criteriul convingerilor la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 75 din 03.02.2015
plata întârziată a salariilor asistenților personali față de ceilalți angajați ai reclamatei; lipsa unei rampe care asigură accesul persoanelor cu dizabilitate locomotorie în primărie
HOTĂRÂREA NR. 78 din data de 03.02.2015
Includerea în norma didactică a orelor de educaţie fizică şi neplata lor.
HOTĂRÂREA 80 Din data de 03.02.2015
Posibile fapte de discriminare instituite prin angajarea de personal nou ce are salariul triplu faţă de angajaţii cu vechime din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3
HOTĂRÂREA 372 Din data de 02.09.2015
hărţuire la locul de muncă, refuzul punerii în aplicare a examenului de promovare pe post
HOTĂRÂREA NR. 92 din data de 11.02.2015
Preaviz de concediere în urma solicitării de majorare salarială.
HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 18.02.2015
Îngrădirea dreptului de a candida la funcţia de Preşedinte al Agenţiei Judeţene de Fotbal
HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 18.02.2015
îngrădirea dreptului de a candida la funcţia de Preşedinte al Agenţiei Judeţene de Fotbal
Hotărârea Nr. 100 din 18.02.2015
Desfacerea contractului de muncă, neplata perioadei de preaviz şi afirmaţii jignitoare cu referire la handicapul petentei.
HOTĂRÂREA NR 101 din data de 18.02.2015
Tratament inegal cu privire la modalitatea de promovare în muncă, salarizare.
HOTĂRÂREA NR 101 din data de 18.02.2015
Tratament inegal cu privire la modalitatea de promovare în muncă, salarizare.
HOTĂRÂREA nr. 103 din 18.02.2015
comunicarea în spațiul public a unei sesizări; injurii și amenințări; acordarea tichetelor cadou doar pentru persoanele care au semnat o declarație pe propria răspundere; neacordarea sporului de linie; netitularizarea pe o linie de troleibuz a persoanelor care nu sunt membrii sindicatului nereprezentativ; afectarea drepturilor sindicale.
HOTĂRÂREA NR 113 din data de 25.02.2015
Abuzuri în urma desfiinţării deciziei de Concediere. Hărţuire.
HOTĂRÂREA NR 113 din data de 25.02.2015
Abuzuri în urma desfiinţării deciziei de Concediere. Hărţuire.
HOTĂRÂREA nr. 119 din 25.02.2015
condiţia cunoaşterii limbii maghiare pentru îngrijitor care afectează românii, romii şi persoanele cu dizabilităţi de vorbire
HOTĂRÂREA nr. 125 din 25.02.2015
salarizare diferită între angajaţii Direcţiei Generale Autoritatea de Management POS Mediu şi Direcţiilor Regionale Organisme Intermediare pentru POS Mediu
HOTĂRÂREA NR. 137 din 04.03.2015
respingerea dosarului de înscriere la concurs pentru funcţia de manager a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti pentru că nu a depus o copie legalizată a unui document care să ateste absolvirea unui curs de perfecţionare în management sanitar
HOTĂRÂREA NR. 138 din 04.03.2015
discriminare pe criteriu de vârstă, prin încetarea contractului de munca al petentei ca urmare a aplicării prevederilor art. 32 (1), lit. c din OG nr. 68/2013 modificarea şi completarea O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
HOTĂRÂREA 142 Din data de 11.03.2015
Discriminare instituită prin încetarea contarctului individual de muncă şi primirea calificativului „nesatisfăcător”, deşi în anul 2014 nu a avut nicio abatere disciplinară
HOTĂRÂREA NR. 147 din data de 11.03.2015
Petenta, susţine că se consideră discriminată de către părțile reclamate, prin programul de serviciu impus de acestea, discriminând-o în raport cu alți doi colegi de serviciu, cu atribuții similare
HOTĂRÂREA NR. 148 din data de 11.03.2015
tratament diferit aplicat petentei de către partea reclamată
HOTĂRÂREA NR. 151 din data de 11.03.2015
interzicerea de a profesa ca avocat stagiar, pe motivul unei condamnări penale
HOTĂRÂREA NR. 152 din data de 11.03.2015
Petenta susține că, i s-a redus norma didactică de către conducerea unității de învățământ reclamată. Criteriile care au stat la baza diminuării orelor de predare; lipsa participării la un proiect de învățare a limbii germane și situația celibatară (necăsătorită).
HOTĂRÂREA NR. 153 din data de 18.03.2015
obligativitatea predării la o clasă formată din elevi de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 154 din data de 18.03.2015
refuzul transferului petentului, de la o secție de poliție din Bucureștila la o secție de pliție din Pitești.
HOTĂRÂREA nr. 158 din 18.03.2015
hărțuirea ș i desfacerea contractului de muncă pe criteriul sindical
HOTĂRÂREA 166 Din data de 25.03.2015
Discriminare instituită prin refuzul avizării în vederea desfăşurării transportului de persoane
Hotararea 167 din data de 25.03.2015
Discriminare instituită prin discuţii care au încălcat dreptul la demnitatea pesonală, ameninţări şi injurii din partea vecinilor
HOTĂRÂREA nr. 169 din 25.03.2015
hărțuire la locul de muncă pe criteriul apartenenț ei etnice rome
HOTĂRÂREA NR.173 din data de 01.04.2015
încadrare diferită la nivel de salarizare.
HOTĂRÂREA 174 Din data de 01.04.2015
Discriminare instituită prin comportament discriminatoriu şi hărţuire la locul de muncă.
HOTĂRÂREA 175 Din data de 01.04.2015
Discriminare instituită prin abuzurile săvârşite la locul de muncă, hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 179 din 01.04.2015
desfacerea contractului de muncă, comparativ cu colegul său care se află în aceeaşi situaţie
HOTĂRÂREA nr. 180 din data de 01.04.2015
Hărţuire morală la locul de muncă
HOTĂRÂREA Nr. 187 din 07.04.2015
acordarea unor beneficii în mod discriminatoriu prin noul contract colectiv de muncă
HOTĂRÂREA NR. 188 din 15.04.2015
discriminarea petentei pe criteriu de boala cronica necontagioasa prin refuzul angajatorului de a asigura adaptarea condiţiilor de la locul de muncă pentru recuperarea integrală a capacitaţii de muncă, conform recomandării medicale cu privire la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 189 Din 15.04.2015
discriminată pe criteriu de gen şi maternitate
HOTĂRÂREA NR. 190 din 15.04.2015
încetarea raporturior de muncă bazate pe aspecte din viaţa privată a petentei
HOTĂRÂREA NR. 192 din 15.04.2015
posibil comportament abuziv, discreţionar, injust şi discriminatoriu
HOTĂRÂREA NR. 198 din data de 22.04.2015
salarizare calculată în diferit, potrivit legii salarizării unitare.
HOTĂRÂREA NR. 199 din data de 22.04.2015
neacordarea sporului de 50% calculat la salariul de bază brut lunar pentru risc și suprasolicitare neuropsihică
HOTĂRÂREA NR. 206 din data de 29.04.2015
înlăturarea discriminării cu privire H.G.S. nr.1019/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor 1 şi 3 la HG1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate.
HOTĂRÂREA NR. 213 din 29.04.2015
potenţială discriminare în cadrul companiei în care lucrează
HOTĂRÂREA NR. 215 din 29.04.2014
Concedierea la întoarcerea din concediul de creştere a copilului
HOTĂRÂREA NR. 216 din 29.04.2015
neacordarea sporului de calculator
HOTĂRÂREA nr. 217 din 29.04.2015
discriminarea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate prin eliminarea din salariul de bază a indemnizaţiei de dispozitiv
HOTĂRÂREA NR. 228 din 13.05.2015
potenţiala discriminare a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar particular prin excluderea acestora de la acordarea sumei de 150 euro pentru formarea cadrelor didactice prin OMEN nr. 4871/05.11.2014
HOTĂRÂREA NR. 229 din 13.05.2015
potenţiala discriminare a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar particular prin excluderea acestora de la acordarea sumei de 150 euro pentru formarea cadrelor didactice prin OMEN nr. 4871/05.11.2014
HOTĂRÂREA NR. 230 din 13.05.2015
potenţiala discriminare a agenţilor de poliţie cu studii superioare absolvite după ianuarie 2010 în ceea ce priveşte acordarea sporului de 25%
HOTĂRÂREA NR. 231 din 13.05.2015
posibila discriminare a petentului prin refuzul indicelui de corecţie la calculul pensiei pentru limita de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 232 din 13.05.2015
petenta sesizează jurisprudenţa neunitară în ceea ce priveşte acordarea drepturilor salariale
HOTĂRÂREA nr. 235 din 13.05.2015
Petentul se consideră victimizat, fiind inventată o reclamație împotriva lui, pentru care nu a mai fost pus șef de gardă.
HOTĂRÂREA nr. 237 din 13.05.2015
nerespectarea legislației muncii, hăr ț uire
HOTĂRÂREA NR. 242 din 13.05.2015
desfacerea contractului de muncă pentru săvârşirea de infracţiuni, măsură dispusă doar împotriva petentului, deşi în aceeaşi situaţie s-au regăsit şi alte persoane, faţă de acestea din urmă nefiind luată acesată măsură
HOTĂRÂREA NR. 244 din 20.05.2015
petentul sesizează refuzul aprobării cererii de branşare a apartamentului prorprietate personală la reţeaua publică de apă potabilă prin separarea de celelalte apartamente situate în acelaşi imobil, refuz justificat de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 40/14.02.2002
HOTĂRÂREA NR 249 din data de 20.05.2015
promovarea pe o altă funcție în urma susținerii unui concurs, fără a i se modifica și componența salarială
HOTĂRÂREA nr. 250 din 27.05.2015
hărţuire la locul de muncă, schimbarea locului de muncă fără acordul petentei, modul de acordare a sporului de fidelitate, criteriul rudenie/nepotism
HOTĂRÂREA NR. 257 din 27.05.2015
acordarea de prime de 8 martie doar femeilor care fac parte din anumite sindicate agreate de administraţia companiei
HOTĂRÂREA NR. 258 din 27.05.2015
potenţială discriminare la locul de muncă prin nerecunoaşterea funcţiei de cadru didactic, hărţuire şi neparticipare la un concurs
HOTĂRÂREA nr. 259 din 27.05.2015
Petenta se consideră discriminată datorită unor afirmații ale reclamatului ce vizează faptul că ea nu vorbește limba maghiară.
HOTĂRÂREA nr. 260 din 03.06.2015
Petentul arată că societatea reclamată a desfăcut la data de 04.11.2014 un total de 19 contracte de muncă, toate persoanele concediate fiind membri ai sindicatului petent. Anterior, conducerea companiei și-a exprimat dezacordul față de formarea sindicatului.
HOTĂRÂREA nr. 264 din 10.06.2015
Petenţii, funcţionari publici în cadrul C.S.M., reclamă discriminarea existentă în cadrul aceleiaşi categorii profesionale prin renunţarea la treptele de salarizare prin Legea – cadru nr. 284/2010 şi solicită constatarea existen ț ei unei situații discriminatorii în cadrul întregului corp al funcț ionarilor publici, respectiv în cadrul C.S.M., precum și dispunerea înlăturării consecinţelor faptelor discriminatorii. De asemenea, petenţii solicită restabilirea echităț ii salariale între funcționarii publici, prin revenirea la soluț ia reglementărilor anterioare care prevedeau stabilirea salarizării func ționarilor publici atât pe grade profesionale, cât și pe trepte de salarizare în cadrul fiecărui grad profesional, toate acestea urmând a fi concretizate într-o recomandare adresată reclama ților pentru întreprinderea de demersuri prin care legislaț ia în cauză să fie armonizată cu principiul egalităț ii (chiar şi prin emiterea unui punct de vedere de specialitate din partea C.N.C.D.).
HOTĂRÂREA nr. 265 din 10.06.2015
neasigurarea condițiilor de muncă în urma refuzului semnării unui nou contract de muncă cu un alt angajator
HOTĂRÂREA nr. 266 din 10.06.2015
nealinierea nivelului de salarizare al persoanelului organismelor intermediare POSDRU la nivelul de salarizare al structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane
HOTĂRÂREA NR. 283 din data de 10.06.2015
condiție discriminatorie impusă de către părțile reclamate, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, de secretar al comunei Sântimbru-Județul Harghita
HOTĂRÂREA NR. 284 din data de 10.06.2015
atribuții noi înscrise în fișa postului peste principala activitate pe care o desfășoară petentul, în domeniul achizițiilor publice
HOTĂRÂREA NR. 305 din 24.06.2015
Prin sesizarea făcută, petenta sesizează Consiliul cu privire la demersurile făcute de către sindicatele din învăţământ cu privire la aplicarea Legii nr. 221/2008 (majorarea cu 50% a salariilor cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar) şi a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea în sistemul bugetar. De aceste demersuri au beneficiat numai cadrele didactice care făceau parte din sindicat, obţinând hotărâri judecătoreşti irevocabile. Apreciază ca există o discriminare în învăţământ prin aplicarea legilor menţionate
Hotararea nr. 3 din 07.01.2015
Caracterul discriminator al unor prevederi ale Legii nr. 360/2002 și Legii nr. 284/2010, modul de promovare în cadrul poliției, modul de acrodare a sporului de 25% pentru agenți de poliție cu studii superioare, acordarea compensației de chirie, modul de funcționare a poliției locale
HOTĂRÂREA nr. 314 din 01.07.2015
Petenții consideră că au fost discriminați prin nesuplimentarea locurilor pentru notari stagiari în camera din Cluj
HOTĂRÂREA nr. 320 din 22.07.2015
neacordarea sporului de doctorat
HOTĂRÂREA NR. 321 din data de 22.07.2015
Plângerea vizează o presupusă faptă de discriminare prin faptul că nu a fost numit să participe la un curs de „calificare” motiv care l-a determinat să ia hotărârea de a înceta activitatea cu acordul părţilor.
HOTĂRÂREA nr. 322 din 22.07.2015
neluarea în calcul la ieşirea la pensie a studiilor superioare absolvite la seral
HOTĂRÂREA 323 din data de 22.07.2015
posibile discriminări provenite în urma unui conflict izbucnit în februarie 2011 între petent şi o rudă îndepărtată.
HOTĂRÂREA nr. 324 din 22.07.2015
aplicarea Ordinului Ministerului Apărării Naţionale nr. M.S 132/2010 şi a H.G. nr. S 1019/2010 numai cadrelor militare ce urmau să treacă în rezervă începând cu 01.01.2011
HOTĂRÂREA nr. 325 din 22.07.2015
neacordarea sporului de doctorat
HOTĂRÂREA nr. 327 din 22.07.2015
publicarea unui anunţ pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector cu un posibil caracter discriminatoriu
HOTĂRÂREA NR. 328 din 22.07.2015
reîncadrarea pedepsei potrivit prevederilor noului cod penal în vederea reducerii cuantumului pedepsei
HOTĂRÂREA NR. 329 din data de 22.07.2015
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu defectuos (magistrat)
HOTĂRÂREA NR. 330 din data de 22.07.2015
neacordarea unor drepturi pecuniare, pe motiv că nu a făcut parte din sindicat
HOTĂRÂREA NR. 333 din 22.07.2015
solicită modificarea statutului de organizare şi funcţionare a instituţiei din care face parte, respectiv, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud
HOTĂRÂREA NR. 335 din 22.07.2015
concedierea pe criterii de apartenenţă sindicală
HOTĂRÂREA NR.336 din data de 22.07.2015
atitudine de intimidare şi umilitoare faţă de petentă
HOTĂRÂREA nr. 337 din 22.07.2015
potenţiala discriminare a elevilor din învăţământul particular prin neplata de la buget a alocaţiei bugetare pentru susţinerea învăţământului obligatoriu
HOTĂRÂREA NR. 338 din 22.07.2015
îngrădirea prin statut a dreptului de a candida la funcţia de Preşedinte al Asociaţia Municipală de Fotbal Bucureşti (AMFB)
HOTĂRÂREA nr. 341 din 22.07.2015
neprelungirea contractului de muncă la expirarea lui, datorită faptului că petentul a sesizat mai multe nereguli
HOTĂRÂREA nr. 342 din 22.07.2015
obligarea tuturor salariaților să cotizeze la sindicatul reprezentativ, consultarea exclusivă a sindicatului reprezentativ în toate problemele ce privesc angajații, participarea exclusivă a sindicatului reprezentativ în diferite comisii, doar salariații cu funcții de conducere în sindicatul reprezentativ beneficiază de decontarea transportului pentru activitățile sindicale; doar persoanelor membre în sindicatul reprezentativ s-a acceptat angajarea în continuare după atingerea vârstei de pensionare
HOTĂRÂREA nr. 343 din 22.07.2015
ordinul privind personalul didactic, având ca obiectiv îmbunătățirea calității procesului educațional și creșterile salariale ale personalului didactic și didactic auxiliar, față de personalul nedidactic exclus din ambele norme juridice.
HOTĂRÂREA nr. 344 din 22.07.2015
mutarea petentului, cu alți 5 colegi, în decembrie 2013, de la Biroul de Investigații Criminale
HOTĂRÂREA nr. 345 din 22.07.2015
necercetarea penală a promovării cultului lui Zelea Codreanu comparativ cu cercetarea penală a promovării cultului lui Wass Albert
HOTĂRÂREA NR. 348 din 12.08.2015
impunerea cunoaşterii limbii maghiare pentru ocuparea unui post de îngrijitor la Instituţia Primarului Municipiului Miercurea Ciuc
HOTĂRÂREA NR. 349 din 12.08.2015
Hărţuirea petentei la întoarcerea din concediul de creştere a copilului
HOTĂRÂREA NR. 350 din data de 12.08.2015
neînţelegeri cu vecinii din bloc şi administratorul blocului
HOTĂRÂREA Nr. 352 din 12.08.2015
refuz angajare după acceptarea cererii de ofertă.criteriul vârstă
HOTĂRÂREA NR. 354 din 12.08.2015
neacordarea sporului de 25% pentru studii superioare
HOTĂRÂREA nr. 358 din 19.08.2015
Discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 359 din 19.08.2015
desfacerea contractului de muncă, hărțuire, refuzul reangajării
HOTĂRÂREA nr. 361 din 19.08.2015
perceperea taxelor de salubrizare diferențiat pentru cei care nu domiciliază în localitate
HOTĂRÂREA nr. 362 din 19.08.2015
nerecunoașterea și nesprijinirea activității desfășurate de asistenții judiciari
HOTĂRÂREA nr. 363 din 19.08.2015
discriminare, hărțuire la locul de muncă pe criteriul cetățeniei, apartenenței etnice și vechimii în muncă
HOTĂRÂREA nr. 366 Din 02.09.2015
refuzul emiterii unui ordin privind eliberarea atestatelor de învăţători urmare echivalării competentelor in baza Ordinului 5484/2011
HOTĂRÂREA 367 Din data de 02.09.2015
Comportament violent şi manifestare agresivă din partea unui agent de pază; petentul doreşte să înfiinţeze un partid care să presupună libertatea individului şi nediscriminarea politică şi discriminarea instituită asupra acestuia prin existenţa, în legea din România, folosirii termenului „comunist"
HOTĂRÂREA 368 Din data de 02.09.2015
Îngrădirea dreptului de a beneficia de serviciile publice şi îngrădirea dreptului de a beneficia de un tratament egal
HOTĂRÂREA 369 Din data de 02.09.2015
Petentul consideră că a fost indus în eroare şi înşelat de către societatea de asigurări
HOTĂRÂREA NR. 373 din data de 02.09.2015
neacordarea sporului de doctorat în procent de 15%.
HOTĂRÂREA NR. 375 din data 02.09.2015
impunerea cunoașterii limbii maghiare pentru ocuparea unui post de funcționar public, în urma susținerii unui concurs.
HOTĂRÂREA NR.377 din data 02.09.2015
anunţ pentru primirea în conducerea Asociaţiei de proprietari a locatarilor „oneşti, competenţi” şi care au „o situaţie financiară bună”.
HOTĂRÂREA NR. 381 din data de 02.09.2015
taxarea petentului (persoană cu dizabilitate) de către reprezentantul societății reclamate, în parcarea amenajată din complexul turistic Bâlea Lac.
HOTĂRÂREA NR. 382 din data 02.09.2015
neacordarea petentului (persoană încadrată în grad de handicap) a unor drepturi ori scutiri de la plata unor taxe, de către reclamată.
HOTĂRÂREA nr. 384 din 02.09.2015
Refuzul de a permite recuperarea muncilor suplimentare, verificări direcționate împotriva lui datorită apartenenței sale etnice, mutări pe criteriul etnic, limitarea accesului la informații, refuzul acordării concediului de odihnă legal, ștergerea denumirii în limba maghiară a Poliției locale Oradea.
HOTĂRÂREA nr. 386 din 02.09.2015
modificarea procedurii de angajare, avansare și promovare, prin întroducerea sintagmei „dacă directorul nu decide altfel”; ocuparea unor posturi cu ocazia reorganizării regiei fără concurs
HOTĂRÂREA nr. 387 din 02.09.2015
neacordarea remunerației aferente zilelor de muncă în zilele de sărbătoare pentru educatori; neasigurarea unui vestiar pentru angajați; cercetarea disciplinară pentru fapte minore; hărțuire; victimizare; atingerea demnității personale (utilizarea cuvintelor „bețiv”, bolnav psihic”, „o să ieși cu cătușe de aici”); neluarea declarațiilor martorilor în apărare; răspunderea cu promptitudine la sesizările făcute împotriva petentului, nu și la cele formulate de petent; atitudinea polițiștilor față de petent; acordarea unor sporuri pentru asistente medicale, nu și pentru educatori.
HOTĂRÂREA nr. 388 din 02.09.2015
neacordarea unei locuințe sociale persoanei cu dizabilități
HOTĂRÂREA NR. 389 din data de 02.09.2015
nereținerea cotizației membrilor pentru sindicat
HOTĂRÂREA nr. 390 din 02.09.2015
neacordarea sporului de doctorat
HOTĂRÂREA nr. 391 din 02.09.2015
modificarea contractului colectiv de muncă prin care au fost acordate drepturi diferite pentru cei care s-a aplicat contractul vechi față de cei pentru care s-a aplicat noul contract
HOTĂRÂREA NR. 392 din 09.09.2015
discriminarea petentei la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 393 din 09.09.2015
potenţială discriminare în cadrul companiei în care lucra
HOTĂRÂREA NR. 394 din 09.09.2015
prin refuzul acordării concediului de odihnă
HOTĂRÂREA NR. 395 din 09.09.2015
potenţială discriminare prin refuzul Comisiei de examinare privind înscrierea la stagiul de pregătire pentru dobândirea calităţii de evaluator autorizat pe motiv de studii (licenţiat în domeniile specifice activităţii de evaluare)
HOTĂRÂREA NR. 396 din 09.09.2015
posibila discriminare a petentului, persoană cu dizabilităţi pe caz de boală grad 3, prin concedierea acestuia, deşi dispoziţia medicală îi permitea desfăşurarea activităţii pe un post cu ½ de normă
HOTĂRÂREA nr. 398 din 09.09.2015
prevederile O.U.G. nr. 107/2013.
HOTĂRÂREA NR. 400 din 09.09.2015
afirmaţii discriminatorii la adresa persoanelor homosexuale
HOTĂRÂREA nr. 401 din 09.09.2015
acordarea sporului de 25% pentru studii superioare agenților care au beneficiat de acest spor înainte de 31.12.2009, neacordarea sporului pentru persoanele care au absolvit ulterior studii superioare
HOTĂRÂREA nr. 402 din 09.09.2015
acordarea sporului de 25% pentru studii superioare agenților care au beneficiat de acest spor înainte de 31.12.2009, neacordarea sporului pentru persoanele care au absolvit ulterior studii superioare
HOTĂRÂREA NR. 406 din data 16.09.2015
drepturi salariale diferite între cele două categorii de personal din învățământul preuniversitar, didactic și nedidactic.
HOTĂRÂREA NR. 407 din data de 16.09.2015
diferențe salariale în urma evaluărilor profesionale din anul 2009, realizate de către partea reclamată
HOTĂRÂREA NR. 408 din data 16.09.2015
condiții de creditare diferențiate și soluții de ajutor în vederea plății creditului pe criterii diferențiate.
HOTĂRÂREA NR. 409 din data 16.09.2015
transformarea postului și activității muncii petentului de către reclamată, prin externalizarea serviciului arhivistică către o societate privată.
HOTĂRÂREA NR. 410 din data de 16.09.2015
petentul nu beneficiază de aplicarea legilor de despăgubire a proprietarilor de imobile confiscate, în vederea demolării acestora de către regimul comunist.
HOTĂRÂREA NR. 411 din data de 16.09.2015
diferență salarială între categoriile de personal care lucrează în învățământ, în funcţie de sporul de vechime
HOTĂRÂREA NR. 413 din data de 16.09.2015.
desfacerea contractului de muncă, ca urmare a modificării organigramei.
HOTĂRÂREA NR. 416 din 16.09.2015
i s-a repartizat să lucreze un număr de zile de sărbătoare mai mic faţă de colegi, criteriul apartenenţa sindicală
HOTĂRÂREA NR. 418 din 16.09.2015
posibila discriminare prin interdicţia impusă pentru medicii de familie de a onora recomandările din scrisorile medicale emise de medicii specialişti ce activează în cadrul micropoliclinicii “Cardiomedica”
HOTĂRÂREA nr. 419 Din 16.09.2015
existenţa unor diferenţe salariale între petentă şi colegii săi
HOTĂRÂREA NR. 422 din 16.09.2015
publicarea unui anunţ de angajare pe site-ul bestjobs.ro fiind evidenţiate criteriile gen şi vârstă
HOTĂRÂREA nr. 423 Din 16.09.2015
acordarea unei subvenţii doar personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi învăţământul universitar de stat
HOTĂRÂREA nr. 423 Din 16.09.2015
acordarea unei subvenţii doar personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi învăţământul universitar de stat
HOTĂRÂREA nr. 433 Din 30.09.2015
potenţiala situaţie discriminatorie privind regimul juridic al sporului de vechime şi modul de calcul al salariului cuvenit personalului nedidactic în comparaţie cu personalul didactic şi didactic auxiliar
HOTĂRÂREA nr. 435 din 30.09.2015
refuzarea accesului la examenul de arbitru de baschet
HOTĂRÂREA nr. 437 din 07.10.2015
neacordarea sporurilor, concediului suplimentar de odihnă, neînscrierea în documentele de evidență a condițiilor activităților desfășurate pentru polițistul aflat sub cercetare penală
HOTĂRÂREA nr. 439 din 07.10.2015
neangajarea ca și asistent personal a mamei cu doi copii cu dizabilități grave
HOTĂRÂREA nr. 440 din 07.10.2015
neacordarea suspendării din funcție publică
HOTĂRÂREA NR. 443 din 07.10.2015
Discriminarea petentului la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR.444 din 07.10.2015
hărţuire morală la locul de muncă, desfacerea contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 453 din 14.10.2015
discriminarea cadrelor didactice
HOTĂRÂREA NR. 454 din 14.10.2015
discriminarea cadrelor didactice
HOTĂRÂREA NR. 455 din 14.10.2015
discriminarea cadrelor didactice
HOTĂRÂREA 456 Din data de 14.10.2015
petenta se consideră discriminată de către angajator pe criteriul de dizabilitate şi religie
HOTĂRÂREA NR. 457 din data de 14.10.2015
tratament diferit aplicat de către partea reclamată petentului, față de ceilalți colegi de muncă
HOTĂRÂREA NR. 458 din data de 14.10.2015
condiționarea participării la un concurs pentru postul de manager de Bibliotecă Municipală.
HOTARAREA NR. 459 din 14.10.2015
hărţuirea petentei la locul de muncă de către conducerea societăţii reclamte, cu desfacerea contractului de muncă.
HOTĂRÂREA nr. 463 din 14.10.2015
acordarea mai multor ture noaptea și la sfârșit de săptămână pentru petent, îngrădirea accesului la un post de conducere prin refuzul de a da caracterizare
HOTĂRÂREA nr. 464 din 14.10.2015
hărțuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 466 din 21.10.2015
suspendarea discriminatorie a contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 469 din 21.10.2015
discriminarea petenţilor de către angajaţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
HOTĂRÂREA NR. 470 din 21.10.2015
discriminarea petentului la locul de muncă
HOTĂRÂREA nr. 473 din 21.10.2015
acordarea unor sporuri pe criterii politice
HOTĂRÂREA nr. 477 din 21.10.2015
anularea în parte a Hotărârii nr. 154/12.03.2014 prin Sentința nr. 219/2014 din 08.10.2014
HOTĂRÂREA 478 Din data de 21.10.2015
încălcarea dreptului petentului de a fi ales pe criteriul religios, prin organizarea acţiunilor doar în zilele de sâmbătă
HOTĂRÂREA nr. 474 din 21.10.2015
salarizarea diferită a funcționarilor publici comparativ cu personalul contractual
HOTĂRÂREA 480 Din data de 28.10.2015
nerespectarea contractului de muncă
HOTĂRÂREA nr. 481 din 28.10.2015
hărțuire la locul de muncă pe criteriul socio-profesional
HOTĂRÂREA nr. 486 din 04.11.2015
neacceptarea declaraţiei de avere şi de interese scrise în limba maghiară, motiv pentru care a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 2000 lei
HOTĂRÂREA NR 487 din 04.11.2015
urmare unui conflict la locul de muncă i s-au modificat atribuţiile din fişa postului fără să existe un document cu temei legal
HOTĂRÂREA nr. 490 din 04.11.2015
hărțuirea petentei pe criteriul apartenenței sindicale, scoaterea ei din zbor, modificarea unilaterală a contractului de muncă
HOTĂRÂREA nr. 491 din 11.11.2015
hărțuirea copilului petentei prin refuzul de a introducepe teren în cursul unui meci de handbal.
HOTĂRÂREA nr. 492 din 11.11.2015
neprelungirea contractului de muncă al unei persoane pensionate.
HOTĂRÂREA nr. 498 din 11.11.2015
discriminare pe criteriu de gen şi maternitate
HOTĂRÂREA NR. 500 din 11.11.2015
discriminare instituită prin stabilirea criteriilor de acordare a bursei
HOTĂRÂREA NR. 505 din 11.11.2015
condiţii discriminatorii pentru dobândirea calităţii de expert criminalist cu excluderea agenţilor de poliţie prin dispoziţia I.G.P.R. nr. 131/28.12.2012.
HOTĂRÂREA NR. 506 din data de 11.11.2015
pierderea titularizării din învățământ.
HOTĂRÂREA NR. 509 din data de 11.11.2015
tratament preferențial aplicat de către conducerea Spitalului Jilava, deținuților aflați sub tratament.
HOTĂRÂREA NR. 510 din data de 11.11.2015
neacordarea unor drepturi salariale, conferite prin Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici.
HOTĂRÂREA NR. 511 din data de 11.11.2015
abuzuri reclamate de petent și imputate angajatorului, potrivit dreptului muncii.
HOTĂRÂREA NR. 512 din data de 11.11.2015
diferențe salariale între polițiștii angajați în mediul rural, față de cei angajați în mediul urban, izvorâte din legea unică a salarizării.
HOTĂRÂREA NR. 514 din data de 11.11.2015
conflict de muncă prin încălcarea drepturilor angajatului.
HOTĂRÂREA NR. 515 din data de 11.11.2015
neacordarea de drepturi la pensie deportaților romi în Transnistria, între anii 1940-1942.
HOTĂRÂREA NR. 519 din 11.11.2015
Potenţial tratament discriminatoriu la locul de muncă
HOTĂRÂREA Nr. 524 din 11.11.2015
acte de hărţuire la locul de muncă, în baza convingerilor profesionale asupra activităţii companiei
Hotărârea Nr. 448 din 14.11.2015
potenţiale fapte de hărţuire şi abuzuri
HOTĂRÂREA NR.529 din 18.11.2015
tratamentul diferenţiat aplicat personalului nedidactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, privind regimul juridic al sporului de vechime şi modul de calcul al salariului cuvenit personalului nedidactic din învăţământ
HOTĂRÂREA 530 din 18.11.2015
nemultumirea vizavi de solicitarea petentei pentru ocuparea unei poziţii de postdoctor într-un proiect în care reclamatul era manager
HOTĂRÂREA 539 Din data de 18.11.2015
Schimbarea funcţiei după întoarcerea din concediul de creştere copil şi nerestituirea aceluiaşi spaţiu de lucru şi a mijloacelor/instrumentelor necesare desfăşurării activităţii la locul de muncă
HOTĂRÂREA Nr. 547 din 18.11.2015
postarea pe pagina de internet a Primăriei Miercurea Ciuc a unui anunţ de ocupare a unui post vacant de consilier clasa I grad profesional superior la Biroul de Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Miercurea Ciuc, prin impunerea unei cerinţe obligatorii de cunoaştere a limbii maghiare
HOTĂRÂREA NR. 549 din 18.01.2015
acordarea restanţelor salariale doar colegilor care au înaintat acţiuni în instanţă
HOTĂRÂREA NR. 551 din data de 18.11.2015
neacordarea unor drepturi pecuniare, pe motiv că nu a făcut parte din sindicat
HOTĂRÂREA nr. 552 din 18.11.2015
mutarea din biroul unde îşi desfăşura activitatea, într-un alt birou, împreună cu alţi cinci colegi; obligarea depunerii raportului de activitate zilnic; tăierea sporului de complexitate a muncii de 19%
HOTĂRÂREA Nr. 553 din data de 18.11.2015
fapte de discriminare pe criteriul de sex, restricţionarea dreptului la muncă prin hărţuire verbală şi telefonică
HOTĂRÂREA NR. 556 din 25.11.2015
nebeneficierea de indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual, beneficiind de o pensie mai mică decât ar trebui pentru numărul de ani lucraţi
HOTĂRÂREA 560 Din data de 25.11.2015
posibile fapte de discriminare instituite prin refuzul reprezentanţilor Episcopiei de a introduce în Consiliul Parohial o persoană de etnie romă.
HOTĂRÂREA 564 Din data de 25.11.2015
neacordarea suplimentului postului în procent de 25% din salariul de bază și suplimentului corespunzător treptei de salarizare în procent de 25%, începând cu 01.01.2004, comparativ cu persoanele care au câștigat acest drept prin instanța de judecată
HOTĂRÂREA 566 Din data de 25.11.2015
petentele, de profesie grefier, se consideră dicriminate prin acordarea sporului de 50% doar pentru ceilalţi grefieri cărora instanţele le-au acordat acest spor
HOTĂRÂREA NR. 570 din 25.11.2015
neasigurarea condițiilor de muncă necesare petentului de către partea reclamată.
HOTĂRÂREA NR. 573 din 25.11.2015
Partea reclamată nu a formulat răspuns la sesizarea formulată de către petent. Petentul contestă modul în care s-a acordat majorarea salarială de 50% . Petentul mai sesizează faptul că nu a fost invitat la data de 23.06.2015, dată la care a avut loc şedinţa privind acordarea majorării de 50%.
HOTĂRÂREA NR.574 din 25.11.2015
acordarea unei prime ocazionale numai salariatelor membre de sindicat care au semnat un acord în care se prevăd anumite drepturi salariale
HOTĂRÂREA NR. 576 din 03.12.2015
discriminarea petentei la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 580 din 03.12.2015
potenţială discriminare a petentului prin împiedicarea acestuia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent medical prin instituirea unei taxe de înscriere la concurs
HOTĂRÂREA NR. 586 din 03.12.2015
oprirea unui procent din venitul lunar
HOTĂRÂREA NR. 587 din 03.12.2015
refuzul reînfiinţării postului conform hotărârii judecătoreşti favorabile petentului
HOTĂRÂREA nr.590 din 03.12.2015
neacordarea sporului de stabilitate personalului nedidactic din instituțiile/unităţile de învăţământ
HOTĂRÂREA 591 Din data de 03.12.2015
posibile fapte de discriminare instituite prin neacordarea unei măriri salariale unei persoane de etnie romă.
HOTĂRÂREA nr. 594 din 09.12.2015
diminuare salarială cu 20% pentru angajații magazinului în care au lucrat petentele; hărțuire la locul de muncă.
HOTĂRÂREA nr. 596 din 09.12.2015
solicitarea cazierului judiciar la angajare.
HOTĂRÂREA nr. 598 din 09.12.2015
prevederi discriminatorii ale Contractului Colectiv de Muncă
HOTĂRÂREA Nr. 600 din 09.12.2015
postarea pe pagina de internet a Primăriei Miercurea Ciuc a unui anunţ de ocupare a unui post vacant de consilier, grad debutant la Biroul de Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Miercurea Ciuc, prin impunerea unei cerinţe obligatorii de cunoaştere a limbii maghiare
HOTĂRÂREA 602 Din data de 09.12.2015
aplicarea diferită a prevederilor legale în ceea ce priveşte acordarea pensiilor
HOTĂRÂREA 603 Din data de 09.12.2015
încălcarea principiului plăţii egale pentru muncă egală; modificarea salarizării prin excluderea sporurilor salariale
HOTĂRÂREA 604 Din data de 09.12.2015
diferenţe de tratament salarial între salariaţii C.N.A.S. care lucrează în unităţile teritoriale din ţară
HOTĂRÂREA 604 Din data de 09.12.2015
diferenţe de tratament salarial între salariaţii C.N.A.S. care lucrează în unităţile teritoriale din ţară
HOTĂRÂREA 605 din data de 09.12.2015
salarizare diferită între angajații Organismului Intermediar Regional pentru POSDRU – Regiunea Bucureşti-Ilfov şi angajaţii Autorităţii de Management
HOTĂRÂREA 608 Din data de 09.12.2015
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 610 din 09.12.2015
refuzul de a o lăsa pe petentă să vândă în continuare cele necesare pentru slujba bisericească pentru că este persoană cu handicap, afirmând că au nevoie de o persoană sănătoasă care să vândă şi care să facă curăţenie prin biserică
HOTĂRÂREA nr. 624 din 16.12.2015
potenţială faptă de discriminare privind ocuparea unui loc de muncă

Acces educație (127)

HOTĂRÂREA NR. 571 din 25.11.2015
diferențierea copiilor la susținerea examenului de competență lingvistică în școli și licee, printr-o decizie a Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
HOTĂRÂREA NR. 63 din 14.01.2008
dezacordul cu privire la decizia Consiliului Profesoral al liceului, de exmatriculare a elevul C M , decizie considerată abuzivă, discriminatorie, luată în mod eronat, fără o cercetare prealabilă.
HOTĂRÂREA NR. 53 din 21.01.2008
plângere cu privire la tratamentul diferenţiat dintre studenţilor români în străinătate (ţările UE) care nu sunt bursieri ai statului român şi studenţii români care sunt bursieri
HOTARAREA nr. 123 din 07,02. 2008
încălcarea dreptului la demnitate personală şi dreptul la educaţie
HOTĂRÂREA NR. 143 din 13.02.2008
reevaluarea dosarului în vederea obţinerii diplomei „Gheorghe Lazăr clasa a III a”.
HOTĂRÂREA NR. 306 din 13.05.2008
separarea copiilor de etnie romă faţă de majoritari în diferite structuri de învăţământ (grădiniţe şi şcoli)
HOTARAREA NR. 293 din 27.05.2008
locuri mai puţine oferite femeilor la Academia Tehnică Militară, specializarea calculatoare
HOTĂRÂREA NR. 67 din 03.01.2009
organizarea grupelor pe criterii sociale
HOTĂRÂREA NR. 4 din 08.01.2009
desfiinţarea claselor cu profil tehnic din cadrul Grupului Şcolar „Nichlta Stănescu” Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 5 din 08.01.2009
Petenta semnalează o posibilă situaţie discriminatorie prin refuzul primirii copiilor români la o şcoală de dans din Miercurea Ciuc unde sunt primiţi doar copiii de naţionalitate maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 18 din 13.01.2009
modalitatea în care absolvenţii Academiei de Politie Alexandru loan Cuza urmează a ocupa posturile vacante din sistemul Arhivelor naţionale, prin repartiţie directă sau prin concurs
HOTĂRÂREA NR. 47 din 27.01.2009
elaborarea Planului de Şcolazare pentru clasele a IX-a cu un număr mai redus de locuri pentru învăţământul de limbă maghiară decât de limbă română, fată de numărul de elevi care termină clasele a VII l-a
HOTĂRÂREA NR.62 din 03.02.2009
exmatriculat disciplinar
HOTĂRÂREA NR. 71 din 03.02.2009
Atitudinea învăţătoarei de marginalizare şi excludere din colectiv a fiului petentului din cauza etniei rome
HOTĂRÂREA NR.101 din 17.02.2009
discriminare bazată pe criteriul handicap
HOTĂRÂREA NR. 122 din 26.02.2009
Petenta semnalează o posibilă situaţie discriminatorie prin refuzul acordării de către şeful său a concediului de studii, deşi un alt coleg a primit.
HOTĂRÂREA Nr. 172 din 19.03.2009
Refuzul conducerii grădiniţei de a accepta reînscrierea nepoţilor săi datorită etniei rome.
HOTĂRÂREA NR. 386 din 02.07.2009
Exmatricularea „abuzivă” a fiului său din examenul de bacalaureat în baza naţionalităţii sale.
HOTARAREA NR. 394 din 22.07.2009
mutarea copiilor cu dizabilităţi dintr-un imobil proaspăt reabilitat, destinat educaţiei, într-un alt imobil.
HOTĂRÂREA NR. 517 din 29.10.2009
excluderea unui copil rom din grădiniţă
HOTĂRÂREA NR. 540 din 03.11.2009
segregarea elevilor romi
HOTĂRÂREA Nr. 547 din 12.11.2009
Nefacilitarea accesului elevilor la învăţământ de către autorităţile competente
HOTĂRÂREA NR. 588 Din 24.11.2009
acordarea calificativului “nesatisfăcător” în anul şcolar 2005-2006 şi 2007-2008, datorită handicapului de care suferă
HOTĂRÂREA NR. 592 din 24.11.2009
neadmiterea la liceu, a fiicei, pe locurile speciale pentru romi datorită apartenenţei etnice
HOTĂRÂREA NR. 670 din 26.11.2009
comportamentul cadrelor profesorale de la Şcoala Generală „George Bacovia” faţă de eleva Guşă Cristiana Raluca, datorită faptului că face parte din etnia romă
HOTĂRÂREA NR. 25 din 04.05.2010
desfiinţarea personalităţii juridice a unei şcoli pe criteriul politic al directorului de şcoală
HOTĂRÂREA NR.59 din 18.05.2010
acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă în legătură cu eliminarea din unităţile şcolare cu profil militar, pe motive de apartenenţă la o confesiune religioasă
Hotararea nr. 103 din 09.06.2010
afirmatii cu caracter discriminatoriu pe baza de etnie, lucrari sedinta consiliu local, incetarea activitatii de mediator scolar, conditii de studiu la scoala unde invata copii rudari
HOTĂRÂREA NR. 153 din 07.07.2010
neadmitere din cauza vârstei şi profilului liceului terminat
HOTĂRÂREA NR. 206 din 01.09.2010
îngrădirea accesului la educaţie pentru 2 copii pe criteriul de apartenenţă etnică şi de dizabilitate, atingerea demnităţii
HOTĂRÂREA NR. 320 din 18.11.2010
atitudine discriminatorie din partea personalului grădiniţei asupra copilului petentei, pe considerente că are probleme psihice
HOTĂRÂREA NR. 344 din 23.11.2010
beneficierea de către copiii de etnie romă de locuri separate şi finanţate în domeniul Medicinei şi Farmaciei
HOTĂRÂREA NR. 431 din data de 21.12.2010
Acces educaţie. Refuz. Origine rasială
HOTĂRÂREA NR. 461 din data de 21.12.2010
îngrădirea accesului la o educaţie de calitate a copiilor înscrişi în Şcoala nr. 2 Albeni în comparaţie cu copiii înscrişi la Şcoala nr. 1 Albeni, Jud. Gorj.
HOTĂRÂREA NR. 37 din data de 03.02.2011
limitarea dreptului la educaţie şi egalitate de şanse prin neacordarea de manuale gratuite copiilor petentei în cadrul şcolii în care învaţă.
HOTĂRÂREA NR. 91 din 16.03.2011
Neadmiterea în Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir datorită unei deficienţe verbale. Domeniu: educaţie. Criteriu: dizabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 107 din 28.03.2011
Inegalitatea repartizării elevilor de etnie romă in clase, limitarea accesului la educaţie a acestora precum si discriminare pe criteriul slabei situaţii şcolare si materiale, datorită apartenenţei etnice.
HOTĂRÂREA NR. 234 Din 20.06.2011
segregarea elevilor romi din Şcoala nr. 19 Craiova
HOTĂRÂREA NR.249 din 22.06.2011.
Ordinul Ministrului Educaţiei Şi Cercetării nr.295/05.02.2007 care prevede pentru absolveţii unei universităţi neacreditate susţinerea examenului de licenţă numai la facultăţi de stat acreditate şi în anumite sesiuni
HOTĂRÂREA NR. 311 din data de 27.06.2011
petenta solicită un punct de verede al CNCD, cu privire la faptul că reclamaţii exercită presiuni asupra acesteia, în ce priveşte mutarea copilului ei, de la clasa V-A la V-B, din cauză că fetiţa suferă de sindromul Down şi că este violentă cu copii din clasă.
HOTĂRÂREA nr. 260 Din 29.06.2011
Dreptul la sănătate, dreptul la educaţie. Criteriul: disabilitate şi vârstă
HOTĂRÂREA NR. 276 din data de 06.07.2011
tratament diferenţiat şi discriminatoriu între absolvenţii aceloraşi facultăţi, localităţi diferite, din cadrul Universităţii “Spiru Haret” în ceea ce priveşte eliberarea diplomelor pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă (iulie 2009)
HOTĂRÂREA NR. 353 din 08.09.2011
Desfacerea contractului de muncă. Domeniu: egalitate în activitatea econom ică şi în materie de angajare şi profesie. Criteriu: înscrierea la masterat.
HOTĂRÂREA NR. 378 din 15.09.2011
prevederile OUG nr. 84/2010 discriminatorii, desfacerea contractelor de muncă ale asitenţilor personali în anumite localităţi. Situaţia particulară a unui copil cu handicap - îngrădire acces educaţie.
HOTĂRÂREA NR 434 din data de 09.11.2011
refuzul eliberării diplomelor de licenţă pentru promoţia 2009, venit din partea Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, forma de învăţământ I.D.
HOTĂRÂREA NR. 42 din.08.02.2012
eliminarea de la cursurile de şcolarizare a funcţionarului public în baza neachitării la termen a taxei aferente.
HOTĂRÂREA NR. 199 din 04.07.2012
refuz înscriere participare la examenul de definitivare. Absolvent al UniversităŃii Spiru Haret Bucureşti, forma de învățămând ID.
HOTĂRÂREA NR. 206 din data de 04.07.2012
obligarea unor elevi romi să stea în picioare la cursuri prin neasigurarea de băncuţe orii scaune, de către unitatea de învăţământ.
HOTĂRÂREA NR. 209 din 04.07.2012
segregarea copiilor proveniţi dintr-o categorie defavorizată, precum şi diseriminarea petentei prirt m odalitatea de fo rm are a claselo r
HOTĂRÂREA nr. 216 Din 11.07.2012
Dreptul la sănătate, dreptul la educaţie. Criterii: dizabilitate, tipul de dizabilitate şi vârstă.
HOTĂRÂREA NR.253 din data de 08.08.2012
modul neadecvat în care sistemul educaŃional, prin şcoala pe care o frecventează fiica petentei din clasa I, a răspuns şi răspunde în prezent nevoilor ei educaŃionale speciale.
HOTĂRÂREA NR. 282 din 21.08.2012
încălcarea dreptului la educaŃie al unui minor, persoană cu handicap datorită bolii de care suferă acesta şi a faptului că aparŃine unei categorii de persoane defavorizate
HOTĂRÂREA NR. 300 din 12.09.2012
discriminare creată între absolvenţii Academiei de Poliţie A.I.Cuza forma de învăţământ fără frecvenţă comparativ cu absovenţii cursurilor cu frecvenţă redusă, absolvenţii cursurilor la zi precum şi personalul recrutat din sursă externă, în ceea ce priveşte avansarea în grade profesionale.
HOTĂRÂREA NR. 319 din 19.09.2012
nerespectarea contractului cadru pentru şcolarizarea prin învăŃământ postliceal cu taxă
HOTĂRÂREA NR. 343 din 03.10.2012
Neacceptarea femeilor ca şi cadeŃi punte. Domeniu: angajare şi educaŃie. Criteriu: gen.
HOTĂRÂREA NR. 357 din 03.10.2012
comportament discriminatoriu asupra fiului petentului manifestat prin refuzul de a-l lua în excursie
HOTĂRÂREA NR. 451 din data de 07.11.2012
inexistenţa locurilor fără taxă pentru studenţii de etnie romă în cadrul unor universităţi de stat
HOTĂRÂREA NR. 457 din 07.11.2012
refuzul învăŃătoarei şi al directoarei şcolii de a-l primi la cursuri pe fiul petentei, în vârstă de 11 ani, din momentul aflării diagnosticului de infectare HIV
HOTĂRÂREA NR. 481 din 12.11.2012
procedura utilizată la înscrierea şi înmatricularea elevilor în clasa pregătitoare şi în clasa I în cadrul Colegiului German Goethe Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 522 din 26.11.2012
Neacordarea unor locuri pentru fete la Facultatea de Pompieri
HOTĂRÂREA NR.514 din data de 27.11.2012
înregistrarea petentului ca absent la examen deşi, era prezent. Refuzul oferirii unui răspuns la contestarea examenului.
HOTĂRÂREA NR. 535 din 03.12.2012
introducerea în normele metodologice, privind înscrierea copiilor la şcoală în faza a doua, un criteriu de departajare care se referă la locul de muncă al părinŃilor, fiind favorizaŃi copiii ai căror părinŃi lucrează în învăŃământ
HOTĂRÂREA nr. 550 Din 12.12.2012
absolvenţii examenului de bacalaureat admişi ca urmare a contestării rezultatelor iniţiale sau cei care au contestat nota la una din disciplinele de examen au beneficiat de un termen mult prea scurt pentru înscrierea la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti în raport cu absolvenţii examenului de bacalaureat care au absolvit direct.
HOTĂRÂREA NR. 559 din. 12.12.2012
segregarea elevilor de etnie romă din momentul înscrierii lor la şcoală.
HOTĂRÂREA Nr. 603 din 17.12.2012
refuz înscriere participare la examenul de titularizare. Absolventă I Universităţii Spiru Haret Bucureşti, forma de învăţămând ID.
HOTĂRÂREA NR. 18 din 23.01.2013
refuzul părtii reclamate, învătătoare în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 “Savin Popescu”, de a primi pe fiica petentei în clasa a II-a deoarece aceasta este diagnosticată cu tulburare din spectrul autist – întârziere în dezvoltarea limbajului
HOTĂRÂREA NR. 19 din 23.01.2013
refuzul părtii reclamate de a-l mentine, după înscriere, pe fiul petentei la grădinită din cauza problemelor medicale ale acestuia (sindromul Dravet, o formă rară de epilepsie)
HOTĂRÂREA NR. 58 din 06.02.2013
stabilirea de locuri distincte pentru femei şi bărbaţi în cadrul unităţilor de învăţământ ale M.A.I
HOTĂRÂREA NR. 116 din data de 13.03.2013
petentul persoană cu handicap a fost refuzat de către Comisia judeŃeană pentru evaluare la înscrierea în clasa a V-a, forma învăŃământ la domiciliu pe motiv că a depăşit vârsta de 30 de ani.
HOTĂRÂREA nr. 128 din 20.03.2013
discriminarea copilului cu dizabilităŃi locomotorii care atinge dreptul la educaŃie.
HOTĂRÂREA nr. 167 din 03.04.2013
discriminarea copilului de către învăţătoare din cauza refuzului de a plăti fondul de clasă
HOTĂRÂREA NR. 229 Din 15.05.2013
petentul consideră că Regulamentele Federaţiei Române de Handbal conţin măsuri discriminatorii la adresa jucătorilor şi cluburilor în funcţie de înălţimea jucătorilor
HOTĂRÂREA NR. 317 din 22.05.2013
- refuzul transferării fiicei petentei alături de sora sa la Colegiul Naţional Emil Racoviţă pentru că nu vrea să se înscrie şi în clubul sportiv al liceului; - refuzul transferului fiului petentei la clasa sportivă a Colegiului Naţional Emil Racoviţă pentru că nu vrea să se înscrie şi în clubul sportiv al liceului; - refuzul transferului fiicei petentului la Colegiul Naţional Emil Racoviţă pentru că nu vrea să se înscrie şi în clubul sportiv al liceului
HOTĂRÂREA NR. 545 din 10.09.2013
abuzuri şi violenŃe din partea dirigintelui copilului petentei la adresa acestuia în vederea îndepărtării din sistemul de stat
HOTĂRÂREA NR.617 din data de.16.10.2013
purtarea pe cap şi la brâu, intr-o unitate de învăţământ de către o elevă a însemnelor tricolore şi interdicţia de a le mai purta de către cadrele didactice.
HOTĂRÂREA NR. 618 din 16.10.2013
modul in care se reglementeaza programele de studii universitare din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, fiind impusa obligatoriu limba română, pentru stagiile clinice.
HOTĂRÂREA nr.629 Din data de 23.10.2013
Restricţionare frecventare şcoală din cauza sindromului ADHD.
HOTĂRÂREA NR. 635 din 23.10.2013
scăderea nejustificată a notei la purtare, criteriul etnie
HOTĂRÂREA nr. 644 din 30.10.2013
presiune exercitată asupra mamei unui copil cu dizabilitate pentru retragerea copilului de la şcoală. Domeniu: dreptul la educaţie, dreptul la demnitate. Criteriu: dizabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 83 din 29.01.2014
respingerea dosarului privind participarea la susţinerea examenului de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina, deoarece nu îndeplinea condiţia de înălţime
HOTĂRÂREA NR. 83 din 29.01.2014
respingerea dosarului privind participarea la susţinerea examenului de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina, deoarece nu îndeplinea condiţia de înălţime
HOTĂRÂREA NR. 100 din 05.02.2014
instigarea părinţilor împotriva elevului cu ADHD, şi astfel, determinarea petentei de a-şi retrage fiul de la şcoală
HOTĂRÂREA NR. 124 din data de 17.02.2014
îngheţarea burselor acordate studenţilor români şi bulgari de către Guvernul din Marea Britanie, pe motivul lipsei perioadei de rezidenţă de trei ani a acestora.
HOTĂRÂREA nr. 135 din 26.02.2014
refuzul primirii fiului petentei la ora de sport, pentru că acesta l-a lovit, apreciind că un copil cu asemenea afecţiuni (autism infantil) nu trebuie să facă sport.
HOTĂRÂREA NR. 148 din 05.03.2014
prevederile Ordinului MECTS nr. 5610/2012 care stabilesc desfăşurarea unui număr mai mare de examene pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale
HOTĂRÂREA NR 168 din 12.03.2014
fiica petentului nu a primit bursă de merit, pe criteriul etnic
HOTĂRÂREA NR. 178 din data de 19.03.2014
neacceptarea de a fi mutată sora declarată respinsă, în clasa celuilalt frate geamăn admis la examenul de intrare la Colegiul Militar “Ştefan cel Mare”.
HOTĂRÂREA NR. 185 din data de 19.03.2014
cerecetarea disciplinară a petentului de către reclamată, ca urmare a unei plângeri cu privire la o hărţuire homosexuală a unui student.
HOTĂRÂREA nr. 186 din 26.03.2014
Petenta solicită să se constate caracterul discriminatoriu al Regulamentului de Ordine Interioară al Şcolii Generale nr. 131, în sensul că regulamentul al cărui analiză se solicită nu conţine nici un fel de prevederi speciale pentru copiii cu handica fiind adesea invocat ca temei pentru restricţionarea accesului în şcoală a însoţitorilor copiilor cu hadicap. 2.2. Al doilea capăt de cerere se referă la constatarea caracterului discriminatoriu al exmatriculării copilului.
HOTĂRÂREA nr. 190 din 26.03.2014
Discriminare privind participarea la olimpiada de biologie într-o clasă superioară. Participarea într-o clasă superioară este permisă doar la olimpiadele de matematică şi fizică
HOTĂRÂREA nr. 192 din 26.03.2014
insuccesul de a obţine diplomă de absolvire la specializarea interpretare muzicală canto în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, extensia Facultatea de Muzică Piatra Neamţ, pe criteriul de gen şi pe motivul că nu i s-a oferit posibilitatea de a participa la spectacole şi de a se obişnui cu ele.
HOTĂRÂREA NR. 208 din 02.04.2014
interzicerea dreptului de a participa la concursul de admitere 2012-2013 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti din cauză că este deja student la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Suceava pe un post bugetat de stat
HOTĂRÂREA nr. 246 din 30.04.2014
Petenta arată o serie de evenimente de-a lungul mai multor ani şcolari pe care le consideră discriminatorii la adresa copilului ei.
HOTĂRÂREA NR. 261 din 30.04.2014
petenta reclamă faptul că partea reclamată a refuzat să îi dea o derogare pentru a putea participa la concursul de admitere la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza – cursuri fără frecvenţă. Deşi lucrează ca subofiţer, petenta nu s-a putut înscrie la examen datorită criteriului de înălţime.
HOTĂRÂREA 334 Din data de 11.06.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 18275/29.11.2013, petentul sesizează CNCD cu privire la tratamentul diferenţiat aplicat copilului minor al acestuia, în comparaţie cu alţi copii, de către profesorul de înot M I.
HOTĂRÂREA NR. 374 din 25.06.2014
refuzul accesului copiilor cu autism la educaţie
HOTĂRÂREA NR. 454 din 27.08.2014
obligarea tuturor şcolilor, inspectoratelor şi instituţiilor educaţionale abilitate să fie adapte deficitului locomotor al copiilor.
HOTĂRÂREA NR. 471 din 03.09.2014
Petenta reclamă faptul că nepotul său este marginalizat de către învăţătoarea acestuia, din cauza sindromului ADHD, fiindu-i adresate cuvinte jignitoare şi supus unei atitudini degradante, umilitoare. Totodată, sesisează faptul că de cele mai multe conducerea şcolii a făcut reclamaţii împotriva comportamentului minorului amplificând neadevărurile spuse de colegii de clasă.
HOTĂRÂREA NR. 490 din 03.09.2014
neacordarea unei derogări de înălţime pentru a participa la admiterea la Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Frontieră „Avram Iancu”
HOTĂRÂREA NR. 498 din 17.09.2014
posibila discriminare a petentului pe criteriu de gen în ceea ce priveşte repartizarea claselor
HOTĂRÂREA NR. 507 din 17.09.2014
refuzul accesului copilului petentei la semiinternatul şcolii precum si la orele de curs, datorita faptului ca reclamatele consideră că acesta ar avea nevoie de examinări psihologice asociate profilului ADHD
HOTĂRÂREA NR.519 din data de 17.09.2014
Mutare disciplinară la o altă unitate de învăţământ datorită „Sindromului Asperger” de care suferă elevul.
HOTĂRÂREA nr. 577 din 13.10.2014
acordarea locurilor separate pentru femei și bărbați la specializările psihologie-informații, studii de securitate și informații, studiile de nivel de masterat din cadrul Facultății de Informații a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”
HOTĂRÂREA nr. 686 din 19.11.2014
condiții discriminatorii de înscriere la concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina; criteriu: vârstă (27 de ani împliniți în anul participării la concurs)
HOTĂRÂREA NR.696 din 26.11.2014
tratament diferenţiat aplicat gemenilor petentei din cauza presupusei diagnosticări cu ADHD de către reclamat
HOTĂRÂREA NR. 718 din data de 10.12.2014
Prin plângerea înregistrată cu nr. 2718 din 16.04.2014, petenta supune atenţiei faptul că fiul său cu autism a fost înscris la o şcoală normală în cls. I, a rămas repetent, ulterior fiind mutat la o şcoală specială.
HOTĂRÂREA NR 718 din data de 10.12.2014
Prin plângerea înregistrată cu nr.2718 din 16.04.2014, petenta supune atenţiei faptul că fiul său cu autism a fost înscris la o şcoală normală în cls. I, a rămas repetent, ulterior fiind mutat la o şcoală specială.
HOTĂRÂREA Nr. 6 din 07.01.2015
hărţuirea fiului petentei la ora de fizică, de către profesoară
HOTĂRÂREA NR. 40 din 21.01.2015
discriminarea copilului petenţilor pe criteriu de handicap (sindrom Down) şi al vârstei
HOTĂRÂREA NR. 46 din 21.01.2015
refuzul acceptării transferului unui elev la o altă unitate şcolară de către partea reclamată, pentru faptul că este “băiat”.
HOTĂRÂREA NR. 67 din 03.02.2015
discriminarea copilului în cadrul şcolii nr. 141
HOTĂRÂREA NR. 67 din 03.02.2015
discriminarea copilului în cadrul şcolii nr. 141
HOTĂRÂREA NR.90 din data de 11.02.2015
Refuzul acceptării la clasă a elevului cu dizabilitate.
HOTĂRÂREA 303 Din data de 17.06.2015
Discriminare instituită prin refuzul primirii fiicei petentului la examenul de titularizare conform specializării absolvite la Universitatea "Spiru Haret", cursuri învăţământ la distanţă
HOTĂRÂREA nr. 340 din 22.07.2015
neasigurarea consilierului psiholog, neadaptarea curriculei școlare la posibilitățile elevului, utilizarea unui limbaj neadecvat, mutarea elevului la ora de matematică pentru un copil cu dizabilități mentale ușoare
HOTĂRÂREA NR. 365 din 02.09.2015
Imputarea cotei parte din cheltuielile de şcolarizare
HOTĂRÂREA NR. 378 din data 02.09.2015
introducerea de către reclamată a unui ordin și adoptarea unei metodologii cu privire la desfășurarea activităților de educație fizică și sport
HOTĂRÂREA NR. 483 din 04.11.2015
refuzul de a analiza cererea petentului privind echivalarea studiilor pe motiv că centrul are în competenţa sa numai recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în străinătate
HOTĂRÂREA NR. 501 din 11.11.2015
atitudine discriminatorie şi de segregare în ceea ce priveşte accesul la educaţie al persoanelor nevoiaşe de etnie romă din oraş şi în special al celor din strada Recoltei
HOTĂRÂREA NR. 502 din 11.11.2015
modul de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare la informatică, matematică şi fizică
HOTĂRÂREA NR. 528 din 18.11.2015
persoană cu handicap solicită egalizarea şanselor în domeniul educaţiei
HOTĂRÂREA nr. 537 Din 18.11.2015
diferenţierea între persoanele care au absolvit cursurile unei facultăţi de lungă durată, înainte de 1990, comparativ cu persoanele care au absolvit cursurile unei facultăţi de 3-4 ani, absolvind ulterior un curs de master de sine-stătător.
HOTĂRÂREA NR 575 din 25.11.2015
exmatricularea/excluderea minorului de la cursurile grădiniţei, furnizarea unor caracterizări şi puncte de vedere menite să-l discrediteze ca părinte în faţa instanţelor de judecată, refuzul punerii la dispoziţie a informaţiilor solicitate de petent pe criteriul de sex.
HOTĂRÂREA nr. 595 din 09.12.2015
criterii de selecție pentru grădiniță (cunoașterea limbii germane de către cel puțin unul dintre părinți, domiciliul bunicilor în raza grădiniței).
HOTĂRÂREA NR 599 din 09.12.2015
posibilă faptă de discriminare faţă de minor prin comportamentul neadecvat al cadrelor didactice, pe criteriul religiei
HOTĂRÂREA nr. 616 din 16.12.2015
discriminarea copiilor romi în liceu
HOTĂRÂREA NR. 621 din 16.12.2015
atitudine discriminatorie la adresa petentului în ceea ce priveşte acordarea bursei sociale, pentru că acesta este din mediul rural şi face parte dintr-o familie săracă

Acces locuință (61)

HOTĂRÂREA NR. 2 din 09.01.2008
încălcarea dreptului la proprietate pe criteriul etnic
HOTARAREA NR. 56 din 07.02.2008
nesoluţionarea problemei locative, neacordarea ajutorului pentru plata chiriei.
HOTĂRÂREA NR. 93 din 13.02.2008
petenta se consideră discriminată prin refuzul de acordare a unei locuinţe sociale şi prin folosirea apelativului „ţigancă” faţă de dânsa
HOTĂRÂREA NR. 141 din 13.02.2008
înscriere la facultate şi sprijin în vederea obţinerii unei camere având în vedere situaţia petentei, pentru a urma cursurile facultăţii la care a fost admisă fiica sa.
HOTĂRÂREA NR. 125 din 18,02,2008
refuzul repartizării unei locuinţe ANL
HOTĂRÂREA NR. 116 din 27.02.2008
refuzul vânzării locuinţelor de serviciu.
HOTĂRÂREA NR. 190 din 10.03.2008
evacuare abuzivă, agresare, acte de violenţă, insulte, calomnii privind naţionalitatea şi religia petentului (sirian, musulman)
HOTĂRÂREA Nr. 201 din 19.03. 2008
Prevederi discriminatorii cuprinse în HG nr. 20/1996 privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului.
HOTĂRÂREA NR. 241 din 27.05.2008
petentul se consideră discriminat de către autorităţile locale, în speţă persoanele reclamate cu privire la locuinţa acordată în chirie şi condiţiile necorespunzătoare ale imobilului precum şi cu privire la soluţionarea plângerilor sale adresate diferitelor instituţii publice.
HOTĂRÂREA NR. 911 din 18.06.2008
petentul consideră discriminatorii condiţiile suplimentare solicitate de către Primăria Sectorului 2 pentru atribuirea către tineri a unei suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţe în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
HOTĂRÂREA Nr. 662 din 13.11. 2008
“Discriminarea persoanelor care au optat pentru cumpărarea unei locuinţe ieftine prin programul iniţiat de consiliul local, în raport de naţionalitate".
HOTĂRÂREA Nr. 687 din 13.11. 2008
Revocarea dispoziţiilor de repartizare a unui apartament A.N.L.
HOTĂRÂREA Nr. 766 din 27.11.2008
Refuzul Primăriei Sectorului 5 de a-i atribui petentei o locuinţă cu caracter social.
HOTĂRÂREA NR. 838 din 27.11.2008
încălcarea dreptului la proprietate conform Legii 112/1995, privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului II
HOTĂRÂREA NR 3 din 08.01.2009
Petentul arată că a locuit în casa unde îşi are şi domiciliul timp de 25 de ani. Petentul consideră că se comite o nedreptate prin Legea nr. 229/2008, prin care se elimină posibilitatea de transfer a imobilului către primărie spre vânzare. Petentul menţionează că locuinţa a fost transferată la RA APPS de la Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, astfel încât nu a putut beneficia de dreptul de a cumpăra, în timp ce locuinţele care au rămas în administrarea Consiliului Local sau Primărie au putut fi cumpărate. Petentul solicită returnarea imobilului către Primăria de sector astfel încât să-i fie oferită posibilitatea de a beneficia de aceleaşi condiţii ca alţi cetăţenii.
HOTĂRÂREA NR. 36 din 15.01 .2009
Consiliul Judeţean Ilfov a transmis petiţia domnului M D care se consideră discriminat de către primarul oraşului Bragadiru prin neacordarea unei locuinţe ANL pentru fiul său, persoană cu handicap, deşi acesta îndeplineşte condiţiile solicitate
HOTĂRÂREA Nr. 58 din 27.01.2009
Refuzul R.A.E.D.P.P. Constanţa de a-i repartiza domnului A A , de etnie turcă, o locuinţă socială din cauza punctajului mic obţinut in urma aplicării prevederilor H. C.L.M nr. 18/24.01.2003 pentru obţinerea unei locuinţe sociale
HOTARAREA NR.63 din 03.02.2009
încălcarea dreptului la proprietate
HOTĂRÂREA NR. 91 din 17.02.2009
refuzul de atribuire a unui teren convenabil pentru petent pentru construirea unei case
HOTARAREA NR.121 din 26.02.2009
discriminare prin neatribuirea unui teren de locuinţă
HOTĂRÂREA NR. 123 din 26.02.2009
Petenta semnalează faptul că îi sunt confiscate mamei sale, în mod abuziv, imobilul şi un teren.
HOTĂRÂREA NR.131 din 26.02.2009
Petentul, de etnie romă, sesizează că imobilul în care locuieşte a fost revendicat în instanţă şi atribuit prin hotărâre judecătorească altei persoane. Petentul a făcut o cerere către C.N.S.A.S. pentru accesul la propriul dosar de securitate, dar nu a primit nici un răspuns oficial.
HOTĂRÂREA NR.133 din 26.02.2009
discriminare prin neatribuirea în folosinţă a unui teren în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
HOTĂRÂREA NR. 279 din 28.04.2009
Executarea silita a locuinti petentei, in conditiile in care aceasta are un fiu cu grad de handicap, precum si neimplicarea institutiilor abilitate ale statului in solutionarea cazului sau.
HOTĂRÂREA Nr. 289 din 14.05. 2009
Solicitarea unei locuinte
HOTĂRÂREA Nr. 302 din 03.06.2009
Refuzul Asociaţiei de Proprietari, a blocului în care petentul deţine un apartament, de a-i elibera acestuia acordul pentru schimbarea destinaţiei de locuinţă a apartamentului.
HOTĂRÂREA NR. 309 din 03.06.2009
neaccesul la locuinţa proprie
HOTĂRÂREA NR. 320 din 03.06.2009
discriminare privind respingerea dosarului în vederea accesului la o locuinţă ANL
HOTĂRÂREA NR. 383 din 02.07.2009
discriminare prin nesprijinirea obţinerii sau construirii unei locuinţe
HOTĂRÂREA NR, 384 din 02.07.2009
îngrădirea accesului petentului la un teren aflat în proprietatea sa, de către vecinii săi, în baza religiei sale, şi faptul că Primăria Tg. Neamţ tolerează comportamentul vecinilor.
HOTĂRÂREA NR. 413 din 18. 08. 2009
petenta solicită atribuirea de către Primăria Municipiului Focşani a cotei părţi indivize din terenul în folosinţă aferent apartamentului în suprafaţă de 42 mp, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.
HOTĂRÂREA NR. 457 din 20.08.2009
Petentul, persoană cu handicap gradul 2 accentuat, sesizează faptul că are anumite probleme cu asociaţia de locatari în privinţa plăţilor pe care trebuia să le facă către aceasta, precum şi faptul că a fost acţionat în judecată în vederea evacuării imobilului.
HOTĂRÂREA Nr. 491 din 29.10.2009
Refuzul Primăria Oradea, Consiliul Local Oradea, Administraţia Imobiliară- Compartimentul Locuinţe şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi refuzul Consiliului Local al Municipiului Oradea de a da spre vânzare locatarilor din imobil apartamentele, pe care aceştia le au în chirie.
HOTĂRÂREA NR. 495 din 29.10.2009
Neacordarea unei locuinţe sociale de către Primăria Galaţi.
HOTĂRÂREA NR. 502 din 29.10.2009
situaţia corelativă refuzului de a cumpăra o locuinţă în raport cu alţi chiriaşi care au dobândit locuinţe din fondul municipalităţii, subsecvent hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti în situaţii similare
HOTĂRÂREA NR. 512 din 29.10.2009
neacordarea unei locuinţe pentru tineri, în regim de închiriere
HOTĂRÂREA Nr. 584 din 24.11.2009
Refuzul părţilor reclamate de a-i permite petentului achiziţionarea locuinţei de serviciu la un preţ egal cu cel acordat colegilor săi de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 590 din 24.11.2009
neacordarea unei locuinţe convenabile, neregularităţi admnistrative şi acte nelegale ale funcţionarilor publici
HOTĂRÂREA NR. 606 Din 26.11.2009
neacordarea către petentă a unei locuinţe sociale în Sectorul 1
HOTĂRÂREA NR. 342 din 23.11.2010
refuzul repartizării unei locuinţe tip ANL, persoană cu dizabilitate, deşi îndeplineşte condiţiile de acordare
HOTĂRÂREA NR. 361 din data de 24.11.2010
respingerea dosarului pentru acordarea de locuinţă ANL pentru tineri destinate inchirierii, pe motiv că persona cu dezabilităţi grad I nu are contract de muncă
HOTĂRÂREA NR. 400 din 08.12.2010
Petenţilor nu li s-a acordat o locuinţă de către primărie, după o retrocedare potrivit Legii 10/2001
HOTĂRÂREA NR. 192 din 18.05.2011
refuzul atribuirii unei locuinţe cu chirie pentru că nu realizează venituri mari şi nu are calitatea de funcţionar public
HOTĂRÂREA NR 371 din data de 15.09.2011
refuzul acordării unei locuinţe sociale.
HOTĂRÂREA NR 376 din data de 15.09.2011
interzicerea de a mai folosi apa potabilă şi menajeră într-un imobil în care locuiesc mai multe familii ce au în dotare o baie comună.
HOTĂRÂREA NR. 22 din 18.01.2012
neacordarea unei locuinţe sociale, pe motiv că este etnic rom
HOTĂRÂREA NR.92 din data de 26.03.2012
discriminat prin neacordarea unui spatiu locativ adecvat, fiind persoana cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 228 din 25.07.2012
practici discriminatorii manifestate faŃă de comunitatea romă prin mutarea membrilor acestei comunităŃi din zona Craica în clădirile fostei societăŃii comerciale Cuprom. Obligarea cetăŃenilor din incinta Cuprom să decontamineze zona.
HOTĂRÂREA NR. 349 din 03.10.2012
încălcarea dreptului de proprietate al petentului
HOTĂRÂREA NR. 442 din 29.10.2012
refuzul acordării unei locuinŃe, deşi este persoană cu dizabilităŃi şi nu are un loc de muncă
HOTĂRÂREA NR. 538 din 03.12.2012
respingerea cererii de concesionare a unui teren în vederea reconstruirii locuinŃei afectată de inundaŃiile din luna iunie 2010
HOTĂRÂREA NR. 25 din 30.01.2013
petentul, persoană cu dizabilităti, se consideră discriminat de către Consiliul Local Slatina, jud. Olt şi Primăria oraşului Slatina, jud. Olt prin limitarea, reprimarea, excluderea sa în ceea ce priveşte dreptul de a obtine o locuintă care să corespundă prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată.
HOTĂRÂREA NR. 456 din 17.07.2013
neluarea în calcul a soţului petentei, persoană cu handicap, în vederea acordării unui punctaj mai mare pentru o locuinţă socială
HOTĂRÂREA nr.194 din data de 26.03.2014
Prezumtiv refuz de acordare locuinţă socială din partea primarului, pe criteriu etnic
HOTĂRÂREA nr. 344 Din data de 18.06.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 18788/19.12.2013 petentul solicită CNCD constatarea discriminării săvârşite de părţile reclamate, deoarece prin montarea interfonului la intrarea în scară, petentului i s-a îngrădit dreptul la proprietate.
HOTĂRÂREA NR. 433 din 07.08.2014
Sesizarea petentului vizează neacordarea de către reclamat a unei locuinţe sociale pentru că petentul este de etnie romă. Petentul se consideră discriminat pentru că este tratat ca un cetăţean de mâna a doua pentru că este de etnie romă.
HOTĂRÂREA NR 534 din data de 24.09.2014
Petentul sesizează aspecte ce privesc nemulţumirea cu privire la executarea silită a apartamentului situat în Târgu Mureş, care s-a datorat aşa cum reiese din sesizare, soţiei acestuia care a încercat prin orice modalitate să întârzie comunicarea soluţiei adoptate.
HOTĂRÂREA NR. 638 din 05.11.2014
neincluderea de către ANL a locuinţelor locuite de medicii rezidenţi pe “Lista cu locuinţe pentru tineri care pot fi cumpărate”
HOTĂRÂREA NR. 669 din 12.11.2014
refuzul acordării către petent, persoană cu dizabilităţi, a unei locuinţe sociale, deoarece acesta nu este cetăţean român şi nu are domiciliul stabil pe raza sectorului 2
HOTĂRÂREA NR. 24 din 14.01.2015
obligația după o expertiză Tehnico-Judiciară de partaj, de a părăsi locuința dobândită împreună cu fosta soție în anul 1995.
HOTĂRÂREA NR. 205 din data de 22.04.2015
săvârșirea de acte/fapte de intimidare, amenințare, șantaj și vandalism, cu scopul de a renunța la proprietate petenta și de a pleca din imobil.

Acces locuri publice (94)

HOTĂRÂREA NR. 11 din 09.01.2008
petentul consideră că a fost discriminat prin excluderea sa din comunitate de către conducerea Bisericii Evanghelice nr. 1 laşi
HOTĂRÂREA NR. 18 din 14.01.2008
plângere cu privire la refuzul de a fi primit în incinta unui magazin
HOTĂRÂREA NR 180 din 18 febr. 2008
Accesul interzis romilor în Internet Caffe-Totalnet Soft Cluj Napoca.
HOTĂRÂREA NR. 171 din 11.03.2008
construirea unei rampe de acces
HOTĂRÂREA NR. 709 din 13.11.2008
împiedicarea montării unui ascensor pentru persoane cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 758 din 20.11.2008
evacuarea din barul „ SC Costedo SRL”a unui grup de tineri cu vârste cuprinse între 13-16 ani
HOTĂRÂREA NR. 856 din 18.12.2008
interzicerea accesului persoanelor de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 41 din 22.01.2009
accesul interzis romilor în incinta pizzeriei
HOTĂRÂREA NR.135 din 26.02.2009
discriminare prin interzicerea accesului la ştrandul din Roşiorii de Vede pe criteriul etnic
HOTĂRÂREA NR. 183 din 31.03.2009
lipsa in form a ţiilo r de interes public în lim ba rom ână pe pagina de in terne t a P rim ăriei ora şulu i C risturu S ecuiesc
HOTĂRÂREA NR. 220 din 08.04.2009
discriminare prin limitarea accesului unui copil la un loc de joacă cu bile
HOTĂRÂREA NR.235 din 08.04.2009
discriminare litigiu civil
HOTĂRÂREA NR. 244 din 14.04.2009
refuzul accesului petentului rom în local
HOTĂRÂREA Nr. 288 din 14.05. 2009
Interzicerea accesului la toalete
HOTĂRÂREA Nr. 308 din 03.06.2009
Amenaharea a doua corturi pentru tinerii de etnie maghiara si romana in cadrul manifestarii "Zilele Sfantului Gheorghe 2009" fara a fi luate in considerare si celelalte etnii.
HOTĂRÂREA NR.371 din 02.07.2009
petenta solicită realizarea unei rampe de acces în bloc pentru persoanele cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 380 din 02.07.2009
îngrădirea accesului în incinta societăţii
HOTĂRÂREA NR. 464 din 02.09.2009
practicarea discriminatorie a preţurilor la biletele de intrare, la meciul de fotbal F.C. Braşov-Dinamo
HOTĂRÂREA NR. 519 din 29.10.2009
îngrădirea accesului romilor în magazin, injuriii la adresa romilor
HOTĂRÂREA NR. 576 din 19.11.2009
discriminare prin nerepararea unui drum comunal, neamenajarea de trotuare şi neintroducerea canalizării şi a apei potabile
HOTĂRÂREA NR. 642 din data de 26.11.2009
Interzicerea accesului la mijloacele de transport.
HOTĂRÂREA NR. 22 din 04.05.2010
taxa de acces în staţiunea Mamaia
HOTĂRÂREA NR. 27 din 04.05.2010
taxa de acces în staţiunea Mamaia
HOTĂRÂREA NR. 67 din 19.05.2010
restricţionare în accesul la locuri deschise publicului
HOTĂRÂREA Nr. 189 din 19.07. 2010
Interzicerea accesului în incinta Mall Vitan a minorului cu dizabilitate fizică, care se deplasa cu ajutorul unei triciclete - mijloc locomotor.
HOTĂRÂREA NR. 207 din 01.09.2010
restrângerea dreptului de acces în loc public
HOTĂRÂREA NR. 215 din data de 01.09.2010
Discriminarea cetăţenilor români, care nu cunosc limba maghiară, prin amplasarea pe sediul primăriei a unei inscripţii, exclusiv in limba maghiară „kozseshaza” - Casa Comunei.
HOTĂRÂREA NR. 347 din 23.11.2010
neacordarea autorizaţiilor pentru construirea unei rampe ce dă în spaţiul public
HOTĂRÂREA NR. 30 din 26.01.2011
Restricţionarea în mod discriminatoriu datorită domiciliului, a accesului petenţilor pe stadion, cu ocazia partidei de fotbal dintre SCS FC CFR 1907 Cluj şi FC DINAMO 1948 BUCUREŞTI
HOTĂRÂREA NR. 32 din 02.02.2011
refuzul primirii în centrul social maternal
HOTĂRÂREA NR. 47 din 09.02.2011
petentul se consideră discrim inat de faptul că la S.C. Eureko Asigurări S.A nu există rampă de acces pentru persoane cu handicap locomotor, el fiind o astfel de persoană
HOTĂRÂREA NR. 48 din 09.02.2011
petentul consideră discriminatoriu faptul că, potrivit unui anunţ de pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, se permite doar mamelor să-şi însoţească copiii internaţi
HOTĂRÂREA NR. 87 din data de 16.03.2011
promovarea evenimentului „Ziua Ciupercilor” organizată de Consiliul Judeţean Covasna şi Muzeul Naţional Secuiesc, pe pagina de internet a CJ Covasna, exclusiv în limba maghiară;
HOTĂRÂREA NR. 150 din data de 13.04.2011
nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba română pentru persoanele aparţinând comunităţii române din comuna Ciceu, jud. Harghita prin postarea pe pagina oficială de internet a comunei Ciceu a informaţiilor exclusiv în limba maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 206 din 25.05.2011
îngrădirea accesului pentru a efectua cumpărături. Domeniu: accesul la servicii, accesul în locuri publice. Criteriu: dizabilitate locomotorie.
HOTĂRÂREA NR. 232 din data de 20.06.2011
Informaţii publice exclusiv în limba maghiară afişate pe pagina de web a Primăriei Comunei Joseni.
HOTĂRÂREA NR.247 din 22.06.2011
lipsa rampeleor de acces în instituţiile şi societăţile reclamate, precum şi calitatea acestora necorespunzătoare standardelor
HOTĂRÂREA NR.309 din data de 27.06.2011
Neacordarea sporului de 7 % pentru tehnicitate şi a unui salariu mediu brut pe societate, interzicerea accesului cu autoturismele personale în incinta Societăţii, pe criteriul apartenenţei sindicale.
HOTĂRÂREA NR. 266 din 04.07.2011
discriminare prin invadarea în mod abuziv a străzii pe care petentul locuieşte de către maşinile Autorităţii electorale permanente
HOTĂRÂREA NR. 290 din 25.07.2011
evacuarea din spaţiul cinematografului Arta din Sf. Gheorghe, preluat în locaţie, pentru că nu este de etnie maghiară
HOTĂRÂREA NR. 295 din data de 26.07.2011
Adaptarea mijloacelor de transport public de către autorităţile locale pentru transportul persoanelor cu handicap.
HOTĂRÂREA NR. 307 din 27.07.2011
refuzul accesului şi refuzul servirii cetăţenilor de etnie romă în barurile din localitatea Murgeni
HOTĂRÂREA NR. 316 din data de 02.08.2011
Nepublicarea unor informaţii şi în limba română de către Primăria Miercurea- Ciuc
HOTĂRÂREA NR. 340 din 05.09.2011
Blocarea accesului greco-catolicilor la cimitire. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 365 din 14.09.2011
Interzicerea accesului unei persoane cu handicap locomotor într-un club de noapte
HOTĂRÂREA NR 372 din data de 15.09.2011
Pagină oficială de internet a unei autorităţi publice locale cu conţinut exclusiv în limba maghiară.
HOTĂRÂREA NR 375 din data de 15.09.2011
scoaterea petentei de către administratorul site-ului www.breslo.ro, de pe pagina virtuală destinat magazinelor cu vânzare bijuterii şi accesorii handmade.
HOTĂRÂREA NR. 373 din data de 19.09.2011
Pagină oficială de internet a unei autorităţi publice locale cu conţinut exclusiv în limba maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 394 din data de 05.10.2011
Refuzul Asociaţiei de Proprietari reclamate de a-şi da acordul pentru construirea unei rampe de acces în bloc pentru petenta, care suferă de un handicap locomotor.
HOTĂRÂREA NR. 39 din data de 31.01.2012
interzicerea accesului în magazin.
HOTĂRÂREA NR. 101 din data de 28.03.212
1. solicitarea desfăşurării unui control de audit din partea Colegiului director, la Primăria Corabia, Serviciul de taxe şi impozite. 2. interzicerea petentului de către părţile reclamte, să pătrundă în magazin.
HOTĂRÂREA NR. 276 din 21.08.2012
montarea unui stâlp în mijlocul rampei de acces a persoanelor cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 456 din 07.11.2012
petentul, persoană cu handicap fizic, semnalează faptul că i se refuză accesul într-o sală de jocuri de către managerul acesteia
HOTĂRÂREA NR. 458 din 07.11.2012
InterdicŃia de a utiliza spaŃiile de joacă destinate copiilor de către persoane cu dizabilităŃi.
HOTĂRÂREA NR.472 din data de 07.11.2012
Îngrădirea accesului la informaŃii de interes public având conŃinut exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 473 din data de 12.11.2012
nerespectarea dreptului la informaŃii de interes public în limba română
HOTĂRÂREA Nr. 489 din 21.11.2012
încălcarea dreptului persoanelor de sex feminin de a participa la activităŃi sportive
HOTĂRÂREA NR. 492 din 21.11.2012
petentui solicită ridicarea consemnului şi permiterea intrării în România a domnului G C , de origine etnică român, posesor al Permisului de şedere temporară în România şi solicitant al cetăţeniei române
HOTĂRÂREA NR. 510 din 26.11.2012
petentul sesizează faptul că pe pagina web oficială a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Covasna majoritatea documentelor şi afişelor publicate este redactată numai în limba română, acestea fiind lipsite de traduceri în limba magiară.
HOTĂRÂREA NR. 580 din data de 17.12.2012
Refuzul Asociaţiei de proprietari de a-şi da acordul pentru construirea unei rampe de acces în bloc pentru soţia petentului, care are un handicap accentuat.
HOTĂRÂREA NR. 30 din 30.01.2013
nu i s-a permis accesul în Club K.H., criteriu naitonalitate
HOTĂRÂREA NR. 230 din 15.05.2013
conţinutul paginii de internet a Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita preponderent în limba română
HOTĂRÂREA NR. 399 din 19.06.2013
petentul sesizează faptul că pagina de internet a părţii reclamate e redactată exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 400 din 19.06.2013
publicarea de către gherlainfo.ro a evenimentelor în mod preferenţial, evenimentele minorităţii maghiare fiind prezentate, iar cele ale majorităţii româneşti nu
HOTĂRÂREA NR. 450 din 17.07.2013
evacuarea de către jandarmi a unui suporter pentru că flutura un steag secuiesc
HOTĂRÂREA NR. 478 din 12.08.2013
site-ului Comunei Sâncrăieni este publicat exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 483 din 21.08.2013
publicarea ziarului K. V., pe site-ul instituţiei, exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 528 din data de 10.09.2013
Refuzul accesului intr-un club.
HOTĂRÂREA NR. 542 din data de.10.09.2013
informaŃii de interes public postate pe pagina de web a Primăriei Odorheiu Secuiesc, redactate doar în limba maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 554 din data de 19.09.2013
nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba română
HOTĂRÂREA nr. 595 din 09.10.2013
pagina electronică exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 607 din 16.10.2013
refuzul părţii reclamate, director al unei instituţii tip after school, de a-i permite petentului accesul, pe fondul unei relaţii de prietenie între partea reclamată şi fosta soţie a petentului
HOTĂRÂREA nr. 609 din 16.10.2013
refuzul accesului petentului în incinta loteriei
HOTĂRÂREA NR. 29 din data de 22.01.2014
Prin petiţia având nr. de înregistrare 18038/21.11.2013 petentul reclamă faptul că a fost refuzat timp de trei luni să intre într-un magazin din cadrul unui mall din Buzău.
HOTĂRÂREA NR. 47 din 22.01.2014
Petenţilor nu li s-a permis accesul în discoteca Disco Piri pe criteriu etnic.
HOTĂRÂREA NR. 58 din data de 29.01.2014
Petentul susţiene că i s-a interzis accesul în farmacie, de către fiul patronului, pe motiv că este proprietatea privată a dânsului.
HOTĂRÂREA nr. 94 Din 05.02.2014
petentul sesizează tergiversarea soluţionării cererii privind accesul petentului, persoana cu handicap locomotor, prin construirea unei rampe la intrarea în blocul unde locuieşte, solicită refacerea fişei locative şi aduce la cunoştinţă modul în care sunt facturate costurile la încălzire în lipsa echilibrării hidraulice.
HOTĂRÂREA NR. 359 din 25.06.2014
Petentul semnalează o potenţială faptă de discriminare a romilor ursari din Câmpulung Muscel prin limitarea de către partea reclamată a accesului acestora în spălătoria auto pe care o deţine.
HOTĂRÂREA nr. 366 din 25.06.2014
limitarea accesului copilului petentei, persoana cu dizabilitate locomotorie, pe drumurile publice
HOTĂRÂREA nr. 366 din 25.06.2014
limitarea accesului copilului petentei, persoana cu dizabilitate locomotorie, pe drumurile publice
HOTĂRÂREA 377 Din data de 02.07.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 776/06.02.2014, petentul solicită Consiliului să constate discriminarea sa instituită prin refuzul de acces la petrecere al persoanelor sub 60 de ani.
HOTĂRÂREA NR. 392 din 02.07.2014
Sesizarea petentului vizează restricţionarea accesului său pe pagina de Facebook a Primăriei Oradea pentru că a postat comentarii împotriva Primarului Oradea. Petentul se consideră discriminat în comparaţie cu ceilalţi utilizatori care pot posta comentarii pe pagina de Facebook a Primăriei Oradea.
HOTĂRÂREA NR. 447 din data de 27.08.2014
Petenta susține că este deținătoare a unui câne de companie și potrivit unei Hotărâri adoptate de părțile reclamate, nu i se mai permite să-și plimbe patrupedul, decât în spațiile special amenajate cu acest scop.
HOTĂRÂREA NR. 462 din 27.08.2014
Sesizarea petentului vizează afişarea anunţului „ne rezervăm dreptul de a selecta clientela” la intrarea în restaurant, solicitându-i-se să părăsească localul. Petentul consideră discriminatoriu faptul că este afişat un astfel de anunţ, precum şi faptul că i s-a cerut să părăsească localul.
HOTĂRÂREA NR. 675 din 12.11.2014
Sesizarea petentului vizează interzicerea accesului în incinta magazinului în cazul în care se refuză sigilarea bagajelor voluminoase. Petentul consideră discriminatorie această măsură de a-şi sigila ghiozdanul, având în vedere că acei clienţi care au poşete mai mari nu sunt obligaţi să le sigileze.
HOTĂRÂREA NR. 43 din 21.01.2015
posibila victimizare a petentului urmare a petiţiei formulate la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (dosar 764/2013), continuarea săvârşirii discriminării de către autorităţi prin refuzul adaptării clădirii în care locuieşte petentul, persoană cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 49 din 28.01.2015
Petenţilor nu li s-a permis accesul în restaurantul Hanul Haiducilor, pe criteriu etnic
HOTĂRÂREA NR. 77 din 03.02.2015
refuzul accesului în autobuz pentru că era însoţit de un câine
HOTĂRÂREA nr. 109 din 18.02.2015
Interzicerea accesului în magazinul ABC
HOTĂRÂREA nr. 109 din 18.02.2015
Interzicerea accesului în magazinul ABC
496
refuzul accesului în club pe motiv că petentul este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR.497 din data de 11.11.2015
lipsa locului de parcare şi a rampei de acces în secţia 19 de poliţie pentru persoanele cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 545 Din 18.11.2015
accesul interzis în restaurant cu landoul copilului
HOTĂRÂREA NR. 585 din 03.12.2015
interzicerea accesului în club pe motivul apartenenţei la etnia romă

Acces servicii publice (606)

Hotararea nr. 3 din 12.01.2011
atitudine discriminatorie in solutionarea cererilor de retrocedare pentru ca este de etnie roma si in trecut si-a desfasurat activitatea in Status Israel
HOTĂRÂREA Nr. 188 din 19.07. 2010
Prevederi discriminatorii pe site-ul unităţii medicale, cu privire Ia internarea copilului minor împreună cu însoţitorul acestuia făcându-se diferenţiere pe criteriu de gen.
HOTĂRÂREA NR. 9 din 09.01.2008
petenta este persoană cu handicap şi, deşi ar trebui să beneficieze de reţete compensate 100%, i se solicită achitarea diferenţei, precum şi faptul că, deşi deţine cârd Sensiblu, nu Ti sunt încărcate punctele acumulate
HOTĂRÂREA Nr 12 Din 09.01.2008
unor deţinuţi le-au fost înlocuite saltelele vechi, iar altora - printre care şi petentul - nu
HOTĂRÂREA NR 17 Din 09.01.2008
Petentul se consideră discriminat de primarul comunei în care şi-a achiziţionat o casă, prin refuzul acestuia de a elibera certificatul fiscal pe motiv de ură rasială.
HOTĂRÂREA NR 21 din 09.01.2008
despăgubiri pentru tratamentul aplicat urmare persecutării şi deportării din motive etnice
HOTĂRÂREA NR. 38 din 09.01.2008
montarea în unele zone ale municipiului a unor contoare de corecţie la consumul de gaze naturale care nu pot fi citite de consumatori
HOTĂRÂREA nr. 54 din 09,01,2008
Tratament diferenţiat aplicat pensionarilor civili, proveniţi din Industria de apărare comparativ cu pensionarii militari ai aceleiaşi industri, referitor la cuantumul pensiilor.
HOTĂRÂREA NR 15 Din 14.01.2008
Petentul se consideră discriminat de către Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol prin impunerea unor taxe
HOTĂRÂREA NR. 20 din 14.01.2008
Petenţii se consideră discriminaţi de instanţele de judecată
HOTĂRÂREA Nr 45 din 14. 01. 2008.
Tratament diferenţiat al beneficiarilor Legii nr, 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, ori deportate.
HOTĂRÂREA Nr, 46 din 14.01. 2008
Despăgubirea cu de maxim 10 ori a valorii prestaţiei-curăţătorie-în cazul deteriorării obiectelor de îmbrăcăminte.
HOTĂRÂREA NR. 24 din 21.01.2008
Petentul se consideră discriminat de către instituţiile publice ale statului român
HOTĂRÂREA NR . 35 din 21.01.2008
ASIROM practică tarife diferite pentru asigurarea obligatorie auto civilă
HOTĂRÂREA NR 37 din 21.01.2008
transferul petentului de la un penitenciar la altul
HOTĂRÂREA NR. 62 din 21.01.2008
respingerea de către liceul dosarului prin care se acorda o sumă de bani unui copil
HOTĂRÂREA NR. 66 din 21.01.2008
petenta se consideră discriminată şi marginalizată din cauza atitudinii personalului medical
HOTĂRÂREA NR 67 Din 21.01.2008
Restricţionarea accesului la bunuri şi servicii
HOTĂRÂREA NR. 128 din 21.01.2008
posibila discriminare a petentei (Judecătoria Sectorului 5)
HOTĂRÂREA NR. 131 din 21.01.2008
discriminare prin neacordarea de către autorităţile publice a unor locuri de parcare pentru autovehicule
HOTĂRÂREA Nr. 76 din 28.01. 2008
Accesul îngrădit la obţinerea unor împrumuturi de la băncile comerciale, sub criteriul bolii cronice necontagioase.
HOTĂRÂREA Nr. 77 din 28.01. 2008
Accesul îngrădit la obţinerea unor împrumuturi de la băncile comerciale, sub criteriul bolii cronice necontagioase.
HOTARAREA NR.130 din 28.01.2008
introducerea taxei de acces auto în staţiunea Mamaia faţă de cetăţenii care nu au domiciliul în judeţul Constanţa
HOTĂRÂREA NR. 135 din 28.01,2008
Introducerea taxei de acces auto în staţiunea Mamaia faţă de cetăţenii care nu au domiciliul în judeţul Constanţa
HOTĂRÂREA NR.112 din 07.02.2008
discriminare prin extinderea coloanei de gaz metan în zona Abrud- Detunata de către Primăria mun. Timişoara
HOTARAREA NR. 70 din 11.02.2008
neacordarea pensiei cuvenite
HOTĂRÂREA Nr, 71 din 11.02, 2008
Imposibilitatea obţinerii unui credit datorită criteriul etniei.
HOTĂRÂREA NR. 138 din 11.02.2008
tratament diferit indus prin adoptarea Legii nr. 146 din 23 mai 2007 prin care legiuitorul acordă despăgubiri numai pentru persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, nu şi celorlalte persoane fizice care au constituit depozite la CEC.
HOTARAREA NR. 80 din 13.02.2008
Petentul arată că datorită apartenenţei sale etnice este persecutat în sat, iar autorităţile nu soluţionează petiţiile sale în care invocă această persecutare.
HOTĂRÂREA NR. 85 din 13.02.2008
stabilirea prin lege în mod diferit a cuantumului indemnizaţiilor lunare pentru creşterea copilului cu handicap sau copilului normal născut de o femeie cu handicap.
HOTĂRÂREA Nr, 97 din 13.02.2008
Disciminarea produsă de către legislaţia cu aplicabilitate la persoanele cu dizabilităţi.
HOTARAREA NR. 140 din 13.02.2008
scutire de taxă pentru autoturism special adaptat pentru persoanele cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 113 din 27.02.2008
întocmirea unui proces verbal de constatare fără efectuarea controlului necesar
HOTĂRÂREA Nr, 98 din 18.02.2008
Disciminarea produsă de către legislaţia cu aplicabilitate la persoanele cu dizabilităţi.
HOTĂRÂREA NR. 99 din 18.02.2008
tratamentul diferenţiat aplicat revoluţionarilor civili şi revoluţionarilor militari cu privire la suspendarea procedurii de preschimbare a certificatelor de revoluţionar conform Legii nr. 341/2004
HOTĂRÂREA NR. 132 din 18.02.2008
Tratament abuziv şi discriminator la centrul de internare
HOTĂRÂREA Nr. 211 din 20.02.2008
Neechivalarea diplomei de studiu.
HOTĂRÂREA Nr. 151 din 27.02. 2008
Nerespectarea prevederilor art. 25 alin 1 şi 2 din Legea nr. 448/2006 , referitoare la înscrierea unui autoturism de către asistentul personal al persoanei cu handicap gradul 1.
HOTĂRÂREA Nr, 166 din 27.02. 2008
Discriminare produsă ca urmare a a modului diferit în care instanţele de judecată soluţionează cauze identice.
HOTĂRÂREA Nr, 181 din 27,02. 2008
Nescutirea de la plata taxei asupra autoturismului adaptat handicapului,
HOTĂRÂREA NR.184 din 27.02.2008
stabilirea încadrării în grad corespunzător de invaliditate a petentei în funcţie de diagnosticul medical stabilit.
HOTARAREA NR. 186 din 27.02.2008
acte de ameninţare cu violenţă şi refuzul de a fi servit în magazin
HOTĂRÂREA NR. 210 din 28.01.2008
introducerea taxei de acces auto în staţiunea Mamaia fată de cetăţenii care nu au domiciliul în judeţul Constanţa
HOTĂRÂREA NR. 149 din 11.03.2008
neacordarea drepturilor pentru persoane cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA Nr. 161 din 11.03. 2008
Solicitare pensie şi ajutor pentru deportarea din Transnistria
HOTĂRÂREA NR. 225 Din 11.03.2008
soluţii diferite ale instanţelor pentru persoane aflate în situaţii identice, ca profesie şi vechime în funcţie, dar salarizate diferit, fără o justificare legală pentru tratamentul diferenţiat.
HOTĂRÂREA NR.206 din 19.03.2008
tratament discriminatoriu în raport cu modul de soluţionare al unui dosar penal şi asigurare asistenţă judiciară în faţa organelor de cercetare penală
HOTĂRÂREA NR. 195 din 27.03.2008
atitudine rasistă a unor persoane care îngreunează obţinerea permiselor de conducere pentru romi
HOTARAREA NR. 302 Din 10.04. 2008
Disclsnînarea produsă de OUG nr. 140/2005 privind susţinerea fam iliei în vederea cre şte rii copilului.
HOTĂRÂREA NR. 258 din 22.04.2008
refuz punere în posesie a unor suprafeţe de pădure (vegetaţie forestieră)
HOTĂRÂREA NR.278 din 22.04.2008
ordin de a permite doar internarea mamei (nu şi a tatălui) în spital împreună cu pacientul minor
HOTĂRÂREA Nr. 285 din 21.05.2008
Discriminarea produsă de OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
HOTĂRÂREA NR. 287 Din 21.05.2008
repartizarea ilegală în regim de maximă siguranţă, petentul fiind inapt de muncă, cu handicap gradul II nevăzător.
HOTĂRÂREA NR. 288 Din 21.05.2008
discriminare în penitenciar pe motiv că a fost consumator de droguri
HOTĂRÂREA NR. 289 din 21.05.2008
neacordarea pe criteriu etnic a terenului revendicat
HOTĂRÂREA NR. 299 din 21.05.2008
Beneficiul tichetelor cadou pe luna decembrie 2007.
HOTĂRÂREA NR. 314 din 21.05.2008
discriminare creată prin neacordarea anumitor drepturi persoanelor care execută pedepse privative de libertate
HOTĂRÂREA NR. 315 din 21.05.2008
discriminare instituită prin prevederile legii nr. 42/1996 prn care se anuleaza dreptul petentului castigat prin participarea la Revoluţie
HOTARAREA NR. 294 Din 27.05.2008
îngrădirea drepturilor petentului deţinut
HOTĂRÂREA NR. 297 din 27.05.2008
cercetare penală abuzivă şi alte fapte penale împotriva petentei datorită dizabilităţii
HOTĂRÂREA NR. 298 din 27.05.2008
plafonarea indemnizaţiei de concediu pentru sarcină şi lăuzie a femeilor care au născut în 2007
HOTĂRÂREA Nr. 661 din 27.05.2008
Restricţionarea accesului persoanelor care nu sunt reprezentate de avocat în favoarea avocaţilor, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces la arhiva Judecătoriei şi Tribunalului Buzău
HOTĂRÂREA NR. 321 din 04.06.2008
discriminare prin nemajorarea indemnizaţiilor pensionarilor foşti deţinuţi politici
HOTĂRÂREA NR. 819 din 30.07.2008
discriminare prin neacordarea serviciilor medicale persoanelor fără adăpost şi mijloace materiale
HOTĂRÂREA NR 873 din 15.10.2008
discriminare privind accesul la serviciile publice de sănătate
HOTĂRÂREA Nr. 668 din 13.11. 2008
Limitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor la lift”.
HOTĂRÂREA Nr. 844 din 27.11. 2008
“Refuz de reprezentare în instanţă pe criteriul etnic”.
HOTĂRÂREA NR. 649 din 04.12.2008
discriminarea taţilor prin interdicţia ca ei să se interneze cu copiii lor bolnavi
HOTĂRÂREA Nr. 656 din 04.12.2008
Restricţionarea accesului persoanelor care nu sunt reprezentate de avocat în favoarea avocaţilor, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces la arhiva instanţelor.
HOTĂRÂREA NR. 916 din 09.12.2008
posibilă discriminare cu privire la transportul public de persoane, pentru persoanele cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 696 din 16.12.2008
nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba română pentru persoanele aparţinând comunităţii române din Harghita
HOTĂRÂREA NR. 736 din 16.12.2008
nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba română pentru persoanele aparţinând comunităţii române din Târgu Secuiesc
HOTĂRÂREA NR. 13 din 13.01.2009
Petentul formulează plângere împotriva mai multor judecători, procurori şi ofiţeri de poliţie cu privire la săvârşirea unor abuzuri în exercitarea funcţiei, solicitând C.N.C.D. trimiterea acestora în judecată, suspendarea din funcţie şi obligarea la plata daunelor morale şi materiale.
HOTĂRÂREA NR. 14 din 13.01.2009
Petenta solicită constatarea existenţei unei situaţii discriminatorii prin neperfectarea unui protocol de colaborare cu camerele de comerţ bilaterale ori cu Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterale în vederea accesului gratuit la baza de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, având în vedere prevederile discriminatorii ale legii nr. 335/2007
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 13.01.2009
Reclama neconcordanta dintre rezolutia Prim-procurorului de pe langa Judecatoria sector 3 intr-un dosar aflat pe rolul instantelor de judecata si declaratia data de sotia petentului in acelasi dosar.
HOTĂRÂREA Nr. 25 din 13.01.2009
Nemulţumirile petentului în ceea ce priveşte instrumentarea şi soluţionarea dosarului său de către instanţă
HOTARAREA Nr. 29 din 15.01. 2009
„ Anularea suspendării pensiei.”
HOTĂRÂREA Nr. 30 din 15.01.2009
„Invocarea necunstituţionalităţii anumitor legi”.
HOTĂRÂREA Nr. 31 din 15.01. 2009
Tratament diferenţiat ca rezultat din prvederile art. 44 alin.2 din legea nr. 304/2004
HOTĂRÂREA Nr. 43 din 22.01. 2009
Nem ontarea branşamentelor individuale la instalaţia de alimentare cu gaz metan
HOTĂRÂREA NR. 46 din 27.01.2009
abuzuri comise şi aplicarea eronată a legii
HOTĂRÂREA NR. 50 din 27.01.2009
neacordare drepturilor salariale, respectiv sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică potrivit art. 47 din Legea nr. 50/1996 şi Decizia nr. 21/2008 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
HOTĂRÂREA Nr. 52 din 27.01.2009
Neacordarea cetăţeniei române fiului petentului
HOTĂRÂREA NR. 54 din 27.01.2009
refuzul preotului greco-catolic de a mirui copii înscrişi la orele de limbă maghiară în cadrul Şcolii de arte şi meserii Cleja
HOTĂRÂREA Nr. 56 din 27.01.2009
neintroducerea în grila de programe RCS&RDS a postului Speranţa TV, post care aparţine cultului adventist de ziua a 7-a
HOTĂRÂREA NR. 72 din 03.02.2009
discriminarea prin O.U.G. nr. 59/2008 faţă de persoanele persecutate din motive etnice
HOTĂRÂREA NR. 81 din 03 .02 .2009
petentul consideră că a fost condamnat pe nedrept la o pedeapsă privativă de libertate şi instanţele au comis o eroare judiciară şi un abuz în serviciu la adresa sa pentru că este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 85 din 10.02.2009
discriminare multiplă (cetăţenie, vârstă, apartenenţă la o categorie defavorizată) prin excluderea de la plata sprijinului agricol pe anul 2007
HOTĂRÂREA NR. 87 din 10.02.2009
prevederile disciminatorii ale OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi ale normelor de aplicare a OUG nr. 148/2005 aprobate prin HG nr. 1025/2006 în sensul că nu se acordă indemnizaţia pentru cel de-al doilea copil
HOTARAREA NR. 113 din 24.02.2009
neracordarea la reţeaua de apă pe motivul că solicitarea nu a provenit din partea soţiei, care a primit imobilul
HOTĂRÂREA NR. 117 din 26.02.2009
lipsa informaţiilor de interes public în limba română pe pagina de internet a Primăriei oraşului Vlăhiţa
HOTĂRÂREA NR.118 din 26.02.2009
discriminare în actul de justiţie
HOTĂRÂREA NR.126 din 26.02.2009
discrim inare în actul de justiţie pe criteriul etnic
HOTĂRÂREA NR. 138 din 03.03.2009
decizii incorecte ale instanţelor de judecată din motive etnice
HOTĂRÂREA NR. 139 din 03.03.2009
acte de discriminare privind vizitele, hrana, bunuri şi articole de igienă şi veselă permise în penitenciar.
HOTARAREA NR. 143 din 05.03.2009
Petentul se consideră discriminat de către instituţiile publice ale statului român pentru pedeapsa primită ca urmare a săvârşirii infracţiunii de furt
HOTĂRÂREA NR. 154 din 17.03.2009
diferenţiere la un bar datorită apartenenţei la comunitatea de romi
HOTĂRÂREA NR. 164 din 19.03.2009
neacordarea legitimaţiei de transport studenţilor care au depăşit vârsta de 28 de ani
HOTĂRÂREA Nr. 174 din 19.03.2009
Corectitudinea încadrării în gradul de handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Caraş-Severin
HOTĂRÂREA NR. 175 din 19.03.2009
măsură discriminatorie privind aplicarea criteriilor de evaluare a ofertelor de proiecte din cadrul Planului National de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 - PN II.
HOTĂRÂREA NR. 178 Din 31.03.2009
excluderea utilizatorilor de automobile în leasing sau de automobile de serviciu de la dreptul de a solicita şi obţine loc de parcare de reşedinţă
HOTĂRÂREA NR. 192 din 31.03.2009
petenta solicită aprobarea cererii de revizuire a dosarului pentru recalcularea pensiei de handicap
HOTARAREA NR. 196 din 02.04.2009
obţinerea certificatului de revoluţionar
HOTĂRÂREA NR. 197 din 02.04.2009
neacordare gratuitate asistenţă medicală şi medicamente
HOTĂRÂREA NR. 201 din 02.04.2009
nerecunoaşterea căsătoriei încheiate în Canada, neeliberarea unui paşaport românesc
HOTĂRÂREA NR.203 din 08.04.2009
tratament diferenţiat privind recupararea restanţelor şi penalităţilor la întreţinere
HOTĂRÂREA Nr. 205 din 08.04.2009
Neacordarea despăgubirilor în ceea ce priveşte banii depuşi înainte de 1989 pentru achiziţionarea unui autoturism Dacia de către BRD Group Societe Generale.
HOTĂRÂREA NR. 208 din 08.04.2009
tratament diferenţiat privind compensarea medicamentelor destinate infertilităţii
HOTĂRÂREA NR. 211 din 08.04.2009
discriminare în accesul la informaţii de interes public
HOTĂRÂREA NR.212 din 08.04.2009
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 214 din 08.04.2009
discriminare privind dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR.215 din 08.04.2009
discriminare prin retragerea dreptului de folosinţă al unui spaţiu destinat activităţii profesionale
HOTĂRÂREA NR. 219 din 08.04.2009
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 229 din 08.04.2009
retrocedarea unei suprafeţe de pământ şi punerea în posesie
HOTĂRÂREA NR. 232 din 08.04.2009
discriminare prin hotărâri judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR.233 din 08.04.2009
discriminare pe dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR.236 din 08.04.2009
lista medicamentelor compensate pentru infertilitate care includ doar tratamente pentru femeile infertile din cauze hormonale
HOTĂRÂREA NR. 240 din 08.04.2009
hotărâri de consiliu local cu elemente discriminatorii
HOTĂRÂREA NR. 247 din 23.04.2009
discriminarea apicultorilor (în perioada de conversie) prin faptul că această categorie nu este prevăzută de H.G. nr. 1195/2008 privind acordarea de sprijin financiar
HOTARAREA Nr. 252 din 23.04, 2009
Discriminare intervenită prin sentinţa civilă emisă de Tribunalul Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 270 din 28.04.2009
posibila situatie discriminatorie creata de faptul ca site-urile de internet ale primariilor din Sf Gheorghe si Tg Secuiesc afiseaza informatii exclusiv in limba maghiara
HOTĂRÂREA Nr, 273 din 28.04.2009
Nerespectarea ordinii de inregistrare de catre Prefectura Municipiului Bucuresti in solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri cetatenilor romani pentru bunurile/proprietatile ramase in Basarabia, depuse din provincie.
HOTĂRÂREA Nr. 274 Din 28.04.2009
refuzul deconectarii de la sistemul centralizat de incalzire si montarea unui sistem de incalzire centrale
HOTĂRÂREA Nr. 283 din 28.04. 2009
Nedispunerea masurilor pentru asigurarea transportului gratuit cu Maxi-Taxi
HOTĂRÂREA Nr. 287 din 14.05. 2009
Modificarea formei abonamentelor de transport public destinate persoanelor cu handicap.
HOTĂRÂREA NR. 290 din 14.05.2009
publicarea unui anunt de interes public pe pagina de internet a institutiei exclusiv in limba maghiara
HOTĂRÂREA NR. 316 din 03.06.2009
tratament diferentiat privind compensarea medicamentelor destinate infertilitatii
HOTĂRÂREA Nr. 326 din 04.06.2009
discriminarea produsă de prevederile O.U.G. nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului modificată şi completată de O.U.G 226/2008.
HOTĂRÂREA NR. 334 din 04.06.2009
neacordarea scutirii de taxa de poluare la înmatricularea autoturismului de persoană cu dizabilitate
HOTĂRÂREA Nr. 338 din 22.06. 2009
Neacordarea cuantumului de despagubiri
HOTARAREA NR. 346 din 23.06.2009
lipsa inform aţiilor de interes public în limba română pe pagina de internet a Primăriei com unei Sântim bru
HOTĂRÂREA NR. 348 din 15.01.2009 d in 2 3 .0 6.2 0 09
diferente de tratament fiscal impuse de legislatia in materie cu privire la taxa auto de poluare prevazuta de OUG nr 50 / 2008
HOTĂRÂREA Nr. 359 din 25.06.2009
Hotărârile judecătoreşti diferite pronunţate în cauze cu acelaşi obiect.
HOTĂRÂREA Nr. 365 din 25.06.2009
Neacordarea fondurilor strânse de fundaţia umanitară „Speranţa 97” pentru controlul medical al fiului petentului.
HOTĂRÂREA Nr. 365 din 25.06.2009
Neacordarea fondurilor strânse de fundaţia umanitară „Speranţa 97” pentru controlul medical al fiului petentului.
HOTĂRÂREA Nr. 365 din 25.06.2009
Neacordarea fondurilor strânse de fundaţia umanitară „Speranţa 97” pentru controlul medical al fiului petentului.
HOTĂRÂREA Nr. 375 din 02.07.2009
nepunerea la dispoziţie a unor informaţii conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
HOTĂRÂREA Nr. 377 din 02.07.2009
nemulţumirea petentului pentru faptul că nu au fost sancţionaţi judecătorii care au participat la judecarea dosarului privind contestarea Deciziei nr. 204287, emisă de Casa de Pensii Hunedoara.
HOTĂRÂREA Nr. 399 din 22.07. 2009
Limitarea accesului la înmatricularea maşini prin O.G.50/2008
HOTĂRÂREA NR. 421 din 18.08.2009
discriminare instituită prin textul art. UNIC alin. 4 din Legea nr. 171/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 1472008 pentru modificarea şi completarea legii cetăţeniei române
HOTĂRÂREA NR. 431 din 18.08.2009
prevederile Legii nr. 171/2009, discriminatorii la cetăţenii Republicii Moldova care doresc să obţină cetăţenia română
HOTĂRÂREA NR. 439 din 20.08.2009
Petentul susţine că, reprezentanţii primăriei localităţii Bistriţa nu doreşte prelungirea contractului încheiat între cele două părţi, (fundaţie şi Primărie) situaţia acestora din punct de vedere locativ fiind incertă.
HOTĂRÂREA NR. 459 din 20.08.2009
Petenţii sesizează faptul că urmare a unor decizii judecătoreşti s-a ajuns la o discriminare în cadrul aceleaşi categorii profesionale a funcţionarilor publici, în materie de salarizare.
HOTĂRÂREA NR. 468 din 02.09.2009
discriminare prin neavizarea unor concedii medicale
HOTĂRÂREA NR. 475 din 02.09.2009
discriminare prin refuzul medicilor stomatologi de a trata persoanele infectate cu HIV
HOTĂRÂREA NR, 482 din 29.10.2009
Pronunţarea de hotărâri judecătoreşti contradictorii de către aceeaşi instanţă, deşi aveau acelaşi obiect.
HOTĂRÂREA NR. 484 din 29.10.2009
Nesoluţionarea dosarului de către o instanţă judecătorească într-un timp rezonabil şi adresarea de cuvinte jignitoare de către T L
HOTĂRÂREA Nr. 487 din 29.10.2009
Interzicerea activităţii comerciale şi refuzul eliberării unei autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
HOTĂRÂREA NR. 507 din 29.10.2009
suportarea plătii biletului de călătorie contrar prevederior legii nr. 519/2002
HOTĂRÂREA NR. 516 din 29.10.2009
neacordarea plăţii indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar prin virament în cont bancar pentru persoană cu handicap grav
HOTĂRÂREA Nr. 533 din 03.11.2009
Neachitarea cheltuielilor pentru Intervenţiile chirurgicale necesare stării de sănătate.
HOTĂRÂREA Nr, 532 din 03.11.2009
Refuzul Ministerului Sănătăţii de a-i deconta petentei cheltuielile privind tratamentul pentru femeile izoimunizate
HOTĂRÂREA Nr, 532 din 03.11.2009
Refuzul Ministerului Sănătăţii de a-i deconta petentei cheltuielile privind tratamentul pentru femeile izoimunizate
HOTĂRÂREA Nr, 536 din 03.11.2009
Tratament discriminatoriu aplicat deponenţilor CEC.
HOTĂRÂREA NR, 544 din 12.11.2009
Neadaptarea unui autovehicul pentru persoane cu dizabilităţi de către o şcoală de şoferi.
HOTĂRÂREA NR. 572 din 19.11.2009
discriminare prin neacordarea unui credit
HOTĂRÂREA NR. 580 din 24.11.2009
acte de justiţie înfăptuite în mod discriminatoriu de către organele de poliţie şi instanţele de judecată
HOTĂRÂREA NR. 595 din 24.11.2009
instigarea la refuzarea acordării serviciilor medicale
HOTĂRÂREA NR. 601 din 26.11.2009
refuzul de a fi primit în afara orelor de program, dispoziţia de a discrimina, adresarea cuvintelor „cocoşat” şi lovire
HOTĂRÂREA nr. 609 din data de 26.11.2009
refuzul eliberării avizului medical necesar la dosarul medical de cazare în cămin studenţesc pentru un student infectat HIV SIDA şi condiţionarea eliberării respectivului aviz de depunerea la dosar a unui alt document medical de la medicul infecţionist.
HOTĂRÂREA NR. 636 Din 26.11.2009
discriminare prin neacordarea gratuităţii pentru transportul cu metroul
HOTĂRÂREA NR. 661 din data de 26.11.2009
Refuzul aprobării unui credit bancar pe criteriul de handicap
HOTĂRÂREA NR. 672 din 26.11.2009
discriminare prin hotărâri judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 672 din 26.11.2009
discriminare prin hotărâri judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 1 din 03.05.2010
acte de discriminare privind soluţiile pronunţate de instanţele de judecată şi măsurile dispuse de organele de cercetare penală
HOTARAREA NR. 2 din 03.05.2010
acte de discriminare în cursul cercetării penale
HOTARAREA NR. 3 din 03.05.2010
acte de discriminare săvârşite în cursul derulării procedurilor judiciare în faţa instanţei de judecată
HOTĂRÂREA NR. 4 din 03.05.2010
acte de discriminare privind nerespectarea procedurilor legale şi purtare abuzivă împotriva unor voluntari ai asociaţiei pe motiv de rasă şi culoare
HOTĂRÂREA NR. 5 din 03.05.2010
neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către organele de poliţie, pe motive etnice
HOTĂRÂREA NR. 6 din 03.05.2010
acte de discriminare referitoare la legalitatea competenţei de membru şi examinator în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă precum şi obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap
HOTĂRÂREA NR. 7 din 03.05.2010
discriminarea persoanelor cu handicap prin disponibilizarea asistenţilor personali
HOTĂRÂREA NR. 10 din 03.05.2010
distribuirea banilor publici în mod preferenţial
HOTĂRÂREA NR. 12 din 03.05.2010
restituire terenuri pe alte amplasamente decât cele dorite de petentă
HOTARAREA Nr. 13 din 03.05.2010
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRÂREA NR. 14 din 03.05.2010
discriminare prin emiterea unor ordine ale Ministrului Justiţiei
HOTĂRÂREA Nr. 18 din 03.05.2010
discriminare instituită prin dispoziţiile Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic
HOTĂRÂREA NR. 28 din 04.05.2010
neacrodarea unui loc de parcare pentru persoană cu dizabilitate
HOTĂRÂREA NR. 32 din 04.05.2010
neîndeplinirea procedurilor pentru redobândirea cetăţeniei române comparativ cu alte persoane aflate în situaţii similare
HOTĂRÂREA NR. 35 din 05.05.2010
susţinerile instanţei de fond în sentinţa penală pronunţată şi menţinută în apel şi recurs
Hotararea nr. 80 din 02.06.2010
incalcarea drepturilor personale din motive rasiale de catre agentii de politie
HOTĂRÂREA NR. 152 din 07.07.2010
neluarea în considerare a mutării copilului la calculul întreţinerii
HOTĂRÂREA NR. 160 din 12.07.2010
discriminarea taţilor prin interdicţia ca ei să se interneze cu copiii lor bolnavi
HOTĂRÂREA Nr. 187 din 19.07. 2010
Internare minor in unitate medicala. însoţitor. Diferenţiere pe criteriu de gen/sex.
HOTĂRÂREA nr. 244 din 01.08.2012
Neafişarea denumirii şi a informaţiilor de interes public şi în limba maghiară în instituţii de stat aflate în localităţi cu populaţii semnificative de maghiari. Criteriu: lingivistic, etnic.
HOTĂRÂREA NR. 194 Din 02.08.2010
ordin de a permite doar internarea mamei (nu şi a tatălui) în spital împreună cu pacientul minor
Hotararea nr. 203 din 01.09.2010
Comportament, afirmatii, actiuni, origine etnica, romi, demnitate personala, activitati comerciale (transport persoane)
HOTĂRÂREA NR. 235 din 15.09.2010
petenta se consideră discriminată de faptul că Primăria municipiului Curtea de Argeş i-a refuzat eliberarea unei autorizaţii în scopul branşării locuinţei sale la reţeaua de canalizare publică, în timp ce alţi cetăţeni ai municipiului au beneficiat de o astfel de autorizaţie
HOTĂRÂREA NR. 236 din 17.09.2010
Utilizarea unui limbaj neadecvat, comunicarea unui răspuns doar în limba română nu şi în limba maghiară. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, dreptul la demnitate. Criteriul etnic şi lingvistic.
HOTĂRÂREA NR. 237 din 17.09.2010
Netransmiterea către Comisia pentru cetăţenie a cererii de redobândire a cetăţeniei române. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, dreptul la demnitate. Criteriu nespecificat.
HOTARAREA NR. 242 din 22.09.2010
Petentul reclamă faptul că, reprezentanţii autorităţilor comunei Sadova, nu-i răspund la adresele comunicate şi nu îi iau în calcul doleanţele de a se racorda cu locuinţa la sistemul de canalizare stradal.
HOTĂRÂREA NR. 251 din 22.09.2010
Refuzul de a returna preţul unei proteze. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi. Criteriu nespecificat.
HOTĂRÂREA NR. 258 din 29.09.2010
Acces servicii medicale. Refuz. Origine etnică. Romi.
HOTĂRÂREA NR.272 din 13.10.2010
întârzierea nejustificată a soluţionării cererilor de redobândire a cetăţeniei române
HOTĂRÂREA NR. 284 din 20.10.2010
Refuzul de a acorda un răpsun în limba maghiară. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi. Criteriul: limbă.
HOTĂRÂREA NR. 325 din 18.11.2010
înregistrarea cu tardivitate a cererii pentru redobândirea cetăţeniei române. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, dreptul la demnitate. Criteriu nespecificat.
HOTĂRÂREA NR.365 din 24.11.2010
răspuns negativ la solicitarea petentului de a primi informaţii de interes public, pe motiv că cererea a fost redactată în limba maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 371 din 25.11.2010
discriminare prin nealimentarea cu curent electric datorită unei pene de curent
HOTĂRÂREA NR. 393 din 08.12.2010
Neracordare la reţeaua de apă potabilă. Acces la servicii. Criteriu nespecificat.
HOTĂRÂREA NR. 394 din 08.12.2010
Neacordarea de servicii mediale corespunzătoare, neacordarea dreptului la informare, de petiţionare. Criteriul: boală cronică necontagioasă.
HOTĂRÂREA NR 435 din data de 21.12.2010
Acces servicii medicale.Tratament diferenţiat.
HOTĂRÂREA NR. 450 din 21.12.2010
refuzul de a se transfera de la un medic la altul şi de a fi luată în evidenta unui medic de familie
HOTĂRÂREA NR. 454 din 21.12.2010
Refuzul internării petentului în cadrul “Căminului pentru Persoane Vârstnice”, de către autorităţile locale îndreptăţite potrivit legii.
HOTĂRÂREA NR. 3 din 12.01.2011
atitudine discriminatorie în soluţionarea cererilor de retrocedare pentru că este de etnie romă şi în trecut şi-a desfăşurat activitatea în Statul Israel
HOTĂRÂREA NR. 11 din 12.01.2011
Obligarea petentului la semnarea unei declaraţii exoneratoare a responsabilităţii pentru bolnavi, infirmi sau femei însărcinate în luna a 8a, ca o condiţie pentru a se putea îmbarca în avionul Companiei Blue Air.
HOTĂRÂREA NR. 19 din 13.01.2011
Respingerea cererii de acordare a ajutorului public judiciar, anume scutirea de la plata taxei de timbru, pentru că este de profesie avocat
HOTĂRÂREA NR. 25 din 19.01.2011
Nedesfăşurarea unei activităţi de timbrare şi transportare a unui număr de plicuri poştale de către factorul poştal angajat în cadrul P.T.T.R- Codlea.
HOTĂRÂREA NR. 26 din 19.01.2011
Obligarea petentei să semneze o declaraţie pe proprie răspundere vizând siguranţa zborului aeronavei.
HOTĂRÂREA NR. 27 din data de 19.01.2011
refuzul înscierii în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor (RNA)
HOTĂRÂREA NR. 33 din 02.02. 2011
petentul se consideră discriminat de faptul că i-au fost încălcate drepturile constituţionale prin constituirea unor dosare penale în mod abuziv
HOTĂRÂREA NR. 45 din 09.02.2011
Neacordarea unui teren pentru înfiinţarea cimitirului musulman din Bucureşti. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 52 din 15.02.2011
refuzul şoferului autocarului de a da jos din cală bagajele fiului său, cetăţean român pe jumătate nigerian, în staţia unde au coborât
HOTĂRÂREA NR. 57 din 15.02.2011
Demolarea de către Primăria Municipiului Zalău a unei construcţii neautorizate.
HOTĂRÂREA NR. 58 din 15.02.2011
nerespectarea drepturilor persoanei anchetate în cursul procesului penal şi a drepturilor prevăzute pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.
HOTĂRÂREA NR. 61 din data de 16.02.2011
Neînceperea procedurilor disciplinare, urmare unei plângeri privind abuzul făcut de un medic prin mărirea dozei fără consimţământul petentei.
HOTĂRÂREA NR. 64 din data de 16.02.2011
modul de citare al petentului
HOTĂRÂREA NR. 65 din 16.02.2011
debranşarea de Ia reţeaua de apă finanţată din mijloace proprii ale locuitorilor şi forţarea racordării la noua reţea de apă potabilă care nu o calitate adecvată
HOTĂRÂREA NR. 69 din 23.02.2011
Neretrocedarea bunurilor aparţinând Comunităţii Evreieşti. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 74 din data de 02.03. 2011
acordarea unui termen nerezonabil în cadrul unui proces de partaj
HOTĂRÂREA NR. 75 din data de 02.03.2011
petenta, tutore al fiului său, persoană cu handicap, consideră discriminatoriu faptul că nu beneficiază de gratuitate pentru a-l putea însoţi pe fiul său la tratament
HOTĂRÂREA NR. 78 din data de 02.03.2011
comiterea a mai multor greşeli, în întocmirea fişei individuale a petentului, de către un lucrător al IPJ laşi.
HOTĂRÂREA NR. 82 din 09.03.2011
Neretrocedarea bunurilor aparţinând Bisericii Unite cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 83 din 09.03.2011
Neretrocedarea bunurilor aparţinând Bisericii Unitariene. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 84 din 09.03.2011
Neretrocedarea bunurilor aparţinând Bisericii Unite cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 85 din 09.03.2011
Neretrocedarea terenurilor Bisericii Unite cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 109 din 28.03.2011
sesizează refuzul eliberării certificatului prenupţial concubinei petentului de către medicul de familie al acesteia
HOTĂRÂREA NR. 112 din 30.03.2011
Aplicarea unor tarife diferenţiate suporterilor olteni pentru biletele la meciul de fotbal Universitatea Craiova - FC Dinamo
HOTĂRÂREA NR. 118 din data de 30.03.2011
Neacordarea ajutorului social pentru căsătorie.
HOTĂRÂREA NR.119 din data de 30.03.2011
soluţionarea discriminatorie a unei plângeri penale.
HOTĂRÂREA NR.121 din data de 30.03.2011
tratament discriminatoriu aplicat petentei, pe criteriul apartenenţei etnice, de către, organele de cercetare penală şi instanţa de judecată.
HOTĂRÂREA NR. 125 din 06.04.2011
Refuzul participării la un concurs promoţional. Criteriu: cetăţenie.
HOTĂRÂREA NR. 130 din data de 06.04.2011
Nepunerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti şi neplata orelor suplimentare.
HOTĂRÂREA NR. 132 din data de 06.04.2011
petentul sesizează faptul că preşedintele Asociaţiei de Proprietari şi administratorul refuză să îi primească sumele pentru întreţinerea lunară
HOTĂRÂREA NR. 135 din data de 06.04.2011
modul discriminatoriu de calculare a veniturilor pentru stabilirea pensiei de serviciu a petentei de către Curtea de Apel laşi şi refuzul Casei Judeţene de Pensii laşi de a calcula pensia de serviciu în baza adeverinţei emise de Tribunalul laşi
HOTĂRÂREA NR. 137 din 13.04.2011
petentul solicită, actualizarea şi plata indemnizaţiilor restante de către Casa Judeţeană de Pensii Argeş.
HOTARAREA NR. 139 din 13.04.2011
solicitarea aprobării de către organele competente a unui dosar cu scopul infiinţării unei asociaţii familiale, solicitanţii invocând lipsa certificatului de căsătorie, condiţie obligatorie spre îndeplinire.
HOTĂRÂREA NR. 142 din 13.04.2011
modul de instrumentare a dosarelor penale din cauză că este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 143 din 13.04.2011
neînceperea urmăririi penale împotriva organelor de poliţie care l-au răpit, sechestrat şi torturat
HOTĂRÂREA NR. 145 din 13.04.2011
nepăstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter medical şi marginalizarea în penitenciar pentru că doreşte să fie botezată de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea
HOTĂRÂREA NR. 153 din 18.04.2011
permiterea doar mamelor, nu şi taţilor, de a se interna alături de copilul minor în spital
HOTĂRÂREA NR. 156 din 18.04.2011
Refuz acces, serviciul public bancar. Naţionalitate.
HOTĂRÂREA NR. 157 din 18.04.2011
Excluderea cetăţenilor români şi de alte nationălităti decât cea maghiară de la manifestarea „Festivalul de Muzică al trupelor de elevi”
HOTĂRÂREA NR. 162 din data de 18.04.2011
plafonarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate şi anume prin plafonarea indemnizaţiei de creştere a copilului.
HOTARAREA 165 din data de 18.04.2011
supra-taxarea unor convorbiri telefonice în afara ţării, pe motivul apelării unui număr special.
HOTĂRÂREA 166 din data de 18.04.2011
jigniri şi refuzul de a acorda petentului serviciile unei farmacii.
HOTĂRÂREA NR. 167 din 20.04.2011
Neacordarea drepturilor prevăzute de lege. Criteriul: dizabilitate.
HOTĂRÂREA NR.173 din data de 04.05.2011
discriminarea, prin neplata indemnizaţiei de creştere copil în cazul celui de-al doilea copil, născut în termenul de doi ani de acordare a indemnizaţiei pentru primul copil până la vârsta de doi ani, pe perioada în care cele două termene se suprapun
HOTĂRÂREA NR. 180 din 11.05.2011
modalitatea în care medicul reclamat a abordat situaţia doamnei L , respectiv modalitatea de îndeplinire a actului medical faţă de aceasta
HOTĂRÂREA NR. 181 din 11.05.2011
invitarea în mod preferenţial a cetăţenilor moldoveni care doresc să-şi depună actele pentru redobândirea cetăţeniei române
HOTĂRÂREA NR. 183 din data de 11.05.2011
iniţiativa legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor
HOTĂRÂREA NR. 187 din 18.05.2011
Refuzul de a scuti de la impozitul de pensie pentru că nu are certificat de handicap eliberat în judeţul unde figurează ca pensionar. Criteriul: dizabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 188 din 18.05.2011
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de catre lucratorii poliţiei judiciare din cadrul secţiei 22 a obligaţiilor ce Ie revin
HOTĂRÂREA NR. 195 din 18.05.2011
atitudine discriminatorie la adresa soţului petentei, cetăţean grec, în procesele pe drepturi succesorale pe care le are petenta cu familia
HOTĂRÂREA NR. 196 din data de 18.05.2011
Restrângerea unor drepturi printr-o hotărâre judecătorească.
HOTĂRÂREA NR. 205 din 25.05.2011
Discriminare în cursul procersului penal. Criteriu: etnie.
HOTĂRÂREA NR. 208 din data de 25.05.2011
modul de citare al petentei şi al fiului acesteia
HOTĂRÂREA NR. 211 din 01.06.2011
respingerea cererii de pensie pentru limită de vârstă urmare nerecunoaşterii perioadei 1973 - 1979, cât a lucrat la CAP Comani, ca vechime în muncă
HOTĂRÂREA NR. 212 din 01.06.2011
asigurarea de asistenţă religioasă doar deţinuţilor care aparţin cultului ortodox precum şi neasigurarea programelor de reabilitare şi în limba minorităţilor.
HOTĂRÂREA NR. 213 din 01.06.2011
refuzul de a transmite programul Publika TV pentru că este din Republica Moldova
HOTĂRÂREA NR. 216 din data de 01.06.2011
Refuzul înlocuirii unui aparat foto.
HOTĂRÂREA NR. 218 din 08.06.2011
Neretrocedarea bunurilor aparţinând Bisericii Române Unite cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 219 din 08.06.2011
Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 220 din 08.06.2011
Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTARAREA NR. 226 din 08.06.2011
reducerea cuantumul pensiei petentului de către Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi abuzurile comise de aceasta (lipsa temeiului juridic al emiterii celei de-a doua decizie de recalculare, încălcarea dreptului de proprietate al petentului, încălcarea principiului neretroactivităţii legii, încălcarea principiului drepturilor câştigate, încălcarea principiului egalităţii în drepturi şi nediscriminării)
HOTĂRÂREA NR. 228 din data de 08.06.2011
Lipsa plăcuţelor şi afişelor de informare în limba maghiară de pe clădirea şi din curtea Poliţiei Săvădisla, inscripţionarea autovehiculelor poliţiei Săvădisla.
HOTĂRÂREA Nr. 233 din data de 20.06.2011
dispoziţii discriminatorii ale OG 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori.
HOTĂRÂREA NR. 241 din 20.06.2011
discriminare prin hotărâri judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR.248 din 22.06.2011
demersuri de desfiinţare a catedrei de limba romani
HOTĂRÂREA NR. 255 din 29.06.2011
respingerea cererii de admitere a unor probe de către instanţa de judecată
HOTARAREA NR. 264 din 04.07.2011
discriminare prin nedecontarea contravalorii unor medicamente
HOTĂRÂREA NR. 267 din 04.07.2011
discriminare prin dispoziţii legale şi prin emiterea unor dispoziţii de impunere
HOTARAREA NR. 269 din 04.07.2011
discriminare prin nebeneficierea serviciilor de curăţenie
HOTĂRÂREA NR. 274 din data de 06.07.2011
refuzul acordării unui loc de parcare
HOTARAREA NR. 282 din data de 11.07.2011
petentul se consideră discriminat deoarece angajaţii Primăriei Bran au refuzat să îi elibereze o adeverinţă pe care acesta a solicitat-o
HOTARAREA NR.286 din data de 11.07.2011
refuzul eliberării unui document ce permitea plata taxei de şcolarizare, refuzul înregistrării unei reclamaţii împotriva conducerii Universiţăţii Ovidius Constanţa, refuzul Oficiului Român pentru Imigrări de a prelungi dreptul de şedere.
HOTĂRÂREA NR. 292 din data de 25.07.2011
motivul formulării unei cereri de chemare în judecată a petentei
HOTARAREA NR. 294 din data de 25.07.2011
atitudine discriminatorie a funcţionarilor BRD faţă de petent, persoană cu dizabilităţi, în timpul efectuării unei retrageri de bani; lipsa rampei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi la sediul Băncii Române de Dezvoltare Groupe Societe Generale, Agenţia Faberrom
HOTĂRÂREA NR. 314 din data de 27.07.2011
Neacordarea drepturilor petentului, care i s-ar fi cuvenit în calitate de cetăţean de onoare al oraşului Năvodari;
HOTĂRÂREA NR. 318 din data de 02.08.2011
Refuzul de a elibera autorizaţii standard şi legitimaţii de către conducerea Consiliului de M ediere.
HOTĂRÂREA NR.321 din data de 03.08.2011
Neeliberarea abonamentului pentru transportul în comun pentru angajaţii cadrelor didactice proveniţi din altă localitate.
HOTĂRÂREA NR. 328 din data de 05.09.2011
refuzul creării unui cadru legislativ care să anuleze abuzurile comise de activiştii PCR
HOTĂRÂREA NR. 331 din 05.09.2011
Abuz în serviciu comis de un agent de poliţie
HOTĂRÂREA NR. 333 din 05.09.2011
Hotărâre discrim inatorie a instanţei de judecată.
HOTĂRÂREA NR. 334 din 05.09.2011
Neacordarea dreptului de proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 335 din 05.09.2011
Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 336 din 05.09.2011
Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 337 din 05.09.2011
Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 338 din 05.09.2011
Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 339 din 05.09.2011
Neacordarea dreptului la proprietate pentru Biserica Română Unită cu Roma. Criteriu: religie.
HOTĂRÂREA NR. 342 din 06.09.2011
Nerespectarea protocolului privind organizarea Zilei Rom ilor în Parcul Cişmigiu. Criteriu: apartenenţă etnică.
HOTĂRÂREA NR. 344 din 06.09.2011
imposibilitatea de a primi daune morale în baza Legii 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronunţate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 întrucât aceasta a fost declarată neconstituţională, spre deosebire de cei care au primit astfel de daune cât timp Legea era în vigoare
HOTĂRÂREA NR. 347 din 08.09.2011
refuzul acordării unui serviciu public. Criteriu: apartenenţa la etnia romă.
HOTĂRÂREA NR. 349 din 08.09.2011
plata taxei de poluare, derivată din O.U.G. nr. 5 0/2008, stabilită în mod discriminatoriu, comparând această taxă, aşa cum a fost ea solicitată în anii 2009, 2010 şi 2011 , în cu a n tu m uri diferite
HOTĂRÂREA NR. 350 din 08.09.2011
modalitatea de efectuare a unei expertize topografice omiţând şi falsificând anumite documente în defavoarea petentului, precum şi refuzul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş de a-l trage la răspundere penală pe expertul topografic
HOTĂRÂREA NR. 354 din 08.09.2011
Solicitarea unor acte notariale de la notarul desemnat de bancă pentru împrumut.
HOTĂRÂREA NR. 356 din 08.09.2011
nesancţionarea actelor de injurii şi jigniri în cadru colectiv aplicat petentei
HOTĂRÂREA NR. 357 din 08.09.2011
Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti. Anulare act administrativ
HOTĂRÂREA NR. 359 din 08.09.2011
tratament discriminatoriu aplicat la internare şi pe parcursul internării, pe criteriul etnic
HOTĂRÂREA NR 369 din data de 15.09.2011
anularea contractului de prestări servicii, telefonie fixă, televiziune prin cablu de către partea reclamată.
HOTĂRÂREA NR 370 din data de 15.09.2011
Impunerea unei taxe de poluare denumită „poluatorul plăteşte” pentru eutovehiculele înmatriculate în România anterior OUG nr. 218/2008.
HOTĂRÂREA NR. 377 din data de 16.09.2011
anularea hotărârii Consiliului local
HOTĂRÂREA NR. 379 din 19.09.2011
refuzul promovării unei legi în vederea despăgubirii morale şi materiale a cadrelor militare îndepărtate abuziv pentru motive politice din MapN între anii 1945 - 1958
HOTĂRÂREA NR. 382 din 19.09.2011
declanşarea prcedurii de executare silită a petentei de către reclamat pentru neplata unor impozite la a căror plată nu era bligată, fiind persoană cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 384 din 05.10.2011
suspendarea dosarului privind recuperarea unor drepturi salariale restante pentru că angajatorul a intrat în insolvenţă şi menţinerea suspendării şi după ce motivul de suspendare nu mai exista
HOTARAREA NR. 385 din 05.10.2011
aplicarea unei amenzi în procesul de soluţionare a dosarului nr. 5443/204/2009 pentru că s-a adresat cu o petiţie la Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la comportamentul aceluiaşi complet de judecată
HOTĂRÂREA NR. 387 din 05.10.2011
condiţiile de detenţie din Penitenciarul Brăila
HOTARAREA NR. 389 din data de 05.10.2011
- refuzul încadrării în grupa a doua de muncă în vederea stabilirii drepturilor de pensionare -nerecunoaşterea faptului că petentul are anumite boli profesionale - neîncadrarea petentului în niciun grad de handicap
HOTĂRÂREA NR.390 din 05.10.2011
refuzul acordării dreptului prevăzut de legea 448/2006 republicată, art.42, al.4, şi anume, acordarea unui asistent personal sau primirea unei indemnizaţii lunare în funcţie de opţiune
HOTĂRÂREA NR. 402 din 11.10.2011
Atacarea cu recurs în mod discreţionar a unor sentinţe judecătoreşti. Criteriu: nespecificat.
HOTĂRÂREA NR. 403 din 11.10.2011
Nerespectarea dreptului de proprietate, atitudine ostilă faţă de Biserica Română Unită cu Roma. Criteriul: religie.
HOTĂRÂREA NR.407 din data de 13.10.2011
petentul se consideră discriminat de către personalul unei cofetării, motivul fiind cel etnic
HOTĂRÂREA NR. 413 din data de 18.10.2011
Condiţionarea unor drepturi salariale de prezentarea unei adeverinţe de handicap.
HOTĂRÂREA NR.415 din data de 02.11.2011
Neplata pensiei de handicap.
HOTĂRÂREA NR.416 din data de 02.11.2011
Modalitatea de formulare şi motivare a unei cereri de apel
HOTĂRÂREA Nr. 424 din 02.11.2011
Reţinerea în mod abuziv a unor sume de bani din pensia petentului, persoană cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 431 din data de 09.11.2011
neacordarea indemnizaţiei în mod egal, pentru creşterea celui de al doilea copilului născut geamăn.
HOTĂRÂREA NR.432 din data de 09.11.2011
Refuzul servirii clienţilor de etnie rromă.
HOTĂRÂREA NR. 435 din 09.11.2011
Prevederi posibil discriminatorii, privind sistemul unitar de pensii publice cuprinse în Legea 263/2010.
HOTĂRÂREA NR.437 din data de 09.11.2011
Instrumentarea dosarului penal cu rea intenţie.
HOTĂRÂREA nr.438 din data de 09.11.2011
aplicarea dipoziţiilor legii 329/2009, ce interzice cumulul pensiei cu salariul
HOTĂRÂREA NR. 446 din 16.11.2011
Petenţii sunt nemulţumiţi de modul de desfăşurare a urmăririi penale de către organele judiciare, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la delapidare şi spălare de bani.
HOTĂRÂREA NR. 448 din data de 16.11.2011
nu i se oferă un trai decent de către instituţiile statului, aşs cum prevede Constituţia României
HOTĂRÂREA NR. 449 din 16.11.2011
autorizarea de funcţionare a unei alte societăţi în spaţiul închiriat de petentă
HOTĂRÂREA NR. 25 din data de 18.01.2012
refuzul de a fi tratat şi de a primii reţete în cadrul policlinici! studenţeşti pe motivul vârstei
HOTĂRÂREA NR.34 din data de 31.01.2012
refuzul accesului la servicii turistice pe motive etnice
HOTĂRÂREA NR.34 din data de 31.01.2012
refuzul accesului la servicii turistice pe motive etnice
HOTĂRÂREA NR. 360 din 03.1.2012
campanie promoŃională care se adresează doar femeilor şi copiilor până în vârstă de 3 ani
HOTĂRÂREA NR.108 din data de 28.03.2012
Fapte de hărţuire şi încălcarea demnităţii umane a petentului. Refuzul accesului la serviciul public de poliţie.
HOTĂRÂREA NR.114 din 06.04.2012
neacordare abonament pentru transportul în comun
HOTĂRÂREA NR 118 din data de 06.04.2012
nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba română
HOTĂRÂREA NR. 137 din 11.04.2012
refuzul cazării unui grup de persoane de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 144 din 18.06.2012
refuzul unor societăŃi comerciale de a permite petentului să acceseze anumite servicii prestate de către acestea
HOTĂRÂREA NR. 148 din data de 18.06.2012
Informaţii de interes public exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 195 din 04.07.2012
refuzul accesului petentei la transpostul cu microbuzul societăŃii reclamatei
H O TĂRÂ REA NR. 203 din 04.07.2012
refuzul vânzării unui bilet pe motiv că are carte de identitate provizorie
HOTĂRÂREA NR. 204 din 04.07.2012
neacordarea unui drept (asistenŃă medicală gratuită), prin omisiune
HOTĂRÂREA NR.211 din data de 11.07.2012
încălcarea dreptului de a beneficia de serviciul medical de urgenŃă în situaŃia unui copil cu handicap.
HOTRÂREA NR.212 din data de 11.07.2012
petentul.— persoană cu dizabilitate de natură vizuală, se consideră discriminat de către bancă pentru faptul că îi sunt condiţionate tranzacţiile la ghişeul băncii de prezenţa unui însoţitor
HOTĂRÂREA NR .213 din data de 11.07.2012
petenta, persoană cu dizabilitate de natură vizuală se consideră discriminată de către bancă pentru faptul că îi este condiţionată iniţierea procedurii contractării unui cârd debit, de semnătura unui reprezentant al autorităţii tutelare.
HOTĂRÂREA nr. 221 din 11.07.2012
Neacordarea unui spaŃiu de parcare. Criteriu: gen
HOTĂRÂREA NR. 223 din 11.07.2012
Nepublicarea informaŃiilor de interes public şi în limba maghiară pe pagina de internet a unor autorităŃi. Criteriu: lingvistic, etnic
HOTĂRÂREA NR. 226 din data de 25.07.2012
Refuzul acordării de asistenţă juridică.
HOTĂRÂREA NR. 230 din 01.08.2012
refuzul acordării certificatului de revoluŃionar pentru că este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 232 din 01.08.2012
stabilirea indemnizaŃiei de creştere copil în temeiul OUG 111/2010 deşi copilul a fost conceput înainte de intrarea în vigoare a acesteia
HOTĂRÂREA NR. 245 din 08.08.2012
respingerea cererii privind prezenŃa unui intrepret de limba rromani la efectuarea actelor de urmărire penală
HOTĂRÂREA NR. 255 din 08.08.2012
îndeplinirea defectuasă a atribuŃiilor de serviciu de către inspectorii vamali şi agenŃii de poliŃie, pe motive de naŃionalitate
HOTĂRÂREA NR. 277 din 21.08.2012
nesoluŃionarea cu prioritate a unei plângeri penale pentru că este considerat schizofrenic
HOTĂRÂREA NR.284 din data de 21.08.2012
refuzul prestării unor servicii de cosmetică
HOTĂRÂREA NR. 286 din 05.09.2012
Segregarea copiilor romi, neschimbarea lenjeriei de pat pentru copiii romi. Criteriu: etnic.
HOTĂRÂREA NR. 287 din 05.09.2012
Neacordare de despăgubiri. Criteriu: social.
HOTĂRÂREA NR. 296 din data de 05.09.2012
abuzuri şi presiuni din partea autorităŃilor române asupra petentului şi familiei acestuia
HOTĂRÂREA NR. 312 din data de 12.09.2012
tratament hărŃuitor şi umilitor având ca scop, desfacerea contractului de prestări servicii medicale
HOTĂRÂREA NR. 315 din 19.09.2012
tergiversarea soluŃionării dosarului privind predarea carnetului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 330 din 26.09.2012
petentul se consideră discriminat deoarece a fost sancŃionat contravenŃional şi i-a fost ridicat autoturismul din cauza parcării neregulamentare, în timp ce alŃi şoferi care parchează neregulamentar nu au fost amendaŃi
HOTĂRÂREA NR.334 din 26.09.2012
asfaltarea drumului comunal pe criteriul etniei şi solicitarea impunerii unei taxe de peiaj
HOTĂRÂREA NR. 336 din 26.09.2012
tratament diferenţiat în accesul la servicii formare profesională pe baza criteriului de dizabilitate
HOTĂRÂREA NR.344 din data de 03.10.2012
refuzul de a fi lăsat să intre în barul cu jocuri mecanice pe motivul apartenenŃei etnice, urmat de o altercaŃie între petent şi patronul societăŃii respective.
HOTĂRÂREA NR. 353 din data de 03.10.2012
prevederi discriminatorii ale O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reŃeaua de drumuri naŃionale din România
HOTĂRÂREA NR. 356 din data de 03.10.2012
jurisprudenŃă neunitară a instanŃei judecătoreşti.
HOTĂRÂREA NR.369 din 10.10.2012
prevederi legale discriminatorii
HOTĂRÂREA NR. 373 din 10.10. 2012
petentul sesizează faptul că Primarul Sectorului 1 Bucureşti, în cadrul procedurii de transcriere a actelor de stare civilă în registrele de stare civilă române, instituie un tratament diferit pe criteriul originii etnice, fie pe criteriul domiciliului
HOTĂRÂREA NR. 374 din 10.10. 2012
petentul se consideră discriminat de către Primarul municipiului B. care nu îl primeşte in audienŃă şi nu îi acordă lui şi familiei sale o locuinŃă socială deoarece este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 375 din 10.10. 2012
petentul consideră că organele de urmărire penală au manifestat un tratament discriminatoriu pe criteriu etnic
HOTĂRÂREA NR. 380 din data de 18.10.2012
afirmaŃii cu caracter discriminatoriu pe criteriul handicap
HOTĂRÂREA NR. 387 din 18.10.2012
refuzul de a-l servi pe petent pentru că este de etnie romă
HOTĂRÂREA NR.394 din data de 22.10.2012
refuzul de a încheia un contract de prestări servicii medicale cu petentul.
HOTĂRÂREA NR.399 din data de 22.10.2012
emiterea unui Ordin, pentru aprobarea criteriilor psihosociale pe baza cărora se va stabilii încadrarea în grad de handicap
HOTĂRÂREA NR. 401 din data de 2012
refuzul părŃii reclamate, de a elibera diplomele de absolvire către studenŃi.
HOTĂRÂREA NR.425 din data de 22.10.2012
Refuzul acordării serviciilor medicale pentru copii prin neacceptarea internării împreună cu tatăl său.
HOTĂRÂREA NR.427 din data de 22.10.2012
nerespectarea dreptului privind prezumŃia de nevinovăŃie şi arestarea preventivă pe criteriul de etnie
HOTĂRÂREA NR. 429 din 29.10.2012
Solicitarea unui act notarial pentru reînnoirea chiriei în locuinŃă ANL. Criteriu: social.
HOTĂRÂREA nr. 432 din 29.10.2012
Neafişarea denumirii şi a informaŃiilor de interes public şi în limba maghiară în instituŃii de stat aflate în localităŃi cu populaŃii semnificative de maghiari. Criteriu: lingivistic, etnic
HOTĂRÂREA NR. 436 din 29.10.2012
discriminări create prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor
HOTĂRÂREA NR. 440 din 29.10.2012
inscripŃionarea numelui instituŃiilor reclamate numai în limba română
HOTĂRÂREA NR. 452 din 07.11.2012
petentul se consideră discriminat de secretarul Primăriei oraşului C. pe criteriul etniei rome
HOTARAREA NR. 459 din 07.11.2012
refuzul racordării locuinţei petentului la reţeaua de apă şi canalizare, de către primărie.
HOTĂRÂREA NR. 461 din.07.11.2012
refuzul nejustificat, de a mai acorda servicii de internet de către partea reclamată.
HOTĂRÂREA NR.465 din data de 07.11.2012
NeinscripŃionarea bilingvă a instituŃiei “Grupul de Pompieri Miercurea Ciuc”.
HOTĂRÂREA NR.469 din data de 07.11.2012
RestricŃionarea accesului la informaŃii de interes public.
HOTĂRÂREA NR.470 din data de 07.11.2012
RestricŃionarea accesului la informaŃii publice.
HOTĂRÂREA NR.471 din data de 07.11.2012
Încălcarea dreptului de a avea acces la informaŃiile de interes public în limba maternă.
HOTĂRÂREA NR. 475 din 12.11.2012
tergiversarea soluŃionării unui dosar penal pentru infracŃiunile de tulburare de posesie şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti.
HOTĂRÂREA NR. 520 din 26.11.2012
Transcrierea actelor cu mare întârziere pentru cetăŃenii români cu domiciliul în străinătate. Domeniu: acces la servicii publice. Criteriu: domiciliul în străinătate.
HOTĂRÂREA NR. 524 din 26.11.2012
Neasfaltarea drumului pe strada unde locuieşte un copil cu o gravă dizabilitate. Domeniu: acces la servicii. Criteriu: dizabilitate
HOTĂRÂREA NR. 528 din 26.11.2012
Neafişarea denumirii instituŃiei şi în limba maghiară. Domeniu: acces la servicii. Criteriu: limbă şi apartenenŃă etnică (maghiară)
HOTĂRÂREA NR. 530 din 03.12.2012
condiŃiile de detenŃie din penitenciare
HOTĂRÂREA NR. 531 din 03.12.2012
discriminarea persoanelor bolnave psihic de către organele poliŃiei şi a instanŃei de judecată
HOTĂRÂREA NR. 543 din.03.12.2012
distribuirea inegală a unor locuri de parcare pentru maşinile locatarilor a două imobile învecinate.
HOTĂRÂREA NR. 545 din data de 03.12.2012
lipsa informaţiilor de interes public, scrise şi în limba maghiară pe site-ul Instituţiei Prefectului Maramureş
HOTĂRÂREA NR. 556 din data de 12.12.2012
refuzul aprobării transferului minorei din raţiuni medicale
HOTĂRÂREA NR. 563 din 12.12.2012
Neacrodarea venitului minim garantat pentru că primeşte bursă de studiu de la o fundaŃie romă. Domeniu: acces la servicii. Criteriu: categorie defavorizată
HOTĂRÂREA NR. 566 din 12.12.2012
Probleme întâmpinate la îmbarcare în avion. Domeniu: acces la servicii. Criteriu: dizabilitate
HOTĂRÂREA NR. 586 din 17.12.2012
refuzul de a emite carduri de credit persoanelor peste 64 de ani
HOTĂRÂREA NR. 587 din 17.12.2012
acoperirea costurilor de tratament în străinătate pentru actorul S.I. din fondul de rezervă al Guvernului
HOTĂRÂREA NR. 588 din 17.12.2012
nerespectarea regimului de hrană în penitenciar în conformitate cu religia petentului
HOTĂRÂREA NR. 589 din 17.12.2012
probleme grave în penitenciar
HOTĂRÂREA NR. 597 din 17.12.2012
emiterea unei hotărâri potrivit căreia persoanele care nu îşi au domiciliul în comună nu pot participa la prima fază a licitaŃiei privind închirierea unor păşuni alpine
HOTĂRÂREA nr. 6 din 15.01.2013
Necunoaşterea limbii maghiare de către casierii angajati de reclamati în gara Racoş, neafişarea denumirii localitătilor şi în limba maghiară în unele statii de tren. Criteriu: lingivistic, etnic.
HOTĂRÂREA NR.22 din data de 23.01.2013
Nesolutionarea cererii de redobândire a cetăteniei române
HOTĂRÂREA NR. 28 din 30.01.2013
petenta se consideră discriminată de doamna director executiv al Casei Judeteane de Pensii Arad deoarece aceasta i-a confirmat că nu îi va da pensia ulterior mutării petentei în altă localitate
HOTĂRÂREA NR. 45 din data de 30.01.2013
refuzul acordării un credit bancar de către o unitate bancară.
HOTĂRÂREA NR. 65 din data de 06.02.2013
publicarea în ziarul Kereszturi Kisvaros, articole doar în limba maghiară.
HOTĂRÂREA nr. 77 Din 19.02.2013
plăcuţele cu denumirea localităţii de la intrările şi ieşirile în/din comuna Sărmăşag şi satul Borla, comuna Bocşa, nu sunt inscripţionate bilingv
HOTĂRÂREA NR.88 din data de 28.02.2013
plata neconformă a indemnizatiei pentru creşterea copilului şi alocatia acordată copilului
HOTĂRÂREA NR. 90 din 28.02.2013
continutul discriminatoriu la adresa petentului, cetătean român necunoscător al limbii maghiare, a paginii de internet a Sport Club Miercurea Ciuc, jud. Harghita, redactată exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 98 din 06.03.2013
informatiile de pe site-ul institutiei exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA nr. 105 din 06.03.2013
neacordarea unui pat în salonul pentru mame, hărţuire, încălcarea dreptului la demnitate pe criteriul etnic (apartenenţa la etnia romă).
HOTĂRÂREA NR. 110 din 06.03.2013
neamplasarea de către Oficiul Poştal Târgu Mureş nr. 9 pe sediul său a tăbliţei cu denumirea în limba maghiară a serviciului
HOTĂRÂREA NR. 148 din 27.03.2013
refuzul acordării avizului de mediu pentru că nu a publicat anunţul necesar avizului şi în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 151 din 03.04.2013
petenţii consideră că au fost discriminaţi în drepturile procesuale în sensul că, din cauza judecării cu rea credinţă şi gravă neglijenţă, au pierdut o suprafaţă de teren de 1000 mp.
HOTĂRÂREA NR.155 din data de 03.04.2013
Petentul susţine că în data de 08.03.2012, orele 23.30, îmbrăcat decent, fără să consume băuturi alcoolice, stupefiante sau alte substanţe psihoactive, nu a fost lăsat să intre în club, unde rezervase o masă împreună cu prietenii, pe motivul că este mai brunet, spre deosebire de ceilalţi prieteni ai petentului cărora li s-au permis accesul în club.
HOTĂRÂREA NR. 164 din data de 03.04.2013
un blog gestionat de către o instituţie publică, ce conţine informaţii de interes public redactate aproape în totalitate în limba maghiară.
HOTĂRÂREA nr. 172 din 09.04.2013
refuzul decontării tratamentului medicului stomatolog conform prevederilor legale. Criteriu: socio-profesional.
HOTĂRÂREA NR. 174 din 09.04.2013
refuzul de a reabilita blocurile care au mai puţin de patru etaje
HOTĂRÂREA NR. 175 din 16.04.2013
refuzul conducerii unităţii de învăţământ de a o lua pe fiica adoptivă a petentului într-o excursie deoarece este persoană cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 191 din data de 17.04.2013
refuzul cadrelor medicale de a-şi da acceptul dacă este sau nu aptă să efectueze cursurile şcolii de şoferi în vederea obţinerii unui permis de conducere
HOTĂRÂREA NR.209 din data de 24.04.2013
Diferenţiere prin lege în ce priveşte acordarea unor drepturi de asistenţă socială.
HOTĂRÂREA NR. 226 din 24.04.2013
petentul solicită ajutor din partea unui medic specialist în problema medicală pe care o are
HOTĂRÂREA NR. 227 din 15.05.2013
alungarea petentului din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială “Casa Soarelui”, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C., pentru a merge acasă deşi se ştia că tatăl său vitreg îl dă afară din casă deoarece petentul este infectat HIV
HOTĂRÂREA NR. 228 din 15.05.2013
petentul se consideră discriminat pe criteriul vârstei de societăţile de asigurare în ceea ce priveşte calculul RCA
HOTĂRÂREA nr. 276 Din 15.05.2013
modul discriminatoriu de calcul al asigurărilor RCA pentru diferite categorii de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 515 din data de 17.05.2013
Petentul reclamă modul de soluţionare a unei plângeri şi procedura adoptată pentru investigare de către reclamată.
HOTĂRÂREA NR. 291 din data de 22.05. 2013
solicită ca şi elevii şcolilor postliceale de stat şi particulare acreditate, să beneficieze de tarif redus cu 50%, pe mijloacele de transport în comun, terestru, subteran, feroviar şi naval.
HOTĂRÂREA NR. 307 din data de 22.05.2013
nemultumiri faţă de hotărârile instanţelor de judecată reclamă modul de reprezentare a avocatului său într-un proces aflat pe rolul Judecătoriei Carei. solicitare de ajutor instituţiei CNCD, în vederea desemnării unui apărător de către aceasta pentru reprezentarea sa în propriului avocat.
HOTĂRÂREA NR. 309 din data de 22.05.2013
petenţii fiind căsătoriţi, doresc să fie aduşi împreună la un singur penitenciar, pentru executarea pedepsei privative de libertate.
HOTĂRÂREA NR. 310 din data de 22.05.2013
impunerea unei taxe de redevenţă mărită de 50 de ori, de către Primăria Generală Bucureşti şi aplicată pentru unele cabinete de familie.
HOTĂRÂREA NR.311 din data de 22.05.2013
interpretarea şi aplicarea legii cu privire la încălcarea unui drept de preemţiune.
HOTĂRÂREA NR. 312 din data de 22.05.2013
încălcarea mai multor principii ale dreptului ale omului, de către reprezentanţii unor autorităţi publice.
HOTĂRÂREA nr. 321 din 22.05.2013
modul de acordare al pensiilor pentru persoanele cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 328 din data de 22.05.2013
informaţiile de pe site-ul instituţiei exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 330 din 22.05.2013
erori în procesul de încheiere a actelor notariale
HOTĂRÂREA NR. 331 din data de 29.05.2013
nemulţumirea petentului de veniturile valorificate de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale la emiterea deciziilor de recalculare şi revizuire a pensiei
HOTĂRÂREA nr.333 Din 29.05.2013
diminuarea cuantumului pensiei petentului în urma apariţiei şi aplicării Legii nr. 263/2010, munca nenormată şi lipsa carnetului de muncă
HOTĂRÂREA NR.340 din 29.05.2013
diminuarea cuantumului pensiei petentului în urma apariţiei şi aplicării Legii nr. 263/2010
HOTĂRÂREA NR. 352 din data de 29.05.2013
nerespectarea normelor procesual penale in cadrul unor procese penale la ICCJ.
HOTĂRÂREA nr. 354 din 29.05.2013
hărŃuire la locul de muncă, abuzul unor poliŃişti
HOTĂRÂREA nr. 359 din 29.05.2013
interdicţia de acces în incinta sediului firmei reclamate.
HOTĂRÂREA NR. 361 din 04.06.2013
Prevederile Legii nr. 263/2010 şi Legii nr. 285/2010 în ceea ce priveşte pensiile militare de stat, precum şi modul de interpretare şi de aplicare a acestora
HOTĂRÂREA NR. 374 din 04.06.2013
refuzarea petentului de la depunerea jurământului în vederea redobândirii cetăţeniei române
HOTĂRÂREA NR.375 din data de 04.06.2013
Impozitarea diferenţiată a autovehiculelor proprietate personală în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, conform art. 263 din Codul fiscal.
HOTĂRÂREA NR. 385 din 12.06.2013
soluţii diferite ale instanţelor de judecată în ceea ce priveşte recalcularea cuantumului pensiei ca urmare a noilor prevederi legislative
HOTĂRÂREA nr. 386 din 12.06.2013
oferirea unor cursuri de calificare şi reconversie doar pentru femei
HOTĂRÂREA nr. 393 din 12.06.2013
neeliberarea abonamentului pentru transportul în comun pentru angajaţii cadrelor medicale din cadrul Sanatoriului Nevroze Predeal, proveniţi din altă localitate, de la domiciliu la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 410 din 03.07.2013
refuzul expulzării în ţara unde îşi are domiciliul pentru că are dublă cetăţenie
HOTĂRÂREA NR. 419 din 03.07.2013
atitudine discriminatorie la adresa comunităţii arabe în cadrul unui control al Gărzii Financiare
HOTĂRÂREA NR.422 din data de 03.07.2013
Refuzul de a adapta curricula şcolară şi de acorda beneficiul profesorului de sprijin pentru elevul cu sindrom ADHD.
HOTĂRÂREA NR. 435 din 10.07.2013
respingerea cererii privind susţinerea examenelor restante
HOTĂRÂREA NR. 437 din 10.07.2013
studii cu terminologie discriminatorie pe criteriul etnic
HOTĂRÂREA nr. 438 din 10.07.2013
hărţuirea producătorilor de etnie maghiară la Târgul Tradiţional din Miercurea Ciuc prin modul în care s-a desfăşurat controlul efectuat de reclamat
HOTĂRÂREA NR. 441 din 10.07.2013
diferenţierea preţurilor la încheierea poliţelor RCA în funcţie de vârsta solicitantului
HOTĂRÂREA NR. 442 din 10.07.2013
refuzul reclamatei de a oferi acelaşi pachet promoţional cetăţenilor români, comparativ cu cetăţenii germani şi polonezi
HOTĂRÂREA NR. 453 din 17.07.2013
petentul consideră discriminatorie interzicerea debranşării de la Sistemul Public de Termoficare pentru anumite blocuri din diverse zone ale Craiovei
HOTĂRÂREA NR. 457 din 17.07.2013
permiterea accesului maşinilor agabaritice pentru transportul lemnului pe străzile cartierului locuit în proporţie majoritară de cetăţeni de etnie romă, afectând întreaga infrastructură şi casele oamenilor
HOTĂRÂREA nr. 458 din 17.07.2013
refuzul transportului la locul de muncă pe criteriul apartenenţei etnice, hărţuire
HOTĂRÂREA NR. 464 Din 07.08.2013
prevederile legale în ceea ce priveşte facilităţile oferite persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte achiziţionarea unui vehicol adaptat handicapului şi urmarea cursurilor unei şcoli de şoferi pentru obţinerea permisului auto
HOTĂRÂREA NR. 468 din 07.08.2013
emiterea unui ordin privind prohibiţia pescuitului, cu posibil caracter discriminatoriu în ceea ce priveşte categoriile de pescari
HOTĂRÂREA Nr.473 din 07.08.2013
neinstalarea serviciilor cablu tv – CATV, internet, telefonie fixă
HOTĂRÂREA NR. 476 din 12.08.2013
imposibilitatea pentru categoria de contribuabili a pensionarilor de a redirecţiona 2% din venit către o asociaţie sau fundaţie nonprofit
HOTĂRÂREA Nr. 482 din 12.08.2013
demolarea gardului construit fără autorizaţie, comparativ cu vecina sa care, deşi a construit fără autorizaţie, nu i s-a aplicat acelaşi tratament
HOTĂRÂREA nr. 494 din 21.08.2013
alocarea discriminatorie a fondurilor nerambursabile pentru proiecte culturale, multiculturale, tineret şi promovarea valorilor secuieşti, din bugetul local al municipiului
HOTĂRÂREA NR. 496 din data de 28.08.2013
neacordarea gratuităţii pentru mijloacele în comun din Cluj-Napoca şi prevederi discriminatorii din cuprinsul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
HOTĂRÂREA NR. 513 din data de 04.09.2013
imposibilitatea de a putea parca automobilul personal ca persoană cu dizabilităţi, în parcarea riveranilor blocurilor de locuit din oraşul Titu.
HOTĂRÂREA NR. 514 din data de.04.09.2013
blocarea accesului de la intrarea incintei societăţii de asigurări, pe care o conduce petentul şi refuzul prelungirii contractului de închiriere al acestuia.
HOTĂRÂREA NR. 323 din 10.09.2013
tergiversarea încadrării în grad de invaliditate a fiicei petentei, I. O. P.
HOTĂRÂREA NR. 522 din 10.09.2013
refuzul de a-i instala petentului reţea electrică deşi are stâlpul electric în curte deoarece petentul este bătrân
HOTĂRÂREA NR. 523 din 10.09.2013
tergiversarea încadrării în grad de invaliditate a fiicei petentei, IOP
HOTĂRÂREA NR. 525 din 10.09.2013
atitudinea discriminatorie a agentului de politie si favorizarea persoanelor acuzate de catre petenta
HOTĂRÂREA NR. 527 din data de 10.09.2013
Discriminare instituită prin practica neunitară a instanţelor de judecată
HOTĂRÂREA Nr. 530 Din data de 10.09.2013
Discriminare instituită prin nerecunoaşterea statutului de revoluţionar de către instituţii ale statului , respectiv, Instanţa de Judecată, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanta, Arhivele Naţionale – direcţia judeţeană Constanta , Asociaţia Luptătorilor Revoluţionari, Secretariatul de Stat pentru problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, Avocatul Poporului, Consiliul Judeţean Constanţa, Prefectul Judeţului Constanţa, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
HOTĂRÂREA Nr. 532 din 10.09.2013
Impozitare diferită pentru locatarii aceleaşi zone din oraş
HOTĂRÂREA NR. 535 din data de. 10.09.2013
refuzul punerii în executare a unei sentinŃe judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR.541 din data de 10.09.2013
refuzul părŃii reclamate, de a tipării tipizatele necesare pentru eliberarea diplomelor pentru absolvenŃii care au susŃinut examenul de licenŃă, în cadrul FacultăŃii de Drept(forma de învăŃăpmânt FR şi ID)-Iniversitatea Spiru Haret.
HOTĂRÂREA NR. 563 din data de 18.09.2013
decontări ale biletelor de odihnă şi tratament, efectuate de partea reclamată, într-un mod diferenţiat, fiind preferaţi angajaţii ce fac parte din “sindicatul reprezentativ”.
HOTĂRÂREA NR. 572 Din data de 02.10.2013
presupuse acte de purtare discriminatorie pe parcursul desfăşurării procesului din partea judecătorului cauzei.
HOTĂRÂREA NR. 584 din data de 02.10.2013
refuzul efectuării expertizei medicale precum şi alte acţiuni
HOTĂRÂREA NR.588 din data de 02. 10. 2013
recalcularea indemnizaţiei de revoluţionar diferit, prin interpretări diferite ale prevederilor legale de către instanţele de judecată.
HOTĂRÂREA Nr. 600 Din data de 09.10.2013
Discriminare instituită prin aplicarea neunitară a dispoziţiilor Legii 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţi de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
HOTĂRÂREA NR. 606 din 16.10.2013
respingerea de către Curtea de Apel Alba Iulia a tuturor contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de pensionare a petentului emise de Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara
HOTĂRÂREA nr. 608 din 16.10.2013
refuzul accesului unei persoane de etnie romă în clubul „S.C.”
HOTĂRÂREA NR. 621 din 16.10.2013
Intervenţia cu întârziere a avariei semnalate societăţii RCS-RDS
HOTĂRÂREA NR. 630 din 23.10.2013
atitudinea potenţial discriminatorie a poliţiei locale la adresa cetăţenilor de etnie romă prin abuzarea de prerogativele Legii nr. 12/1990 şi solicitarea petentului adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării ca acesta să declanşeze procedura de abrogare a Legii nr. 12/1990.
HOTĂRÂREA NR. 636 din 23.10.2013
emiterea unei hotărâri prin care se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2012 şi anul 2013 diferenţiat în funcţie de domiciliul contribuabililor
HOTĂRÂREA nr. 642 din 23.10.2013
drepturi diferite acordate de legislaţie pentru luptătorii din rezistenţa anticomunistă şi arestaţii anticomunişti din timpul Revoluţiei Române din decembrie 1989
HOTĂRÂREA NR. 646 din data de 30.10. 2013
interpretarea unei sintagme povenită din Legea nr.546/2002, privind graţierea şi procedura acordării graţierii, prin coroborare cu legea fundamentală a ţării şi a altor tratate internaţionale.
HOTĂRÂREA NR. 649 din data de 30.10.2013
refuzul semnării unui proiect de finanţare europeană
HOTĂRÂREA NR. 655 din 06.11.2013
refuzul reclamatului de a elibera o autorizaţie pentru modernizarea chioşcului destinat vânzării de flori, refuzul de a-i prelungi concesionarea terenului şi refuzul stabilirii unei chirii
HOTĂRÂREA nr. 752 din 16.12.2013
nerespectarea hotărârii CNCD nr. 216/2012 (dreptul la sănătate, criteriul dizabilitate si vârstă)
HOTĂRÂREA nr. 6 din 15.01.2014
Petentul, persoană cu dizabilităţi, consideră discriminatorie reţinerea/suspendarea/anularea permisului de intrare în Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai de către angajaţii bibliotecii.
HOTĂRÂREA NR. 16 din data de 15.01.2014
Petentul susţine că exsită inscripţionată denumirea localităţii Voşlăbeni din judeţul Harghita, doar în limba română şi nu şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. Populaţia localităţii în cauză fiind compusă în pondere de peste 20% din etnici maghiari.
HOTĂRÂREA NR. 42 din 22.01.2014
atitudine discriminatorie la adresa pacienţilor fiind încălcate drepturile acestora
HOTĂRÂREA nr. 50 Din data de 22.01.2014
Refuz acces gratuit la un eveniment cultural, unei persoane cu dizabilităţi.
HOTĂRÂREA NR. 82 din data de 29.01.2014
discriminare pe criteriu de vârstă la acordarea certificatului de handicap pentru persoanele cu hepatita tip „C”
HOTĂRÂREA NR. 104 din 05.02.2014
Sesizarea petentului vizează refuzul livrării produselor voluminoase până în domiciliul clientului, care locuieşte în afara oraşului Bucureşti. Petentul consideră discriminatoriu faptul că clienţilor care locuiesc în Bucureşti le sunt livrate produsele voluminoase până în domiciliul acestora, în comparaţie cu clienţii care locuiesc în provincie, cărora le sunt livrate produsele voluminoase până în faţa locuinţei.
HOTĂRÂREA nr. 114 din 10.02.2014
nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba română
HOTĂRÂREA NR. 115 din 10.02.2014
site-ul oficial al Primăriei Mihăileni conţine exclusiv informaţii în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 132 din 19.02.2014
atitudine discriminatorie din partea personalului medical pentru că petentul este infectat HIV
HOTĂRÂREA NR. 134 din 26.02.2014
refuzul de a îl încadra pe petent în grad de handicap
HOTĂRÂREA nr. 147 din 05.03.2014
neacordarea slujbei religioase într-un cimitir privat
HOTĂRÂREA NR. 152 din 05.03.2014
Sesizarea petentului, astfel cum este formulată, vizează refuzul acordării unor servicii bancare pe motivul stării sale civile (necăsătorit).
Hotararea nr. 159 din data 12.03.2014
afirmatii jignitoare si aplicarea sanctiunii contraventionale datorita orintarii sexuale a petentului
HOTĂRÂREA NR. 171 din 19.03.2014
refuzul acordării informaţiilor medicale şi a documentaţiei medicale a fiului său pentru că este tatăl divorţat
HOTĂRÂREA NR. 184 din data de 19.03.2014
Domnul BG, în calitate de Preşedinte Partida Romilor Pro-Europa Botoşani, sesizează Colegiul director cu privire la o posibilă faptă de discriminare “refuzul servirii de către un barman a unei persoane la o cafenea din incinta complexului comercial Uvertura Mall-Botoşani, pe criteriul etniei sale”
HOTĂRÂREA nr.195 din data de 26.03.2014
Posibilă situaţie discriminatorie provenită din folosirea în timp a cartelei de acces la metrou.
HOTĂRÂREA NR. 200 din 02.04.2014
impozitarea pensiei deşi, fiind persoană cu dizabilităţii, era scutită de impozit
HOTĂRÂREA NR. 203 din 02.04.2014
neracordarea la reţeaua publică de canalizare a municipiului Ploieşti
HOTĂRÂREA NR. 204 din 02.04.2014
acţiuni discriminatorii doar împotriva petentului, etnic rom, comparativ cu vecinii majoritari.
HOTĂRÂREA nr. 220 Din data de 09.04.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 17812/12.11.2013, petentul solicită Consiliului să constate discriminarea sa, săvârşită de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care a procedat la eliminarea petentului de pe lista asiguraţilor, deşi acesta era la zi cu plata sumelor datorate bugetului de asigurări de sănătate, pe motiv de naţionalitate.
HOTĂRÂREA nr. 245 din 30.04.2014
Petenta consideră discriminatoriu modul în care instanţele interpretează şi aplică legea.
HOTĂRÂREA nr. 251 din 30.04.2014
neasigurarea condiţiilor de transport local, prin mijloacele de transport în comun, a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, încălcarea dreptului la demnitate prin modul în care persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt obligate să utilizeze transportul în comun în municipii, reşedinţe de judeţ, neluarea unor măsuri concrete pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transportul local.
HOTĂRÂREA NR. 252 din 30.04.2014
potenţial tratament discriminatoriu aplicat cetăţenilor în alimentarea cu apă potabilă a imobilelor situate pe str. Cernăuţi şi str. Şerbănică Vasile din Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 256 din 30.04.2014
solicitarea de a deveni parte, în calitate de petent, în dosarul înregistrat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu nr. 795/2013, parte reclamată fiind S.C. ROMTELECOM S.A.
HOTĂRÂREA NR. 288 din 21.05.2014
Petentul se consideră discriminat de către partea reclamată, prin faptul că este obligat să utilizeze ca mijloc de transport, garniturile de metrou vechi tip „IVA” de pe Magistralele 3 și 4, inferioare ca și confort garniturilor de tip nou “Bombardier”, care sunt puse în circulație pe Magistralele 1 și 2.
HOTĂRÂREA NR. 290 din 21.05.2014
Petentul sesizează o potenţială faptă de discriminare instituită prin anexa 6 din Legea nr. 263/2010 având la bază anul naşterii (cei născuţi începând cu luna februarie 1956) la calculul stagiului de cotizare.
HOTĂRÂREA NR. 300 din 28.05.2014
Petentul sesizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu privire la refuzul refuzul pimarului de a-i acorda ajutor social, refuzul directorului DGAPC Ialomiţa şi şefei Centrului persoanelor fără adăpost de a-l primi în adăpost. Refuzul fraţilor petentului de a împărţi moştenirea.
HOTĂRÂREA 313 Din data de 04.06.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 17942/18.11.2013, dosar 782/2013, petentul solicită CNCD să se constate efectul discriminatoriu al Certificatului de handicap 3852/25.10.2007 şi sancţionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din Sectorul 2 precum şi revocaresa sau anularea discriminării, prin restabilirea situaţiei de persoană cu handicap vizual şi în perioada 25.10.2007-31.10.2010.
HOTĂRÂREA nr. 322 din 04.06.2014
Petentul consideră discriminatoriú modul în care a fost tratat, precum și refuzul acordării unui credit.
HOTĂRÂREA nr. 323 din 04.06.2014
Petenta consideră discriminatorii afirmațiile reclamatei, care încalcă dreptul la demnitate al persoanelor dependente de alcool și de droguri, pledând pentru restricționarea accesului lor la anumite servicii medicale.
HOTĂRÂREA nr. 333 din 11.06.2014
Petentul consideră discriminatorie neacordarea dreptului la audiență.
HOTĂRÂREA 346 Din data de 18.06.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 18677/16.12.2013, petentul solicită Consiliului să constate discriminarea sa instituită prin refuzul recepţionerei de serviciu de a permite accesul acestuia de a se caza în hotel, pe motiv că este de etmie rromă.
HOTĂRÂREA nr. 353 din 25.06.2014
Petenta consideră discriminatorie soluționarea preferențială a unor dosare față de altele.
HOTĂRÂREA nr. 354 din 25.06.2014
Petenta consideră discriminatoriu refuzul acceptării organizării unor evenimente pentru artiști plastici, creatori populari și producători fermieri de către reclamat.
HOTĂRÂREA nr. 355 din 25.06.2014
Petentul consideră discriminatorie aplicarea unei norme diferite la colectarea deșeurilor menajere pentru locatari din blocuri și locatarii din case.
HOTĂRÂREA nr. 356 din 25.06.2014
Petentul consideră discriminatorii cercetarea penală, desfășurarea procesului penal, condamnarea abuzivă și discriminatorie, pe criteriul limbii materne și al apartenței etnice.
HOTĂRÂREA NR. 372 din data de 25.06.2014
Petentul sesizează Consiliul, în numele surorii sale, cu privire la refuzul medicului de a le elibera reţetele medicale precum şi cu privire la tratamentul discriminatoriu aplicat acestuia şi familiei sale de către recalamaţi.
HOTĂRÂREA NR. 391 din 02.07.2014
posibila discriminare a petentului, cetăţean român, necunoscător al limbii maghiare, prin editarea de către Primăria comunei Ditrău, judeţul Harghita, a publicaţiei “Ditrói Hírlap”, redactată exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR 408 din 09.07.2014
Petiţia vizează o posibilă faptă de discriminare ce constă în refuzul lucrătorilor de poliţie de a da informaţiile solicitate de către petent în limba maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 415 din 16.07.2014
nerespectarea drepturilor lingvistice referitoare la peisajul lingvistic şi informarea elevilor şi părinţilor şi în limba minorităţilor naţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ reclamate
HOTĂRÂREA nr. 421 din 30.07.2014
nerespectarea prevederilor privind incripţionarea bilingvă denumirilor stradale în Municipiul Tîrgu Mureş.
HOTĂRÂREA nr. 426 din 30.07.2014
Petentul consideră discriminatorie neacordarea informațiilor privind situația școlară a copilului pentru tatăl divorțat.
HOTĂRÂREA NR. 429 din 07.08.2014
Sesizarea petentului vizează refuzul acordării vizei de intrare în Canada. Petentul consideră discriminatoriu faptul că nu primeşte viza de intrare în Canada.
HOTĂRÂREA nr. 437 din 27.08.2014
Petentul consideră că este discriminat prin neacordarea pensiei cuvenite. Arată că, deși s-a constatat că a contactat o boală în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor de serviciu (cancer intravezical), în urma pensionării nu i s-a aplicat sporul aferent grupei I de muncă.
HOTĂRÂREA nr. 438 din 27.08.2014
Petentul arată că un taximetrist a refuzat să-l preia, pe motiv că este însoțit de romi.
HOTĂRÂREA NR. 461 din 27.08.2014
Sesizarea petentului vizează refuzul notarilor din România de a-i întocmii succesiunea. Petentul consideră discriminatoriu faptul că notarii nu vor să-i întocmească succesiunea.
HOTĂRÂREA Nr. 474 din 03.09.2014
Prin sesizarea făcută, CNCD este sesizat cu privire la potenţiala victimizare a petentului de către medicul Păun. Urmare petiţiilor înaintate statului român, petentul, sora şi mama sa au fost eliminaţi din baza de date, urmând ca fişele să fie înaintate medicului de familie G. Urmare petiţiei depuse la CNCD, petentul şi familia sa au fost privaţi de reţete compensate. Apreciază că este discriminat direct şi indirect de către medicul reclamat.
HOTĂRÂREA NR. 497 din 17.09.2014
Petentul sesizează o posibilă discriminare prin faptul că Banca a refuzat să-i acorde un credit în valoare de 4.000 lei pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces în temeiul prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRÂREA NR. 499 din 17.09.2014
posibilă discriminare a petentei, persoană cu dizabilităţi, prin refuzul acordării unui credit pentru adaptarea locuinţei la nevoile personale
HOTĂRÂREA Nr. 505 din 17.09.2014
Prin sesizarea făcută, CNCD este sesizat cu privire la potenţiala victimizare a petentului şi a surorii sale de către medicul reclamat. Urmare petiţiilor înaintate statului român, partea reclamată ar fi agresat-o verbal pe sora sa. Petenta ar fi fost ameninţată de către partea reclamată fiind specificat faptul că nu i se vor mai elibera reţete şi scrisori medicale, apreciind faptul că partea reclamată i-ar fi hărţuit.
HOTĂRÂREA 515 Din data de 17.09.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 6797/24.10.2013, petenta solicită Consiliului să constate discriminarea sa instituită prin neacordarea avizului necesar pentru contorizare individuală la gaze naturale pentru apartamentele de la scara B, comparativ cu scara A.
HOTĂRÂREA NR. 518 din 17.09.2014
Sesizarea petentului vizează emiterea unui ordin care lasă loc de interpretări în ceea ce priveşte compatibilitatea persoanelor surde cu calitatea de conducător auto. Petentul consideră discriminatoriu faptul că prin amiterea acestui ordin a generat la nivel naţional o situaţie în care unităţile medicale refuză să îşi asume responsabilitatea pentru completarea fişelor medicale necesare şi lasă loc de interpretări în ceea ce priveşte compatibilitatea persoanelor surde cu calitatea de conducător auto.
HOTĂRÂREA NR.521 din data de 17.09.2014
Petentul susţine că a dorit întocmirea unui document la biroul notarial al reclamatului şi la solicitarea de a respecta termenul promis pentru întocmirea documentului, reclamatul i-a replicat:” ieşi afară băi Al Qaida şi du-te la tine în ţară”.
HOTĂRÂREA nr. 527 din 24.09.2014
Discriminare petenţilor, pe criteriu etnic, de către medicul petentei
HOTĂRÂREA nr. 528 din 24.09.2014
nerespectarea prevederilor privind incripţionarea bilingvă în Municipiul Odorheiul Secuiesc
HOTĂRÂREA nr. 531 Din data de 24.09.2014
Prin memoriul înregistrat la CNCD sub nr. 72/08.01.2014, pententul solicită CNCD să se constate discriminarea sa prin sancţionarea contravenţională a acestuia de către Agentul de Poliţie L. I., datorită faptului că acesta este de etnie rromă.
HOTĂRÂREA NR 535 din data de 24.09.2014
nemultumirea petentei cu privire la eliberarea unor adeverinţe neconforme cu realitatea emise de către S.C ARCELOR MITTAL Galaţi pentru calcularea punctajului la ieşirea la pensie
HOTĂRÂREA NR. 537 din 24.09.2014
refuzul de a acorda petentei un împrumut în vederea achiziţionării unui laptop în rate precum şi refuzul de a acorda un card de credit, pe motiv că este seropozitivă.
HOTĂRÂREA NR. 563 din 08.10.2014
etichetarea în magazin, exclusiv în limba maghiară, a produselor expuse spre comercializare, precum şi amplasarea unui panou publicitar ce face reclamă la iaurtul „Friss”, exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA nr. 580 din 13.10.2014
Petenul reclamă discriminarea la care este supus prin aplicarea în timp a Noului Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală, odată cu intrarea în vigoare din 01.02.2014.
HOTĂRÂREA NR. 586 din 13.10.2014
discriminarea petentei ca urmare a reintegrării dispuse de către instanţa de judecată
HOTĂRÂREA NR. 120 din data de 17.02. 2014
modificarea procedurilor de cumpărare a unor titluri de stat de către persoanele fizice, odată cu adoptarea unei ordonanţe.
HOTĂRÂREA NR. 592 din 22.10.2014
Petenţii sesizează refuzul medicului de familie da a elibera un bilet de trimitere către neurologie şi solicită efectuarea unei anchete disciplinare şi ridicarea licenţei de medic a părţii reclamate. Petenţii solicită şi anchetarea disciplinară a angajaţilor din cadrul Oficiului Poştal Corabia, jud. Olt.
HOTĂRÂREA NR. 611 din 29.10.2014
Prin sesizarea făcută, petentul arată faptul că a fost discriminat de către primarul R. I. V.. Petentul a solicitat verbal emiterea unei adeverinţe pentru depunerea la APIA Giurgiu pentru Cererea de sprijin pe suprafaţă. Altor cetăţeni li s-a eliberat adeverinţa solicitată. Reclamatul i-a solicitat verbal numai petentului să depună cerere scrisă, condiţionând eliberarea adeverinţei de renunţarea petentului la posesia unui teren deţinut şi înregistrat în Registrul agricol (teren pe care îl solicitase şi primarul).
HOTĂRÂREA 619 Din data de 29.10.2014
Discriminare instituită prin neacordarea audienţei către preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.
HOTĂRÂREA nr. 622 din 29.10.2014
Petenta consideră discriminatorie neasigurarea gratuității la cinematografe pentru copii cu dizabilități grave
HOTĂRÂREA NR. 633 din 05.11.2014
petentul reclamă comportamentul degradant aplicat tatălui său, persoană cu dizabilităţi, din partea furnizorului de energie electrică prin imputarea unui consum nereal
HOTĂRÂREA NR. 644 din 05.11.2014
Sesizarea petentului vizează refuzul reclamaţilor de a intervenii urmare adresării de cuvinte jignitoare de către un client al supermarketului Profi Corabia. Petentul se consideră discriminat pentru că este persoană cu handicap, integritatea sa fizică fiind pusă în pericol, iar reclamaţii i-au spus să sune la poliţie.
HOTĂRÂREA NR. 657 din data de 12.11.2014
Petentul sesizează Consiliul cu privire la o posibilă faptă de discriminare săvârşită de către magistratul care a prezidat şedinţa de judecată în dosarul nr. 6927/320/2012, al Judecătoriei Tg. Mureş, prin respingerea cererii petentului de a fi asistat de un traducător autorizat de limbă maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 662 din 12.11.2014
Sesizarea petentului vizează aspecte cu privire la nerespectarea încadrării în categoria persoanelor vulnerabile, îngrădirea dreptului la asistenţă religioasă
HOTĂRÂREA NR. 665 din data de 12.11.2014
Petentul sesizează faptul că pentru reînnoirea poliţei de asigurare trebuie să plătescă o suma foarte în comparaţie cu o altă persoană care are o vârstă de peste 30 de ani.
HOTĂRÂREA NR. 666 din data de 12.11.2014
Petentul consideră că inscripţionarea denumirii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş, exclusiv în limba română, încalcă prevederile OG 137/2000 şi nu respectă prevederile Legii nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală.
HOTĂRÂREA NR. 668 din 12.11.2014
Obiectul plângerii vizează o posibilă faptă de discriminare a petentului de către medicul de familie al copiilor săi având la bază criteriul de părinte divorţat şi criteriul de gen.
HOTĂRÂREA 679 Din data de 12.11.2014
Încălcarea exercitării şi exprimării dreptului la vot prin neaducerea urnei mobile la domiciliul petentului care suferă de handicap cu grad de invaliditate accentuat. Exercitarea dreptului la vot a fost îngradită şi prin nedotarea corespunzătoare a secţiei de votare la care este arondat.
HOTĂRÂREA NR. 691 din 26.11.2014
posibil tratament discriminatoriu faţă de petent, pe criteriul etniei acestuia, în ceea ce priveşte soluţionarea dosarului penal în care petentul a fost victima infracţiunii de tâlhărie
HOTĂRÂREA NR. 692 din 26.11.2014
posibilă discriminare prin nedifuzarea postului OTV, deşi acest post figurează în grila TV din contractul de prestări servicii încheiat de petentă
HOTĂRÂREA nr. 695 din data de 26.11.2014
conţinutul discriminatoriu al Ordinului M.A.I. nr. 516/2003 privind acordarea asistenţei medicale în reţeaua sanitară a M.A.I.; procedurile privind plata contribuției personale din contravaloarea medicamentelor emise de Centrul Medical Judeţean Gorj în anii 2012-2013, considerate ca fiind discriminatorii
HOTĂRÂREA NR. 701 din 03.12.2014
posibila discriminare a petentului, cetăţean român, necunoscător al limbii maghiare, prin editarea de către Primăria Odorheiul Secuiesc, judeţul Harghita, a publicaţiei “Szekelyudvarhely”, redactată exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 717 din 10.12.2014
neacordarea de bilete gratuite la cinema persoanelor cu dizabilităţi în oricare zi a săptămânii
HOTĂRÂREA NR 721 din data de 10.12.2014
Plângerea vizează refuzul racordării la sistemul de canalizare al oraşului
HOTĂRÂREA nr. 723 din 10.12.2014
neafișarea informațiilor de interes public pe pagina web a localităților, netraducerea actelor normative în limba maghiară, neafișarea informaților de interes public și a indicatoarelor în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 731 din 10.12.2014
neacordarea unui credit de nevoi personale pentru că nu poate încheia un contract de asigurare de viaţă
HOTĂRÂREA NR. 742 din 17.12.2014
posibilă discriminare prin refuzul unei autorităţi publice locale de a emite petenţilor un act administrativ
HOTĂRÂREA NR. 744 din 17.12.2014
interpretarea greşită a Legii nr. 19/2000, tratament diferenţiat aplicat petentei spre deosebire de alte case judeţene de pensii
HOTĂRÂREA nr. 5 din 07.01.2015
pagina de internet a primăriei Joseni exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA 22 Din data de 14.01.2015
neacordarea unui loc de parcare special pentru persoane cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 25 din data de 14.01.2015
nerespectarea drepturilor cetățenilor de altă naționalitate, dintr-o localitate cu o pondere de 50%, din populație
HOTĂRÂREA NR. 29 din data de 14.01.2015
neracordarea petentului în mod gratuit la sistemul de contorizare pentru apă potabilă și menajeră
HOTĂRÂREA NR. 31 Din 14.01.2015
afirmație posibil ofensatoare ș i jignitoare, adresată de către un magistrat petentului în ședin ța de judecată “... de ce umbli cu cioara vopsită!”.
HOTĂRÂREA NR. 39 din 21.01.2015
discriminarea petentei si a altor locuitori ai localităţii Avrig prin impunerea de condiţii de monopol pentru furnizarea de apă
HOTĂRÂREA nr. 74 din 03.02.2015
impunerea taxei destinată adulților, pentru un copil de 15 ani care a depășit înălțimea de 150 cm
HOTĂRÂREA nr. 86 din 11.02.2015
responsabilitatea privind plata amenzilor de parcare, amenzi egale pentru parcare neplătită, asigurarea condițiilor de viață doar pentru persoanele lipsite de libertate
HOTĂRÂREA nr. 87 din 11.02.2015
ajutor pentru obținerea pensiei de invaliditate și recalcularea pensiei
HOTĂRÂREA nr. 117 din 25.02.2015
desființarea locurilor din spital pentru minori
HOTĂRÂREA NR.124 din 25.02.2015
tratament disciminatoriu pe criteriul de boală
HOTĂRÂREA NR. 126 din data de 25.02.2015
refuzul angajatului Speed Taxi de a transporta fiul petentei, persoana cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 126 din data de 25.02.2015
refuzul angajatului Speed Taxi de a transporta fiul petentei, persoana cu handicap
HOTĂRÂREA nr. 127 din 04.03.2015
inscripționarea bilingvă a indicatoarelor rutiere din loc. Tîrgu Mure ș cu caractere diferite (denumirea în limba maghiară cu litere mai mici).
HOTĂRÂREA nr. 128 din 04.03.2015
discriminarea cetățenilor români necunoscători de limbă maghiară prin editarea publicației ”Mozaik” exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 133 din 04.03.2015
impunerea unei taxe de salubrizare în funcţie de numărul membrilor din gospodărie
HOTĂRÂREA nr. 135 din 04.03.2015
Prin adresa nr 3805 din 30.05.2014, petenta arată faptul că ar exista un tratament discriminatoriu privind copiii care studiază în grădiniţe particulare, întrucât li se refuză plata de la buget a sumei pentru susţinerea în învăţământul obligatoriu. Alegerea unităţii de învăţământ, unde urmează să studieze copilul nu ar trebui să ducă la o diferenţă de tratament motivat de forma de proprietate a unităţii de învăţământ (publică sau privată).
HOTĂRÂREA NR. 156 din 18.03.2015
afirmaţii defăimătoare la adresa comunităţii maghiare în cadrul dezbaterii electorale pe postul Radio România Actualităţi în data de 23.10.2014
HOTĂRÂREA NR.191 din 15.04.2015
nerespectarea condiţiilor de acces pentru persoanele cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 196 din 22.04.2015
refuzul instituţiilor din municipiul Buzău de a lua măsuri la adresa unor cetăţeni romii, vecinii ai petentei, aceştia beneficiind de discriminarea pozitivă în defavoarea cetăţenilor majoritari
HOTĂRÂREA NR. 212 Din data de 29.04.2015
taxarea diferențiată a impozitului pe clădire și teren și pentru strângerea gunoilui menajer
HOTĂRÂREA NR. 221 din 06.05.2015
petentul reclamă comportamentul părţii reclamate, medic, care nu i-a acordat tratament medical
HOTĂRÂREA NR. 245 din data de 20.05.2015
refuzul informării opiniei publice prin intermediul televiziunii naționale.
HOTĂRÂREA NR. 246 din data de 20.05.2015
blocarea petentului de a mai putea accesa un forum de socializare.
HOTĂRÂREA nr. 252 din 27.05.2015
neacceptarea declarației de avere și de interese scrise în limba maghiară, depusă în 2012
HOTĂRÂREA NR. 256 din 27.05.2015
petentul a beneficiat doar de o jumătate din drepturile primite de accidentaţii de război întrucât a fost luat în evidenţa Oficiului Central de Plată după data de 01.04.1999
HOTĂRÂREA nr. 271 din 10.06.2015
neasigurarea condiţiilor de transport local, prin mijloacele de transport în comun, a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, încălcarea dreptului la demnitate prin modul în care persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt obligate să utilizeze transportul în comun în municipii, reşedinţe de judeţ, neluarea unor măsuri concrete pentru facilitatarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transportul local.
HOTĂRÂREA NR. 272 din 10.06.2015
situaţia de discriminare instituită prin art. 21 din Legea nr. 202 din 09.11.1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, privind publicarea Monitorului Oficial în traducere şi în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 280 din 10.06.2015
refuz acordare credit
HOTĂRÂREA NR. 309 din 24.06.2015
Petenta sesizează Consiliul cu privire la modul discriminatoriu în care CNAS şi casele judeţene de asigurare interpretează prevederile art. 385 din Legea nr. 95/2006.
HOTĂRÂREA NR. 233 din 01.07.2015
refuzul îmbarcării pe aeronava cu destinaţia Paris datorită faptului că sunt cetăţeni chinezi
HOTĂRÂREA nr. 316 din 01.07.2015
Petenta consideră discriminatorie obligarea celor care refuză cardul electronic de sănătate să obțină o adeverință de asigurat valabil pe o perioadă de 3 luni.
HOTĂRÂREA NR. 412 din data 16.09.2015
schimbarea modului de transport cu trenul, de la unul cu o taxare mai ieftină la unul mai scump.
HOTĂRÂREA NR. 448 din 04.11.2015
refuzul transportatorului de a accepta biletele speciale de călătorie gratuită pentru veteranii de război şi văduvele acestora
HOTĂRÂREA NR. 508 din data de 11.11.2015
obligarea reprezentării în instanță a petentului, de către un avocat din oficiu.

Altele (2007)

HOTĂRÂREA NR. 258 din 23.04.2009
refuz punere în posesie a unor suprafeţe de pădure (vegetaţie forestieră)
HOTĂRÂREA NR. 293 din data de 2013
recalcularea pensiei militare de stat, în baza noului text de lege adoptat.
HOTĂRÂREA NR. 307 din data de 2012
conflict între părţile contractante cu privire la distribuirea şi vânzarea presei locale.
HOTĂRÂREA NR. 403 din data de 08.12. 2010
solicitarea petentei de expertiză juridică din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru a-i reprezenta interesele legale.
HOTĂRÂREA NR. 607 din 15.10.2008
discriminare instituită prin dispoziţiile art. 41 alin.2, art. 41 alin.4 şi art. 42 alin.2 din legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
HOTĂRÂREA NR.453 Din 21.12.2010
prioritizarea pe puncte pentru solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate, cu dezavantajarea persoanelor de peste 60 de ani
HOTĂRÂREA NR.150 din data de 18.06.2012
Prevederi legale discriminatorii.
HOTĂRÂREA NR. 541 Din 17.09.2008
refuzul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România de a 3 înscrie la concursul pentru locurile vacante de notar public a unei persoane cu dublă cetăţenie.
HOTĂRÂREA NR.354 Din 19.03.2008
tratament discriminatoriu aplicat petenţilor de către acţionarii SC Force Guard & iVloidavia SRL şi de către aite instituţii ale statului
HOTĂRÂREA NR. 700 din 27.08.2008
discriminare prin aplicarea unui tratamentul injust în cercetarea disciplinară
HOTĂRÂREA NR. 617 Din 17.09.2008
prevederile H.G. nr. 1294/2001
HOTĂRÂREA NR. 608 din 13.11.2008
discriminare creată prin restrângerea dreptului la apărare, exercitarea dreptului de recurs şi nerespectarea drepturilor persoanelor care execută pedepse privative de libertate, datorită apartenenţei etnice
HOTĂRÂREA NR. 768 Din 27.11.2008
solicită Decizie de anulare a Procesului verbal de constatare a condiţiilor igienică- sanitare nr. 369/24.07.2003
HOTĂRÂREA NR 717 Din 02.12.2008
prevederile OUG nr. 30/2006 şi ale HG nr. 543/2006
HOTĂRÂREA Nr. 875 din 09.12. 2008
Respingerea dosarului de înscriere la Concursul Naţional pentru ocuparea posturilor didactice
HOTĂRÂREA NR. 406 din 16.06.2008
sesizare privind acordarea sporului de dispozitiv angajaţilor din administraţia publică din Turnu Măgurele
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 631 Din 13.11.2008
imposibilitatea internării taţilor în spital împreună cu pacientul minor
HOTĂRÂREA NR. 896 din 27.11.2008
sesizarea unei fapte prevăzute de codul penal (furt de lemne)
HOTĂRÂREA NR. 675 din 04.12.2008
neacordarea scutirii de impozit pe veniturile din salariu, de către reclamat
HOTĂRÂREA NR. 3 din 09.01.2008
încălcarea dreptului la libertate pe criteriul etnic.
HOTĂRÂREA NR.7 din 09.01.2008
despăgubiri pentru tratamentul aplicat urmare persecutării şi deportării din motive etnice
HOTĂRÂREA NR. 8 din 09.01.2008
despăgubiri pentru tratamentul aplicat urmare persecutării şi deportării din motive etnice
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 09.01.2008
Recalculare pensie şi eliminarea diferenţelor dintre intelectuali şi clasa muncitoare
Hotararea nr. 14 din data 09.01.2008
Petentul se consideră discriminat de către Consiliul Naţional al Audiovizualului pe motiv că este politician local.
HOTĂRÂREA NR. 40 din 09.01.2008
impozitarea diferenţiată a maşinilor de capacitate cilindrică mare
HOTĂRÂREA nr. 124 din 09.01. 2008
constatarea caracterului discriminatoriu al prevederilor art, 10 alin. 8 şi a r i 13 alin 1 lit. a), b) şi e), cuprinse în O. U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea şi şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de persoan! din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr, 45/2007, al prevederilor art. 40 alin. 1 şi aiin. 2, al a rt 44 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, precum şi al prevederilor art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în măsura în care aceste dispoziţii legale nu sunt aplicabile şi judecătorilor instanţei supreme din sistemul judiciar, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti.
HOTĂRÂREA NR. 194 Din 09.01.2008
Nealocarea sumelor de bani reprezentând premii din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor de salarizare pe anul 2006 în vederea acordării acestora procurorilor şi celorlalte actegorii de personal.
HOTĂRÂREA NR. 390 din 09.01.2008
nerespectarea dreptului la egalitate în faţa legii şi a instanţelor de judecată
HOTĂRÂREA NR. 22 Din 14.01.2008
Refuzul BCR Asigurări de a executa o hotărâre judecătorească definitivă
HOTĂRÂREA NR. 68 Din 14.01.2008
Preschimbarea certificatelor de revoluţionari aparţinând membrilor Asociaţiei
HOTĂRÂREA NR. 395 Din 14.01.2008
segregarea elevilor romi din Şcoala nr. 19 Craiova
HOTĂRÂREA Nr. 530 bis din 14,01, 2008
Afectarea demnităţii pe criteriul naţionalităţii
HOTARAREA NR.29 din 21.01.2008
discriminare prin refuz de vânzare a două telefoane mobile marca Nokia 1100, la preţul indicat de petent
HOTĂRÂREA NR. 36 din 21.01.2008
deţinutele femei sunt nemulţumite deoarece s-a desfiinţat secţia de femei din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Rahova
HOTĂRÂREA NR. 84 din 21.01.2008
încălcarea drepturilor petentului de către Primăria oraşului , drepturi prevăzute în Constituţia României şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
HOTĂRÂREA NR. 147 din 21.01.2008
condiţiile pretransferării cadrelor didactice potrivit Legii nr 128/1997
HOTĂRÂREA NR. 382 din 28.01.2008
aplicarea incorectă a prevederiilor Legii 10/1995
HOTĂRÂREA NR. 498 din 28.01.2008
Petentii se consideră discriminaţi de către reclamaţi deoarece aceştia le-au adresat cuvinte jignitoare, a fost agresaţi şi împinşi afară din magazinul reclâmatiilor.
HOTĂRÂREA Nr. 536 bis din 28.01, 2008
Afectarea nivelului de trai din cauza pensiei mici calculată în funcţie de gradul său de invaliditate
HOTĂRÂREA NR. 57 din 07.02.2008
nesoluţionarea unei plângeri penale de către organele de cercetare penală a cărui obiect a fost utilizarea însemnelor naziste; îngrădirea accesului la şedinţele asociaţiei de proprietari.
HOTĂRÂREA NR. 102 din 07.02.2008
discriminare creată sub aspectul stimulării salariate, între poliţiştii judiciari detaşaţi in structuri specializate (D.N.A. D.I.I.C.O.T.), şi poliţiştii judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie.
HOTĂRÂREA NR.368 din 07.02.2008
Sesizarea petentului, astfel cum este formulată, se referă ia mai multe fapte petrecut în data de 30.10.2007, considerate discriminatorii
HOTĂRÂREA NR.376 din 07.02.2008
discriminare prin aplicarea la o licitaţie de proiecte
HOTĂRÂREA NR. 378 Din 07.02.2008
referitor ia recalcularea pensiei
HOTĂRÂREA NR. 441 din 07.02.2008
discriminare privind salarizarea grefierilor
HOTĂRÂREA NR. 466 din 07.02.2008
obligarea cetăţenilor de etnie romă să semneze un contract prin care se angajează că vor păstra curăţenia în curţi, în caz contrar urmând a fi evacuaţi
HOTĂRÂREA NR. 491 din 07.02,2008
discriminare prin hărţuire sexuală
HOTĂRÂREA NR. 69 din 11.02.2008
nerespectarea dreptului la proprietate
HOTĂRÂREA NR. 794 din 11.02.2008
Petentul ne sesizează cu privire la un articol “Sute de nebuni în libertate”, publicat în ziarul „Monitorul de Botoşani”, în data de 1 octombrie 2007.
HOTĂRÂREA NR. 105 din 13.02.2008
Evaluarea incorectă a pensiei.
HOTĂRÂREA NR, 109 din 13.02,2008
Refuz nejustificat al Casei de pensii a jud. Buzău.
HOTĂRÂREA NR, 109 bis din 13.02,2008
Refuz nejustificat al Casei de pensii a jud. Buzău.
HOTĂRÂREA NR.148 Din 13.02.2008
prevederile art. 44 lit e) din regulamentul de aplicare a OUG nr. 195 /2002
HOTĂRÂREA NR. 221 Din 13.02.2008
modificarea art 13 din Legea nr. 554/2004
HOTĂRÂREA NR. 442 din 13.02.2008
recalcularea pensiei în raport cu sporul de specialitate
HOTĂRÂREA NR. 454 din 30.07.2008
discriminare prin refuzul preschimbării certificatului de revoluţionar
HOTĂRÂREA NR. 462 din 13.02.2008
acţiuni abuzive cu tentă antisemită
HOTĂRÂREA NR. 497 din 13.02.2008
modificarea legii 309/2002 privind recunoaşterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961
HOTĂRÂREA NR. 499 din 13.02.2008
discriminare indusă între procurorii din cadrul structurilor specializate D.I.I.C.O.T. şi D.N.A. şi judecătorii şi procurorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curţiilor de apel şi a parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel
HOTĂRÂREA NR. 639 din 13.02.2008
Divergenţe legate de aparteneţa religioasă diferită care au dus la scăderea cifrei de afaceri a firmei petentului
HOTĂRÂREA Nr, 104 din 18.02. 2008
Disciminarea produsă de către legislaţia cu aplicabilitate la persoanele cu dizabilităţi.
HOTĂRÂREA NR. 121 din 18,02.2008
Eliberarea abuzivă din calitatea de proprietar asociat.
HOTARAREA NR 158 din 18.02.2008
neacordarea sporului pentru activitatea în infracţiunile de corupţie şi conexe faptelor de corupţie tuturor poliţiştilor de la poliţia judiciară
HOTARAREA NR. 202 din 20.02.2008
Tratament discriminatoriu instituit prin prevederile O.G. nr. 15/2007 comparativ cu prevederile legii nr. 223/2007
HOTĂRÂREA Nr. 165 din 27.02. 2008
Discriminare produsă ca urmare a aplicării prevederilor OG nr. 27/2002 şi Legea nr, 544/2001. Modalitatea discriminatorie de soluţionare a petiţiilor de către Senatul României, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Curtea Constituţională, Primăria Sectorului 4 Bucureşti, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Prefectura municipiului Bucureşti.
HOTĂRÂREA NR. 188 din 27.02.2008
nelivrarea scrisorilor transmise de petentă la domiciliul destinatarului în străinătate
HOTĂRÂREA NR. 189 din 27.02.2008
tratament diferit între persoanele pensionate anterior intrării în vigoare a legii nr. 17/2006 şi persoanele pensionate ulterior intrării în vigoare a legii nr. 17/2006
HOTĂRÂREA NR. 467 din 27.02.2008
refuzul angajării pe post datorită apartenenţei sindicale
HOTĂRÂREA NR. 187 din 10.03.2008
emiterea şi predarea titlului de proprietate privind dreptul la moştenire al petentului.
HOTĂRÂREA NR. 191 din 10.03.2008
reevaluarea dosarului de pensie potrivit legii nr. 57/1992, art. 11, şi folosirea la calcul stagiul complet de cotizare de 20 ani.
HOTĂRÂREA NR. 150 din 11.03.2008
diferenţierea accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat care erau în evidenţa Oficiului Central de Plată a Pensiilor la data de 01.04.1999 şi cei care nu erau
HOTĂRÂREA NR. 175 Din 11,03.2008
referitor la nepunerea în posesie a unei suprafeţe de teren pădure de 0. 25 ha.
HOTĂRÂREA NR 177 Din 11,03.2008
Decizia XXVII pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este considerată de petent un act discriminatoriu
HOTĂRÂREA NR. 334 din 11.03.2008
Presupusa faptă de discriminare în urma căreia petentul se consideră victima unui complot politic
HOTĂRÂREA NR. 381 din 11.03.2008
aplicarea sporului de 75% la indemnizaţie personalului din cadrul Autorităţii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a României, incepand cu anul 2005 si pana in prezent.
HOTĂRÂREA NR. 391 din 11.03.2008
tratament diferenţiat între controlorii financiari care îşi desfăşoară activitatea în camerele judeţene şi cei de la Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti şi cei din aparatul central al Curţii de Conturi a României
HOTĂRÂREA NR. 396 din 11.03.2008
refuzul de a dispune încetarea raporturilor de serviciu ca urmare a numirii într-o altă funcţie publică în conformitate cu prevederile art 69 lit e din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, neplata primelor de vacanţă
HOTĂRÂREA NR. 477 din 11.03.2008
diferenţe de salarizare între grefieri arhivari şi grefieri registratori, pe de-o parte şi alte categorii de personal auxiliar, pe de altă parte (grefieri dactilografi încadraţi ca grefieri)
HOTĂRÂREA NR. 478 din 11.03.2008
acordarea sporului de 5% doar pentru personalul auxiiar de specialitate din judecătoriile localităţilor reşedinţă de judeţ; acordarea sporului de 10% din salariul de bază doar pentru grefierii care participă la efectuarea actelor de executare penală; acordarea sporului de fidelitate doar pentr umagistraţi nu si pentru persoanlul auxiliar de specialitate; acordarea unui coeficient de multiplicare mai mare cu 0,5% pentru grefierii cu studii superioare; grefierii arhivari au un coeficient de multiplicare diminuat faţă de ceilalţi grefieri
HOTĂRÂREA NR. 496 din 11.03.2008
modul de stabilire a rentei lunare acordate în baza Legii 44/1994 de către instanţele de judecată
HOTĂRÂREA NR. 694 din 11.03.2008
Referirile la apartenenţa etnică a unor presupuşi infractori făcute în buletinul informativ nr. 613, din 19.09.2006. De asemenea, în răspunsul dat organizaţiei Liga Pro Europa, domnul chestor principal D V F face în repetate rânduri referire la apartenenţa etnică a unor persoane, acuzate de comiterea unor infracţiuni.
HOTĂRÂREA NR. 551 din 17.03.2008
Lipsă precizare obiect, raportat la O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
HOTĂRÂREA NR. 174 din 19.03.2008
încălcarea principiului egalităţii între culte prin finanţarea Catedralei Mântuirii Neamului din bugetul public şi prin încheierea unui protocol cu Biserica Ortodoxă Română
HOTĂRÂREA NR. 203 din 19.03.2008
tratament diferit între persoanele pensionate anterior intrării în vigoare Hotărârii de Guvern din 20.04.2005 şi persoanele pensionate ulterior intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern, respectiv a legii nr. 567/2004
HOTĂRÂREA NR. 207 din 19.03.2008
promovarea recursului în interesul legii cu privire la sporul de mobilitate şi confidenţialitate de care pot beneficia consilierii juridici conform legii nr. 514/2003, respectiv Decizia nr. 78/2007 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei a României
HOTĂRÂREA NR. 329 bis Din 19,03,2008
maltratarea fizică şi verbală a petentului şi a altor fraţi ai patentului (toţi sunt persoane cu dizabilităţi), de către un frate, care nu este bolnav şi neimplicarea organelor de poliţie în rezolvarea acestei probleme
HOTĂRÂREA Nr. 344 din 19.03. 2008
Petenţii solicită constatarea existenţei unei situaţii de discriminare raportată la acordarea indexărilor salariale pe anul 2007, numai personalului bugetar şi demnitarilor.
HOTĂRÂREA Nr. 737 din 19.03. 2008
Tratamentul diferenţiat aplicat jandarmilor care nu au diplomă de bacalaureat faţă de poliţişti sau pompieri.
HOTĂRÂREA NR, 330 din 27.03,2008
Separarea elevilor de etnie romă, anul II de studiu din
HOTĂRÂREA Nr. 346 din 27.03. 2008
Afirmaţii cu caracter discriminator la adresa cetăţenilor de etnie roma.
HOTĂRÂREA NR. 375 din 27.03.2008
petentul sesisează mai multe aspecte cu privire la serviciile asigurate de Primăria Voineasa
HOTĂRÂREA NR. 377 din 27.03.2008
discriminare prin traducerea neadecvată a cuvântului engl. „gay”
HOTĂRÂREA nr. 379 din 27.03.2008
discriminare prin declaraţia că „toţi românii care lucrau la stat înainte de 1989 colaborau cu Securitatea”, publicată în România Liberă din 21.03.2007
HOTĂRÂREA NR. 871 din 27.03.2008
discriminare prin afirmaţii jignitoare si supunerea la un tratament degradant
HOTĂRÂREA NR. 922 din 27.03.2008
diferenţa dintre cadrele didactice în general şi didactice care predau religia în şcolile publice din România
HOTĂRÂREA NR. 331 din 10,04,2008
practicarea unui sistem discriminatoriu de salarizare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară, prin acordarea unui spor de 30% din indemnizaţia de încadrare lunară, poliţiştilor care desfăşoară activitate specializată de combatere a infracţiunilor de corupţie, respectiv poliţiştilor detaşaţi la Direcţiei Naţionale Anticorupţiei şi poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, structură a MIRA.
HOTĂRÂREA NR. 345 din 10.04.2008
Neineluderea în Ordonanţa 8/24.01.2007 - privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea, a funcţiei de muncitor operator fax, în categoria personalului auxiliar al instanţelor.
HOTĂRÂREA NR.361 din 10.04.2008
Disponibilizarea diferită în comparaţie cu alte persoane disponibilizate, prin stabilirea în mod diferit a datei de la care i s-a acordat indeminzaţia de şomaj.
HOTĂRÂREA NR.362 Din 10.04,2008
presupusa discriminare a vârstnicilor de către societatea de furnizare a cablului tv URC, datorită faptului că aceasta a introdus utilizarea sistemului digital, în locul sistemului analog.
HOTĂRÂREA NR.372 din 10.04.2008
dicriminare faţă de persoanele cu deficienţă de auz, în ceea ce priveşte eliberarea avizului medical OR.L. în vederea obţinerii, respectiv a continuităţii permisului de conducere
HOTĂRÂREA NR. 492 din 10.04.2008
diferenţiere la acordarea gradelor profesionale
HOTĂRÂREA NR. 494 din 10.04.2008
condiţiile pretransferării cadrelor didactice potrivit Legii nr 128/1997
HOTĂRÂREA NR. 571 din 10. 04. 2008
Petentul sesizează cu privire la atitudinea homofobă a reclamatului, atitudine care a culminat cu închiderea Impact Club din Bucureşti, club pentru homosexuali şi lesbiene.
HOTĂRÂREA NR. 384 din 22.04.2008
comunicare punct de vedere cu privire la posibilul caracter discriminatoriu al utilizarării sintagmei „ţigan” în loc de „rom”
HOTĂRÂREA NR. 304 din 13.05.2008
caracterul discriminatoriu al prevederilor art. 19 din legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
HOTĂRÂREA NR. 340 din 13.05.2008
Refuzul Casei judeţene de pensii Cluj de a-i recunoaşte drepturile de refugiat.
HOTĂRÂREA Nr. 347 din 13.05. 2008
La activitatea de aniversare a 450 de ani de ia înfiinţarea liceului Bolyai Farkaş au fost invitaţi doar peroanele din minoritatea maghiară,
HOTĂRÂREA NR 351 din 13, 05, 2008,
Tratament diferenţiat aplicat de reclamaţi, sub aspectul calculării şi acordării unor drepturi salariale.
HOTĂRÂREA NR 371 Din 13.05.2008
nemulţumirea petentului în raport cu soluţia dată de instanţa de judecată, referitoare la acordarea primelor de vacanţă pentru perioada 2001 - 2007, funcţionarilor publici şi contractualilor din cadrul DGASPC Galaţi
HOTĂRÂREA NR. 556 din 13.05.2008
refuzul societăţii SC Mittal Steel Galaţi SA de a elibera petentului, fost personal tesa, adeverinţă model prevăzută în anexa nr. 3 din Ordinul nr. 572/2006, necesară pentru recalcularea pensiei acestuia
HOTĂRÂREA NR. 703 din 13.05.2008
Tratamentul diferenţiat aplicat patenţilor, ca şi profesori suplinitori, în comparaţie cu celelalte cadre didactice, în cazul în care transferul s-a făcut în aceleaşi condiţii pentru toţi profesorii.
HOTĂRÂREA NR. 286 din 14.05.2008
conţinutul emisiunii Taxi Driver
HOTĂRÂREA NR. 332 din 14.05.2008
refuzul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de a-i acorda transferul din mediul rural în mediu! urban, petenta fiind profesor titular în mediu rural.
HOTĂRÂREA NR.348 din 14. 05. 2008.
Modalitate discriminatorie în privinţa organizării şi desfăşurării examenului de admitere în Barou
HOTĂRÂREA NR. 349 din 14, 05, 2008,
Tratament diferenţiat aplicat de MIRA, cu care se află în raporturi de serviciu cu această, sub aspectul calculuilui duratei stagiului în grad profesional
HOTĂRÂREA nr. 398 Din 14.05.2008
hărţuire politică
HOTĂRÂREA NR. 500 din 14.05.2008
Petentul consideră discriminatorii prevederile legale care stipulează obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copii majori până la finalizarea studiilor.
HOTĂRÂREA NR. 502 din 14.05.2008
plângere cu privire la refuzul Comisiei de Evaluare Medicală pentru Persoanele cu handicap de a emite certificatul de încadrare în grad de handicap
HOTĂRÂREA NR. 504 din 14.05.2008
discriminare prin aplicarea prevederilor art.8 din O.G. nr.8/2007 faţă de personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Timişoara
HOTĂRÂREA NR. 522 din 14.05.2008
refuzul accesului la şedinţele organizate de subunităţile din Dolj şi neacordarea celui de al treisprezecelea salariu din cauza apartenenţei sale la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex.
HOTĂRÂREA NR. 523 Din 14.05.2008
condiţionarea acordării ajutorului de încălzire de achitarea la zi a impozitelor şi taxelor locale.
HOTĂRÂREA NR. 525 din 14.05.2008
discriminare în acţiunea de despăgubire a persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme
HOTĂRÂREA NR. 526 din 14.05.2008
discriminare în acţiunea de despăgubire a persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autotur
HOTĂRÂREA NR. 618 din 14.05.2008
comiterea infracţiunii de lovire şi a contravenţiei constând în proferarea de injurii, expresii jignitoare, ameninţări cu acte de violenţă
HOTĂRÂREA NR. 623 din 14.05.2008
îngrădirea dreptului la liberă circulaţie cu trenurile Companiei Naţionale de Transport Feroviar de Călători prin întocmirea unui dosar penal pentru înşelăciune de către Poliţia Transporturi Feroviare Vaslui
HOTĂRÂREA NR. 624 din 14.05.2008
nemajorarea pensiiilor cadrelor militare pensionare la sfârşitul anului 2007
HOTĂRÂREA NR. 636 din 14.05.2008
solicitarea de recunoaştere a calităţii de revoluţionar conform Legii 42/1990
HOTĂRÂREA NR. 854 din 14.05.2008
divergenţe de opinie în cadrul asociaţiei de proprietari
HOTĂRÂREA NR.312 din 21.05.2008
prevederi cu caracter discriminatoriu în regulamentul unei promoţii comerciale lansată de companie de telefonie mobilă
HOTĂRÂREA NR. 397 din 21.05.2008
art 93 alin 1 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 443 din 21.05.2008
refuzul eliberării medicamentelor gratuite
HOTĂRÂREA NR. 444 din 21.05.2008
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 455 din 21.05.2008
solicitarea modificării Legii 514/2003
HOTĂRÂREA NR. 455 din 21.05.2008
solicitarea modificării Legii 514/2003
HOTĂRÂREA NR. 339 din 26.05.2008
refuzul Ministerului Apărării de a-i acorda drepturile băneşti, referitoare la pensie.
HOTĂRÂREA NR. 296 din 27.05.2008
furt, agresiune fizică, tentativă de omor
HOTĂRÂREA Nr. 359 din 27,05. 2008
Discriminare între cadrele didactice titulare sau suplinitoare care au susţinut un concurs naţional şi cadrele didactice titulare sau suplinitoare care au susţinut doar un concurs judeţean
HOTĂRÂREA NR. 654 din 27.05.2008
Petentul susţine că în calitate de Secretar General al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, de mai bine de şase luni este supus la numeroase presiuni din partea unui grup politic al PNL- organizaţia Gorj, la comanda politică a preşedintelui acestei organizaţii.
HOTĂRÂREA Nr. 681 din 27.05.2008
Acordarea priorităţii, în judecarea cauzelor, părţilor care sunt reprezentate de avocat sau consilier juridic, nerespectându-se astfel ordinea afişată pe lista cauzelor de judecată
HOTĂRÂREA HR.323 din 04.06.2008
discriminare prin chemare în judecată pentru stabilirea pensiei de întreţinere
HOTĂRÂREA NR. 325 din 04.06.2008
îngrădirea exercitării dreptului la justiţie si aspecte corelative administraţii actului de justiţie.
HOTĂRÂREA NR. 327 din 04.06.2008
discriminare creată prin refuzul punerii în executare a unei hotărâri pronunţată de Judecătoria laşi, privind liberarea condiţionată a petentului
HOTĂRÂREA NR. 328 din 04.06.2008
hărţuire sexuală pe criteriul politic
HOTĂRÂREA NR. 335 din 04.06.2008
neînscrierea copiilor în Şcoala cu clasele l-VIII „Vâradi Jozsef”, cu educaţia alternativă „step by step”.
HOTĂRÂREA NR. 336 din 04.06.2008
neacordarea cotei parte din profitul net al companiei (până la 10%) salariaţilor Companiei Naţionale Loteria Română S.A., cotă parte ce se acordă pentru toţi ceilalţi agenţi economici, cu capital integral sau majoritar de stat, precum la regiile autonome
HOTĂRÂREA NR. 337 din 04.06.2008
discriminare la locul de muncă, victimizare
HOTĂRÂREA NR. 341 din 04.06.2008
corupţie şi alte fapte penale din perioada 1982-2008
HOTĂRÂREA NR. 342 din 04.06.2008
neacordarea abonamentelor de parcare cu tarif redus pentru angajaţii instituţiilor private
HOTĂRÂREA NR. 343 din 04.06.2008
Disciminarea produsă de O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
HOTĂRÂREA NR. 410 din 04.06.2008
acte de discriminare în relaţiile de muncă, pe criteriul asocierii cu o ipotetică orientare sexuală a petentului şi a aspectului exterior
HOTĂRÂREA NR.363 din 11.06.2008
discriminare creată sub aspectul sporurilor salariale, între poliţiştii judiciari detaşaţi în structuri specializate (D.N.A.), şi poliţiştii judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul poliţiei judiciare
HOTĂRÂREA NR. 367 din 11.06.2008
discriminare prin refuzul acordării dreptului de a dobândi noul tip de Certificat de revoluţionar şi de a beneficia de facilităţile conferite de lege
HOTĂRÂREA nr.374 din 11.06,2008
sesizare cu privire la neacordarea tichetelor de masă, prevăzute de Legea 142/1998
HOTĂRÂREA NR. 733 din 11.06.2008
ObiecfcTratamentul diferenţiat aplicat elevilor de etnie romă din cadrul Liceului Teoretic cu clasele l-XII Dumbrăveni, jud. Sibiu, prin separararea acestora, precum şi mutarea acestora de la liceul mai sus menţionat la Şcoala Specială din aceeaşi localitate.
HOTĂRÂREA NR. 350 din 16.06.2008
tratamentul neadecvat al persoanelor internate în Sanatoriul de Nevroze Predeal, neasigurarea condiţiilor umane pentru beneficiari
HOTĂRÂREA 373 din 16, 06, 2008.
Petenta susţine că, în urma adunării generale a asociaţiei de proprietari din care face parte, data de 16.12.2006, s-au luat măsuri “punitive, discriminatorii” împotriva dânsei “încălcându-i-se drepturile constituţionale”.
HOTĂRÂREA NR.394 Din 16.06.2008
tratament discriminatoriu între controlorii financiari şi secretara-dactilograf din cadrul Camerei de Conturi Vrancea faţă de alte categorii de personal din sectorul bugetar, în legătură cu sporul de confidenţialitate de 15% din salariul de bază, neacordat pentru perioada 01.02.2005 - 29.02.2008 şi în continuare
HOTARAREA NR. 399 Din 16.06.2008
Petentul sesizează faptul că, deşi este persoană cu handicap şi pensionar, nu beneficiază de scutire de impozit pe pensie.
HOTĂRÂREA NR. 400 Din 16.06.2008
tratament discriminatoriu între controlorii financiari din cadrul Camerei de Conturi Vrancea faţă de personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul aceleiaşi camere judeţene în legătură cu sporul pentrucondiţii vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază, neacordat pentru perioada 01.09.2007 - 29.02.2008 şi în continuare
HOTĂRÂREA NR. 408 din 16.06.2008
Tratament diferenţiat între controlorii financiari care îşi desfăşoară activitatea în camerele judeţene şi cei de la Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti şi cei din aparatul central al Curţii de Conturi a României
HOTĂRÂREA NR. 413 din 16.06.2008
tratament abuziv aplicat petentei de către conducerea Facultăţii de Psihologie şi Ştinţele Educaţiei din Universitatea Ovidius Constanţa.
HOTĂRÂREA NR. 463 din 16.06.2008
Litigiu privind imobilul în care petenta locuieşte
HOTĂRÂREA NR. 464 Din 16.06.2008
Impunerea limitei de vârstă în vederea ocupării posturilor de conducere din cadrul asociaţiei de proprietari
HOTĂRÂREA NR. 503 din 16.06.2008
plângere cu privire la modalitatea de calculare a salariului
HOTĂRÂREA NR. 505 din 16.06.2008
diferenţiere la acordarea indemnizaţiei de dispozitiv între angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş
HOTĂRÂREA NR. 527 din 16.06.2008
prevederile legii nr. 448/2006
HOTĂRÂREA NR. 356 din 18.06.2008
discriminare la locul de muncă pe criteriul politic
HOTĂRÂREA NR. 357 din 18.06.2008
afişe electorale în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 380 din 18.06.2008
refuzul de a i se aproba cumpărarea locuinţei de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 404 din 18,06,2008
Propuneri pentru îmbunătăţirea conţinutului proiectului Legii învăţământului.
HOTĂRÂREA Nr, 407 din 18.06. 2008
Atribuirea unei locuinţe şi preschimbarea certificatului Luptator pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.
HOTĂRÂREA NR. 409 din 18.06.2008
întrebări retorice referitoare la unele aspecte sociale.
HOTĂRÂREA Nr. 412 din 18.06. 2008
abuz în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi hărţuire.
HOTĂRÂREA Nr. 414 din 18,06, 2008
Modalitatea de acordare a zilelor plătite pentru desfăşurarea activităţii de sindicat şi a unor stimulente diferitelor categorii de salariaţi,
HOTĂRÂREA Nr, 445 din 18.06. 2008
Tratament discriminatoriu aplicat de Guvernul României depunătorilor de bani la CEC .pentru cumărarea de autoturisem Dacia
HOTĂRÂREA Nr. 446 din 18.06. 2008
Respingerea cererii de primire în Baroul Cluj cu scutire de examen, ca urmare a neechivalării funcţiei de profesor I, pe care o ocupă în prezent şi cea de ofiţer specialist în Poliţia judiciară, pe care a desfăşurat-o în trecut, cu funcţia de consilier juridic.
HOTĂRÂREA NR. 501 din 18.06.2008
acordarea de zile libere pentru angajate femei în zilele de 1 martie, 8 martie, înainte de zilele de Crăciun şi cele de Paşte
HOTĂRÂREA NR. 630 Din 18.06.2008
îngrădirea exercitării profesiei, prin nedistribuirea unor delegaţii pentru acordarea de asistenţă juridică din oficiu în cauze penale.
HOTĂRÂREA Nr. 641 din 18.06. 2008.
Tratament diferenţiat privind acordarea unor sporuri personalului auxiliar din sistemul justiţiei
HOTĂRÂREA NR 776 din 18.06.2008
Tratamentul diferenţiat aplicat controlorilor financiari din cadrul Camerei de Conturi Vrancea în ceea ce priveşte aplicarea sporului de 75% faţă de ceilalţi controlori financiari din cadrul Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României
HOTĂRÂREA NR. 853 din 18.06.2008
acordarea indemnizaţiei de dispozitiv lunar pentru anii 2004- 2006, în cuantum de 25% din salariul de bază pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual; acordarea indemnizaţiei de dispozitiv lunar pentru anul 2007 în cuantum de 25% din salariul de bază pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual; ; acordarea indemnizaţiei de dispozitiv lunar pentru anul 2008 în cuantum de 25% din salariul de bază pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual; iniţierea unei Hotărâri de Guvern prin care să acorde plata sumelor de bani referitoare la indemnizaţia de dispozitiv.
HOTĂRÂREA NR. 365 din 23.06.2008
luarea unui loc de veci pe motivul apartenenţei părinţilor la un alt cult
HOTĂRÂREA NR. 366 din 23.06.2008
lipsa de claritate a legilor de salarizare, acordarea unor sume fixe ca salar, imposibilitatea de a promova, lipsa oricăror sporuri, stimulărilor financiare consilierilor pentru afaceri europene
HOTĂRÂREA NR. 370 din 23.06.2008
acordarea diferenţiată a despăgubirilor
HOTĂRÂREA NR. 383 din 23.06.2008
discriminare instituită prin dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, privind acordarea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru cetăţenii care aparţin cultelor religioase ne-creştine recunoscute de statul român
HOTĂRÂREA NR.434 din 23.06.2008
petentul se consideră discriminat de către autorităţile abilitate, prin neacordarea unei locuinţe sociale şi susţine că reclamaţii l-au privat, în mod abuziv, de venitul minim garantat şi masa la cantina socială
HOTĂRÂREA NR. 435 din 23.06.2008
petentul consideră discrimnatoriu faptul că i s-a refuzat dreptul de a lua la cunoştinţă conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei, şi i s-au adresat afirmaţii legate de naţionalitatea maghiară
HOTĂRÂREA NR. 813 din 23.06.2008
neacordarea tichetelor de masă pentru personalul auxiliar din cadrul Curţii de Apel Ploieşti
HOTĂRÂREA NR. 435 din 23.06.2008
petentul consideră discrimnatoriu faptul că i s-a refuzat dreptul de a lua la cunoştinţă conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei, şi i s-au adresat afirmaţii legate de naţionalitatea maghiară
HOTĂRÂREA NR. 424 din 22.07.2008
aplicarea discriminatorie a sporului de 75% la indemnizaţie personalului din cadrul Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, începând cu anul 2005 şi până în prezent, comparativ cu controlorii financiari.
HOTĂRÂREA NR. 385 din 08.07.2008
neîncheierea cărţii de muncă, neplata sporurilor prevăzute de contractul individual de muncă, neacordarea drepturilor băneşti aferente încheierii activităţii pe criteriul apartenenţei etnice, religiei şi dizabilităţii
HOTARAREA NR. 386 din 08.07.2008
limitarea vârstei maxime pentru concursul de selecţie al candidaţilor la postul de consilier municipal
HOTĂRÂREA NR. 387 din 08.07.2008
abuzuri împotriva liderului de sindicat
HOTĂRÂREA NR. 389 din 08.07.2008
nerespectarea drepturilor persoanelor nevăzătoare
HOTĂRÂREA NR. 411 din 08.07.2008
pronunţarea unei soluţii nelegale de respingere a recursurilor declarate de petenţi şi îndemnarea acestora de a se „adresa unui stabor”.
HOTĂRÂREA NR. 416 din 08.07.2008
litigiu privind acrodarea de terenuri şi hotărâri pronunţate de instanţe judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 417 din 08.07.2008
tratament diferit aplicat în cursul procedurilor de cercetare penală pe criteriul originii etnice
HOTĂRÂREA NR. 418 din 08.07.2008
discriminare instituită prin dispoziţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRÂREA NR. 419 din 08.07.2008
discriminare creată prin prezentarea la postul de radio a unor convingeri religioase faţă de persoanele care nu împărtăşec o anumită religie
HOTĂRÂREA NR. 420 din 08.07.2008
discriminare creată prin prezentarea tendenţioasă şi discriminatorie a unor aspecte culturale ale minorităţii romilor prin stereotipuri negative despre romi
HOTĂRÂREA NR. 426 din 22.07.2008
discriminare prin refuz încheiere contract în vederea execuţiei de imobil şi vânzare-cumpărare
HOTĂRÂREA NR. 433 din 08.07.2008
cerere de revizuire a pensiei şi decizii diferite în defavoarea petentului
HOTĂRÂREA NR. 436 din 08.07.2008
petentul se consideră discriminat, fiind victimă a comunismului, şi se plânge împotriva dlui. C F membru al Partidului Umanist din România, precum şi cu privire la lipsa unui loc de muncă în Braşov
HOTĂRÂREA Nr. 447 din 08.07. 2008
Aspecte discriminatorii în proiectul Legii privind statutul cadrelor didactice.
HOTĂRÂREA Nr. 448 din 08.07. 2008
Nemulţumirea petentuiui faţă de soluţia dată de o instanţă .Judecătoria Râmnicu Vâlcea.
HOTĂRÂREA Nr. 449 din 08.07. 2008
Comportament huliganic, discriminatoriu şi rasist,
HOTĂRÂREA Nr. 465 din 08.07. 2008
Condiţii abuzive şi discreţionare ale licitaţiei de proiecte din cadrul programului Naţional PNII secţiunea „Idei”.
HOTĂRÂREA NR. 358 din 19.07.2008
acordarea indemnizaţiei de dispozitiv personalului care îşi desfăşoară activitatea în aministraţia publică, respectiv hotărâri judecătoreşti cotradictorii cu privire la indemnizaţia de dispozitiv
HOTĂRÂREA NR. 401 din 22.07.2008
împiedicarea exerciţiului dreptului la libera organizare şi asociere sindicală
HOTĂRÂREA NR. 401 bis din 22.07.2008
desfacerea contractului de muncă din motive politice
HOTĂRÂREA NR. 402 din 22.07.2008
nerecalcularea pensiei din cauza vârstei
HOTĂRÂREA NR. 403 din 22.07.2008
neacreditarea pentru profesia de mediator datorită absolvirii unui maşter neavizat de Consiliul de mediere.
HOTĂRÂREA NR. 421 din 22.07.2008
validarea notei obţinute la teza cu subiect unic la materia „Istorie” şi invalidarea notei după contestaţie, având în vedere prevederile art. 18, alin.3, teza 2 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a texelor cu subiect unic pentru clasele a VIl-a şi a Vlll-a în anul şcolar 2007-2008.
HOTĂRÂREA NR. 422 din 22.07.2008
alocarea discriminatorie a tichetelor de masă prin omisiunea de la acest beneficiu a funcţionarilor publici
HOTĂRÂREA NR. 423 din 22.07.2008
nealocarea tichetelor de masă comparativ cu personalul încadrat în unităţile si subunităţile sanitare finanţate de la bugetul de stat
HOTARAREA NR. 425 din 22.07.2008
reducerea schemei organizatorice şi neacordare drepturi salariale.
HOTĂRÂREA NR. 427 din 22.07.2008
discriminare prin interpretarea abuzivă a condiţiilor legale de încetare a raporturilor de muncă raportat la situaţia petentei
HOTĂRÂREA NR. 428 din 22.07.2008
discriminare la acordarea salariului de merit şi victimizare
HOTĂRÂREA NR. 429 din 22.07.2008
încetarea contractului individual de muncă
HOTĂRÂREA NR. 430 din 22.07.2008
vechime juridică nerecunoscută în magistratură persoanelor care îndelpinesc funcţia de secretar al unei unităţi administrativ-teritoriale
HOTĂRÂREA NR. 431 din 22.07.2008
modul de soluţionare a cauzei deduse judecăţii instanţei judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 470 din 22.07.2008
refuzul accesului romilor în magazin, încălcarea dreptului la deminitate
HOTĂRÂREA nr. 450 Din 23.07.2008
neacordarea sporului de confidenţialitate şi de mobilitate
HOTĂRÂREA NR. 457 din 23.07.2008
încălcarea dreptului de proprietate
HOTĂRÂREA NR. 524 din 23.07.2008
refuz angajare pe criteriu de sex
HOTĂRÂREA NR. 539 din 23.07.2008
discriminare prin neacordarea de drepturi salariale egale cu ale colegilor
HOTĂRÂREA NR. 540 Din 23.07.2008
interpretarea diferită a legii cu privire la pensionare
HOTĂRÂREA NR. 555 din 23.07.2008
discriminare prin mass media
HOTĂRÂREA NR.570 din 23.07.2008
Emiterea unei decizii de modificare a raporturilor de muncă
HOTĂRÂREA NR. 589 din 23.07.2008
Modalitatea de atribuire a locuinţelor de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 642 din 23.07.2008
Concediere pe criteriul stării de graviditate
HOTĂRÂREA NR. 643 din 23.07.2008
interzicerea participării la concurs
HOTĂRÂREA NR. 644 din 23.07.2008
acordare grad profesional de inspector doar pentru absolvenţii de studii universitare cu frecvenţă faţă de absolvenţii cu studii fără frecvenţă ai aceleiaşi unităţi de învăţământ.
HOTĂRÂREA NR. 735 din 23.07.2008
nemulţumirea faţă de poziţia Guvernului în legătură cu majorarea pensiilor din sistemul public faţă de pensiile din sistemul militar
HOTĂRÂREA NR. 778 din 23.07.2008
neacordarea tichetelor cadou
HOTĂRÂREA NR. 787 din 23.07.2008
neîncadrarea activităţii în condiţii speciale de muncă
HOTĂRÂREA NR 788 din 23.07.2008
reglementarea diferită a profesiilor de avocat şi consilier juridic şi obligarea Ministerului Justiţiei la iniţierea unui proiect de lege
HOTĂRÂREA NR. 799 din 23.07.2008
diferenţiere la primirea sporului de vechime şi a concediului de odihnă plătit
HOTĂRÂREA NR. 855 din 23.07.2008
diferenţiere la acordarea de spor pentru condiţii vătămătoare de 10% şi de zile suplimentare la concediul de odihnă anual pentru diferite categorii din cadrul Curţii de Conturi
HOTĂRÂREA NR. 912 din 23.07.2008
neacordarea drepturilor conform Legii 3092002
HOTĂRÂREA NR. 638 din 27.08.2008
tratamentul diferenţiat aplicat de către şeful său
HOTĂRÂREA NR. 665 din 30.07.2008
refuzul trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie din cauza vârstei
HOTĂRÂREA NR. 437 din 30.07.2008
dispoziţii discriminatorii privind categoria agenţilor de penitenciare, instituite prin prevederile O.U.G. nr. 4/2008, privind promovarea
HOTĂRÂREA NR.439 din 30.07.2008
discriminare în cursul procesului de divorţ, prin invocarea stării de dizabilitate a mamei, acte de hărţuire, contestarea studiilor şi dreptului de a profesa precum şi calitatea de mamă
HOTĂRÂREA NR. 440 din 30.07.2008
desfacerea contractului de muncă datorită stării de graviditate a petentei adusă la cunoştinţa reclamatei
HOTĂRÂREA NR. 468 din 30.07.2008
neacordarea de credit bancar persoanelor cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 469 din 30.07.2008
discriminare prin neincluderea pensiei de invaliditate în art. 85 din Legea nr. 303/2004, modificată şi republicată
HOTĂRÂREA Nr. 471 din 30.07. 2008
Neacordarea suplimentului de hrană, respectiv Norma 12 B.
HOTĂRÂREA Nr. 472 din 30.07. 2008
Discriminare în cadrul preselecţiei Eurovision 2008- Trupa Biondo.
HOTĂRÂREA Nr. 473 din 30.07. 2008
Neaprobarea instalării unei centrale termice în apartament.
HOTĂRÂREA Nr. 487 din 30.07. 2008
Privare de libertate prin încălcarea drepturilor omului.
HOTĂRÂREA Nr. 488 din 30.07. 2008
Comportament antisocial şi discriminator al reclamatului faţă de petent şi sora acestuia.
HOTĂRÂREA Nr. 489 din 30.07. 2008
Modalitatea de derulare a etapelor procesului penal în care petenta a avut calitatea de victimă şi mai apoi cea de inculpată.
HOTĂRÂREA NR. 590 din 30.07.2008
prevederile Legii nr. 578/2004
H OTĂRÂREA NR 620 din 30.07.2008
neacordarea personalului contractual civil sporul de fidelitate şi prima de concediu
HOTĂRÂREA NR. 666 din 30.07.2008
emiterea deciziei de imputare a cheltuielilor de şcolarizare
HOTĂRÂREA NR. 667 din 30.07.2008
Asigurarea serviciului de permanenţă doar de procurori de sex masculin
HOTĂRÂREA NR 671 din 30.07.2008
declaraţii din conferinţă de presă
HOTĂRÂREA NR 812 din 30.07.2008
Petentul se adresează Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în legătură cu faptul că este persoană cu handicap gr. 1, suferă de insuficienţă renală, considerându-se discriminat în legătură programul de dializă al unităţii sanitare.
HOTĂRÂREA NR. 817 din 30.07.2008
discriminare între diferite categorii de grfieri
HOTĂRÂREA NR. 818 din 30.07,2008
discriminare prin excluderea de la indexare a personalului sanitar veterinar.
HOTĂRÂREA NR. 822 din 30.07.2008
discriminare în actul de justiţie
HOTĂRÂREA NR. 823 din 30.07.2008
discriminare în actul de justiţie
HOTĂRÂREA NR. 824 din 30.07.2008
discriminare prin neacordarea dreptului la pensionare în condiţii similare cu cele acordate grefierilor
HOTĂRÂREA NR. 825 din 30.07.2008
discriminare în actul de justiţie
HOTĂRÂREA NR. 827 din 30.07.2008
discriminare prin neprimirea pensiei alimentare
HOTĂRÂREA NR. 848 din 30.07.2008
Petentul, angajat al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” din Deva, se adresează Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, în legătură cu Contractul Colectiv de Muncă prin care se acordă zile libere doar femeilor în ajun de Paşti şi de Crăciun.
HOTĂRÂREA NR. 832 din 27.08.2008
Petentele se adresează Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru că se consideră discriminate deoarece acestea sunt persoane cu handicap. în urma cumpărării unui imobil în anul 1980 familia acestora devine proprietar iar în anul 1997 fostul proprietar al imobilului în speţă revinde, ilegal, o parte din suprafaţa de teren vândută anterior familiei petentei.
HOTĂRÂREA NR. 458 din 12.08.2008
acordarea sporului de mobilitate şi a sporului de confidenţialitate în cuantum de 30% din salariul de bază
HOTĂRÂREA Nr. 484 din 12.08. 2008
Refuz de schimbare conexiune de internet, de la modem la fiberlink
HOTĂRÂREA Nr. 485 din 12.08. 2008
Tratament diferenţiat în ceea ce priveşte coeficientul de multiplicare a salariilor cu care a fost înmulţită valoarea de referinţă sectorială pentru stabilirea cuantumului îndemnizaţiei lunare a controlorilor financiari în perioada 2000-2007
HOTĂRÂREA Nr. 486 din 12.08. 2008
Privarea petentei de anumite drepturi salariate şi sociale ca urmare a acţionării în instanţă a primarului localităţii Valea lui Mihai.
HOTĂRÂREA NR. 563 din 12.08.2008
acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
HOTĂRÂREA NR. 898 din 12.08.2008
discriminare prin neacordarea drepturilor salariale creată prin decizia conducerii instituţiei cu asistenta Compartimentului Financiar Contabil
HOTĂRÂREA NR. 902 din 12.08.2008
folosirea unor expresii jignitoare de către apărătorul fostei soţii a petentului referitoare la orientarea sexuală a acestuia
HOTĂRÂREA NR.405 din 18.08.2008
Obiect:Conţinut defăimător ai unui articol din ziarul „Realitatea Oltului” precum şi unele incidente petrecute la cabinetul medicului de familie.
HOTĂRÂREA NR. 699 din 27.08.2008
discriminare prin aplicarea şi interpretarea legii de către instanţele de judecată
HOTĂRÂREA NR. 474 din 27.08.2008
retrogradarea de la gradul de ofiţer de poliţie la gradul de agent de poliţie din cauza nivelului de educaţie, neacordarea gradului profesional în urma absolvirii cursului de capacitate, neacordarea concediului de studii
HOTĂRÂREA NR. 476 din 27.08.2008
fapte penale ale fostului soţ, tergiversarea proceselor
HOTĂRÂREA NR. 479 din 27.08.2008
nealocarea tichetelor cadou comparativ cu personalul încadrat la locul de muncă al reclamatei
HOTĂRÂREA NR. 480 din 27.08.2008
aspecte privind violare de domiciliu, distrugere de proprietate, confiscare bunuri, fapte de corupţie, abuz în serviciu al unor funcţionari publici
HOTĂRÂREA NR. 481 din 27.08.2008
discriminare la interviul organizat de reclamată pentru ocuparea unui loc de muncă
HOTĂRÂREA NR. 482 din 27.08.2008
sesizarea unor fapte de furt, tulburare a posesiei şi deposedare
HOTĂRÂREA NR. 483 din 27.08.2008
petentul se consideră discriminat de către autoritatea locala a Sectorului 5, reprezentata prin Primar cu privire la salubrizare, condiţiile de mediu si reabilitarea instrastucrurii stradale.
HOTĂRÂREA NR. 519 din 27.08.2008
prevederile art. 87 alin. 2 din Hotărârea nr. 352/2006 a Consiliului Superior al Magistraturii
HOTĂRÂREA NR. 520 din 27.08.2008
discriminare pe criteriul vârstei raportat la comunicarea unei oferte publice
HOTĂRÂREA NR. 521 Din 27.08.2008
interpretarea diferită a legii cu privire la pensionare
HOTĂRÂREA Nr. 572 din 27.08. 2008
Obligarea Consiliului Superior al Magistraturii să admită cererea de valorificare a concursului de promovarea la Curtea de Apel Suceava, precum şi la plata drepturilor salariale cuvenite.
HOTĂRÂREA Nr. 573 din 27.08. 2008
Restricţionarea accesului la posturile din învăţământ din mediul urban
HOTĂRÂREA Nr. 574 din 27.08. 2008
Afirmaţii referitoare la criteriul etnic, cuprinse în contestaţia depusă de reclamată faţă de modalitatea de ocupare a postului de către petent
HOTĂRÂREA Nr. 575 bis din 27.08. 2008
Reglementarea discriminatorie a profesiei de consilier juridic
HOTĂRÂREA Nr. 576 din 27.08. 2008
Inechitate în ceea ce priveşte acordarea unor drepturi şi/sau sporuri şi tichete de masa pentru categoria bugetari.
HOTĂRÂREA NR. 578 din 27,08.2008
discriminare privind departajarea candidaţilor pentru posturile de judecători şi procurori pe baza apartenenţei etnice
HOTĂRÂREA NR. 629 din 27.08.2008
modalitatea de modificare a Planului Urbanistic Zonal
HOTĂRÂREA NR. 701 din 27.08.2008
discriminare prin excluderea dintr-un club
HOTĂRÂREA NR. 702 Din 27.08.2008
discriminare prin neincluderea pe lista acordării distincţiei „Gheorghe Lazăr” - clasa I
HOTĂRÂREA NR.734 din 27.08.2008
posibilă situaţie discriminatorie în ceea ce priveşte plata salariilor compensatorii
HOTĂRÂREA NR. 777 din 27.08.2008
emisiuni radio si tv cu caracter discriminatoriu, respectiv publicarea unui articol discriminator pe motive rasiale
HOTĂRÂREA NR. 779 din 27.08.2008
discriminare prin a plica rea legii speciale privind condiţiile de acordare a locuinţelor ANL
HOTĂRÂREA NR. 780 din 27.08.2008
discriminare în tre chiriaşi
HOTĂRÂREA NR. 781 din 27.08.2008
discriminare prin recalcularea pensiei
HOTĂRÂREA NR. 782 din 27.08.2008
între diferitele categorii de pensionari prin alicarea dispoziţiilor Legii 19/2000, HG 1550/2004, OUG 4/2005, OUG 19/2007
HOTĂRÂREA NR. 783 din 27.08.2008
discriminare prin neacordarea primei de vacanţă
HOTĂRÂREA NR. 786 din 27.08.2008
discriminare prin neplata sporului de fidelitate
HOTĂRÂREA NR. 790 din 27.08.2008
petenţii se consideră discriminaţi prin faptul că au fost excluşi de la creşterile salariale
HOTĂRÂREA NR. 795 din 27.08.2008
schimbare din funcţie pe criterii politice
HOTĂRÂREA NR. 802 din 27.08.2008
discriminare prin salarizarea în mod diferit
HOTĂRÂREA NR. 803 din 27.08.2008
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 804 Din 27.08.2008
sesizare cu privire la neacordarea tichetelor de masă, prevăzute de Legea 142/1998
HOTĂRÂREA NR. 805 din 27.08.2008
discriminare în materie de salarizare
HOTĂRÂREA NR. 807 din 27.08.2008
discriminare prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 19/2000
HOTĂRÂREA NR. 809 din 27.08.2008
discriminare prin necorelarea art.38 lit.b din Legea nr. 19/2000 cu Ordonanţa nr. 100/2007
HOTĂRÂREA NR. 810 din 27.08.2008
discriminare prin modul în care şi-a desfăşurat activitatea executorul judecătoresc.
HOTĂRÂREA NR. 833 din 27.08.2008
diferenţiere la plata indemnizaţiei lunare pensionarilor sistemului public de pensii faţă de cei pensionaţi în alte sisteme
HOTĂRÂREA NR. 840 Din 27.08.2008
discriminare prin acordarea unor împrumuturi
HOTĂRÂREA NR. 864 din 27.08.2008
Acuzarea angajatorului că nu îi acordă toate drepturile datorită apartenenţei sindicală
HOTĂRÂREA NR. 881 din 27.08.2008
diferenţiere de tratament
HOTĂRÂREA NR.923 din 27.08.2008
discriminare prin refuzul acordării scutirii de la plata impozitului pe clădire
HOTĂRÂREA NR. 866 din 28.08.2008
încălcarea dreptului la demnitate al femeilor prin afirmaţiile conform cărora preşedinţii consiliilor judeţene nu ar trebui să fie femei
HOTĂRÂREA NR. 466 bis din 02.09.2008
încălcarea dreptului la demnitate a persoanelor aparţinând comunităţii evreieşti
HOTĂRÂREA NR. 507 din 03.09.2008
nerespectarea dreptului la Informaţii de interes public în limba maternă pentru persoanele aparţinând minorităţii maghiare din Tîrgu-Mureş
HOTĂRÂREA NR. 508 din 03.09.2008
comportament ce reprezintă purtare abuzivă, încălcarea drepturilor personale, nerespectarea dispoziţiilor legale, atitudine arogantă şi discriminatorie.
HOTARAREA NR. 509 din 03.09.2008
interzicerea accesului romilor în locuri destinate publicului
HOTĂRÂREA NR. 511 din 03.09.2008
refuzul retrocedării terenului pe criterii etnice
HOTĂRÂREA NR. 512 din 03.09.2008
amendarea reclamatului ca efect al unei hotărâri judecătoreşti care ulterior a fost casată
HOTĂRÂREA NR. 513 din 03.09.2008
neinvitarea elevilor maghiari cu ocazia Zilei Porţilor Deschise
HOTĂRÂREA NR. 796 din 03.09.2008
discriminare prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 19/2000
HOTĂRÂREA NR. 797 din 03.09.2008
discriminare prin aplicarea dispoziţiilor O.G. nr. 56/2006
HOTĂRÂREA NR. 808 din 03.09.2008
discriminare prin aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la dreptul la pensie
HOTĂRÂREA NR. 811 din 03.09.2008
discriminare prin nemajorarea indemnizaţiilor deţinuţilor politici potrivit dispoziţiilor D.L. nr. 118/1990
HOTĂRÂREA NR. 820 din 03.09.2008
discriminare socio-profesională şi economică
HOTĂRÂREA NR. 826 din 03.09.2008
discriminare prin cuantumuri diferite a indemnizaţiei persoanelor care au calitatea de însoţitor
HOTĂRÂREA NR. 849 din 03.09.2008
discriminare prin haremuri sportive diferite
HOTĂRÂREA NR. 515 din 11.09.2008
neadmiterea în magistratură datorită neîndeplinirii condiţiei bunei reputaţii
HOTĂRÂREA Nr. 577 din 11.09. 2008
Hărţuire, neplata orelor suplimentare, restricţionarea accesului în Room- Service”
HOTĂRÂREA Nr. 597 din 11.09. 2008
Recunoaşterea vechimii juridice în magistratură pe perioada 1998-2008.
HOTĂRÂREA Nr. 598 din 11.09. 2008
Adresarea unor cuvinte jignitoare.
HOTĂRÂREA Nr. 599 din 11.09. 2008
împiedicarea petentului de a desfăşura activităţi comerciale din motive religioase.
HOTĂRÂREA Nr. 600 din 11.09. 2008
“Anatemizarea limbii maghiare şi a celor ce o vorbesc”.
HOTĂRÂREA Nr, 601 din 11.09. 2008
Inegalitate între petenţi şi ceilalţi chiriaşi cu vocaţie la cumpărarea apartamentelor pe care le deţin în baza raporturilor de locaţiune
HOTĂRÂREA NR. 850 din 11.09.2008
încălcarea drepturilor la educaţie preşcolară
HOTĂRÂREA NR. 851 din 11.09.2008
tergiversarea soluţionării unui dosar penal
HOTĂRÂREA NR. 870 din 11.09.2008
stări conflictuale între colocatari
HOTĂRÂREA NR. 517 din 17.09.2008
fapte cu caracter penal
HOTĂRÂREA NR. 518 din 17.09.2008
publicarea pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1 Bucureşti a unei liste de persoane bolnave de SIDA, inclusiv adresa lor
HOTĂRÂREA NR. 547 din 17.09.2008
Refuz mărire salariul pe motive etnice.
HOTĂRÂREA NR. 548 Din 17.09.2008
Salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în ceea ce priveşte coeficienţii de multiplicare a rămas aceiaşi ca în vechea salarizare.
HOTĂRÂREA Nr. 550 din 17.09,2008
Majorarea cu până la 50% a salariilor în funcţie de criteriile stabilite de H.G. nr. 4/2004 privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere şi pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de baza ale consilierilor de integrare, aplicarea sporurilor instituţionale specifice, precum şi a dispoziţiilor art. 14 din Legea 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate.
HOTĂRÂREA NR 552 din 17.09.2008
Petenta sesizează Consiliul cu privire la posibilele încălcări ale egalităţii de şanse şi posibile fapte de discriminare legate de procedurile legale întreprinse în scopul reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri.
HOTĂRÂREA NR. 553 din 17,09,2008
petenta ne semnalează cu privire la o serie de mesaje postate pe un forum, mesaje considerate de petentă ca fiind discriminatorii şi cu o vădită tentă sexuală
HOTĂRÂREA NR. 557 din 17.09.2008
Petentele, foste angajate ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea în funcţia de îngrijitor, în urma unei restructurări de personal din anul 2002 au fost transferate la S.C. DEPP SERV. S.R.L. Focşani, societatea care execută lucrările de întreţinere interioare şi exterioare la Tribunalul Vrancea. Petentele solicită să fie reangajate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea.
HOTĂRÂREA NR. 558 din 17.09.2008
Petentul arată că este supus unei fapte de discriminare săvârşite prin refuzul Tribunalului Vâlcea de a-i elibera Decizia civilă nr. 710 din 27 mai 2008 în formă legalizată.
HOTĂRÂREA NR. 559 din 17.09.2008
Petentul semnalează că, deşi frecventează terenurile de tenis ale Radiodifuziunii, în ultimul timp cu o frecvenţă substanţial redusă deoarece locuieşte în Israel, a fost deranjat de atitudinea considerată de el ca fiind ostilă şi anti-semită a unui cetăţean român, petentul având dublă cetăţenie, română şi israeliană.
HOTĂRÂREA NR. 619 din 17.09.2008
refuzarea calităţii de coordonator al unui proiect
HOTĂRÂREA NR. 621 Din 17.09.2008
neacoraarea drepturilor de pensie în ceea ce priveşte recalcularea pensiei
HOTĂRÂREA NR. 660 din 17.09.2008
prevederile Legii nr. 448/2006
HOTĂRÂREA NR 697 din 17.09.2008
Discriminarea profesională din cauza unor diferenţe de opinii
HOTĂRÂREA NR.718 Din 17.09.2008
scăderea notei la purtare fiicei petentului
HOTĂRÂREA NR. 834 din 17.09.2008
oferta comercială pusă la dispoziţia persoanelor în vârstă de până la 26 de ani
HOTĂRÂREA NR 719 Din 04.12.2008
prevederile Legii nr. 35/2008
HOTĂRÂREA NR. 792 din 27.08,2008
petenţii se consideră discriminaţi prin aplicarea prevederilor OUG nr.27/2006, aprobată prin Legea 45/2007 faţă de dispoziţiile OG 8/2007 precum şi prin Hot. Nr.325/24.08.2005 a Plenului CSM intrată în vigoare la data de 25.06.2007
HOTĂRÂREA NR.546 din 06.10.2008
schimbare din funcţie pe criterii politice.
HOTĂRÂREA NR. 583 din 06.10.2008
discriminare în raporturile de muncă
HOTĂRÂREA NR. 627 din 06.10.2008
refuzul FC Petrolul Ploieşti SA de a elibera legitimaţia de jucător şi implicit de aprobare a transferului
HOTĂRÂREA NR. 712 din 06.10.2008
discriminare pe criteriu etnic
HOTĂRÂREA NR. 868 din 06.10.2008
tratament diferenţiat
HOTĂRÂREA NR. 914 din 06.10.2008
discriminare prin excluderea personalului auxiliar de la judecătorii şi parchete din prevederile dispoziţiilor art. 3 din Legea 444/2006.
HOTĂRÂREA NR.528 din 15.10.2008
introducerea taxei de acces auto în staţiunea Mamaia faţă de cetăţenii care nu au domiciliul în judeţul Constanţa
HOTĂRÂREA NR.529 din 15.10.2008
discriminare prin neaplicarea contractului colectiv de muncă
HOTĂRÂREA NR. 530 din 15.10.2008
neacordarea ajutorului pentru încălzire unor familii de romi turce
HOTĂRÂREA NR. 531 din 15.10.2008
desfiinţarea postului şi refuzul reangajării pe criteriul vârstei
HOTĂRÂREA NR. 532 din 15.10.2008
anunţ de angajare discriminator pe criteriul vârstei
HOTĂRÂREA NR. 533 din 15.10.2008
încetarea contractului de prestări servicii pentru conducătorul autoturismului destinat Biroului Judeţean pentru Romi
HOTĂRÂREA NR. 534 din 15.10.2008
nesoluţionarea unei cauze civile datorită apartenenţei sale etnice
HOTĂRÂREA NR. 535 din 15.10.2008
discriminare prinvind actul medical
HOTĂRÂREA NR. 536 din 15.10.2008
discriminare prin neaplicarea contractului colectiv de muncă
HOTĂRÂREA NR. 537 din 15.10.2008
acordarea notei 4 la purtare şi lăsarea corigent pe criteriul apartenenţei etnice a elevului rom
HOTĂRÂREA NR. 538 din 15.10.2008
neacordarea concediului de odihnă în mod uniform tuturor angajaţilor
HOTĂRÂREA NR. 542 din 15.10.2008
aspecte privind modul de soluţionare în justiţie a cererilor petentului pentru recalcularea rentei potrivit O.U.G. nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
HOTĂRÂREA NR. 543 Din 15.10.2008
îngrădirea accesului la educaţie prin desfiinţarea secţiei Istorie din cadrul Universităţii din Bacău, Facultatea de Litere şi cu opţiunea studenţilor de a se transfera la o altă specializare sau Universitate.
HOTĂRÂREA NR. 544 din 15.10.2008
concedierea nelegală a petentului şi a soţiei sale, precum şi îngrădirea dreptului la egalitatea de şanse în raport cu ceilalţi angajaţi
HOTĂRÂREA NR. 545 din 15.10.2008
abordarea discriminatorie de către reclamat a subiectului homosexualităţii, în cadrul lucrării “Bazele Psihologiei Sociale”
HOTĂRÂREA NR. 562 din 15.10.2008
discriminare instituită prin dispoziţiile O.U.G nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobată prin Legea nr. 7/2007
HOTĂRÂREA NR. 575 din 15.10. 2008
publicarea în cotidianul „Spinul Plopeniului” mesaje discriminatorii cu privire la etnia petentului
HOTĂRÂREA NR. 591 din 15.10.2008
neacordarea unei locuinţe corespunzătoare pe criteriul de handicap, apartenenţă etnică şi categorie socială
HOTĂRÂREA NR. 602 din 15.10.2008
tratament discriminatoriu instituit prin prevederile legii nr. 223/2007 şi normele metodologice de aplicare a legii nr. 223/2007 sub aspectul stabilirii pensiei în raport cu prevederile legale privind pensia militară, potrivit legislaţiei în materie
HOTĂRÂREA NR. 603 Din 15.10.2008
regulament privind participarea la promomţie comercială lansată de reclamată, ce conţine prevederi cu caracter discriminatoriu, pe bază de sex
HOTĂRÂREA NR. 604 din 15.10.2008
anularea circularei 45 emisă de Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române prin care este îngrădit accesul la diferite manifestări chinologice fără a exista o justificare
HOTARAREA NR.659 din 15.10.2008
discriminare creată prin invalidarea mandatului pentru funcţia de consilier local în temeiul lipsei îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate
HOTĂRÂREA NR. 723 din 15.10.2008
tratament diferenţiat în ceea ce priveşte accesul la un concurs pentru schimbarea locului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 846 din 15.10.2008
discriminare prin articolul cu titlul „Românii ciordesc studiile ţiganilor”, publicat în ziarul local „Impact Est” din data de 28.05.2007, autor S V
HOTĂRÂREA Nr. 883 din 15.10.2008
posibilă situaţie discriminatorie între persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică în cadrul administraţiei publice locale, funcţionarii publici şi persoanele angajate cu contract individual de muncă în cadrul aceleiaşi instituţii, pe de o parte, şi funcţionarii publici şi personalul contractual din MAI pe de altă parte, în ceea ce priveşte acordarea unor drepturi salariale, respectiv, indemnizaţia de dispozitiv în cuantum de 25%.
HOTĂRÂREA NR. 897 din 15.10.2008
situaţie de discriminare bazată pe prevederi ale unor acte normative
HOTĂRÂREA NR 554 din 16.10.2008
Petentul sesizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu privire la presupuse fapte de discriminare constând în afişarea simbolurilor religioase în sediul Liceului de artă “Margareta Sterian”din Buzău, liceu în care învaţă T M , fetiţa petentului.
HOTĂRÂREA NR.592 din 22.10.2008
susţinere financiară în procesul de formare profesională
HOTĂRÂREA NR. 593 din 22.10.2008
Obiectdiscriminare prin omisiunea unor funcţii în anexa Legii nr. 353/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte
HOTĂRÂREA NR.606 din 22.10.2008
condiţii de vechime stabilite pentru participarea la concursul de ocupare a unei funcţii de conducere vacantă
HOTĂRÂREA NR. 625 din 22.10.2008
soluţionarea în mod discriminatoriu a cererilor formulate pentru redobândirea cetăţeniei române în temeiul art.101 din Legea nr. 21/1991 de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe
HOTĂRÂREA NR. 628 din 22.10.2008
discriminare creată prin neacordarea unui credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat
HOTĂRÂREA NR. 637 din 22. 10. 2008
Petenta semnalează faptul că ea consideră că fiul ei, D M , este discriminat, în cadrul instituţiei de învăţământ pe care o frecventează şi anume Liceul Particular “Marin Coman” cu clasele IX - XII din Galaţi pe criteriul convingerilor religioase.
HOTĂRÂREA Nr. 741 din 22.10,2008
Neacordarea tichetelor de masă
HOTĂRÂREA NR. 772 Din 22.10.2008
Neacordarea prin Ordonanţa nr. 6/2007 a celor două tranşe de salarizare, concretizate printr-o creştere salarială de 18% în cursul anului 2007.
HOTĂRÂREA NR. 773 Din 22.10.2008
Acordarea unui spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară numai magistraţilor care posedă titlul ştiinţific de doctor
HOTĂRÂREA NR. 798 din 22.10.2008
neacordare credit pentru achiziţionarea unui autoturism
HOTĂRÂREA NR. 801 din 22.10.2008
tergiversarea cercetărilor desfăşurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, refuzul Parchetul General de pe lângă Curtea Supemă de Justiţie de a emite o soluţie de începere sau neîncepere a urmăririi penale
HOTĂRÂREA NR. 842 din 22.10.2008
discriminare prin aplicarea prevederilor Art.32 alin.2 din Legea nr. 335/2007
HOTĂRÂREA NR. 843 din 22.10.2008
discriminarea pozitivă a subcategoriei martorilor în actul de justiţie
HOTĂRÂREA NR. 560 din 10.11.2008
discriminare prin introducerea unui criteriu suplimentar la stabilirea ordinii de prioritate şi de prelungire a contractului de închiriere
HOTĂRÂREA NR. 564 din 13.11. 2008
Tratamentul diferenţiat aplicat petentului, în baza art. 8, alin. 1 pct. b din O.G. nr. 112/1999, pe criteriul de sex, prin acordarea de permise de călătorie pe calea ferată gratuite femeilor după 20 de ani vechime, iar bărbaţilor doar după 25 de ani vechime.
HOTĂRÂREA NR. 565 din 13.11.2008
Tratamentul diferenţiat aplicat unor grupuri de consumatori, prin favorizarea unora în detrimentul altor grupuri de consumatori, prin art. 4, alin. 1- 5 din O.G. nr. 36/2006.
HOTĂRÂREA NR 566 Din 13.11.2008
libertatea de a beneficia de prevederile Legii 223/2007, privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
HOTĂRÂREA NR. 567 din 13.11.2008
refuzul primei de serviciu, încălcarea dreptului la demnitate
HOTĂRÂREA NR. 568 din 13.11.2008
neangajare după încetarea contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 569 din 13.11.2008
refuzul acordării pensiei suplimentare
HOTĂRÂREA NR. 579 din 13.11.2008
agresiune verbală pe criteriul etniei şi desfacerea contractului de muncă ca urmare a unei anchete disciplinare în urma incidentului
HOTĂRÂREA NR. 580 din 13.11.2008
atitudinea administratorului Pensiunii Orhideea referitor la etnia sau apartenenţa socială a unor participanţi la un curs susţinut la pensiune
HOTĂRÂREA NR. 581 din 13.11.2008
concediere pe motivul orientării sexuale
HOTĂRÂREA NR. 582 din 13.11.2008
refuz angajare din cauza unei dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 584 din 13.11.2008
Acuzaţiile făcute de către reclamatul R C preşedintele „Partidului Alianţa Socialistă” la adresa petentului, în comunicatul de presă intitulat „ Preşedintele Pas, C R explică de ce iau ungurii voturi prin toată ţara” preluat de ziarul „Viaţa Vâlcii” din data de 26.01.2008.
HOTĂRÂREA Nr 585 Din 13.11.2008
interpretarea legii cu privire la pensionare; modalitatea de calcul a pensiei
HOTĂRÂREA NR. 586 din 13.11.2008
Oprirea şi legitimarea petentului de fiecare dată când ajunge în Oradea de către Poliţia de Frontieră din cauza etniei sale.
HOTĂRÂREA NR. 587 din 13.11.2008
Petentul ataşează la e-mail-ul trimis C.N.C.D un comunicat de presă al Fundaţiei pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului
HOTĂRÂREA NR. 588 din 13.11.2008
Neacordarea reducerii legale a vârstei standard de pensionare în cazul în care petenta a îndeplinit toate condiţiile necesare pensionării.
HOTĂRÂREA NR. 594 din 13.11.2008
îngrădirea participării la un casting pe criteriul vârstei
HOTĂRÂREA Nr. 595 din 13.11.2008
încălcarea drepturilor salariate prin neacordarea sporului de 100% din salariul de bază conform legii 125/2005 art. 13 lit. e.
HOTĂRÂREA NR. 596 din 13.11.2008
neasigurarea adaptării rezonabile a persoanei cu dizabilitate; neacordarea unui sprijin material suficient pentru persoanele cu dizabilităţi şi însoţitori.
HOTĂRÂREA NR. 605 din 13.11.2008
discriminarea persoanelor bolnave de hepatită virală B,C, D în vârstă de peste 65 de ani, precum şi la pacienţii cu ciroză hepatică cu virus B, C, şi D.
HOTĂRÂREA NR. 609 din 13.11.2008
dispoziţii discriminatorii ale legii nr. 131/2008 pentru completarea art. 116 din legea nr. 215/2001
HOTĂRÂREA NR. 610 din 13.11.2008
discriminare din punct de vedere economic şi social sub aspectul legii nr. 341/2004
HOTĂRÂREA NR. 611 din 13.11.2008
discriminare creată prin menţinere coeficienţi de salarizare diferiţi
HOTĂRÂREA NR. 612 din 13.11.2008
discriminare relativ la vocaţia petenţilor de a cumpăra apartamente în baza raporturilor de locaţiune şi contractului de închiriere.
HOTĂRÂREA NR. 613 din 13.11.2008
atingerea demnităţii pe bază de etnie, prin articole de presă publicate de reclamat
HOTĂRÂREA NR.614 din 13.11.2008
Tratament discriminatoriu prin lezarea dreptului la demnitate personală
HOTĂRÂREA NR. 615 din 13.11.2008
afirmaţii cu caracter defăimător la adresa locuitorilor din Oltenia şi Moldova, publicate de cotidianul „Evenimentul Zilei”- ediţia online.
HOTĂRÂREA NR. 616 din 13.11.2008
promovarea unor procurori, ca efect al deciziilor instanţelor de judecată, fără concurs, când pentru alţi magistraţi promovarea este condiţionată de un concurs.
HOTARAREA NR. 622 din 13.11.2008
publicarea unui anunţ pentru ocuparea postului de sales manager care conţine limitare de gen.
HOTĂRÂREA NR. 640 din 13. 11. 2008
Petenţii sunt nemulţumiţi de faptul că acordarea de subvenţii pentru încălzire se face numai către un grup de cetăţeni ai României şi anume numai către aceia care folosesc sistemul centralizat de încălzire.
HOTĂRÂREA Nr. 647 din 13.11. 2008
Mod de salarizare discriminator al angajaţilor din domeniul administraţiei publice la nivel local şi cel al angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea la nivel central.
HOTĂRÂREA Nr. 655 din 13.11. 2008
Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren ”.
HOTĂRÂREA Nr. 685 din 13.11. 2008
Caracterul discriminatoriu al OUG nr. 77/2007 şi al Legii nr. 14/2008 cu referire la pensiile militare de stat
HOTĂRÂREA Nr. 686 din 13.11. 2008
Neacordarea coeficientului de multiplicare a salariului pentru judecătorii Curţilor de Apel
HOTĂRÂREA Nr. 698 din 13.11. 2008
Persoană sinistrată şi neacordarea ajutoarelor constând în materiale pentru construcţii
HOTĂRÂREA NR. 745 din 13,11.2008
inegalităţile existente în sistemul de salarizare a magistraţilor determinat de acordarea unor sporuri numai în favoarea unor procurori şi judecători (din cadrul DNA şi DIICOT), în detrimentul altora (magistraţii de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, precum şi al parchetelor de pe lângă acestea),
HOTĂRÂREA NR. 757 din 13.11.2008
Lipsă precizare obiect, raportat la O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
HOTĂRÂREA Nr. 770 din 13.11. 2008
aplicarea unui tratament diferenţiat de către Primăria Tecuci, persoanelor sinistrate din localitatea Tecuci, în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare constând în materiale de construcţii
HOTĂRÂREA NR 814 Din 13.11.2008
1. decontarea cheltuielilor făcute în cadrul bursei Erasmus din Italia; 2. adresarea informaţiilor în limba maghiară de către o angajată a universităţii astfel încât petenta să nu înţeleagă.
HOTĂRÂREA NR. 913 din 13.11.2008
tratament diferenţiat între controlorii financiari şi consilierii de conturi
HOTĂRÂREA Nr.646 din 20.11. 2008
“Hărţuire morală, initimidare, respingere şi marginalizare”
HOTĂRÂREA NR 648 din 20.11. 2008
“Hărţuire sexuală”.
HOTĂRÂREA Nr. 689 din 20.11. 2008
Acordarea unui ajutor lunar entru soţul supravieţuitor
HOTĂRÂREA NR. 692 din 20.11.2008
acte de hărţuire pe criteriul convingerilor în relaţiile de serviciu
HOTĂRÂREA NR. 713 din 20.11.2008
expresii ofensatoare referitor la etnia romă
HOTĂRÂREA Nr. 732 din 20.11.2008
Comportamentul învăţătoarei în timpul şedinţei cu părinţii prin care se sugera situaţia financiară precară a familiei petentului.
HOTĂRÂREA Nr. 740 din 20.11.2008
acordare grad profesional de subinspector în urma absolvirii Colegiului de Poliţie sau a Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Al Cuza”, spre deosebire de absolvenţii cu studii fără frecventă
HOTĂRÂREA NR. 750 din 20.11. 2008
tratamentul diferenţiat aplicat avocaţilor comparativ cu delegaţii notariali, în ceea ce priveşte orarul de lucru cu publicu de la Biroul de Carte Funciară, orar care este diferit pentru aceste categorii.
HOTĂRÂREA NR. 756 din 20.11.2008
hărţuirea la care a fost supusă petenta d e către şeful ierarhic superior
HOTĂRÂREA NR. 769 Din 20.11. 2008
acordarea tichetelor de masă
HOTĂRÂREA NR. 771 Din 20.11.2008
modul de calculare al vechimii în specialitate pentru grefierii cu studii superioare
HOTĂRÂREA Nr. 774 din 20.11.2008
Modalitatea de stabilire a pensiei foştilor militari.
HOTĂRÂREA NR. din 20.11.2008
neacordare spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică
HOTĂRÂREA NR. 884 din 20.11.2008
tratament diferenţiat privind modalitatea de stabilire a drepturilor salariale faţă de ceilalţi foşti procurori financiari
HOTĂRÂREA NR. 888 din 20.11.2008
petentul, persoană cu handicap, sesizează cu privire la atitudinea vecinului său împotriva sa
HOTĂRÂREA NR. 632 din 27.11.2008
afirmaţii adresate petentului vizând demnitatea personală, precum şi acte de lovire şi violenţe
HOTĂRÂREA NR. 633 din 27.11.2008
afirmaţii cu caracter discriminatoriu, pe considerentul apartenenţei naţionale (cetăţenie a Republicii Moldova)
HOTĂRÂREA NR. 634 din 27.11.2008
plată amenzi şi demontare imobil (boxă) tip debara
HOTĂRÂREA NR. 674 din 27.11.2008
dificultăţile cu care se confruntă părinţii copiilor autişti
HOTĂRÂREA Nr. 682 din 27.11. 2008
“încălcarea drepturilor cotizanţilor(la vot, de a şti ce se face cu cotizaţia lor, de a alege şi de a fi ales)”.
HOTĂRÂREA Nr. 683 din 27.11. 2008
Act de Identitate cu date de identificare incorecte
HOTĂRÂREA Nr. 684 din 27.11. 2008
Diferenţierea modalităţii de calcul a pensiei
HOTĂRÂREA NR. 753 din 27.11.2008
discriminarea petentei de către Primăria Oradea, pe criteriu de etnie, naţionalitate şi religie
HOTĂRÂREA Nr. 759 din 27.11.2008
Co mportamentul şi ameninţările reclamatului la adresa petentului şi a familiei sale, deoarece aceştia sunt de etmie rromă.
HOTĂRÂREA NR. 761 Din 27,11. 2008
nemulţumirea petentei de modul în care i se aplică prevederile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti si al parchetelor de pe langa acestea
HOTĂRÂREA NR. 762 Din 27,11.2008
petentul solicită constatarea neconstituţionalităţii Legii nr. 466/2004
HOTĂRÂREA NR. 764 din 27.11.2008
Diferenţele în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate pensionat anterior apariţiei H.G. 290/2005 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi personalul pensionat ulterior apariţiei acestei Hotărâri de Guvern.
HOTĂRÂREA NR. 765 Din 27.11.2008
presupusă discriminarea pe criteriu de vârstă
HOTĂRÂREA NR. 767 Din 27.11.2008
discriminarea ca urmare a introducerii în Codului fiscal a art. 214 A1, cap.2A1 din Codul Fiscal - Legea nr. 343/2006, care stipulează taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule.
HOTĂRÂREA Nr. 835 din 27.11. 2008
“Renumirea în funcţia de procuror”.
HOTĂRÂREA Nr. 858 din 27.11. 2008
“încadrare eronată la salarizare”
HOTĂRÂREA Nr. 859 din 27.11. 2008
“Discriminare salarială”.
HOTĂRÂREA Nr. 879 din 27.11.2008
Neconcordanţa unor texte din Legea nr, 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi H.G. nr. 1842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007.
HOTĂRÂREA NR. 895 din 27.11,2008
neacordarea unor drepturi salariale, respectiv, sporul pentru misiune permanentă de 25% şi sporul de 30% din indemnizaţia de încadrare brută lunară
HOTĂRÂREA NR. 901 din 27.11.2008
solicită reducerea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 173/2007
HOTĂRÂREA NR. 635 02.12.2008
tratament discriminatoriu instituit prin programul guvernamental „Cornul şi laptele”, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002.
HOTĂRÂREA NR. 645 din 02.12.2008
tratamentul la care a fost supusă dânsa şi familia dânsei de către securitate în perioada anilor 1945 -1989
HOTĂRÂREA NR. 669 Din 02.12.2008
prevederile HG 1707/2006
HOTĂRÂREA NR. 670 Din 02.12.2008
prevederile Legii nr. 49/1999
HOTĂRÂREA NR. 722 din 02.12.2008
restrângerea dreptului de a participa la examen de rezidenţiat cu timp parţial
HOTĂRÂREA NR. 727 din 02.12.2008
Neacordarea gradului de ofiţer
HOTĂRÂREA NR. 725 din 02.12.2008
Excluderea de la programul de pensionare „Retragerea de Aur”
HOTĂRÂREA NR. 726 din 02.12.2008
Retrogradarea la funcţia de subofiţer
HOTĂRÂREA NR. 793 din 02.12.2008
Petentul sesizează aspectele discriminatorii din articolul “Ce să sărbătorim ?”, publicat în săptămânalul Europai Ido, având ca autor pe domnul K S
HOTĂRÂREA Nr. 815 din 02.12. 2008
Excludere cetăţenilor români de alte naţionalităţi decât cea maghiară, de la manifestarea „Întîlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni” oranizată în perioada 17-20.08.2007.
HOTĂRÂREA NR. 829 din 02.12.2008
respingerea dosarului de pensionare
HOTĂRÂREA NR. 830 Din 02.12.2008
refuzul de a repartiza lucrări din cadrul Regionalei CFR laşi
HOTĂRÂREA NR. 880 Din 02.12.2008
eliberarea din funcţie pe criterii politice
HOTĂRÂREA NR. 650 din 04.12.2008
neacordarea bonurilor de masă (reprezentând alte drepturi sociale decât salariul) în mod discriminatoriu, faţă de ceilalţi angajaţi ai societăţii comerciale.
HOTĂRÂREA NR. 651 din 04.12.2008
nespecificat în raport cu O.G. nr. 137/2000, republicat
HOTĂRÂREA NR. 652 din 04.12.2008
nerecunoaşterea studiilor superioare pentru grefier-arhivar
HOTĂRÂREA NR. 653 din 04.12.2008
acordarea indemnizaţiei fixe de îngrijire a copilului de 6 luni de 600 RON, în condiţiile în care contribuţia sa la sistemul de asigurări sociale este mult mai mare.
HOTĂRÂREA NR. 657 din 04.12.2008
Petenta semnalează faptul că, în momentul în care s-a prezentat cu o problemă la o societate comercială, un domn, coordonatorul Punctului de lucru Tg.-Mureş, i-a reproşat că nu vorbeşte limba română şi a invitat-o să părăsească încăperea, petenta fiind de naţionalitate maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 658 din 04. 12. 2008
Petentul semnalează faptul că el consideră a fi discriminatorie acordarea gradului profesional de subinspector doar unei anumite categorii de absolvenţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza” din Bucureşti, cei care au urmat cursurile la forma de învăţământ zi, faţă de absolvenţii de la frecvenţă redusă, care nu au beneficiat de acordarea acestui grad în anul 2007, ulterior această situaţie fiind remediată în anul universitar 2007-2008.
HOTĂRÂREA NR. 676 din 04.12.2008
discriminare instituită prin prevederile Ordinului M.S.P. nr. 39/2008 privind reaorganizarea ambulatoriului de specialitate şi aplicarea acestora în practică
HOTĂRÂREA NR. 677 din 04.12.2008
drepturi salariale, fapte de corupţie, abuz şi săvârşire de infracţiuni contra intereselor petentului
HOTĂRÂREA NR. 705 din 04.12.2008
discriminarea profesorilor şi copiilor de etnie romă
HOTĂRÂREA NR. 706 din 04.12.2008
petentul consideră că există o diferenţă de tratament între pensionari şi elevi la acordarea reducerilor pentru transportul în comun
HOTĂRÂREA NR. 738 din 04.12.2008
refuzul angajatorului de a-i permite petentului desfăşurarea activităţii din motive sindicale
HOTĂRÂREA Nr. 739 din 04.12.2008
Neacordarea aprobărilor necesare de către Primăria Sectorului 1 pentru desfăşurarea activităţii la chioşchiurile de difuzare a presei din Sectorul 1.
HOTĂRÂREA NR. 746 din 04.12.2008
Neacordarea sporului de fidelitate asistenţilor judiciari, spor prevăzut de art. 4 din O.U.G nr. 27/2006 salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi alte categorii de personal din sistemul justiţiei.
HOTĂRÂREA NR. 747 Din 04.12.2008
Neacordarea sporului de fidelitate prevăzut de art. 4 din O.U.G nr. 27/2006.
HOTĂRÂREA NR. 748 Din 04.12,2008
modul de interpretare şi aplicare ale Codului fiscal de către Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud, prin Administraţia Finanţelor Publice Bistriţa, precum şi la situaţia discriminatorie creată de prevederile art .1442, în aplicarea art. 67 alin. 3 litera a) al Codului fiscal din HG nr. 44 /2004 -Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
HOTĂRÂREA Nr. 749 din 04.12.2008
Neacordarea avizului favorabil petentului pentru urmarea cursurilor şcolii de şoferi.
HOTĂRÂREA NR. 751 din 04.12.2008
apariţia în România Mare a articolui cu caracter rasist „Un ţigan mincinos: V N de la fiţuica mafiotului F
HOTĂRÂREA NR. 752 din 04.12.2008
Nerespectarea de către instanţele judecătoreşti a dreptului de proprietate prevăzut de Constituţia României, art. 135 şi art. 1, alin. 2, lit. d, pct. V din O.G. 137/2000.
HOTĂRÂREA NR. 800 din 04.12.2008
discriminare bazată pe criteriul orientării sexuale
HOTĂRÂREA Nr. 839 din 04.12. 2008
„Discriminare pe criteriul etnic”.
HOTĂRÂREA NR. 886 Din 04.12.2008
plata drepturilor salariale restante, reprezentând indemnizaţia lunară de 10% din salariul brut pe perioada aprilie 2004-aprilie 2007
HOTĂRÂREA NR. 887 din 04.12.2008
diferenţiere la acordarea sporului de confidenţialitate
HOTĂRÂREA NR. 908 din 04.12.2008
petentul consideră discriminatorie diferenţa între cuantumul tarifului stabilit pentru RCA în cazul persoanelor fizice, faţă de cel stabilit în cazul persoanelor juridice, în sensul că pentru această din urmă categorie cuantumul tarifului este de trei ori mai mare
HOTĂRÂREA NR. 915 din 04.12.2008
petentul se consideră discriminat etnic de către anumiţi angajaţi ai penitenciarului precum şi de reporteri ai diverselor publicaţii
HOTĂRÂREA NR. 672 din 09.12.2008
modul de aplicare şi de interpretare a Ordinului nr. 617/2007 crează discriminare
HOTĂRÂREA NR. 673 din 09.12.2008
abuz sexual împotriva unei minore cu dizabilitate mintală
HOTĂRÂREA NR. 678 din 09.12.2008
neacordarea despăgubirilor în numerar stabilite de lege pentru imobilele preluate în mod abuziv, comparativ cu alte persoane pe criteriul de sex, vârstă, diagnostic medical, statut social, domiciliu
HOTĂRÂREA NR. 679 din 09.12.2008
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale având ca efect neacordarea pensiei de serviciu potrivit O.U.G. nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
HOTĂRÂREA NR. 680 din 09.12.2008
stabilirea în mod eronat a drepturilor de pensie prin neluarea în calcul a adeverinţelor prezentate cu ocazia reclaculării acestor drepturi
HOTĂRÂREA NR. 691 din 09.12.2008
încălcarea dreptului de acces în mod egal la o funcţie publică
HOTĂRÂREA NR. 708 din 09.12.2008
impunerea condiţiei de cetăţenie pentru participarea la un concurs
HOTĂRÂREA NR. 711 din 09.12.2008
tratament diferenţiat a persoanelor cu diferite grade de handicap
HOTĂRÂREA NR: 720 Din 09.12.2008
discriminare în timpul cercetării penale
HOTĂRÂREA NR. 727 din 09.12.2008
discriminare în acţiunea de despăgubire a persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme
HOTĂRÂREA NR 729 Din 09.12.2008
1) conţinutul Anexei nr. 1a) la HG nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalităţilor de stabilire si plata a alocaţiei de stat pentru copii şi 2) spot TV
HOTĂRÂREA NR 730 Din 09.12.2008
prevederile OG nr. 8/2007
HOTĂRÂREA NR. 742 din 09.12.2008
Neacordarea dreptului la pensie militară, în forma pensiei de serviciu
HOTĂRÂREA Nr. 743 din 09.12.2008
Atitudinea discriminatorie şi ameninţările decanului facultăţii al cărei student este, precum şi ale prorectorului universităţii, în urma unei sesizări făcute de către petent împotriva reclamaţilor la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
HOTĂRÂREA NR. 744 Din 09.12.2008
modalitatea de încadrare şi salarizare a judecătorilor stagiari raportat la vechimea în magistratură
HOTĂRÂREA NR. 831 din 09.12.2008
Refuzul eliberării certificatului de înregistrare a mărcii
HOTĂRÂREA Nr. 837 din 09.12. 2008
„Reglementări discriminatorii privind acordarea unor drepturi salariale pentru personalul contractual al Serviciului public- poliţia Comunitară”.
HOTĂRÂREA Nr. 838 din 09.12. 2008
„Refuz de a repara şcoala la care învaţă elevi de etnie rromă”
HOTĂRÂREA Nr. 845 din 09.12. 2008
„Diferenţă Salarială”
HOTĂRÂREA NR. 863 Din 09.12.2008
comportament de respingere şi marginalizare materializat prin neacordarea sporurilor salariale şi recompenselor acordate în anul 2008
HOTĂRÂREA Nr. 874 din 09.12. 2008
„Recuperarea unor drepturi salariale.”
HOTĂRÂREA Nr. 876 din 09.12. 2008
Restituire impozit reţinut ilegal
HOTĂRÂREA NR. 885 din 09.12.2008
posibilă faptă de discriminare etnica
HOTĂRÂREA Nr. 893 din 09.12. 2008
Diferenţiere în ce priveşte treapta de salarizare
HOTĂRÂREA NR.909 din 09.12.2008
afirmaţii cu caracter discriminatoriu făcute de domnul M M la adresa directorului general al CFR, domnul A N cu ocazia unei emisiuni televizate
HOTĂRÂREA NR. 910 din 09. 12. 2008
prevederile disciminatorii ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 690 din 16.12.2008
neplata sporului de vechime pentru cooperatorii, angajaţi cu convenţie de muncă
HOTĂRÂREA NR. 693 din 16.12.2008
neacordarea unui credit pentru adaptarea locuinţei pentru persoane cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 695 din 16.12.2008
neprelungirea detaşării la Corpul Naţional al Poliţiştilor la expirarea mandatului pe criteriul convingerii politice
HOTĂRÂREA NR. 716 din 18.12.2008
punerea la dispoziţie în urma declanşării cercetării penale împotriva unui militar
HOTĂRÂREA NR. 728 din 18.12.2008
vechime juridică nerecunoscută în magistratură persoanelor care îndelpinesc funcţia de secretar al unei unităţi administrativ-teritoriale
HOTĂRÂREA Nr. 860 din 18.12. 2008
Eliberarare ilegală a autorizaţiei de construire
HOTĂRÂREA Nr. 861 din 18.12. 2008
„Prevederi cu caracter discriminatoriu în cadrul programului REGIO”
HOTĂRÂREA Nr. 862 din 18.12. 2008
„Tratament echitabil în ce priveşte acordarea moştenirii”
HOTĂRÂREA NR 867 Din 18.12.2008
refuzul deconectării de la sistemul centralizat de încălzire şi montarea unui sistem de încălzire centrală
HOTĂRÂREA Nr. 878 din 18.12. 2008
Informaţii defăimătoare în cadrul unor manifestări electorale
HOTĂRÂREA Nr. 890 din 18.12, 2008
Refuz de preschimbare a permisului de conducere
HOTĂRÂREA Nr. 892 din 18.12. 2008
Neplata uzufructului pentru terenurile.scufundate
HOTĂRÂREA Nr. 894 din 18.12. 2008
Neacordarea asistenţei medicale corespunzătoare
HOTĂRÂREA NR. 899 din 18.12.2008
sistarea furnizării de apă potabilă
HOTĂRÂREA Nr. 903 din 18.12. 2008
încălcarea deontologiei profesionale
HOTĂRÂREA NR.369 din 20,12,2008
sesizare cu privire la la modul în care se asigură asistenţa medicală de specialitate în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Rahova
HOTĂRÂREA NR 2 din 08.01.2009
Petentul arată că a lucrat în cadrul Ministerului Apărării timp de 16 ani şi conform Legii nr. 164/2000 are dreptul la pensie militară pentru perioada când a fost militar. Petentul susţine că a fcut demersurile necesare pentru obţinerea pensiei, însă dosarul i-a fost respins. Petentul consideră această respingere drept un act de discriminare. Petentul ataşează Decizia nr. 013587/2008, emisă de Ministerul Apărării, în care se arată faptul că petentul a fost trecut în rezevă la data de 17.02.1984, realizând până la acea dată o vechime în serviciu ca militar de 16 ani, 00 luni şi 27 zile. Ulterior, s-a încadrat în muncă şi în anul 2000 a fost înscris la pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă. Având în vedere că petentul are un titlu de pensie din sistemul public de pensii stabilit anterior datei de 01.04.2001, prin care i s-a valorificat şi vechimea în serviciu ca militar, iar atât Legea nr. 19/2000, cât şi Legea nr. 164/2001, nu prevăd posibilitatea opţiunii la pensie în unul dintre cele două sisteme pentru cei care beneficiază de pensie din celălalt sistem.
HOTĂRÂREA NR. 9 din 08.01.2009
Petentul arată că nu benefiziază de prevederile O.U.G. nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite ia Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., având în vedere faptul că a plătit autoturismul la S.C. Automobile Dacia S.A. şi nu prin CEC, nu înainte de 1 noiembrie 1990, ci în 1993.
HOTĂRÂREA NR. 10 din 13.01.2009
Petentul solicită constatarea existentei unei situaţii discriminatorii > 5 privind impozitarea veniturilor realizate din pensie pentru persoanele cu deficienţe de vedere, cu caracter permanent, comparativ cu impozitarea veniturilor salariaţilor cu dizabilitate gravă.
HOTĂRÂREA NR. 12 din 13.01.2009
Situaţie discriminatorie izvorâtă prin adoptarea O.U.G. nr. 59/2008 care se reactualizează indemnizaţiile lunare doar pentru beneficiarii Decretului lege nr. 118/1990 nu şi pentru beneficiarii Legii nr. 189/2000.
HOTĂRÂREA Nr. 110 din 13.01.2009
Neinformarea părinţilor de către învăţătoare, cu privire la Calendarul de Implementare a semnelor distinctive uniformelor şcolare în cadrul şedinţei cu părinţii
HOTĂRÂREA NR. 33 din 15.01.2009
petentul consideră discriminatorii prevederile Legii 16/2007
HOTĂRÂREA NR. 37 din 15.01.2009
petentul se consideră discriminat de faptul că nu i se recunosc meritele avute în cadrul Academiei de Studii Economice
Hotararea nr. 44 din 27.01.2009
existenta unei inscriptii in limba maghiara pe o cladire aflata in proprietatea domeniului public a municipiului Sfantu Gheorghe
HOTĂRÂREA NR.48 din 27.01.2009
Discriminarea produsă de O.U.G. nr. 148/2005 privind asimilarea perioadei de creştere a copilului la pensie
HOTĂRÂREA NR. 60 din 03.02.2009
săvârşirea unor acte/fapte penale împotriva sa în perioada 1995-2006 şi după această perioadă.
HOTĂRÂREA NR 61 din 03.02.2009
petentului i s-a demolat terasa din parcul Herăstrău
HOTĂRÂREA NR. 69 din 03.02.2009
Refuzul de a încheia contracte de dispecerizare
HOTĂRÂREA NR. 70 Din 03.02.2009
hărţuire pe criteriul sexului
HOTĂRÂREA NR. 86 din 10.02.2009
solicitare punct de vedere într-o cauză aflată spre soluţionare la o instanţă de judecată
HOTĂRÂREA NR. 92 Din 17.02.2009
prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
HOTĂRÂREA NR. 95 din 17.02.2009
adeverinţe, certificate care nu respectă confidenţialitatea datelor cu privire la infecţia HIV
HOTĂRÂREA NR. 96 din 17.02.2009
calcularea incorectă a pensiei
HOTĂRÂREA Nr. 98 Din 17.02.2009
refuzul deconectării de la sistemul centralizat de încălzire şi montarea unui sistem de încălzire centrală
HOTĂRÂREA Nr. 99 din 17.02. 2009
Discriminare economică referitor Ia modul de încadrare în categoria de risc radiologie
HOTĂRÂREA Nr. 108 din 17.02.2009
Eliberarea de către Primăria Comunei Fălciu a unor acte/ documente despre care petentul afimă că sunt incorecte şi ilegale
HOTĂRÂREA NR.127 din 26.02.2009
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR.128 din 26.02.2009
Petentul sesizează că prin dispoziţii legale există o tratare diferenţiată a categoriilor de persoane care au avut de suferit persecuţii, dându-se prioritate unora faţă de celelalte, în mod cu totul nejustificat.
HOTĂRÂREA NR.130 din 26.02.2009
discriminare pe criteriul etnic
HOTĂRÂREA NR.132 din 26.02.2009
discriminare prin litigiu civil
HOTĂRÂREA NR.134 din 26.02.2009
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 137 din 26.02.2009
discriminare prin neacordarea pensiei militare
HOTĂRÂREA NR. 157 din 17.03.2009
petentul consideră discriminatorie acţiunea justiţiei, iar legea 543/2002 interzice graţierea celor post recidivă.
HOTARAREA NR. 159 din 17.03.2009
tratament diferenţiat
HOTĂRÂREA NR. 168 din 19.03.2009
situaţie de discriminare bazată pe prevederi ale unor acte normative
HOTĂRÂREA Nr. 173 din 19.03.2009
Discriminare generată de omisiunile prevederilor Legii 164/07.04.2001 privind pensiile militare de stat
HOTĂRÂREA NR. 354 din 23.06.2009
savarsirea unor acte/fapte penale impotriva sa de catre SC Mars Collection SRL
HOTĂRÂREA NR.179 Din 31.03.2009
modalitatea de soluţionare a dosarului 9011/182/2007 de către Tribunalul Maramureş
HOTĂRÂREA NR. 182 din 31.03.2009
In te rzice re a construirii unei biserici o rtodoxe
HOTĂRÂREA Nr. 187 din 31.03. 2009
Nerespectarea regulamentului şcolar în ce priveşte tunsoarea
HOTĂRÂREA NR.189 din 31.03.2009
discriminare prin aplicarea dispoziţiilor H.G.nr.816/14.07.2005 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea i ANL.
HOTARAREA NR. 195 din 02.04.2009
discriminare prin încercarea decăderii din drepturile părinteşti în scopul unei adopţii fără consimţământul mamei
Hotararea nr. 326
discriminare produsa de prevederile OUG nr. 148 /2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului modificata si completata de OUG 226/2008
HOTĂRÂREA NR.202 Din 08.04.2009
Prevederile art. 8 din Legea nr. 18/1991 privind Fondul funciar
HOTĂRÂREA NR. 209 din 08.04.2009
tratament advers venit ca urmare adresării unei plângeri la Inspecţia Muncii.
HOTĂRÂREA NR. 222 din 08.04.2009
neacordarea sporului de confidenţialitate şi mobilitate
HOTARAREA NR. 227 din 08.04.2009
prevederi discriminatorii cuprinse în OUG nr. 100 din 4.10.2007 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei şi reluate în Legea nr. 97 din 14.04 2008 pentru aprobarea acestei Ordonanţe de urgenţă
HOTĂRÂREA NR. 230 din 08.04.2009
anularea rezultatului expertizei m edico m ilitare s ta b ilit de către C om isia de expertiză m edico-m ilitară de la S pitalul M ilitar Central B ucureşti.
HOTĂRÂREA NR. 241 din 14.04.2009
separarea com unităţii rome din localitatea Tărlungeni de populaţia majoritară prin construirea unui zid de beton ce îngrădeşte o proprietate
HOTĂRÂREA Nr. 250 din 23.04. 2009
Discriminare prin O.U.G. 156/2007
HOTĂRÂREA Nr. 254 din 23.04.2009
Modificările aduse legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, care dezavantajează taximetriştii independenţi
HOTĂRÂREA Nr. 269 din 28.04.2009
Utilizarea unor date confidentiale in solutionarea sesizarilor depuse de pentent la Inspectoratul de Politie Harghita
HOTĂRÂREA Nr. 254 din 28.04.2009
Introducerea pe site-ul oficial al Consiliului Judetean Harghita a unei poze reprezentand doi tineri imbracati in costume populare secuiesti.
HOTĂRÂREA Nr. 280 din 28.04.2009
Afirmatiile publice facute de reclamat cu privire la acordarea despagubirilor de malpraxis, care fac obiectul proiectului de lege pentru modificarea Legii malpraxisului
HOTĂRÂREA NR. 291 din 14.05.2009
elaborarea Planului de şcolarizare pentru clasele a IX-a cu un număr mai redus de locuri pentru învăţământul de limbă maghiară decât de limbă română, fată de numărul de elevi care termină clasele a VIIl-a
HOTĂRÂREA NR. 296 d i n 1 4 . 0 5 . 2 0 0 9
diferente de tratament fiscal impuse de legislatia in materie cu privire la taxa auto de poluare prevazuta de OUG nr 50/2008
HOTĂRÂREA Nr. 300 din 14.05.2009
Neasfaltarea trotuarelor şi lipsa bordurilor numai de la unele imobile situate pe aceaşi stradă.
HOTĂRÂREA NR. 65 din 19.05.2009
neinvitarea petentului la o dezbatere televizată pentru alegerile prezidenţiale pe criteriul politic
HOTĂRÂREA NR. 301 din 03.06.2009
Procedura practicată de instanţa de judecată şi hotărârea judecătorească emisă de aceasta, considerate de petent ca fiind discriminatorii
HOTĂRÂREA Nr. 306 din 03.06.2009
Nerespectarea de cătrte asociaţia de proprietari a recomandărilor făcute de către C.N.C.D. în dosarul 255/2008.
HOTARAREA Nr. 307 din 03.06.2009
Prevederile OUG nr 2/2007 care modifica si completeaza OUG nr 116/2006 considerate de petent ca fiind discriminatorii
HOTĂRÂREA NR. 310 din 03. 06. 2009
Consiliul Local al Municipiului Arad, Primăria Municipiului Arad Obiect: petentul se consideră discriminat de dispoziţiile Hotărârii nr. 249/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad ce prevăd clauze defavorabile pentru persoanele cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 311 din 03.06.2009
se consideră discriminatorie menţinerea accizelor aplicate bijutieriilor conduce la o inechitate fiscală pentru cei care comercializează în mod legal acele bijuterii
HOTĂRÂREA Nr. 311 BIS din 03.06.2009
petenta se consideră discriminată deoarece i s-a eliberat o carte de identitate provizorie, şi de faptul că pe paşaport există menţiunea „cetăţean român domiciliat în străinătate"
HOTARAREA NR.323 din 04,06.2009
petentul solicită restituirea terenului primit moştenire pe un alt amplasament decât cel prevăzut în titlul de proprietate
HOTĂRÂREA NR. 324 din 04.06.2009
situatie de discriminare bazata pe prevederile OUG 36/200 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
HOTĂRÂREA Nr. 330 din 04.06.2009
Posibilă situaţie discriminatorie instituită prin prevederile O.U.G. nr. 50/2008 corelativ O.U.G. nr. 218/2008, referitoare la instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
HOTĂRÂREA NR. 332 din 04.06.2009
nevalidarea consilierilor locali ai Partidului Social Democrat si al Partidei Romilor Pro Europa in comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov
HOTĂRÂREA NR. 343 din 23.06.2009
Petentul se considera discriminat de faptul ca, fiind o persoana cu handicap nu beneficiaza de anumite drepturi.
HOTĂRÂREA NR. 351 din 23.06.2009
acordarea gradului II de handicap
HOTĂRÂREA NR. 356 din 15.01.2009 din 25 .06.2009
discriminare pe convingeri politice prin neacordarea fisei de apreciere a petentei datorita faptului ca este membru PSD
HOTĂRÂREA Nr. 361 din 25.06.2009
Neacordarea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică, în raport cu restul personalului judiciar din unităţile de justiţie.
HOTĂRÂREA NR.374 din 02.07.2009
situaţie de discriminare bazată pe prevederi ale unor acte normative
HOTĂRÂREA NR. 376 din 02.07.2009
aviz nefavorabil din partea Primăriei Mun. Giurgiu pentru organizarea unei acţiuni a Partidului Democrat Liberal privind campania electorală
HOTĂRÂREA NR. 385 din 02.07.2009
Obligarea petentei la plata costurilor de încălzire repartizate pentru suprafaţa apartamentului său, deşi aceasta se debranşase anterior de la reţeaua de termoficare în anul 2005
HOTĂRÂREA Nr, 387 din 02.07.2009
Refuzul doamnei C N . de a-l accepta pe petent să participe la emisiunea Momentul Adevărului din cadrul postului de televiziune Prima TV din cauza situaţiei sale sociale şi nerespectarea clauzelor contractuale de către „Paprika Entertainment” S.R.L
HOTĂRÂREA Nr. 389 din 02.07.2009
Neacordarea drepturilor cuvenite reprezentanţilor Sindicatului „Frăţia” Jilava, în calitatea de membru al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie, de către Directorul General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, drepturi prevăzute în Legea 54/2003, republicată.
HOTĂRÂREA Nr. 390 din 02.07.2009
Decizia Comisiei de Clasificare a Filmelor de a interzice filmul „Milk” minorilor.
HOTĂRÂREA Nr. 397 din 22.07. 2009
Imposibilitatea de a efectua şcoala de soferi categoria A..
HOTĂRÂREA NR. 407 din 22.07.2009
documentarea şi identificarea fenomenului contravenienţilor din pieţele publice
HOTĂRÂREA NR. 412 din 18. 08. 2009
tratament discriminatoriu ia adresa petenţilor pentru convingerile social - politice
HOTĂRÂREA Nr. 415 din 18.08.2009
neaplicarea de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a hotărârii Colegiului director nr. 276 din 25.10.2005.
HOTĂRÂREA NR. 419 din 18.08.2009
Sancţionarea contravenţională a reclamatei pentru neaplicarea fermă şi neîntârziată a hotărârii Colegiului Director nr. 77 din 03.02.2009, în spiritul şi litera ei.
HOTĂRÂREA NR. 422 din 18.08.2009
îngrădirea drepturilor conferite de Legea nr.341/2004, pentru recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
HOTĂRÂREA NR. 423 din 18.08.2009
discriminare instituită prin prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 295/2007
HOTĂRÂREA NR. 426 din 18.08.2009
interpretarea abuzivă a legii de către Consiliul Superior al Magistraturii
HOTĂRÂREA NR. 435 din 18.08.2009
se consideră discriminatorie legea 19/2000, deoarece defineşte dispoziţii contrare egalităţii de tratament
HOTĂRÂREA NR. 440 din 20.08.2009
discriminarea în activitatea unei asociaţii de proprietari
HOTĂRÂREA NR. 441 din 20.08.2009
discriminare între două sindicate care activează în cadrul unei societăţi comerciale
HOTĂRÂREA NR. 442 din 20.08.2009
discriminare prin neacordarea unor drepturi de către o comisie de punere în aplicare a unui decret-lege
HOTĂRÂREA NR. 443 din 20.08.2009
amendă contravenţională primită pe nedrept, hărţuire
HOTĂRÂREA NR. 445 din 20.08.2009
refuzul de a accepta ca donatori de sânge persoane cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 446 din 20.08.2009
decizii incorecte ale instanţelor de judecată
HOTĂRÂREA NR. 452 din 20.08.2009
petentul sesizează cu privire la faptul că nu beneficiază de scutire de la plata taxei de poluare pentru persoanele cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 454 din 20.08.2009
discriminare prin neîncheierea unei poliţe de asigurare şi pentru anexele gospodăreşti
HOTĂRÂREA NR. 455 din 20.08.2009
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 456 din 20.08.2009
discriminare privind anumite taxe
HOTĂRÂREA NR. 458 din 20.08.2009
discriminare prin prevederile OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
HOTĂRÂREA NR. 460 din 20.08.2009
discriminare prin restricţionarea dreptului de petiţionare şi a dreptului de a redobândi cetăţenia română
HOTĂRÂREA NR. 462 din 02.09.2009
discriminare instituită prin prevederile art. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
HOTĂRÂREA NR. 469 din 02.09.2009
amânarea punerii în posesie a unor terenuri, acte cu caracter penal
HOTĂRÂREA NR. 477 din 02.09.2009
petentul se consideră discriminat de faptul că se fac presiuni politice asupra sa
HOTĂRÂREA NR. 481 din 29.10.2009
Neaplicarea O.G. 100/2008.
HOTĂRÂREA Nr, 492 din 29.10.2009
prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, considerate de petent ca fiind discriminatorii.
HOTĂRÂREA NR. 493 din 29.10,2009
tratament diferenţiat privind compensarea medicamentelor destinate infertilităţii.
HOTĂRÂREA NR. 494 din 29.10.2009
posibilă situaţie discriminatorie generată de prevederile a două legi diferite
HOTĂRÂREA NR. 498 din 29.10.2009
Nemulţumirea petentei faţă de o hotărâre judecătorească.
HOTĂRÂREA NR. 500 din 29.10.2009
discriminare instituită prin prevederile legii nr. 571/2003 coroborat prevederilor legii nr. 448/2006, privind impozitarea veniturilor din pensie a persoanelor încadrate în grad de handicap
HOTĂRÂREA NR. 503 din 29.10.2009
promovare acţiuni în justiţie având ca obiect anulare contract de vânzare-cumpărare, pe considerentul apartenenţei etnice a petentului la minoritatea maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 506 din 29.10.2009
discriminare între membrii petentei, pescari şi locuitorii comunelor Mahmudia şi Murighiol, prin anchetarea în diferite dosare penale respectiv dispunerea unor amenzi contravenţionale, fără respectarea prezumţiei de nevinovăţie.
HOTĂRÂREA NR. 508 din 29.10.2009
plata dividendelor către acţionarii societăţii, cu prioritate persoanelor juridice faţă de persoane fizice
HOTĂRÂREA NR. 538 din 03.11.2009
legislaţie discriminatorie
HOTĂRÂREA NR. 546 din 12.11.2009
Restrângerea în mod abuziv a numărului de acţiuni deţinute de petentă la S.C. Vincon Vrancea Focşani S.A. de către această societate şi cei care au administrat acţiunile sale, respectiv S.C. Registrul Mioriţa S.A şi S.C. Depozitarul Central Bucureşti.
HOTĂRÂREA NR. 551 din 12.11.2009
petentul consideră discriminatorii afirmaţiile făcute de vicepreşedintele Partidului Democrat Liberal şi Preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava la adresa preşedintelui Partidului Naţional Liberal cu ocazia Şcolii de Vară a Partidului Democrat Liberal
HOTĂRÂREA NR. 570 din 19.11.2009
discriminare prin neacordarea asistenţei psihologice
HOTĂRÂREA NR. 571 din 19.11.2009
discriminare prin grila de programe tv
HOTĂRÂREA NR. 577 din 19.11.2009
discriminare prin neacordarea unui asistent personal
HOTĂRÂREA NR. 578 din 19.11.2009
discriminare prin neretrocedarea unei suprafeţe de teren
HOTĂRÂREA NR. 579 din 19.11.2009
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 600 din 26.11.2009
nereguli privind Fundaţia O.M.R. (Organizaţia Miss România), lipsa reacţiei autorităţilor la sesizările petentei, organizarea unui concurs la care câştigătorii erau copii ai căror profesori au fost în juriu
HOTĂRÂREA NR. 607 din 26.11.2009
se consideră discriminatorii prevederile OUG 148/2005
HOTĂRÂREA NR. 610 din 26.11.2009
se consideră discriminatorii prevederile OUG 69/2009
HOTĂRÂREA NR. 611 din 26.11.2009
se consideră discriminatorii prevederile Legii 108/2007
HOTĂRÂREA NR. 630 din 26.11.2009
emiterea unei hotărâri de consiliu judeţean
HOTĂRÂREA NR. 634 din 26.11.2009
neincluderea Teatrului Evreiesc de Stat în anexa nr.13 a Hotărârii Guvernului nr.854 din 28 iunie 2006
HOTĂRÂREA NR. 637 din 26.11.2009
discriminare prin unele dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 639 din data de 26.11.2009
Solicitarea controlului ginecologic pentru reînoirea permisului de conducere
HOTĂRÂREA NR. 648 din data de 26.11.2009
Neacordarea indemnizaţiei de creştere a copilului.
HOTĂRÂREA NR. 649 din 26.11.2009
petenta solicită încadrarea la protecţia specială prevăzută pentru persoanele cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 651 din data de 26.11.2009
constatarea discriminării instituită prin dispoziţiile O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
HOTĂRÂREA NR. 652 din 26.11.2009
discriminare prin unele dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 653 din 26.11.2009
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 655 din data de 26.11.2009
Nerespectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. în ceea ce priveşte dreptul la muncă.
HOTARAREA NR. 674 din 26.11.2009
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 629/16.07.2007
HOTĂRÂREA NR. 23 din 04.05.2010
organizarea olimpiadei de religie
HOTĂRÂREA NR. 29 din 04.05.2010
abuzuri din perioada comunistă
HOTARAREA NR. 30 din 04.05.2010
acte de ilegalitate, ameninţări şi terorism săvârşite de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale sau alte instituţii împotriva familiei petentului
HOTĂRÂREA NR. 36 din 05.05.2010
discriminare instituită prin prevederile legii nr. 10/2001 modificată şi completată prin legea nr. 247/2005
HOTĂRÂREA NR. 41 din 05.05.2010
hărţuirea membrilor sindicatului prin invitarea în faţa Comisiei de Cercetare Disciplinară, sancţionarea disciplinară a unui membru de sindicat
HOTĂRÂREA NR. 42 din 05.05.2010
abateri disciplinare, nesancţionarea acestor abateri
HOTĂRÂREA NR. 43 din 05.05.2010
încălcarea dreptului la demnitate, hărţuire
HOTĂRÂREA NR. 44 din 05.05.2010
soluţie nefavorabilă privind transformarea postului în urma promovării în grad profesional
HOTĂRÂREA NR. 46 din 06.05.2010
decizii diferite date de instanţele de judecată în cauze asemănătoare
HOTĂRÂREA NR. 47 din 06.05.2010
hărţuire morală, ameninţări, stres creat la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 48 din 06.05.2010
refuzul de a pune la dispoziţia petentului un document considerat a fi intern
HOTĂRÂREA NR. 49 din 06.05.2010
neinvitarea în vederea depunerii cererii de redobândirea cetăţeniei
HOTĂRÂREA NR. 51 din 06.05.2010
tratament diferenţiat în accesul la servicii bancare pe baza criteriului de dizabilitate
HOTARAREA NR. 52 din 13.05.2010
acte de discriminare rasială săvârşite de directorul penitenciarului împotriva petentului
HOTĂRÂREA NR. 53 din 13.05.2010
discriminare prin Legea nr. 329/2009
HOTĂRÂREA NR. 55 din 13.05.2010
îndreptare erori materiale din hotărârea nr. 193/31.03.2009
HOTĂRÂREA NR. 56 din 18.05.2010
discriminare prin Legea nr. 329/2009
HOTĂRÂREA NR. 57 din 18.05.2010
decizii diferite date de instanţele de judecată în cauze asemănătoare
HOTĂRÂREA NR. 58 din 18.05.2010
discriminare prin Legea nr. 95/2010
HOTĂRÂREA NR. 60 din 18.05.2010
tratament discriminatoriu în legătură cu prevederi normative, aplicarea acestora şi neemiterea ordinului de numire în funcţie
HOTĂRÂREA NR. 62 din 19.05.2010
hărţuirea fostului director din partea noului director, atingerea demnităţii
HOTĂRÂREA NR. 63 din 19.05.2010
acordarea a doar 0,5% şi nu 1,1% indemnizaţie lunară în virtutea Legii nr. 341/2004
HOTĂRÂREA NR. 64 din 19.05.2010
obligarea cetăţenilor la efectuarea accesului în clădire numai prin intrări distincte (uşa din spate a edificiului), discriminarea cetăţenilor, în raport cu profesia acestora, atunci când solicită serviciile departamentului de arhivă şi registratură
HOTĂRÂREA NR. 68 Din 19.05.2010
acte de hărţuire la locul de muncă prin refuzul solicitărilor adresate şi acţiuni îndreptate împotriva petentului
HOTĂRÂREA NR. 69 din 19.05.2010
tergiversarea alocăriii unei locuinţe convenabile şl a unui spaţiu comercial
HOTARAREA NR. 70 din 19.05.2010
obligarea la plata de despăguburi băneşti cu privire la încadrarea şi aplicarea în grupele de muncă şi obligarea la actualizarea sumelor datorate la plata efectivă a drepturilor băneşti
HOTARAREA NR. 71 din 19.05.2010
afirmaţii cu caracter discriminatoriu, dreptul la propria imagine
HOTĂRÂREA NR. 72 din 26.05.2010
pensionarea unui profesor cu gradul I didactic
HOTĂRÂREA Nr. 73 din 26.05.2010
Nerespectarea ordinii de înregistrare de către Prefectura Municipiului Bucureşti în soluţionarea cererilor privind acordarea de despăgubiri cetăţenilor români pentru bunurile/proprietăţile rămase în Basarabia, depuse la prefecturile din provincie
HOTĂRÂREA NR. 74 din 26.05.2010
discriminare pe criteriul de gen şi de tratament
HOTĂRÂREA NR.75 din 26. 05. 2010
discriminare creată prin condiţiile impuse de CEC Bank cetăţenilor români care obţin venituri în străinătate la creditarea prin programul „Prima casă”.
HOTĂRÂREA NR. 77 din 02.06.2010
neacoperirea costul de transport a autoturismului, comparativ cu alte persoane care au beneficat de scutire
HOTĂRÂREA NR. 78 din 02.06.2010
refuzul încheierii contractului de muncă şi eliberarea cărţii de muncă
HOTĂRÂREA NR. 79 din 02.06.2010
discriminare instituită prin prevederile actelor normative privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
HOTĂRÂREA NR. 81 din 02.06.2010
reglementări discriminatorii privind instructorii auto angajaţi într-o şcoală de şoferi şi instructorii auto persoane fizice autorizate
HOTĂRÂREA NR. 82 din 02.06.2010
concurs pentru ocuparea unor posturi vacante
HOTARAREA NR. 83 din 02.06.2010
discriminare instituită prin prevederile art. 7 lit d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
HOTĂRÂREA NR. 84. din 02.06.2010
restrângerea activităţii, acuze nefondate, acte de abuz sexual
HOTĂRÂREA NR. 86 din 02.06.2010
drepturi salariale şi de protecţie socială privind categoria agenţilor procedurali
HOTĂRÂREA NR.88 din 02.06.2010
modalitatea de aplicare a legii nr. 18/1991
HOTĂRÂREA NR. 89 din 02.06.2010
concurs pentru ocuparea postului de agent poştal
HOTĂRÂREA NR. 90 din 02.06.2010
refuz includere în grila de programe a posturilor de profil religios Speranţa TV şi ALFA-Omega TV.
HOTĂRÂREA NR. 91 din 02.06.2010
tratament discriminatoriu privind soluţionarea cererii de pensionare
HOTĂRÂREA NR. 93 din 02.06.2010
tratament discriminatoriu privind desfacerea contractului de muncă
HOTĂRÂREA NR. 94 din 02.06.2010
nerespectarea dreptului la informaţii de interes public în limba maternă pentru persoanele aparţinând minorităţii maghiare din Tîrgu Mureş.
HOTĂRÂREA NR. 95 din 09.06.2010
prioritizarea pe puncte pentru solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate, cu dezavantajarea persoanelor de peste 60 de ani
HOTĂRÂREA NR. 96 din 09.06.2010
regulmant şcolar care interzice părul lung pentru băieţi
HOTĂRÂREA NR. 97 din 09.06.2010
stabilirea preferenţială a programului de lucru, pe criteriu profesional
HOTĂRÂREA NR. 98 din 09.06.2010
decizii diferite date de instanţele de judecată în cauze asemănătoare, prevederi discriminatorii din Legea nr. 19/2000
HOTĂRÂREA NR. 99 din 09.06.2010
nepunerea în execuţie a deciziei instanţei de judecată
HOTĂRÂREA NR. 100 din 09.06.2010
prevederi ambigue ale Legii nr. 360/2002, decizii diferite date de instanţele de judecată în cauze asemănătoare, diferita interpretare şi aplicare a legii
HOTĂRÂREA NR. 101 din 09.06.2010
prevederi discriminatorii ale O.U.G. nr. 100/2008
HOTĂRÂREA NR. 102 din 09.06.2010
refuz acordare servicii bancare, motivul originii etnice şi culorii pielii
HOTĂRÂREA NR. 105 din 09.06.2010
restricţionare în accesul la locuri deschise publicului
HOTĂRÂREA NR. 106 din 09.06.2010
verificare şi control pe baza apartenenţei etnice la magazin
HOTĂRÂREA NR. 107 din 09.06.2010
hotărâri ale autorităţilor locale şi memoriu unui grup de persoane de a nu se construi în vecinătate case pentru romi.
HOTĂRÂREA NR. 109 din 07.07.2010
Regulamentul privind internarea minorului cu însoţitor în unitatea medicală.
HOTĂRÂREA NR. 110 din 07.07.2010
Domnul M A , aflat la spitalul de Copii “Grigore Alexandrescu”, în secţia 3 pediatrie, cu un copil aflat in îngrijire în absenţa mamei acestuia, i s-a refuzat internarea pe motiv că regula spitalului prevede ca, însoţitor la internarea copilului să fie o persoană de sex feminin.
HOTĂRÂREA NR. 111 din 07.07.2010
Domnul C. V , angajat al postului de poliţie din comuna Agăş, Judeţul Bacău, susţine faptul că nu a beneficiat de un spor de 30%.
HOTĂRÂREA NR. 112 din 07.07.2010
Doamna I T N reclamă faptul că la susţinerea unul concurs în anul 2005, pentru admiterea în magistratură, după depunerea contestaţie i s-au acordat note, cu diferenţe mari de punctaj între notele acordate de către cei doi membri corectori la anumite materii.
HOTĂRÂREA NR. 113 din 07.07.2010
Petentul reclamă scoaterea la concurs a unui post cu funcţia publică de conducere Şef Serviciu, specializare ştiinţe inginereşti- Electromecanică, în cadrul Primăriei Târgovişte
HOTARAREA NR. 114 din 07.07.2010
Petentul consideră faptul că, nu este legal ca, pensionarii să fie obligaţi pentru a alege în a încasa pensia, ori salariul din domeniul public de stat, fără a le cumula pe cele două.
HOTĂRÂREA Nr. 115 din 07.07.2010
hărţuirea petentului de către vecinii săi
HOTĂRÂREA Nr. 116 din 07,07.2010
Prevederile discriminatorii ale Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat.
HOTĂRÂREA NR. 118 din 07.07.2010
refuz acordare servicii bancare. Dizabilitate
HOTĂRÂREA NR. 118 din 07.07.2010
refuz acordare servicii bancare. Dizabilitate
HOTĂRÂREA NR. 119 din 07.07.2010
Refuz acordare servicii bancare. Dizabilitate
HOTĂRÂREA NR. 120 din 07.07.2010
neacordarea drepturilor băneşti, conform Hotărârii nr. 143 din 10.11.2004 emisă de Prefectura Argeş, în calitate de beneficiară a legii nr. 290/2003
HOTĂRÂREA NR. 121 din 07.07.2010
ELSA Romania (Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept) Obiect: facilitarea accesului la instituţii publice şi cabinete de avocatură doar studenţilor Universităţii Bucureşti
HOTĂRÂREA NR.122 din 07.07.2010
Drepturi salariale. Categorie socio-profesională
HOTĂRÂREA NR. 123 din 07.07.2010
Raporturi de muncă. Accident de muncă. Drepturi aferente
HOTĂRÂREA NR. 124 din 07.07.2010
Sesiune de absolvire. Auditor de justiţie. Respingere cerere sesiune extraordinară
HOTĂRÂREA NR. 125 din 07.07.2010
Ocupare post. Condiţii. Categorie socio-profesională
HOTĂRÂREA NR. 127 din 07.07.2010
publicarea pe site-ul www.anunturigratuite.ro a unor oferte de muncă cu precizarea „exclus romi”
HOTĂRÂREA NR. 128 din 07.07.2010
drepturi diferite în funcţie de sursele de finanţare ale reclamatului
HOTĂRÂREA NR. 129 din 07.07.2010
neinvltarea în vederea depunerii cererii de redobândirea cetăţeniei
HOTĂRÂREA NR. 130 din 07.07.2010
schimbarea inspectorului şcolar pentru romi
HOTĂRÂREA NR. 131 din 07.07.2010
stabilirea altor drepturi salariale pentru medici faţă de medicii veterinari din cadrul M.A.I.
HOTĂRÂREA NR. 132 din 07.07.2010
refuzul de a servi romi
HOTĂRÂREA NR. 133 din 07.07.2010
netransformarea postului în urma promovării în grad profesional la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Hunedoara
HOTĂRÂREA NR. 134 din 07.07.2010
reglementări discriminatorii privind instructorii auto angajaţi într-o şcoală de şoferi şi instructorii auto persoane fizice autorizate
HOTĂRÂREA NR. 136 din 07.07.2010
limitarea dreptului la vot al persoanelor bolnave
HOTĂRÂREA NR. 139 din 07.07.2010
discriminare prin dispoziţiile art.17, art. 18, art.20 din Legea nr. 329/2009
HOTĂRÂREA NR.140 din 07.07.2010
discriminare prin dispoziţiile art. lit. c) şi d) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic modificat prin Legea nr.387/2009
HOTĂRÂREA NR. 141 din 07.07.2010
discriminare prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR.142 din 07.07.2010
discriminare prin refuzul unor servicii de televiziune
HOTĂRÂREA NR. 143 din 07.07.2010
discriminare prin acte/fapte petrecute în perioada comunistă
HOTĂRÂREA NR. 145 din 07.07.2010
discriminare prin dispoziţiile legale privind regimul cumului pensiilor cu veniturile salariale
HOTĂRÂREA NR. 146 din 07.07.2010
discriminare prin neacordarea suplimentului postului şi a suplimentului corespunzător treptei de salarizare
HOTĂRÂREA NR. 147 din 07.07.2010
discriminare prin neacordarea drepturilor care decurg din licenţierea în studii superioare
HOTĂRÂREA NR. 148 din 07.07.2010
raporturi de muncă, acte de discriminare directă pe bază de situaţie familială, sex/gen, boală şi discriminare indirecta între angajaţi pe critreriul recomandării
HOTĂRÂREA NR. 151 din 07.07.2010
discriminare prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 152 Din 07.07.2010
tratamentul discriminatoriu aplicat la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 154 din 07.07.2010
neacordarea sporului de 15% din salariul tarifar pentru desfăşurarea activităţii în condiţii ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau condiţii deosebite pentru angajaţii reclamatei
HOTĂRÂREA NR. 156 din 07.07.2010
Servicii medicale. Contract de comodat. Categorie socio- profesională
HOTĂRÂREA NR. 157 din 07.07.2010
Proces educaţional. Elev. Minor. Măsuri disciplinare.
HOTĂRÂREA NR. 158 din 12.07.2010
discriminare naţionalitate, refuzarea schimbării unui produs cumpărat
HOTĂRÂREA NR. 162 din 12.07.2010
refuzul primirii cererii de redobândire a cetăţeniei române prin mandatar, comparativ cu situaţia altor persoane
HOTARAREA NR. 163 din 12.07.2010
interpretarea dispoziţiilor cuprinse în art. 4 din legea nr. 210/1999 (durată concediu paternal)
HOTĂRÂREA NR. 164 din 12.07.2010
acte de abuz săvârşite de către reclam
HOTĂRÂREA NR. 166 din 12.07.2010
discriminare prin aplicarea prevederilor art. 106 alin 1 din legea 128/1997 privind statutul personalului didactic
HOTĂRÂREA NR. 167 din 12.07.2010
excluderea petentului de la beneficiul acordării stimulentelor pentru lunile august şi septembrie.
HOTĂRÂREA NR. 168 din 12.07.2010
discriminare prin decizii ale instanţelor judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 169 din 12.07.2010
situaţie de discriminare bazată pe prevederile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
HOTĂRÂREA NR. 170 din 12.07.2010
discriminare prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti
HOTĂRÂREA NR. 171 din 12.07.2010
discriminare prin respingerea candidaturii în mod consecutiv la examnul de admitere în magistratură organizat în temeiul art. 33 din Legea nr.303/2004, republicată
HOTĂRÂREA NR. 172 din 12.07.2010
discriminare în cursul procesului de partaj
HOTĂRÂREA NR. 178 din 12.07.2010
discriminare la locul de muncă prin nerecunoaşterea dreptului la promovare câştigat în urmă cu trei ani
HOTĂRÂREA NR. 179 din 12.07.2010
neacordarea şomajului în urma desfacerii contractului individual de muncă
HOTĂRÂREA NR. 180 din 19.07.2010
Doamna F E sesizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu o posibilă faptă de discriminare, acuzând administrtorul SC Stacamion SRL, domnul G L cetăţean austriac) că o hârţuieşte sexual.
HOTĂRÂREA NR.182 din 19.07.2010
procedură administrativă privind reconstituirea dreptului de proprietate
HOTĂRÂREA NR. 184 din 19.07.2010
Raporturi de muncă. Drepturi salariale
HOTĂRÂREA NR. 185 din 19.07.2010
Raporturi de muncă. încetarea relaţiilor de muncă. Dizabilitate
HOTĂRÂREA Nr.190 din 19.07. 2010
Aplicarea sancţiunii unei persoane cu handicap prin ridicarea autoturismului proprietate personală pentru parcare neregulamentară.
HOTĂRÂREA NR. 191 din 27.07.2010
neacordarea gratuităţii la intrare în cinematograf pentru un copil cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR.243 din data de 01.08.2012
tratament advers ca reacţie la o plângere adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
HOTĂRÂREA NR. 192 din 02.08.2010
atitudine de hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 193 din 02.08.2010
atitu d in e de hărţuire la locul de muncă
HOTĂRÂREA Nr. 196 din 02.08.2010
Prevederile discriminatorii ale Proiectului legii unitare a Pensiilor Publice
HOTĂRÂREA NR. 198 din 02.08.2010
discriminare prin numirea altei persoane pe postul obtinut de petent in invatamant in anul 2006.
HOTĂRÂREA NR. 251 din 08.08.2012
persoană nevăzătoare a semnat un contract neconform cu realitatea
HOTĂRÂREA NR.262 din data de 08.08.2012
încetarea acordării indemnizaţiei de revoluţionar
HOTĂRÂREA NR. 199 din 01.09.2010
Grilă programe TV. Eliminare. Limba maghiară.
HOTĂRÂREA NR. 200 din 01.09.2010
Titularizare post. Examen. Absolvent al Universităţii “Spiru Haret”
HOTĂRÂREA NR.202 din 01.09.2010
hărţuire sexuală, ameninţare, injurii, loviri şi alte violenţe
HOTĂRÂREA NR. 204 din 01.09.2010
discriminare la examenul de titularizare pentru un post de cadru didactic pe criteriul facultăţii la care a absolvit (Universitatea Spiru Haret)
HOTARAREA NR. 205 din 01.09.2010
neacordarea unui răspuns
HOTĂRÂREA NR. 209 din 01.09.2010
prevederi discriminatorii ale Legii nr. 164/2001
HOTĂRÂREA NR. 210 din 01.09.2010
tratement abuziv şi discriminator
HOTĂRÂREA Nr. 211 din 01.09.2010
Limitarea dreptului petentului de a pleda în instanţă, de către judecătoarele reclamate, în baza faptului că nu este înscris în tabloul avocaţial al Baroului Mehedinţi.
HOTĂRÂREA Nr. 212 din 01.09.2010
Refuzul S.C. RCS&RDS S.A. de a rezilia contractul de furnizare servicii cu petentul, persoană cu handicap.
HOTĂRÂREA Nr. 213 din 01.09.2010
solicitarea petentului de a sancţiona părţile reclamate pentru înaintarea unei cereri de strămutare înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având în vedere naţionalitatea şi etnia petentei şi locul în care se desfăşoară procesul, respectiv Târgu Mureş.
HOTĂRÂREA NR. 216 din data de 01.09.2010
Nevalorificarea rezultatului obţinut la concursul de promovare pe un post de judecător la Curtea de Apel Bucureşti.
HOTĂRÂREA NR. 217 din data de 01.09.2010
Plata suplimentului postului în procent de 25% din salariul de bază şi a suplimentului corespunzător treptei de salarizare în procent de 25 % din salariul de bază, actualizate cu indicele de inflaţie.
HOTĂRÂREA NR. 218 din data de 01.09.2010
Introducerea în baza de calcul a salariului lunar şi acordarea sporului de 30 %, solicitarea alocării sumelor restante.
HOTĂRÂREA NR. 219 din 01.09. 2010
petentul se consideră discriminat de faptul că unii cetăţeni ai comunei beneficiază de energie electrică, apă, gaz, canalizare, drumuri asfaltate, iar el nu
HOTĂRÂREA NR. 220 din 08.09.2010
Nerespectarea prevederilor legale tn ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de consilier juridic din Ministerul Public de către acesta.
HOTĂRÂREA NR. 221 din 08.09.2010
nepermiterea petentului de a susţine examenul de titularizare, având la bază faptul că este absolvent al Universităţii Spiru Haret, forma de învăţământ la distanţă.
HOTARAREA NR. 222 din 08.09.2010
tratament diferenţiat la promovarea profesională din corpul agenţilor de poliţie în cel al ofiţerilor de poliţie, precum şi tratament diferenţiat al absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior faţă de absolvenţii studiilor de profil din cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”
HOTĂRÂREA NR. 223 din 08.09.2010
Drepturi salariale. Sporuri. Categorie socio-profesionaîă
HOTĂRÂREA NR. 224 din 08.09.2010
Locuinţă ANL. Reglementarea cuantumului chiriei. Condiţii.
HOTĂRÂREA NR. 227 din 08.09.2010
Declaraţii publice. Reglementare vârstă pensionare femei.
HOTĂRÂREA NR 231 din data de 15.09.2010
Amânare de soluţionare a unui dosar pentru dobândirea cetăţeniei române de către autorităţi.
HOTĂRÂREA NR 232 din data de 15.09.2010
Revendicare drepturi băneşti neacordate. Spor de 30% din indemnizaţia brută lunară
HOTĂRÂREA NR 233 din data de 15.09.2010
Petenţii propun eliminarea din cuprinsul art. 34, alin 1, lit. b, din Legea nr. 76/2002 a sintagmei din activităţi autorizate potrivit legii.
HOTĂRÂREA NR. 236 bis din 17.09.2010
Decizii diferite date de instanţele de judecată în cauze asemănătoare. Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. Criteriul teritorial.
HOTĂRÂREA NR. 186 din 19.07.2010
Raporturi de muncă. Exercitarea atribuţiilor de serviciu. Hărţuire morală şi profesională
HOTĂRÂREA NR. 239 din 22.09.2010
neefectuarea operaţiunilor administrative necesare despăgubirii petenţilor ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 156/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2008
HOTĂRÂREA NR. 240 din 22.09.2010
hotărâri ale instanţelor judecătoreşti diferite în dosare cu obiect similar şi anume acordarea suplimentului postului în procent de 25% şi suplimentul treptei de salarizare în procent de 25%
HOTĂRÂREA NR. 244 din 22.09.2010
Acte de cercetare penală. Drepturi procesuale
HOTĂRÂREA NR. 245 din 22.09.2010
Necomunicarea răspunsului către solicitant în limba maternă.
HOTĂRÂREA NR. 246 din 22.09.2010
Petentul reclamă faptul că CNSAS doreşte să-i facă public dosarul de fost lucrător al securităţii, pe când altor colegi ai dânsului din respectiva perioadă, dar care mai sunt pe funcţii nu li se publică doasrul.
HOTĂRÂREA NR. 248 din 22.09.2010
Plata drepturilor salariale convenite prin sporuri controlorilor financiari, în funcţie de structurile teritoriale care au obţinute sentinţe judecătoreşti irevocabile în acest sens.
HOTĂRÂREA NR. 249 din 22.09.2010
Acordarea gradului profesional de inspector doar pentru absolvenţii de studii universitare cu frecvenţă, faţă de absolvenţii cu studii superioare cu frecvenţă redusă ai aceleiaşi unităţi de învăţământ ai Academiei de Poliţie “Alexandru loan Cuza-Bucureşti”.
HOTĂRÂREA NR 250 din data de 22.09.2010
Nerecunoaşterii petentului ca lider al Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “PRO LEX”.
HOTĂRÂREA NR. 252 din 22.09.2010
Schimbarea încadrării din director general în director executiv, pe motivul că petentul nu are studii superioare juridice. Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. Criteriul studiului.
HOTĂRÂREA NR. 253 din 22.09.2010
Hărţuire. Criteriul politic.
HOTĂRÂREA NR. 254 din 22.09.2010
refuzul acordării pensiei de serviciu în baza Legii nr. 567/2004
HOTĂRÂREA NR. 243 din 29.09.2010
Petentul reclamă faptul că, nu a primit plăţile compensatorii cuvenite în raport cu perioada de muncă efectuată în cadrul companiei SC APA NOVA - Bucreşti SA
HOTĂRÂREA NR. 247 din 29.09.2010
Petentul reclamă că nu a fost primit în centrul de recuperare al organizaţiei Teen Challenge.
HOTĂRÂREA NR. 256 din data de 29.09.2010
Redobândirea Cetăţeniei.
HOTĂRÂREA NR. 257 din data de 29.09.2010
Dispoziţii discriminatorii prevăzute în Statutul Federaţiei Române de Box.
HOTĂRÂREA Nr. 259 din 29.09.2010
Cercetarea disciplinară a petentului din cauza reprezentării în instanţă a intereselor Corpului Naţional al Poliţiştilor - Consiliul Teritorial Galaţi, în calitate de Vicepreşedinte al acestuia.
HOTARAREA Nr. 260 din 29.09.2010
• Nelegalitatea unor procese verbale întocmite de organele de politie în anii 2005 şi 2006. • Atitudinea ostilă şi duşmănoasă a persoanelor reclamate (vecinii petentei), manifestată prin distrugeri, furturi din locuinţă, şicane, hărţuiri, injurii, persecuţii, calomnii, având ca scop determinarea petentei de a vinde imobilul în care locuieşte. • Nesoluţionarea cererilor petentei de suspendare, strămutare, neadministrare a probelor şi necomunicarea actelor aferente unor dosare aflate pe rolul Tribunalului Prahova.
HOTĂRÂREA Nr. 261 din 29.09.2010
Prevederile Codului Fiscal cu privire la nivelul impozitării terenurilor aflate în aria oraşelor faţă de cele aflate în aria comunelor.
HOTĂRÂREA Nr. 262 din 29.09.2010
Prevederile Hotărârii nr. 40/30.05.2010 a Consiliului Director al Federaţiei Române de Şah care restricţionează componenţa echipelor participante la Superliga Naţională în funcţie de naţionalitatea şi vârsta participanţilor.
HOTĂRÂREA Nr. 263 din 29.09.2010
Neacordarea a trei salarii compensatorii pentru pensionarea la limită de vârstă în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă.
HOTĂRÂREA Nr. 264 din 29.09.2010
Acordarea cu prioritate avocaţilor, la înregistrarea, conspectarea şi soluţionarea dosarelor în instanţele de judecată potrivit art. 87 din Regulamentul de Ordine Interioară a C.S.M nr. 387/2005, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 426/2005
HOTARAREA NR.265 din 29.09.2010
încetarea contractului de munca
HOTARAREA NR.268 din 29.09.2010
la calcularea punctajului mediu anual nu i s-a valorificat contributia de 4% la fondul pentru pensia suplimentara a punctajului mediu
HOTĂRÂREA NR. 273 din 13.10.2010
modul neunitar în care instanţele au soluţionat cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie socială în cadrul insituţiilor publice
HOTĂRÂREA NR. 274 din 13.10.2010
demolarea abuzivă a standurilor comerciale aflate în proprietatea cetăţenilor chinezi
HOTĂRÂREA NR. 277 din 13.10.2010
acte de violenţe, scăderea notei la purtare, nepredarea materiilor în limba maternă germană
HOTĂRÂREA Nr. 278 din 20.10.2010
neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin sentinţa penală
HOTĂRÂREA NR. 283 din 20.10.2010
Nerespectarea competenţei instanţei de judecată, trimitere în judecată, înlăturarea calităţii speciale de organ de cercetare penală. încălcarea drepturilor procesuale. Criteriul: socio-profesional.
HOTĂRÂREA NR. 286 din 20.10.2010
Blocarea accederii la un post de şef lucrări respectiv conferenţiar universitar. Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. Criteriul: locul obţinerii diplomei de bacalaureat.
HOTĂRÂREA NR 287 din data de 20.10.2010
Neretroactivitatea prevederilor legale nr.329/2009, privind interdicţia cumului pensiei din sistemul public de pensii cu venitul salarial de la stat.
HOTĂRÂREA NR. 288 din 20.10.2010
Raporturi de muncă. Discriminare pe motiv de sex/gen
HOTĂRÂREA NR. 289 din 20.10.2010
Acuzat de furt de către vânzătoarele unui magazin alimentar.
HOTĂRÂREA NR. 290 din 22.10.2010
Petentul consideră faptul că legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice crează o discriminare între salariaţii care lucrează în domeniul privat faţă de cel bugetar.
HOTĂRÂREA NR. 291 din 20.10.2010
Raporturi de muncă. Exercitarea atribuţiilor de serviciu. Hărţuire morală şi profesională
HOTĂRÂREA NR. 292 din 20.10.2010
Petentul este nemulţumit că, nu îi sunt recunoscute drepturile de autor, transmise în calitate de moştenitor în urma realizării peliculei cinematografice „Desprinderea”(film documentar privitor la revoluţia română) de către tatăl său, domnul Ş -Si
HOTĂRÂREA NR. 293 din 20.10.2010
Domnul T; DM, reclamă faptul că nu beneficiază de serviciile complete ale societăţii de internet, telefonie şi televiziune ale SC RCS&RDS SA, faţă de ceilalţi locatari care locuiesc alături cu dânsul şi care beneficiază de un contract complet.
HOTĂRÂREA NR. 294 din 20.10.2010
Diferenţiere salaraială. Categorie socio-profesională.
HOTĂRÂREA NR. 295 din data de 20.10. 2010
petenţii se consideră discriminaţi deoarece, deşi au înaintat în anul 2002 instituţiei competente cereri de redobândire a cetăţeniei române, cereri ce au fost înregistrate în cursul anului 2003, nu au primit un răspuns nici până la formularea petiţiei.
HOTĂRÂREA NR. 297 din data de 20.10. 2010
agresiuni fizice şi verbale asupra fiului minor al petentei care este persoană cu dizabilităţi
HOTĂRÂREA NR. 298 din data de 20.10.2010
refuzul unui lucrător comercial de a-l servi pe petent căruia i-a vorbit necorespunzător şi i-a cerut să părăsească magazinul
HOTĂRÂREA NR. 299 din 20.10.2010
nebeneficierea de plata drepturilor salariale restante, motivându- se de către angajator, respectiv Poliţia Comunitară Craiova, lipsa titlului executoriu al petentului
HOTĂRÂREA Nr. 300 din 20.10.2010
refuzul emiterii unui cârd de credit, respectiv retragerea cârdului de debit deţinut, datorită faptului că petenta este nevăzătoare. Accesul la servicii bancare. Criteriul: dizabilităţi
HOTĂRÂREA Nr. 301 din 20.10.2010
tratament discriminatoriu aplicat petentei în ceea ce priveşte drepturile salariale. Criteriu - neprecizat.
HOTĂRÂREA NR. 358 din 24.10.2010
discriminare pe criteriul politic
HOTĂRÂREA NR. 302 din 10.11.2010
tratament diferit prin neacordarea retribuţiei de 100% din salariu din cauza stării de graviditate
HOTĂRÂREA NR. 303 din data de 10.11.2010
Petenta reclamă faptul că angajatorul are o atitudine ostilă, discriminatorie datorită faptului că nu a rămas la contractul de 4 ore pe zi.
HOTĂRÂREA NR. 304 din 10.11.2010
Proiectul de steag şi gonfalon pentru judeţul Harghita care reprezintă doar comunitatea de maghiari. Criteriul apartenenţei etnice.
HOTĂRÂREA NR. 305 din 10.11.2010
îngrădirea dreptului de a desfăşura activităţi de comerţ ambulant
HOTĂRÂREA NR. 306 din 10.11.2010
desfiinţarea amplasamentelor pentru comercializarea florilor în sectorul 3 al municipiului Bucureşti
HOTĂRÂREA NR. 307 din data de 10.11. 2010
petentele se consideră discriminate de prevederile art. 75 alin.11 indice 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, introdus prin OUG nr. 56/27.05.2009
HOTĂRÂREA NR. 308 din data de 10.11.2010
petentul semnalează caracterul discriminatoriu, pentru cadrele militare active şi în rezervă, al prevederilor art. 1-12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
HOTĂRÂREA NR. 309 din data de 10.11. 2010
petenta se consideră discriminată de către angajator, prin crearea unei atmosfere de intimidare, umilitoare la locul de muncă, refuzându-i-se în mod repetat eliberarea unei adeverinţe CASS.
HOTĂRÂREA NR. 310 din 10.11.2010
Neplata de la bugetul primăriei a indemnizaţiei în urma încadrării în grad de “handicap grav cu însoţitor”
HOTĂRÂREA NR. 311 din 10.11.2010
Conflict de muncă, având ca obiect desfacerea contractului de muncă încheiat între părţi.
HOTĂRÂREA NR. 315 din 10.11.2010
încălcări ale drepturilor inculpatului în înfăptuirea actului de justiţie de către magistrat.
HOTĂRÂREA NR 59 din data de 15.11.2010
Publicarea doar în limba maghiară, pe site-ul C. J Covasna a unui anunţ vizând un eveniment de interes public.
HOTĂRÂREA NR. 317 din 18.11.2010
acordarea salariului de bază în mod diferit
HOTĂRÂREA NR. 318 din 18.11.2010
acte de discriminare, de umilire, jigniri, sancţiuni
HOTARAREA NR. 319 din 18.11.2010
victimizare, tratament discriminatoriu, acţiuni de intimidare şi hărţuire morală, sancţiuni
HOTĂRÂREA NR. 321 din 18.11.2010
hărţuire, victimizare, împiedicarea promovării pe un post de conferenţiar
HOTĂRÂREA NR. 323 din 18.11.2010
Nerezolvarea despăgubirilor aferente depozitului CEC pentru autoturism
HOTĂRÂREA NR. 324 din 18.11.2010
Caracterul discriminatoriu al Legii nr. 19/2000
Persecutare politică. Egalitate în domeniul muncii. Criteriu: presupusa legătură a tatălui cu mişcarea legionară.
HOTĂRÂREA NR. 328 din data de 18.11.2010
Neplata indemnizaţiilor pentru şedinţele comisiei de specialitate, pe criteriul politic.
HOTĂRÂREA NR.329 din data de 18.11.2010
Neacordarea grupei II de muncă, sporului de fidelitate şi prima de vacanţă pentru personalul contractual.
HOTĂRÂREA NR.330 din data de .18.11.2010
încălcarea dreptului la un proces echitabil, întocmirea în fals a 2 încheieri de şedinţă, abuz din partea avocatului.
HOTĂRÂREA NR. 331 din 18.11.2010
adresarea unor expresii jignitoare de către reclamat în exercitarea aribuţiilor de serviciu.
HOTĂRÂREA NR. 332 din data de 18.11.2010
discriminarea în cadrul anchetei penale.
HOTĂRÂREA NR. 335 din data de 18.11.2010
Comportament discriminatoriu faţă de petent datorită apartenenţei etnice.
HOTARAREA NR. 336 din data de 18.11.2010
discriminare pe criteriu de naţionalitate
HOTĂRÂREA NR. 338 din data de 18.11.2010
discriminarea profesională şi unamă realizată de către Inspectoratul Şcolar Hunedoara, împotriva cadrelor didactice şi a personalului auxiliar din Grupul Şcolar „Horea” - Deva prin acţiunea de comasare a Grupului Şcolar „Horea” cu Grupul Şcolar Grigore Moisil.
HOTĂRÂREA NR. 339 din 18.11.2010
Alocarea incorectă a fondurilor către bisericile minoritare. Criteriul: religie.
HOTĂRÂREA NR. 340 din 23.11.2010
nerespectarea principului nediscriminării între cultele recunoscute oficial în România, prin lansarea oficială a portalului e-România
HOTĂRÂREA NR. 343 din 23.11.2010
evaluarea şi corectarea erorii judiciare venită urmare respingerii acţiunii deschise împotriva Arhiepiscopiei Tomisului
HOTĂRÂREA NR. 345 din 23.11.2010
acte de hărţuire şi abuz
HOTĂRÂREA NR. 346 din 23.11.2010
obstructionarea activităţii sindicale, discriminarea şi acordarea de favoruri în mod preferenţail, folosirea unui limbaj injurios la adresa subalternilor, folosirea abuzivă a prerogativelor de putere publică, incompetenţă profesională
HOTĂRÂREA nr. 350 din data de 24.11.2010
Solicitarea unui punct de vedere referitor la condiţiile de acordare ale unui spor de vechime, în condiţiile legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, respectiv referitor la efectele discriminatorii ale acestei legi.
HOTĂRÂREA Nr. 351 din 24.11.2010
Tratamentul diferenţiat aplicat membrilor Sindicatului cadrelor militare disponibilizate de către reclamat, în ceea ce priveşte refuzul acestuia de a pune la dispoziţie membrilor S.C.M.D. spaţii de cazare destinate folosinţei publice, din cauza apartenenţei sindicale a acestora.
HOTĂRÂREA Nr.352 din 24.11.2010
Refuzul acordării atestatului de poliţist rutier petentului, ca urmare a efectuării unui curs în acest sens.
HOTĂRÂREA Nr.353 din 24.11.2010
Injurii şi jigniri cu tentă etnică adresate petentului de către reclamat, cu ocazia desfăşurării unei expertize imobiliare
HOTĂRÂREA nr. 354 din data de 24.11.2010
Excluderea din proiectul de antreprenoriat DMI 3 derulat de Universitatea Al.l.Cuza din laşi
HOTĂRÂREA Nr. 355 din 24.11.2010
Condiţia impusă de art. 37 alin. 2 din Statutul Federaţiei Române de Box candidaţilor la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al F.R. Box de a face dovada că au făcut parte din componenţa Biroului Federal precedent.
HOTĂRÂREA NR. 356 din data de 24.11. 2010
HOTĂRÂREA NR. 356 din data de 24.11. 2010
HOTĂRÂREA NR. 359 din data de 24.11.2010
discriminarea produsă prin acordarea unor remuneraţii unor persoane selectate pe baza crietriului apartenenţei sindicale
HOTĂRÂREA NR. 360 din data de 24.11.2010
discriminarea instituită prin dispoziţiile legii nr. 387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
HOTĂRÂREA NR.363 din 24.11.2010
Ordinul privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţii didactice de profesor în învăţământul primar
HOTĂRÂREA NR.364 din 24.11.2010
discriminare la locul de muncă pe criteriu de convingeri profesionale
HOTĂRÂREA NR. 367 din 25.11.2010
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 368 din 25.11.2010
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 370 din data de 25.11.2010
discriminarea produsă prin catalogarea petentei „client cu istoric” într-o bază de date.
HOTĂRÂREA NR 372 din data de 25.11.2010
Tratament diferenţiat la locul de muncă.
HOTĂRÂREA NR 373 din data de 25.11.2010
refuz acces promoţie comercială lansată de companie de telefonie mobilă.
HOTĂRÂREA NR. 374 din data de 29.11.2010
Situaţie discriminatorie în acordarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate în baza O.U.G. 158/2005.
HOTĂRÂREA nr. 375 din data de 29.11.2010
Articolele discriminatorii ale Ordinului 3235/2010 privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar.
HOTĂRÂREA NR. 378 din 29.11.2010
solicită constatarea existenţei unor fapte de discriminare pe criteriul etnic
HOTĂRÂREA NR. 379 din 29.11.2010
discriminare prin neacordarea cetăţeniei române
HOTARAREA NR. 376 din 29.11.2010
îndreptare erori materiale din hotărârea nr. 198/02.08.2010
HOTĂRÂREA NR.380 din 30.11.2010
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 382 din 30.11.2010
discriminarea urbanistică practicată de reclamaţi, refuzul promovării unor soluţii similare/identice la cererile petentului
HOTĂRÂREA NR.384 din 30.11.2010
discriminare prin dispoziţii legale
HOTĂRÂREA NR. 389 din 08.12.2010
Hărţuirea liderului sindical. Criteriul: apartenenţă sindicală.
HOTĂRÂREA NR. 390 din 08.12.2010
Neacordare sporuri. Domeniul egalităţii în muncă. Criteriul: socio-profesional.
HOTĂRÂREA NR. 391 din 08.12.2010
HOTĂRÂREA NR. 391 din 08.12.2010
HOTĂRÂREA NR. 392 din 08.12.2010
Evacuare din imobil a unor instituţii de interes public.
HOTĂRÂREA NR. 395 din 08.12.2010
Neacordarea indemnizaţiei de asistenţi personali părinţilor însoţitori.
HOTĂRÂREA NR. 396 din 08.12.2010
Copilul petentei suferă de o boală pentru care a obţinut încadrarea cu gradul de handicap grav cu drept de însoţitor fiind ulterior retrasă de către comisia de evaluare.
HOTĂRÂREA NR. 397 din 08.12.2010
Neacceptarea petentului, ca acesta să ocupe o funcţie de judecător fără concurs.
HOTĂRÂREA NR. 398 din 08.12.2010
Copilul petentului a fost Invitat de către agenţii însărcinaţi cu paza si protecţie ansamblului Sun Piaza Mall să părărsească spaţiul complexului.
HOTĂRÂREA NR 399 din data de 08.12.2010
Petentul consideră că, legea CNSAS nu se aplică tuturor subiecţilor cercetaţi ca fiind colaboratori ai securităţii.
HOTĂRÂREA NR 400 din data de 08.12.2010
Rele tratamente aplicate unei persoane prin violenţă fizică şi sechestrare.
HOTĂRÂREA NR. 401 din 08.12.2010
Petentul acuză o diferenţă de tratament între o categorie de instructori auto autorizaţi(PFA) şi şcolile de conducători auto.
HOTĂRÂREA NR. 404 din data de 08.12. 2010
refuzul susţinerii în public de către petentă a tezei de doctorat
HOTĂRÂREA NR.405 din 08.12.2010
discriminare prin nelucrarea/nesoluţionarea în mod imparţial a dosarului nr.33057, constituit în baza Legii nr. 10/2001
HOTĂRÂREA NR.406 Din 08.12.2010
consideră discriminatorie introducerea în cauza dosarului aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti
HOTĂRÂREA NR 407 din data de 08.12.2010
Limitele exercitării dreptului de proprietate privată.
HOTĂRÂREA NR 408 din data de 08.12.2010
întinderea si exercitarea dreptului de superficie
HOTARAREA NR 409 din data de 08.12.2010
tergiversarea soluţionării de către autorităţile abilitate a ordinului pentru redobândirea cetăţeniei române.
HOTĂRÂREA NR410 din data de 08.12.2010
tergiversarea nepunerii in executare a titlului de despăgubire prin conversia in titlul de plata in numerar.
HOTĂRÂREA NR. 412 din data de 08.12.2010
constatarea taxei speciale de staţiune că fiind discriminatorie şi în contradicţie cu legea 448/2006 privind protecpa a promovarea persoanelor cu handicap
HOTĂRÂREA NR. 413 08.12.2010
Raporturi de muncă. Drepturi salariale,Reorganizare catedră universitară, Gen,Etnie, Convingeri.
HOTĂRÂREA NR. 414 din 15.12.2010
Limitarea vârstei pasagerilor ce pot beneficia de o promoţie la 36 de ani
HOTĂRÂREA NR. 415 din 15.12.2010
scăderea indemnizaţiei de concediu pentru că a efectuat concediul după reducerea salarială de 25%
HOTĂRÂREA NR. 416 din 15.12.2010
refuzul transformării postului de referent al petentei în consilier, urmare absolvirii studiilor superioare, începând cu data la care ANFP a avizat favorabil transformarea postului
HOTĂRÂREA nr. 422 din 15.12.2010
prevederile discriminatorii ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 726/2002 şi nr. 1992/2007 în care sunt stipulate criteriile de încadrare în grad de handicap şi care exclud afecţiunile persoanelor cu handicap dobândit în urma unui accident vascular cerebral.
HOTĂRÂREA nr. 423 din data de 15.12.2010
Prevederile discriminatorii ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana şi Fondul Monetar Internaţional.
HOTĂRÂREA NR.424 din data de 15.12.2010
Ameninţare cu moartea şi nerespectarea normelor de protecţie a mediului înconjurător.
HOTĂRÂREA NR.425 din data de 15.12.2010
Solicitare de a părăsi localitatea de domiciliu.
HOTĂRÂREA NR. 426 din data de 21.12.2010
Abrogarea articolelor cu caracter discriminatoriu din Legea 330/2009 privind neacordarea sporului de 15 % pentru titlul de doctor în drept.
HOTĂRÂREA NR. 432 din 21.12.2010
atitudine discriminatorie şi abuzivă la adresa petentei
HOTĂRÂREA NR. 433 din 21.12.2010
atitudine discriminatorie şi abuzivă la adresa mamei petentei
HOTĂRÂREA NR. 434 din 21.12.2010
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR.436 din 21.12.2010
discriminare prin refuzul de a fi atestat ca expert în domeniul amenajării pădurilor
HOTĂRÂREA NR.437 din 21.12.2010
discriminare prin neacordarea unor facilităţi fiscale
HOTĂRÂREA NR.438 din 21.12.2010
discriminare prin neprimirea în profesia de avocat, la cerere, cu scutire de examen
HOTĂRÂREA NR.440 din 21.12.2010
discriminare prin nebeneficierea de „casa prioritară” a unui supermarket
HOTĂRÂREA NR. 441 din data de 21.12.2010
obligrea reclamatului la revocarea sau anularea parţială a hotărârii nr. 1242 din data de 09.07.2009 a Pelenului Consiliului Superior al Magistraturii
HOTĂRÂREA NR. 444 din data de 21.12.2010
impunerea unui criteriu tehnico - silvic, considerat de către petent discriminatoriu, pentru preselecţia firmelor la licitaţia de servicii silvice
HOTĂRÂREA NR. 445 din 21.12.2010
impunerea unei taxe doar pentru suporterii sibieni, vânzarea unor bilete false
HOTĂRÂREA NR 446 din data de 21.12.2010
plângere penala impotriva actelor procurorului
HOTĂRÂREA NR. 448 din 21.12.2010
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR.449 din 21.12.2010
discrimmare prin neocuparea unui post în specialitatea de aeromodelism
HOTĂRÂREA NR. 451 din 21.12.2010
discriminare la locul de muncă
HOTĂRÂREA NR. 455 din 21.12.2010
Refuzul de a acorda un cârd de debit/credit bancar, deoarece petentul, nu-şi desfăşoară activitatea profesională în oraşul care unitatea bancară Credit Europe Bank, trebuie să deţină o sucursală.
HOTĂRÂREA NR. 459 din data de 21.12.2010
discriminarea produsă de către Preşedintele României prin emiterea Decretului Prezidenţial nr. 1507/2009 si a hotărârii de Guvern nr. 1259/2009.
HOTĂRÂREA NR. 460 din data de 21.12.2010
Comportament discriminatoriu faţă de petent datorită apartenenţei etnice.
HOTĂRÂREA NR.462 din 21.12.2010
discriminare printr-o dispoziţie de primar
HOTĂRÂREA NR. 463 din 21.12.2010
tratament diferenţiat aplicat fiului petentei din cauza sindromului ADHD şi a asocierii cu etnia romă
Hotararea nr. 1 din 12.01.2011
indreptare eroare materiala in dispozitivul hotararii nr. 346/23.11.2010
HOTĂRÂREA NR.08 din data de 12.01.2011
Modul de departajare a fondurilor destinate beneficiarilor publici în comparaţie cu cei privaţi.
HOTĂRÂREA NR. 9 din data de 12.01.2011
Măsura prevăzută de nota Directorului General al ANAF de a fi controlate în ceea ce priveşte declararea ca persoană impozabilă plătitoare de TVA numai persoanele fizice care au tranzacţionat mai mult de 5 imobile.
HOTĂRÂREA NR. 12 din data de 12.01.2011
afirmaţiile făcute de către partea reclamată la adresa petentului, prin care se susţine ideea că acesta ar fi rasist
HOTĂRÂREA NR. 13 din 12.01.2011
Nerespectarea dreptului la informaţii de interes public al persoanelor aparţinând altor etnii decât cea maghiară din oraşul Miercurea Ciuc prin tipărirea de materiale promoţionale pentru manifestarea intitulată „Noaptea Muzeelor”, de către Muzeul Secuiesc al Ciucului, exclusiv în limba maghiară
HOTĂRÂREA NR. 14 din data de 12.01. 2011
petentul, arestat pentru săvârşirea infracţiunii de omor şi tâlhărie, doreşte să doneze un rinichi sau o grefă de ficat şi solicită ajutorul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
HOTĂRÂREA NR. 16 d in 12.01.2011
atitudine discriminatorie la adresa fiicei petentei din cauza bolii de care aceasta suferă şi anume dificultăţi de învăţare, Sindrom hiperkinetic, Imaturitate socio afectivă, Deficit instrumental (CES)
HOTĂRÂREA NR. 24 din data de 19.01.2011
Comiterea anumitor ilegalităţi, abuzuri, furturi.
HOTĂRÂREA NR. 40 din 09.02.2011
în dreptare eroare materială
HOTARAREA NR. 49 din data de 09.02.2011
petentul se consideră discriminat de faptul că există două modalităţi diferite de recalculare a pensiilor, avantajând pe unii pensionari faţă de ceilalţi, deşi nu există absolut nicio justificare obiectivă în acest sens.
HOTĂRÂREA NR. 54 din 15.02.2011
refuzul de a răspunde la cererea de acordare a statutului de organizaţie neguvernamentală de utilitate publică
HOTĂRÂREA NR. 55 din 15.02.2011
exprimarea opiniei în vederea reducerii vârstei de pensionare a mamelor
HOTĂRÂREA NR. 62 din data de 16.02.2011
situaţie conflictuală între proprietarii de terenuri din localitatea Păuşa şi cetăţenii de etnie romă, defrişarea pădurilor, liberul acces la terenurile publice pentru construcţii, încurajarea infracţiunilor.
HOTARAREA NR. 92 din data de 16.03.2011
petenta consideră discriminatorie posibila mutare a secţiei psihiatrie acuţi din cadrul Spitalului Municipal Târgovişte în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici din Gura Ocniţei
HOTĂRÂREA NR. 105 din 28.03.2011
Petitia nu are obiect in raport cu Ordonanţa Guvernului 137/2000.
HOTĂRÂREA NR.136 din 13.04.2011
refuzul participării la un turneu de fotbal, pe motiv că a fost jucător legitimat
HOTĂRÂREA NR. 138 din 13.04.2011
conflict de muncă, lichidarea unei societăţi comerciale.
HOTARAREA NR. 140 din.13.04.2011
petiţie îndreptată împotriva reprezentantului Primăriei Tulcea.
HOTĂRÂREA 169 din data de 20.04.2011
prevederi discriminatorii ale legii 303/2004
HOTĂRÂREA 170 din data de 20.04.2011
Discriminare pe criteriul naţionalităţii.
HOTĂRÂREA NR. 171 din 04.05.2011
Solicitarea sumei de 25.000 Euro pentru participarea la concursul de agenţi de jucători. Domeniu: egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. Criteriu: avere.
HOTĂRÂREA NR. 172 din data de 04.05.2011
Nerespectarea drepturilor lingvistice referitoare la peisajul lingvistic al instituţiilor de învăţământ, aflate în subordinea administraţiei publice locale.
HOTĂRÂREA NR. 174 din 04.05.2011
neinformarea prin publicitate a turiştilor din ţară şi străinătate asupra prezenţei în zona Agnita Sighişoara a Bisericii Evanghelice din comuna lacobeni.
HOTĂRÂREA NR. 178 din 04.05.2011
îndreptare eroare materială a hotărârii nr. 463/21.12.2010
HOTĂRÂREA NR. 184 din data de 11.05.2011
caracterul discriminatoriu al prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi al H.G. nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
HOTĂRÂREA nr. 207 Din 25.05.2011
Prevederile discriminatorii ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
HOTĂRÂREA NR. 210 din 01.06.2011
clasarea abuzivă a unor ordine ca informaţie “secret de serviciu”
HOTĂRÂREA NR. 224 din 08.06.2011
petenta consideră discriminatorie acordarea pensiilor în mod diferit prin aplicarea aceleiaşi prevederi legale, respectiv OUG nr. 114/2009.
HOTĂRÂREA nr. 225 din 08.06.2011
prevederile discriminatorii ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
HOTĂRÂREA NR. 229 din 14.06.2011
Desfiinţarea unor instituţii cultural-artistice publice printr-o Hotărâre de către Consiliul local Oradea şi înfiinţarea altor instituţii culturale similare
HOTĂRÂREA Nr. 237 din 20.06.2011
prevederile discriminatorii ale Ordinului comun nr. 1165/691 al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
HOTĂRÂREA NR. 239 din 20.06.2011
discriminare prin modul de atribuire a bursei „Dezvoltarea intelectuală a judeţului Harghita”
HOTĂRÂREA NR. 240 din 20.06.2011
excluderea Universităţii Spiru Haret din Hotărârea Guvernului nr.749/2009
HOTĂRÂREA NR. 242 din 20.06.2011
renunţarea la cetăţenia română
HOTĂRÂREA NR. 256 Din 29.06.2011
neafişarea şi în limba maghiară a frontispiciului Primăriei precum şi a tăbluţelor care indică denumirea şi delimitarea teritorială.
HOTĂRÂREA NR. 259 din 29.06.2011
Greşita încadrare în anul 2005, refuzul emiterii deciziei de reîncadrare după examen în anul 2010. Domeniu: egalitate în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. Criteriul socio-profesional.
HOTĂRÂREA NR. 271 din data de 04.07.2011
Comiterea anumitor ilegalităţi pentru eliberarea documentelor ce permit intrarea în posesie a unor terenuri.
HOTĂRÂREA NR. 273 din 06.07.2011
Discriminări şi abuzuri. Criteriu: etnie.
HOTĂRÂREA 278 din data de 06.07.2011
restrângerea/înlăturarea recunoaşterii unor drepturi, prin măsurile cuprinse în comunicatul de presă nr.1090321/18.03.20111, dispuse de către ANAF - DGFP Harghita.
HOTĂRÂREA NR. 291 din data de 25.07.2011
Motivele invocate de reclamată într-o cerere de încredinţare a unui minor, respectic invocarea faptului că petenta este infectată cu virusul HIV
HOTĂRÂREA NR. 293 din data de 25.07.2011
petenta solicită cumularea pensiei de urmaş cu cea personală sau alternativa primirii banilor cotizaţi la fondul de pensii, indexaţi cu inflaţia
HOTĂRÂREA NR. 296 din 26.07.2011
Recalcularea pensiei portivit Legii nr. 309/2002.
HOTĂRÂREA NR. 301 din 26.07.2011
Recalcularea pensiei portivit Legii nr. 119/2010 “privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor” şi a O.U.G nr. 1